Nedir.Org
 • 1
349
4
Okunma
6292
Cevap
4
Soru :

İletişimi engelleyen unsurlarla ilgili diyalog örneği

İletişimi engelleyen unsurlarla ilgili diyalog örneği
Bölüm: Psikoloji
Durum: Çözüldü
Tarih: 4 yıl önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


22016-01-05 17:00:31 #
Cevap : Diyalogun devam etmesine örnek: Baba ile dokuz yaşındaki oğlu arka bahçede bir köpek kulübesi yapıyorlar.
Baba: Çekici ver, çabuk! (emir vermek)
Çocuk: Bana da lazım, ama al.
Baba: Çekici ikide bir alırsan, hava kararmadan kulübeyi bitiremeyiz. (eleştirmek)
Çocuk: İki çekicimiz olsa, sen tavanını çakarken ben yanları çakardım, hava kararmadan işimiz biterdi. (Çocuk emir almaktan ve eleştirilmekten rahatsız olmuyor, köpeğine kulübe yapıldığı için baba ile çalışmaktan zevk alıyor.)  
Baba: Haklısın. Komşuya gidip sorsana, çekicini verebilir mi? (öneri getirmek, neyi nasıl yapacağını söylemek, yönlendirmek)
Çocuk: İyi fikir, hemen gidip sorayım.

Diyalog Kesilmesine örnek: Oyun sırasında iki kardeş arasında anlaşmazlık çıkar.
Çocuk: Kardeşime çok kızıyorum. Onunla oynamak istemiyorum. Hep ağlıyor, mızıkçılık yapıyor.
Anne: Onu ağlatacak ne yapıyorsun?  (Teşhis koymak, eleştirmek, suçlamak)
Çocuk: Hiçbir şey yapmıyorum. (susar)

Çocuğun sustuğu yerde diyalog biter. Diyalogun bittiği yere “sorunlu bölge” diyoruz. Anne baba çocukla iletişim kurarken çocuğun birden bire sustuğunu, diyaloga devam etmek istemediğini fark ettiği anda bir veya birkaç iletişim engeli kullandığını düşünmelidir.
0 kişi beğendi
22016-01-05 17:02:01 #
Cevap : Örnek Diyalog 1
Nehir: Ahmet ile oynamak istemiyorum. Hep beni kızdırıyor
Annesi: Hadi bakayım, güzel güzel oynayın arkadaşlar birbirini kızdırmaz.
Nehir: Ama anne ne alsam elimden çekiştiriyor
Annesi: Sende ona boyaları ver, sende arabalarla oyna
Nehir: Ama anne o benim elimdekileri istiyor sürekli
Annesi: O zaman arabalarınızı paylaşın. Arkadaşlarla oyuncakları paylaşmanız gerekir. Paylaşmayı bilmezsen kimse seninle arkadaş olmak istemez. Yalnız kalırsın
Nehir daha çok tepinir ve ağlar
Soru : Acaba anne kızını dinledi mi? Yoksa yalnızca sözlerini mi duydu?

Örnek Diyalog 2
Anne: Çok yorgunum, bu hafta çocukların ikisi de hastaydı, gece sık sık kalkmak zorunda kaldım
Kayınvalide: Ne varmış bunda şikayet edecek? Bende sizler için az mı uykusuz kaldım?
Anne: Ama anne bu sefer ikisi birden hastaydı
Kayınvalide: Zamane anneleri hiç fedakarlığa katlanmak istemiyor.
Anne: …
Soru : Anne olsanız ne hissederdiniz?

