Nedir.Org
 • 1
19446
1
Okunma
6
Cevap
2
Soru :

İçtihat örnek

Içtihat nedir örnek
Bölüm: Sözlük
Durum: Çözüldü
Tarih: 1 ay önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


152020-11-23 23:58:43 #
Cevap : Somut olayda mevcut olan anlaşmazlık konusunda, üst mahkemelerin benzer olaylar bakımından verdiği farklı kararlarla ortaya çıkan ve anlaşmazlığı ortadan kaldırmaya yönelik; yetkili üst kurullarca alınan kararlardır. İçtihadı Birleştirme Kararları dışındakiler benzer hukukî durumlarda Yargıtay Genel Kurullarını, Dairelerini ve Adliye Mahkemelerini bağlayıcı nitelikte değildir. İçtihadı Birleştirme Kararları, tahkim prosedüründe Hakem Kurulları için de bağlayıcıdır.
0 kişi beğendi
02020-11-23 23:59:49 #
Cevap : İmam Mâlik'in ictihadından örnekler:
1- İbn' 'Omer'den, Rasûlullah'ın (s.a.): "Alıcı ve satıcı ayrılmadıkça muhayyerdirler, ancak muhayyerlik şartıyla yapılan alış-veriş müstesnâ." buyurduklarını rivâyet ettikten sonra Mâlik şöyle diyor: Bizde bu muhayyerlik için tayin edilmiş bir müddet ve sınır yoktur, aynı zamanda bunun tatbik edildiği bir iş de mevcut değildir.
Bu sözleriyle İmam Mâlik, Medîne'de tatbikatı olmadığı için "hıyâru'l-meclis"i kabul etmemiş, dolayısıyle bu mevzûdaki haberi vâhidle amel etmemiş olduğunu ifade ediyor.(48)
2- İmam Mâlik, Hz. 'Omer'in: "Kocası kaybolan ve âkıbeti hakkında da bir haber alınamayan kadın dört yıl bekler, sonra bir de dört ay on gün iddet bekleyip başkasıyla evlenebilir." dediğini naklettikten sonra şunları kaydetmiştir. Bir başka erkekle evlenmişse, bu kocası münasebette bulunmuş olsun-olmasın artık birinci kocasının onunla âlakası kesilmiştir. Fakat evlenmeden önce yetişirse tabiîdir ki hak sahibi odur... Bana gelen habere göre 'Omer; "Başka yerde bulunan kocası tarafından boşanmış ve boşanma haberi kendisine ulaşmış bulunan bir kadın, bilâhere kocasının boşamadan vazgeçtiği haberi kendisine ulaşamadığı için bir başka erkekle evlenirse, ikinci kocası münâsebette bulunmuş olsun-olmasın artık birinci kocası hak iddiâ edemez." demiştir. Gerek bu mevzûda ve gerekse kayıp koca hakkında duyduklarımın en iyisi işte bu haberdir.(49)
İmam Mâlik bu istinbâtında hem sahâbî kavlini alıyor, hem de boşanmış kadın misâlinde birinci kocanın durumunu, kayıp kocanın durumuna benzeterek bir kıyas ictihadı yapmış oluyor.
3- "Dinini değiştirenin boynunu vurunuz." hadîsini naklettikten sonra şöyle diyor: Re'yime göre maksat, İslâm dininden bir başkasına dönenlerdir. Kanaatimce bu hadîs ile meselâ yahûdîlik ve hristiyanlık gibi dinler arasındaki geçişler kastedilmemiştir.(50)
Bu örnek bir anlayış (fehm) ictihadıdır.
4- "Bir malın peşin on, veresiye onbeş lira fiatla satışı yapılırsa bu uygun değildir; çünkü peşin alırsa ilerdeki onbeş lirayı peşin on liraya, veresiye alırsa şimdiki on lirayı gelecekteki onbeş liraya satın almış olur. Rasûlullah (s.a.) bir satış muâmelesinde iki satışın yapılmasını yasak etmiştir, bu da ondan sayılır..."(51) diyen İmam yine bir kıyas ictihadı yapmıştır.
5- Medîne İmâmı, "el-emru 'indenâ..." diyerek başladığı bir söze şöyle devam ediyor: "Kavun, karpuz, salatalık ve havuç gibi şeylerin, normal bitip yetiştiği görülünce -tarlada iken- satılması helâl ve caizdir. Mahsûl tükenip, kökenler kuruyuncaya kadar bütün istihsâl müşteriye aittir. Bunun için muayyen bir vakit yoktur. Çünkü bunların herbirinin vaktini halk bilir. Bazan mahsûle hastalık gelir de vakit gelmeden de toplanabilir. Eğer hastalık, mahsûlün üçte birini götürecek kadar olursa mal sahibine ödenecek bedelden bu miktar tenzil edilir.(52)
Bu ictihadında da İmâm'ın örf, âdet ve ilerde daha geniş olarak üzerinde duracağımız maslahat prensiblerine dayandığını görüyoruz.
0 kişi beğendi


Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

01 | örnekleme

örnekleme : araştırılacak anakütlenin tamamı yerine onu temsil eden bir parça alınarak anakütle özelliklerinin belirlenmeye çalışılmasına örnekleme denir. anakütlenin tümünün araştırmaya konu olması pratik olmadığı gibi çoğunlukla buna olanak da bulunmayabilir. bu yüzden örnekleme yöntemi kullanılarak zaman, malzeme ve eleman bakımından önemli tasarruflar sağlanmaktadır.

