• 1
67
Okunma
11943
Cevap
8
Soru :

Huzurlu bir toplum ahlak ile mi? hukuk ile mi oluşur?

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz.
Bölüm: Edebiyat
Durum: Çözüldü
Tarih: 4 yıl önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Verilmiş Cevaplar


302015-12-10 11:00:38 #
Cevap : Ahlaktır Tezi:
Eğer insanlar ahlaklı ise birbirlerine saygılı olur ve kimsenin hakkını yemeye çalışmaz bu nedenle insanlar arasında sorun yaşanmaz ve hoşgörü topluma hakim olur. Kimse hakkı olmayan birşeyi yapmaz veya yaptırmaya çalışmaz. Herkes uygun, ölçülü, saygılı davranışlar içerisinde olur bu nedenle insanlar arasında sorun çıkmayacağı için huzurlu bir toplum olur.

Hukutur Tezi:
Fakat tüm bunlara rağmen bazen insanlar son derece dürüst ve ahlaklı da olsa ahlak göreceli olacağı için mutlaka genel hukuk kurallarına ihtiyaç vardır. Çünkü kişi aslında gerçekten kimseye zarar vermediği ve yaptığının doğru olduğunu düşünebilr en azından kötü niyetli bir şekilde yapılmamış olabilir bu durumda hukuk genelin fikrini yansıtması açısında mutlaka olmalıdır ve adalet sağlanıp topluma huzur getirilmelidir. Adalet sağlanmazsa huzurda olmaz.

Sonuç:
Demek ki ahlak kişisel adalettir. Bir insanın ahlaklı olması hem kendi hem de toplumu için büyük erdemdir ama toplumun her isteğini yansıtamayacak kadar bireysel bir davranıştır diyebiliriz. Bu nedenle tek başına yeterli olmayacaktır. Toplumun genelinin adaleti için hukukta gereklidir. Yani toplumsal huzur = adalet diyebiliriz.

Özetle :
ahlak = bireysel adalet
hukuk =  toplumsal adalet
bu ikisi bir araya gelirse huzurlu bir toplum olur.
0 kişi beğendi
232015-12-17 09:34:18 #
Cevap : Huzurlu bir toplum için HUKUK önemlidir çünkü:
İnsanlar ahlaklı davransa da fikir ayrılığı veya anlaşmazlık yaşayacakları durumlar olabilir. Örneğin: Bir banka düşünelim banka battı ve bir çok müşterisinin parası kaldı. Bu durumda ahlaklı olmakla ilgili bir sorun söz konusu değildir ticari sebeplerle batmıştır ve ama bu topluma malolan bir sorundur. işte hukuk burada devreye girer ve borçlu ile alacaklı arasındaki düzenlemeleri sağlar. Toplumda o kadar karışık ilişkiler vardır ki ahlaklı olmak veya olmamakla ilgili sorun yaşamazsınız bir çok insanın biradada yaşamasının sonucu olarak oluşurlar ve bunları ancak hukuk kuralları ile kontrol edebilirsiniz. Toplumda olan sorunlar her zaman bireysel değildir çünkü. 

Başka bir örnek verelim aslında tüm trafik kurallarına uymanız ve bir kaza oldu. Aynı şekilde karşı tarafta tüm trafik kurallarına uyuyordu aslında. Burada yol kusurlu diyelim. Bu yaşanabilcek bir sorun ve ahlaklı olmakla çözülebilcek bir sorun değil. Hukuk burada devreye girerek maddi kusurları tespit edip bundan zarar görenlerin zararlarını karşılar. Mesela kasko şirketi veya devletin parasını ödemesi gibi.