Diğer Örnekler
"Benim oğlum okulu bırakamaz. Buna izin vermem."
EMİR VERME,YÖNLENDİRME

"Okulu bırakırsan benden para mara bekleme."
UYARMA,GÖZDAĞI VERME

"Okumak herkese nasip olmayan ödüllendirici bir deneyimdir."
AHLAK DERSİ VERME

"Ödevini yapmak için neden bir program yapmıyorsun?"
ÖĞÜT VERME,ÇÖZÜM GETİRME

"Üniversite mezunu lise mezunundan yüzde elli fazla kazanır."
NUTUK ÇEKME,ÖĞRETME

"Uzak görüşlü değilsin. Düşüncelerin henüz yeterince olgunlaşmamış."
YARGILAMA,ELEŞTİRME,SUÇLAMA

"Her zaman gelecek için umut veren iyi bir öğrenci oldun."
ÖVME

"Hippi gibi konuşuyorsun."
AD TAKMA,ALAY ETME

"Çaba göstermediğin için okuldan hoşlanmıyorsun."
YORUMLAMA,ANALİZ ETME

"Duygularını anlıyorum, ama son sınıfta daha iyi olacak."
GÜVEN VERME,DUYGULARINI PAYLAŞMA

"Eğitimsiz ne yapacaksın? Nasıl geçineceksin?"
SINAMA,SORU SORMA,SORGULAMA

"Yemekte sorun istemiyorum."
KONUYU SAPTIRMA

Kaynak: https://iletisim-bozuklugu-ile-ilgili-diyaloglar.nedir.org/
0 kişi beğendi
12016-01-05 17:03:06 #
Cevap : Buda iletişim engeli örnek videosu anne baba çocuk.

Sunum İçeriği

0 kişi beğendi
-12016-01-05 16:43:47 #
Cevap : Etkin İletişimi Engelleyen Faktörler
İletişim engelleri (veya bariyerleri) adı verilen faktörler, iletişim sürecinin çeşitli unsurlarını etkilemekte, dolayısıyla iletişim noksanlığı ortaya çıkmaktadır. Örneğim günlük hayatta kullandığımız "beni yanlış anladı","ben onu demek istememiştim" vb. gibi ifadeler iletişim noksanlığının birer örneğidir.

Etkin bir iletişimi engelleyen başlıca faktörler şunlardır:
   1. Kişisel Faktörler: İletişim sürecinin iki temel unsuru olan gönderici ve alıcı , aynı zamanda etkin bir iletişimi önleyici rol de oynayabilirler. Kişisel amaçlar, hisler, duygular, değer yargıları ve alışkanlıklar, bir yandan mesajı oluşturan sembolleri formüle etmeyi etkilerken bir yandan da belirli kişilerden gelen mesajlara karşı olumsuz ve kayıtsız bir tutum takınmaya sebep olabilir. Başka bir deyişle alıcının göndericiye olan tutumu, güveni ve inancı, göndericiden gelecek mesajları farklı şekillerde değerlemesi ile sonuçlanacaktır. Veya , eğer gelen mesaj alıcının bildiği veya inançları ile ters ise, bu tür bir mesaj muhtemelen tam olarak algılanamayacaktır.

   2. Fiziksel Faktörler: Bu faktörler daha çok iletişim kanalı ve bunu etkileyen çevresel koşullarla ilgilidir. Gürültü sözlü haberleşmeyi etkileyen önemli bir engeldir. Aynı şekilde çeşitli konuşma ve yazma araçlarını etkileyen teknik bozukluklar da fiziksel faktörlere örnektir.

   3. Semantik Faktörler: Semantik faktörler mesajı formüle etmek için kullanılan sembollerle ilgilidir. Bazı sembollerin birden fazla anlamı olması yanında, belirli bir sembol belirli kişiler için farklı anlamlar ifade edebilir. Bu nedenle göndericinin bir sembole verdiği anlam ile alıcının buna verdiği anlam farklı olabilir. Veya alıcı mesajı oluşturan sembolleri hiç tanımayabilir. Örneğin belirli bir konuda ki çok teknik bir yazıyı, bu konu ile ilişkisi olmayan bir kimse hiç anlayamayacaktır. Buna karşılık matematikteki yerleşmiş notasyonlar herkes için aynı şeyi ifade edecektir.

   4. Zaman Baskısı: Bazen iletişim sürecinin aldığı süre de bir bariyer olarak görülebilir. Örneğin, özellikle zaman baskısı varsa mesaj asıl alıcıya ulaştırılmak üzere başka birisine aktarılır. Veya organizasyonlarda , alıcıya belirli kademelerden ve formal yollardan ulaşmak yerine, informal ve kısa yollar seçilebilir. Bu ise normal olarak iletişim süreci içine girecek bazı kimseleri dışarıda bıraktığı için uygulamada karışıklıklara yol açacaktır. Yöneticilerin zamanlarının kıt olması, bazı konuları çok özet olarak söylemelerine yol açmaktadır. Bu da bazen bir iletişim engeli olmaktadır.

