• 1
5
Okunma
2130
Cevap
2
Soru :

Hukuk kurallarına neden uyarız?

analiz sorusu
Bölüm: Hukuk
Durum: Çözüldü
Tarih: 5 yıl önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Verilmiş Cevaplar


52015-03-24 09:17:39 #
Cevap : Hukuk kurallarına uymak zorundayız çünkü uymazsak başımız derde girebilir ve hapse atılabiliriz. Ayrıca bu kurallar toplumu ve içinde yaşayan insanları korumak, düzeni sağlamak içindir kurallara uyarsak düzeni bozmayız. Ve en büyük nedeni hukuk adalet yani adil olmak içindir. Adil bir insan olmak için başkalarına haksızlık yapmamak için içinde yaşadaığımız topluma iyi bir birey olmak için hukuk kurallarına uymalıyız.
0 kişi beğendi
12015-03-23 23:32:40 #
Cevap : Bireylerin birbirleriyle, toplumla ve devletle ilişkilerini düzenler. Kısaca “Kamu erki ile sağlanan düzen”dir diyebiliriz. Hukuk kuralları bulunduğu toplumun değer yargılarını taşır. Buna göre insan davranışlarını denetler. Herkes için doğru olanı amaçlar .

Hukuk: ahlak, din ve gelenek gibi toplumu düzenleyici kurallardandır. Yalnız devlet tarafından güvenceye alınması ve cebri yaptırımlara sahip olması ile bunlardan ayrılır. 

Yazılı Kurallar 

Toplum hayatını düzenleyen yazılı hukuk kurallarıdır Bunlar anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik adlarını alırlar.
 
Yazılı kuralları devlet koyar Yurttalar bu kurallara uymak zorundadırlar Uymayanlar devlet tarafından belirlenen suç özelliğine göre cezalandırılırlar 
Yazılı kuralları genel ve özel kurallar olmak üzere Đki kısımda ele alabiliriz:
 
Genel Kurallar: Toplumu oluturan tüm bireylerin uyması gereken kurallardır Hırsızlık yapmamak, bakalarının haklarını ihlal etmemek, askerlik yapmak, vergi vermek, bakalarının canına ve malına zarar vermemek gibi 

Özel Kurallar: Kiinin içinde bulunduğu toplumun yaayıını düzenleyen özel kurallardır Okula giden bir öğrencinin okulda uyması gereken özel kurallar gibi 

Okula giden bir öğrencinin uyması gereken balıca kurallar unlardır: 
• Öğretmenlerine, okul yöneticilerine ve diğer görevlilere saygılı olmak 
• Okul arkadalarını sevip, saymak, hak ve hukuklarına saygı göstermek 
• Okula zamanında gitmek ve düzenli devam etmek 
• Okulu ve okul eyalarını korumak 
• Verilen görev ve ödevleri zamanında ve en iyi ekilde yapmak 
• Beslenme, giyinme ve sağlık kurallarına uymak Yazısız Kurallar 

Yazısız kurallar; gelenek, görenek ve ahlak kuralları ile görgü kurallarından oluur Bu kurallar toplum içindeki davranılarımızı düzenleyen saygı ve sevgiyi temel alan kurallardır.

Yazısız kurallar: 
• Toplumda kendiliğinden doğar 
• Nesilden nesile aktarılarak geçer 
• Toplumdan topluma değiiklikler gösterebilir 

Yazısız kurallardan bazıları unlardır: 
• Kendi haklarımızı korumak ve bakalarının haklarına saygılı olmak 
• Doğru sözlü ve güvenilir olmak 
• Büyüklere saygı, küçüklere sevgi göstermek 
• Hogörülü ve alçakgönüllü olmak 
• Yalılara, çocuklara ve özürlülere yardım etmek 
• Konuurken nezaket kurallarına uymak 
• Đnsanları güler yüzle kanlamak, selamlamak ve gönül kazanmak 
• Otobüse ve trene binerken, sinema ve tiyatroya girerken sıraya girmek 
• Bakalarının fikir ve düüncelerine saygı göstermek 

Yazısız kuralların öngördüğü davranılar, toplumda dayanımayı güçlendirir, millî birlik ve beraberliği pekitirir Yazısız kurallara uymayanlara ceza verilmez Ancak bu kurallara uymayanlar toplum tarafından dılama, ayıplama, Đstenmeyen kii durumuna düürülme gibi yollarla cezalandırılabilir 

0 kişi beğendi


01 | Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar

Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar (Özet)
1) Medeni Kanunun kabulü
2) Ceza Kanunun kabulü
3) Hakimler Kanun kabulü
4) Ticaret Kanunun kabulü
5) Borçlar Kanunun kabulü
6) İcra ve İflas Kanunun kabulüHukuk Alanında Yapılan İnkılaplar (Detay)1-Seriye Mahkemelerinin Kaldırılması ve Yeni Mahkemeler Teşkilatının Kurulması Kanunu (8 Nisan 1924)
2-Türk Medeni Kanunu (17 5ubat 1926)Dini hukuk sisteminden ayılarak laik çağdaş hukuk sisteminin uygulanmasına başlanmıştır.[1]Hukuk Alanında Yapılan Değişiklikler :.. - Yazıya Git..