Yani özetlersek ahlak bireysel bir durumu, hukuksa toplumsal bir durumu temsil eder ahlaklı olmak bütün toplumunu sağlamaya yetmez çünkü toplumun bunun dışında da bir çok sorunu vardır ve işte bunların çözümü için mecburen HUKUK kuralları geliştirilmiştir. Bu nedenle hukuk daha önemlidir. Ahlaksa büyük bir yardımcı bir unsurdur..
0 kişi beğendi
202015-12-22 22:59:36 #
Cevap : Bana kalırsa hukuk. Çünkü aynı tezi bizde savunacağız . Şöyle düşün ; Bir hapishanede nasıl bir düzen var ? Sebebi hukukun olması. Ahlak bana göre bir hapishanede yoktur. SONUÇ: Hukuk herzaman vardır. Ahlak herzman yoktur.
0 kişi beğendi
162015-12-10 09:30:06 #
Cevap : Bu bir münazara konusu mu yani tezlerden birini mi savunmamız lazım. Çünkü aslında huzurlu toplum için hem ahlak hemde hukuk gerekir. Ama senin savunmam gereken bir tez varsa mesela ahlak ile oluşuru savunuyorsan ona göre cevap yazayım. Yoksa her ikisine göre yazıcam haber bekliyorum.
0 kişi beğendi
152016-06-07 14:23:45 #
Cevap : HUKUK İLE .......
ama ahlakta olmasa olmazzzzzzzzzzzzzzzz
0 kişi beğendi
102015-12-19 13:44:43 #
Cevap : Huzurlu bir toplum için AHLAK önemlidir çünkü:
Eğer hesrkes ahlaklı olursa, o toplumda bireyler birbirine karşı saygılır olur, hak yemezler bu nedenle sorun yaşanmaz ve huzurlu bir toplum olur.

Örneğin:
Herkes ahlaklı olursa hiç hırsızlık olmaz.
Herkes ahlaklı olursa hiç kavga çıkmaz.
Herkes ahlaklı olursa bir birlerine saygısızlık etmez.

Dolayısıyla sorunsuz, temiz ve huzurlu bir toplum olur..
0 kişi beğendi
02016-03-01 14:59:34 #
Cevap : Cevap : Ahlaktır Tezi:
Eğer insanlar ahlaklı ise birbirlerine saygılı olur ve kimsenin hakkını yemeye çalışmaz bu nedenle insanlar arasında sorun yaşanmaz ve hoşgörü topluma hakim olur. Kimse hakkı olmayan birşeyi yapmaz veya yaptırmaya çalışmaz. Herkes uygun, ölçülü, saygılı davranışlar içerisinde olur bu nedenle insanlar arasında sorun çıkmayacağı için huzurlu bir toplum olur.

Hukutur Tezi:
Fakat tüm bunlara rağmen bazen insanlar son derece dürüst ve ahlaklı da olsa ahlak göreceli olacağı için mutlaka genel hukuk kurallarına ihtiyaç vardır. Çünkü kişi aslında gerçe
0 kişi beğendi
02016-10-11 20:22:26 #
Cevap : Hukuk, ahlak kurallarını ihlal edenlerin sonuç bulduğu, toplumu düzende tutma yöntemdir. Şayet ahlak üzerine kurulan bir toplum olursa, onun zaten hukuğa ihtiyacı yoktur.
0 kişi beğendi


01 | Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar

Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar (Özet)
1) Medeni Kanunun kabulü
2) Ceza Kanunun kabulü
3) Hakimler Kanun kabulü
4) Ticaret Kanunun kabulü
5) Borçlar Kanunun kabulü
6) İcra ve İflas Kanunun kabulüHukuk Alanında Yapılan İnkılaplar (Detay)1-Seriye Mahkemelerinin Kaldırılması ve Yeni Mahkemeler Teşkilatının Kurulması Kanunu (8 Nisan 1924)
2-Türk Medeni Kanunu (17 5ubat 1926)Dini hukuk sisteminden ayılarak laik çağdaş hukuk sisteminin uygulanmasına başlanmıştır.[1]Hukuk Alanında Yapılan Değişiklikler :.. - Yazıya Git..

02 | Toplumsal Hareketlilik

"Hareketlilik" kavramı, toplumdaki birey ya da grupların fiziksel ya da toplumsal çevredeki herhangibir hareketini ifade eder. Genel olarak yer, zaman ve toplumsal yapıda meydana gelen hareketlilik iki türlüdür:
1) Fiziksel Hareketlilik
Fiziksel hareketlilik, genellikle göç olarak adlandırılır. (Coğrafî hareketlilik)
2) Toplumsal Hareketlililik
Toplumsal hareketlilik ise toplumsal statü değişmelerini içine alır. Coğrafî göç tipleri gönüllü ya da zorunlu olabilir. Gönüllü göçlerin sebepleri çeşitlidir. Örneğin köyden kente iş.. - Yazıya Git..