   5. Algılamadaki Seçicilik: Algılamadaki seçicilik (veya seçive perception) olarak adlandırılabilecek bu faktör bazı mesajların veya mesajın bir kımının bilerek veya bilmeyerek algılanmaması ile ilgilidir.  Örneğin kişiler belirli öntiplere (stereotype) ve önyargılara sahip iseler , belirli kaynaklardan (göndericilerden) gelecek olan mesajları ya hiç algılamayacaklar veya göndericinin kastettiğinden farklı bir şekilde algılayacaklardır. Bu durum aynı zamanda  kişilerin duymak istedikleri şeyleri duyacakları ile ilgilidir.

   İletişim noksanlıkları büyük ölçüde gönderici ve alıcı ilie ilgili kişilik özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle kişi başta kendi kişisel özellikleri olmak üzere iletişim yapacağı kişilerle ilgili özellikleri bilmesi va anlaması, bu sürecin etkinliği açısından gereklidir.

Kaynak : İşletme Yöneticiliği, Prof. Dr. Tamer KOÇEL, 10. Bası (Basım Değil), Sayfa 544,545.
Kaynak URL : https://www.toplumdusmani.net

Not: Bu yazı daha çok bir Yönetim Fonksiyonu olarak iletişim üzerinde durmuştur fakat hayatımızın her alaınında iletişim var ve yukarıda sayılan iletişim  engelleri bence hayatın geneline yayılabilecek etkenler. Dolayısı ile doğru bişiler ifade etmekte olup hepimizin (bilenler hariç) bişiler alabilceği bir yazı olduğunu düşünüyorum. Saygılarla ..

0 kişi beğendi

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

01 | İletişimi Engelleyen Faktörler

İletişimi Engelleyen Faktörler (Özet) :
• Plansızlık
• Dinleyiciye uygun olmayan anlatım tarzı
• Hızlı ve gereksiz bilgi aktarımı
• Yanlış sözcük seçimi
• Ses tonunu ayarlayamama
• Beden dilini kullanamama
• Sinirlilik ve huzursuzluk
• Güvensizlik
• Ön yargılı olma
• Konuşanı dikkatlice dinlememe
• Yazılanı dikkatlice okumama İletişimi Engelleyen Faktörler NelerdirAcaba hangimizin gören bir bakışa, duyan bir kulağa.. - Yazıya Git..

02 | İletişimi Engelleyen Unsurlar

Etkin İletişimi Engelleyen Faktörler
İletişim engelleri (veya bariyerleri) adı verilen faktörler, iletişim sürecinin çeşitli unsurlarını etkilemekte, dolayısıyla iletişim noksanlığı ortaya çıkmaktadır. Örneğim günlük hayatta kullandığımız "beni yanlış anladı","ben onu demek istememiştim" vb. gibi ifadeler iletişim noksanlığının birer örneğidir.   Etkin bir iletişimi engelleyen başlıca faktörler şunlardır:   1. Kişisel Faktörler: İletişim sürecinin iki temel unsuru olan gönderici ve alıcı ,.. - Yazıya Git..

03 | Diyalog

Söyleşmeye bağlı anlatım, metinlerin konuşmalardan (diyalog ve monolog­Iardan) oluşan bölümlerinde ve günlük hayatta konuşmalarla gerçekleştirilen her tür iletişimde kullanılan anlatım türüdür. Sohbet, diyalog, mülakat adı verilen metinler söyleşme çevresinde oluşur. İç konuşma (monolog) da söyleşmeye dayanır. Günlük hayat, roman, hikâye ve tiyatrolarda karşılıklı konuşma (diyalog) ve ikiden fazla kişinin konuşmasına bağlı metinler, söyleşme anlatım türü çevresinde oluşur.
Söyleşmeye Bağlı Anlatımla Oluşturulmuş Metinlerin.. - Yazıya Git..

