Nedir.Org
 • 1
9849
1
Okunma
93
Cevap
1
Soru :

I. Meşrutiyet dönemi Eğitim ve sosyo kültürel hayatı hakkında bilgi veriniz?

I. Meşrutiyet dönemi Eğitim ve sosyo kültürel hayatı hakkında bilgi veriniz?

Bölüm: Tarih
Durum: Çözüldü
Tarih: 1 ay önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


152021-01-27 12:31:10 #
Cevap :
 1. Osmanlı bireylerinin tümü için ilköğretim zorunlu olacak ve bunun ayrıntıları ayrı bir düzenleme ile belirlenecektir.
 2. 1. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE İLKÖĞRETİM Bu dönemde çıkarılan bir talimata göre: İptidaî mekteplere Muallim tayin edileceklerin Darülmuallimîn-i İptidaî’den Şehadetname almış olmaları ya da bir sınav sonunda yeterliliklerini kanıtlamış olmaları ve ayrıca iyi ahlâklı olmaları gerekir. Aynı talimatta köy okulları 4 yıl olarak belirtilmektedir.
 3. İLKÖĞRETİMLERİN GELİRLERİ Genelde mahalle halkı tarafından karşılanmaktadır. Var ise Avarız parasından belirli olmayan bir hisse. Hayırlı işlere vasiyet edilen paralardan hisse. Verilirse alınacak kurban derisi ve fitre. Salma. Öğrencilerden alınan ücretler.
 4. 1. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE ORTAÖĞRETİM 1882-1890 yılları arasında Rüşdiye’yi de içine alan İdadîlerin yaygın olarak taşrada da açıldığı görülür. Bunlar il merkezlerinde Rüşdiye ile birlikte 5 yıllık İdadîlerdir. Bu dönemde İstanbul’da İdadî düzeyinde bir kız okulunun açıldığı görülür. Batılı bir anlayışla, genel kültür dersleri, Türkçe, Fransızca, Almanca, İngilizce, Musikî, el ve ev işleri gibi dersleri programına alan bu okul iki yıl öğretimden sonra halkın ilgisizliği nedeniyle kapanmakla beraber kızlara ait orta öğretim alanında önemli bir atılım sayılmaktadır.
 5. 1. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE YÜKSEK ÖĞRETİM Darülfünûn 1900’de tekrar açılmıştır. Darülfünûn-ı Şâhâne adıyla açılan bu kurumun o yıllarda yüksek tahsil çağına gelmiş birçok gencin yasağa rağmen Avrupa üniversitelerine kaçıp gitmelerini önlemek için bir tedbir olarak açıldığı anlaşılmaktadır. 1880’de Mekteb-i Hukuk-ı Şâhâne kurulmuştur. Okul Osmanlı kanunları ve siyasetinin ve hukuk biliminin öğretimiyle uğraşmıştır. Mekteb-i Mülkiye-i Şâhâne, mezunlarına, öteden beri yapageldikleri kaymakamlıkların yanında İdadilere öğretmen ve müdür atanma imkânı da tanınmıştır. 1889’da veteriner yetiştirmek üzere Mülkiye Baytar Mektebi kurulmuştur.
 6. 1. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE TEKNİK VE MESLEK EĞİTİMİ Bu dönemde açılan başlıca mesleki ve teknik okullar; Sanayi-i Nefise (güzel sanatlar) Mektebi Hendese-i Mülkiye Mektebi (İstanbul Teknik Üniversitesinin temeli) Lisan Mektebi Ticaret Mektebi Fenn-i Resim ve Mimarî Mektebi Bağ ve Aşı Ameliyat Mektebi Amelî Ziraat Mektepleri Polis Dershanesi Aşı Memurları Mektebi Gümrük Memurları Mektebi Tüccar Kaptan Mektepleri Aşiret Mektebi Çoban Mektebi Darülhayr-ı Âlî
 7. 1. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE ÖZEL EĞİTİM Osmanlılarda genel amaçlı ilk özel eğitim kurumu 1889’da dilsiz ve sağırlar için açılan Dilsizler Mektebi’dir. Daha sonra Âmâ(körler) Mektebi açılmıştır.
 8. BU DÖNEMDE OKULLARDA UYGULANAN CEZALAR İhtar ve tembih: Dersini bilmeyen, küçük yaramazlık yapan öğrenciye öğretmen tarafında yapılan sözlü uyarı. Tekdir: İhtar ve tembihe rağmen hatalı davranışlarını sürdüren öğrenciye okul müdürünün odasında yaptığı uyarı. Tevkif: Daha ağır suç işleyen öğrencinin yemek teneffüsünden mahrum bırakılıp, ayrılmış bir dershanede yazı yazması cezası. Alenen tekdir: Tevkif ile yola gelmeyene açıkça yapılan uyarı. İhbar ve şikâyet: Yukarıdaki cezalara rağmen yola gelmeyen öğrencilerin velilerine okul müdürünün durumu sözlü ya da yazılı bildirmesi. İhraç-ı muvakkat: Öğrencinin 1 haftadan 1 aya kadar okula alınmaması. İhraç-ı kati: Öğrencinin okuldan çıkarılması. Cezaların içinde en ağırları ihraç cezalarıdır.
0 kişi beğendi


Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569


Tarih Bölümü Yeni SorularArama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Karadut
  Karadut
  Belirtmemiş
 • Fatos Yildiz
  Fatos Yildiz
  Belirtmemiş
 • Mehmet Dbakan
  Mehmet Dbakan
  Belirtmemiş
 • Zeus
  Zeus
  Belirtmemiş
 • Vurgun30
  Vurgun30
  Belirtmemiş
 • muzur06
  muzur06
  Belirtmemiş
 • lumcuk
  lumcuk
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya
Sitemizi kullanarak, Çerez Politikamızı , Gizlilik Politikamızı ve Hizmet Şartlarımızı okuduğunuzu ve anladığınızı kabul edersiniz.. Detay. ×