03 | Toplumsal Norm

Toplumsal Norm Nedir ?Bir toplumda insanları belli olaylar karşısında nasıl davranmaları gerektiğini belirleyen öyle davranmaya zorlayan kurallara sosyal norm denir.Sosyal Normların Özellikleri- Sosyal değerlerin somut şeklidir.- Toplumun düzen ve devamlılığını sağlar.- Toplumsal kontrolü sağlarlar.- Toplumsal süreç içinde veya merkezi otoritece oluşturulabilir.- Bireylerin davranışlarını sınırlayan emir, yasaklardır.- Toplumdan topluma veya zamanla değişir.- Uymayanlar toplumca cezalandırılır, zorlayıcıdır.- Çoğunluğun sosyal normlara uyması sosyal.. - Yazıya Git..

04 | Toplumsallaşma

Toplumsallaşma, bir diğer kullanılan adı ile sosyalizasyon, toplumun mevcut değer ve normlarının bireylere öğretilmesi süreci olarak tanımlanabilir. Bu süreç içerisinde birey ferdi olduğu toplum içerisinde nasıl davranacağını öğrenir. Aynı zamanda, bireyin sahip olduğu ya da toplum tarafından verilen rollerin ve sahip olunan statülerin gerektirdiği davranış biçimlerini, toplumun kendilerinden beklentilerini öğrenir. Toplumsallaşma sürecinde birey kendi toplumunun bir üyesi olmayı, toplumu tarafından kabul gören davranış örüntülerini, insanın.. - Yazıya Git..

05 | Toplumsal Statü

Bireyin toplum içinde işgal ettiği mevki (konum) statü denir. Başka bir deyişle statü bireye toplum içinde hak ve sorumluluklar yükleyen konumdur (mevkidir). Birey toplum içerisinde birçok statüye sahiptir. Örneğin sizler; öğrenci kardeş dayı amca arkadaş yurttaş statülerinden bir kaçına ya da hepsine sahip olabilirsiniz.Statünün İşleviToplumsal grupta belli bir yerin (konumun) öteki yerlere göre durumunu gösterir. Örneğin bir okul grubunda müdürün konumuyla müdür yardımcılarının konumları onların öğrenciler tarafından derecelendirilmesini.. - Yazıya Git..

06 | Toplumsal kuralların ihlalini anlatan bir gazete haberi örneği

Toplumsal kuralların ihlalini anlatan bir gazete haberi örneği - Soruya Git..

07 | Toplumda görülen iletişim sorunları

Toplumda görülen iletişim sorunları nelerdir ödevim var. - Soruya Git..

08 | Toplumca kabul gören ölçü

Toplumca kabul gören ölçü - Soruya Git..

09 | Toplumsal birikim nedir nelerdir

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..

10 | Toplumsal hayatta iş bölüm nasıl yapılır

ailede okulda çevrede iş bölümü nasıl yapılır
- Soruya Git..


Benzer SorularArama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Angeel
  Belirtmemiş
 • Mert Sabuncuoglu
  Belirtmemiş
 • sevilklç0101
  Belirtmemiş
 • beste
  Belirtmemiş
 • mandalina
  Belirtmemiş
 • Nazlıceylanım
  Belirtmemiş
 • Melisnaz
  Belirtmemiş
 • elifcan0155
  Belirtmemiş
 • Pandacıkk0227
  Belirtmemiş
 • betullaybn
  Belirtmemiş
 • Defne0313
  Belirtmemiş
 • ihsansss
  Belirtmemiş
 • ravensguad
  Belirtmemiş
 • sunshine99
  Belirtmemiş
 • Cansu0909
  Belirtmemiş
 • Esrasibelcan
  Belirtmemiş
 • AloneGirll
  Belirtmemiş
 • HAYATA KÜSKÜN
  Belirtmemiş
 • seyda25
  Belirtmemiş
 • AğustosKraliçem35
  Belirtmemiş
 • Gokyuzumol
  Belirtmemiş
 • keskin
  Belirtmemiş
 • aslan009
  Belirtmemiş
 • zeus
  Belirtmemiş
 • hande321
  Belirtmemiş
 • flowers00
  Belirtmemiş
 • nigtmare
  Belirtmemiş
 • Sokakların çocuğu
  Belirtmemiş
 • iremugras123
  Kütahya