örnekleme için iki ön koşul gerekir. bunlar; seçilen örneğin temsil yeteneği taşıması yani anakütlenin özelliklerini tam olarak yansıtabilmesi ve örnek.. - Yazıya Git..

02 | İçtihat

İçtihat: hukuk otoritelerinin hukuki sorunlar konusundaki görüş, düşünce ve kanaatleridir. İçtihatlar, konulmuş hukuk kurallarına açıklık getirir, ancak yeni hukuk kuralı getiremezler.
İçtihat, yasa tarafından hüküm belirtilmemiş bir konuda, daha önceki bir mahkeme kararının esas alınmasıdır.
 
Somut olayda mevcut olan anlaşmazlık konusunda, üst mahkemelerin benzer olaylar bakımından verdiği farklı kararlarla ortaya çıkan ve anlaşmazlığı ortadan kaldırmaya yönelik; yetkili üst kurullarca alınan kararlardır. İçtihadı.. - Yazıya Git..

03 | Örnek Muvafakatname

 Küçüğün Adı Soyadı :  Doğum Tarihi : Anne - Baba Adı :Velisi bulunduğumuz ......................................................... isimli çocuğumuzun .................................... İli Olimpiyat Hazırlık Eğitim Merkezi'ne kaydedilerek eğitim almasına; merkezin belirleyeceği şartlar dahilinde gündüzlü yahut yatılı olarak barınmasına, .................... branşında spor etkinliklerine katılmasına, lisanslı olarak yurt içi ve dışında yarışmalara katılmasına, bunun için pasaport düzenlenmesi, süre uzatılması ve yenilenmesine, vize.. - Yazıya Git..

04 | Örnek Mülakat Soruları

Bir mülakatta sorulabilecek örnek sorular;
Genel Sorular
Bize kendinizi tanıtın (2 dakikayı aşmamalı)
Neden bizim şirkete başvurdunuz?
Neden sizi seçelim?
Siz kendinizi nasıl tanımlardınız?
Arkadaşlarınız sizi nasıl tanımlar?
Davranışsal Sorular
Bir projeye lider olarak atandığınızda, nasıl bir yönetim gösterdiniz?
İş planının gerisinde kaldığınız bir proje oldu mu? Anlatın.
Gerilim Soruları
Gelir gider hesapları ile oynayan bir çalışanı keşfettiğinizde ne yapardınız?Yazıya Git..

05 | örnek

Benzeri yapılacak olan; benzetilmek istenen şey, model: - Yazıya Git..

06 | Örnekseme yoluyla üretilmiş sözcükler

örnekseme yoluyla üretilmiş sözcükler örnekler - Soruya Git..

07 | Örneklendirme metni

Örneklendirme metni örneği - Soruya Git..

08 | Örnekleyici anlatım

Örnekleyici anlatım nedir örnek veriniz - Soruya Git..

09 | Örneklendirme nedir

Örneklendirme nedir örnekleri - Soruya Git..

10 | Örnekleme sürecinin aşamaları

Örnekleme sürecinin aşamaları - Soruya Git..
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • kenan17
  kenan17
  Belirtmemiş
 • zeamays
  zeamays
  Belirtmemiş
 • Kartalaltan
  Kartalaltan
  Belirtmemiş
 • SiyahBeyazDüşler
  SiyahBeyazDüşler
  Belirtmemiş
 • Büşra Yavuz
  Büşra Yavuz
  Belirtmemiş
 • Sinem Ellis
  Sinem Ellis
  Belirtmemiş
 • Maşo Dor
  Maşo Dor
  Belirtmemiş
 • zeus
  zeus
  Belirtmemiş
 • Elif genciz
  Elif genciz
  Belirtmemiş
 • Banu Ün
  Banu Ün
  Belirtmemiş
 • Hasan Hüseyin Tohumcu
  Hasan Hüseyin Tohumcu
  Belirtmemiş
 • Fatih Çam
  Fatih Çam
  Belirtmemiş
 • Batuhan Yolalan
  Batuhan Yolalan
  Belirtmemiş
 • cananakgun
  cananakgun
  Belirtmemiş
 • Ercan Ergen
  Ercan Ergen
  Belirtmemiş
 • Beyza Nur-287
  Beyza Nur-287
  Belirtmemiş
 • Cemmm
  Cemmm
  Belirtmemiş
 • hera
  hera
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • esoes
  esoes
  Belirtmemiş
 • zekeriya500
  zekeriya500
  Belirtmemiş
 • Rabia 1
  Rabia 1
  Belirtmemiş
 • Angeel
  Angeel
  Belirtmemiş
 • Vurgun30
  Vurgun30
  Belirtmemiş
 • Karadut
  Karadut
  Belirtmemiş
 • Büşra Dere
  Büşra Dere
  Belirtmemiş
 • miraç Sancar
  miraç Sancar
  Belirtmemiş
 • emrah07
  emrah07
  Belirtmemiş
 • Deniz mavi
  Deniz mavi
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya
Sitemizi kullanarak, Çerez Politikamızı , Gizlilik Politikamızı ve Hizmet Şartlarımızı okuduğunuzu ve anladığınızı kabul edersiniz.. Detay. ×