02 | Hukuk

Hukuk (Özet) : Hukuk, her şeyden önce bir düzen demektir. Fakat hukukun öngördüğü düzen, fiilen gerçekleşen bir düzen değildir. Hukuk, toplum içinde insanların gerçekten nasıl davrandıklarını değil, nasıl davranmaları gerektiğini gösterir. Hukuk, kendisine uyulmak ve uygulanmak için vardır. Adalet değeri dolayısıyla, insanlar arası ilişkileri bir düzene koymak, toplumsal yaşamın gerçekleşmesini sağlamak ister. İnsanlara, “Bana uy; Beni gerçekleştir” buyruğu ile seslenir.

Hukuk düzeni, doğduğu andan itibaren bireyin.. - Yazıya Git..

03 | Hukuk Felsefesi

Hukuk Felsefesi, kanunları ve yasal sistemleri çalışan felsefe dalıdır. Konu hakkında kendi başlığında birçok terminolojik yapıt okunabilir. Ancak felsefe okumak felsefi terimlere boğulmaktan ziyade hayattaki olayları okuyabilmektir. Felsefede esas olan da bilgi değil, sorulardır. Hukuk felsefesinin: Hukuk nedir?  Hangi haklar savunulmalıdır? Kurallar neyi savunur? Kanunlara uymak zorunlu mudur? Devletin yargılamasını geçerli kılan nedir? Devletin özel hayata müdahalesi ne zaman haklıdır? Kanun ve emir arasındaki fark nedir? Kanun ve ahlak ilişkisi,.. - Yazıya Git..

04 | Hukuk niçin gereklidir

İki kişi birlikte yaşamaya başlayınca kurallar başlar. Toplu halde yaşayabilmek için de ilk başta özgürlüğümüzün sınırını bilmemiz lazım. En başta bu sınırı bilmeyenler hukukun doğuş sebebini oluşturmuştur. İşte hukuk, insan davranışlarını değerlendiren, çıkar çatışmalarına çözüm getiren kurallardan, normlardan meydana gelen bir sistem, bir bütündür.. İnsan-insan, insan-doğa ilişkilerinin insanlığın ortak çıkarı ve huzuru için evrensel ilkelerle güvence altına alınmasıdır.

İnsanların birarada yaşamasından doğan.. - Yazıya Git..

05 | Hukuka neden ihtiyaç vardır

İki kişi birlikte yaşamaya başlayınca kurallar başlar. Toplu halde yaşayabilmek için de ilk başta özgürlüğümüzün sınırını bilmemiz lazım. En başta bu sınırı bilmeyenler hukukun doğuş sebebini oluşturmuştur. İşte hukuk, insan davranışlarını değerlendiren, çıkar çatışmalarına çözüm getiren kurallardan, normlardan meydana gelen bir sistem, bir bütündür.. İnsan-insan, insan-doğa ilişkilerinin insanlığın ortak çıkarı ve huzuru için evrensel ilkelerle güvence altına alınmasıdır.

İnsanların birarada yaşamasından doğan.. - Yazıya Git..

07 | Hukukun ahlaktan üstünlüğü

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..

08 | Hukukun toplumla iliskisi

Orneklendirme olursa çok iyi olur - Soruya Git..

09 | Hukuk alanında yapılan inkılaplar

Hukuk alanında yapılan inkılaplar nelerdir ? - Soruya Git..

10 | Hukuk duzeni tarafindan korunan ve kendisinden istifade edilmesi...

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..


Benzer Sorular

Çözüldü Hukuk nedir


Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Ues36
  Belirtmemiş
 • sudekocabas
  Belirtmemiş
 • kb1957
  Belirtmemiş
 • Zalimm
  Belirtmemiş
 • hera
  Belirtmemiş
 • beste
  Belirtmemiş
 • bella03
  Belirtmemiş
 • hatıcegonulakar
  Belirtmemiş
 • Melih00005
  Belirtmemiş
 • nightmare
  Belirtmemiş
 • Azra25
  Belirtmemiş
 • BiLirim0743
  Belirtmemiş
 • Sokakların çocuğu
  Belirtmemiş
 • Nazlıceylanım
  Belirtmemiş
 • hantol
  Belirtmemiş
 • zeus
  Belirtmemiş
 • seyda24
  Belirtmemiş
 • ihsansss
  Belirtmemiş
 • keskin
  Belirtmemiş
 • iremugras123
  Kütahya