04 | İletişimin Özellikleri


Kültürel yapıdaki değişime paralel olarak iletişimin değişmesi (Zamanla bazı kavramlar ve kelimeler yerini yenilerine terk eder.),
İletişimin belirli kalıplara bağlı olması (İletişim kalıpları, genel kültürel yapıya bağlı olarak gruplarca oluşturulur ve kişilerin kabul etmeleri oranında süreklilik kazanır. İletişimde kullanılan deyimlerin, kelimelerin ve işaretlerin bazen değişik anlamları vardır.) dır.
İletişimin sembolik olması (Semboller, jestler, mimikler, sesler, harfler, rakamlar ve sözcüklerdir. Alıcı ve gönderici.. - Yazıya Git..

05 | İletişimin Amacı

İletişimde amaç; öncelikle kişinin kendisini tanıması, anlaması ve farkına varmasıdır. Kendisini tanıyan kişinin diğer insanlarla anlaşma ve uyum sağlaması da kolaylaşır. Verilerin hedefe iletilmesi ve hedeften istenilen durum ile doğru orantılı olarak dönüt alınmasıdır. "Anlamıyor." yerine "Anlatamıyorum." denilmesi gerekir.İnsanların birbirleriyle iletişim içinde olmalarının esas amacı bazı temel gereksinimlerini gidermektir. İletişim yoluyla ilişkinin amacı gerçekleştirilmeye çalışılır.İlişkide amaç;
Enformasyon vermek veya.. - Yazıya Git..

06 | İletişimin Temel Ögeleri nelerdir

İletişimi iyi kurmak için bu ögeleri bilmemiz gereker.Peki iletişimin temel ögeleri nelerdir? - Soruya Git..

08 | İletişimin toplumsal fonksiyonları

İletişimin toplumsal fonksiyonları nelerdir? - Soruya Git..

09 | İletişimin dil biçimi olarak düzenlenmesine ne denir

İletişimin dil biçimi olarak düzenlenmesine ne denir? - Soruya Git..

10 | İletişimi Kolaylaştıran Davranış Örnekleri

İletişimi Kolaylaştıran Davranışlar Nelerdir - Soruya Git..
Geri
Geçmiş
Soru Sor
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • beste
  beste
  Belirtmemiş
 • İsmail Kara
  İsmail Kara
  Belirtmemiş
 • TalhaT29
  TalhaT29
  Belirtmemiş
 • erenkaracan
  erenkaracan
  Belirtmemiş
 • Baro
  Baro
  Belirtmemiş
 • Amy Twain
  Amy Twain
  Belirtmemiş
 • barlikzeynep
  barlikzeynep
  Belirtmemiş
 • Karadut
  Karadut
  Belirtmemiş
 • BVS
  BVS
  Belirtmemiş
 • NaBerGAnGA
  NaBerGAnGA
  Belirtmemiş
 • Kartalaltan
  Kartalaltan
  Belirtmemiş
 • faruksoysal
  faruksoysal
  Belirtmemiş
 • pskmcemyigit
  pskmcemyigit
  Belirtmemiş
 • ali70
  ali70
  Belirtmemiş
 • Haticekyl
  Haticekyl
  Belirtmemiş
 • Elif Aslan
  Elif Aslan
  Belirtmemiş
 • Elif kayabaş
  Elif kayabaş
  Belirtmemiş
 • Mehmetkaptan55
  Mehmetkaptan55
  Belirtmemiş
 • Maşo Dor
  Maşo Dor
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • melda343477
  melda343477
  Belirtmemiş
 • sansar
  sansar
  Belirtmemiş
 • Sevimlişey
  Sevimlişey
  Belirtmemiş
 • Angeel
  Angeel
  Belirtmemiş
 • YUSUFAKGUN
  YUSUFAKGUN
  Belirtmemiş
 • zeus
  zeus
  Belirtmemiş
 • melek9878
  melek9878
  Belirtmemiş
 • keskin
  keskin
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Hsynnn
  Belirtmemiş
 • Cemmm
  Cemmm
  Belirtmemiş
 • Vurgun3
  Vurgun3
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya