Nedir.Org
 • 1
674
20
Okunma
4785
Cevap
5
Soru :

İletişimin Temel Ögeleri nelerdir

İletişimi iyi kurmak için bu ögeleri bilmemiz gereker.Peki iletişimin temel ögeleri nelerdir?

Bölüm: Psikoloji
Durum: Çözüldü
Tarih: 5 yıl önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


12015-04-05 14:58:34 #
Cevap : Kaynak: İletişim sürecinin başlangıcını temsil eder. İletinin hedef üzerinde istenilen etkiyi ya da sonucu oluşturmasında birinci derecede önemlidir. İletişim sürecinde istenilen sonuca ulaşılması açısından kaynağın iletiyi aktarmadaki durumu hem iletinin anlaşılırlığı hem de hedef üzerinde etki oluşturması açısından ele alındığında geniş bir kapsama sahiptir.
İleti (Mesaj): İletişim sürecinin amacı ileti üzerine kodlanmıştır. Kaynak tarafından hedefe gönderilen ve iletişimin gerçekleşmesinin önemli unsurlarından birisidir ileti. İletişimin daha iyi olması için iletinin hedef tarafından algılanılırlık seviyesinin yüksek olması gerekir.
Kanal: Kaynak ve hedef alıcı arasında yer alan ve simge veya sembollere dönüşmüş iletinin gitmesine olanak sağlayan yol olarak tanımlanabilir. Her duyu organımıza karşılık bir kanaldan söz edilebilir. Birden fazla ileitişim kanalını aynı anda kullanabiliriz. İletişim kanalının sayısı arttıkça iletişimin etkinlik derecesi de artacaktır.
Alıcı ( Hedef ):Hedef kitle kişi ya da grup olabilir. Önceleri alıcı iletişimde pasif bir rol alan unsur olarak görülürdü. Oysa günümüzde aktif ve etkili bir işleve bürünmüştür. İletişimde amaç doğru iletiyi doğru yerde doğru kişiye verebilmektir.
Geri Bildirim ( Dönüt ): Dönüt iletişim sürecinin son aşamasıdır. Kaynak iletiyi iletişim kanalları vasıtasıyla alıcıya iletmiştir. İletinin hedef alıcı üzerindeki etkisi dönüt ile anlaşılır. Dönüt bir iletişim sürecinin denetim mekanizmasıdır
İletişim sürecinde seslenilmek istenen kişi ya da kişilere, toplumsal kesimlere hedef kitle adı verilir.
0 kişi beğendi
42015-04-04 16:54:52 #
Cevap : Günümüzde ise iletişimin temel öğeleri kaynak, mesaj, kanal, alıcı ve dönüt olarak beş aşamada sıralanmaktadır.
Kaynak: İletişim sürecinin başlangıcını temsil eder. İletinin hedef üzerinde istenilen etkiyi ya da sonucu oluşturmasında birinci derecede önemlidir. İletişim sürecinde istenilen sonuca ulaşılması açısından kaynağın iletiyi aktarmadaki durumu hem iletinin anlaşılırlığı hem de hedef üzerinde etki oluşturması açısından ele alındığında geniş bir kapsama sahiptir.
İleti (Mesaj): İletişim sürecinin amacı ileti üzerine kodlanmıştır. Kaynak tarafından hedefe gönderilen ve iletişimin gerçekleşmesinin önemli unsurlarından birisidir ileti. İletişimin daha iyi olması için iletinin hedef tarafından algılanılırlık seviyesinin yüksek olması gerekir.
Kanal: Kaynak ve hedef alıcı arasında yer alan ve simge veya sembollere dönüşmüş iletinin gitmesine olanak sağlayan yol olarak tanımlanabilir. Her duyu organımıza karşılık bir kanaldan söz edilebilir. Birden fazla ileitişim kanalını aynı anda kullanabiliriz. İletişim kanalının sayısı arttıkça iletişimin etkinlik derecesi de artacaktır.
Alıcı ( Hedef ):Hedef kitle kişi ya da grup olabilir. Önceleri alıcı iletişimde pasif bir rol alan unsur olarak görülürdü. Oysa günümüzde aktif ve etkili bir işleve bürünmüştür. İletişimde amaç doğru iletiyi doğru yerde doğru kişiye verebilmektir.
Geri Bildirim ( Dönüt ): Dönüt iletişim sürecinin son aşamasıdır. Kaynak iletiyi iletişim kanalları vasıtasıyla alıcıya iletmiştir. İletinin hedef alıcı üzerindeki etkisi dönüt ile anlaşılır. Dönüt bir iletişim sürecinin denetim mekanizmasıdır
İletişimin Temel Ögeleri nelerdir

Sunum İçeriği

0 kişi beğendi
22015-04-04 16:56:01 #
Cevap : İletişimin Ögeleri Nelerdir?
İletişimi açıklamak için altı temel öge kullanılır: * Kaynak (Gönderici)
* Alıcı (Hedef)
* İleti (Mesaj)
* Bağlam (Ortam)
* Dönüt (Geri bildirim)
* Kanal (Araç)
İletişimin Temel Ögeleri nelerdir

Sunum İçeriği

0 kişi beğendi
12015-04-04 17:03:33 #
Cevap : İletişimin Ögeleri
Sağlıklı bir iletişimde 7 adet unsur vardır. iletisimin ogeleri 1. Gönderici ( Kaynak): İletiyi alıcıya gönderen, muhatabına sunan kişidir. Eğer ortada yazılı bir metin varsa metnin yazarı göndericidir.
2. Alıcı: İletiyi alan kişidir. Bir metnin okuyucusu, bir konuşmayı dinleyen kişi alıcıdır. Mesela şu an bu dersi anlatan ben “Gönderici” okuyan siz de “Alıcı” oluyorsunuz.
3. İleti ( Mesaj ): Göndericinin alıcıya anlatmak istediği, aktarmak istediği bilgi, istek vb. hepsi iletidir. Göndericinin mesajıdır.
4. Kanal : İletinin gönderilmesi için kullanılan yol, yöntem, araçtır. Mesela bir bilgisayar ekranı, kitap, konuşma kanaldır. Mesela ben size iletimi “yazı” kanalıyla iletiyorum değil mi? O zaman şu anki iletişimimizin kanalı yazıdır.
5. Şifre ( Kod ): “Have you ever looked along a smooth road in hot weather and seen what appears to be a stretch of water where none exists? This is a mirage. It is caused by the air being heated in such a way that hot layers of air lie under cold layers.”
Bir şey anladınız mı? Hayır. Çünkü bu iletişimin şifresi yanlış. Ben bunun yerine size “Hiç sıcak bir havada düz bir yol boyunca baktınız ve var olmayan bir su birikintisi gördünüz mü? Bu bir seraptır. Bu soğuk hava tabakasının altında bulunan, sıcak hava tabakası nedeniyle meydana gelir.” deseydim anlayacaktınız değil mi? Çünkü aramızda bir şifre uyumu olacaktı. Demek ki şifre, aynı dili konuşmamız veya benim çizdiğim bir resimde, yazdığım bir şiirde ne demek istediğimi anlayabilme yeteneğinizdir.
6. Bağlam: İletişimin gerçekleştiği ortama bağlam denir. İletişimde bağlam çok önemlidir. Çünkü bir sözcüğün anlamı kullanıldığı yere göre şekillenir. Siz “sıcak” kelimesini çok farklı anlamlarda kullanırsınız değil mi? Eğer birisinden bahsediyorsanız sıcak derken samimi anlamını kastediyorsunuzdur. Fakat bir suya elinizi sokunca sıcak diyorsanız suyun ısı derecesini kastediyorsunuzdur.
7. Dönüt ( Geribildirim ): İletişimde alıcının göndericinin mesajına karşılık verdiği cevaptır. Bu cevap uzun bir cümle olabileceği gibi “Evet, anladım.”, “Evet.”, “Hayır.” şeklinde de olabilir.

Sunum İçeriği

1. Sayfa
Doç. Dr. Burhan AKPINAR1İLETİŞİM

2. Sayfa
SUNU PLANIİletişim: Tanımı, süreci ve türleriİletişim engelleri: İletişimsizlik, dedikodu ve söylentiSağlıklı bir iletişimBeden diliCV hazırlama

3. Sayfa
Konu ListesiEtkili İletişim ve Beden Dili İletişim nedir, çeşitleri nelerdir?İletişim engelleri, empati nedir?Etkin dinleme nasıl olmalıdır?İlk izlenim, beden dili unsurları, mesaj gönderme ve almada beden dilinin önemi, etki alanları, jest ve mimikler, tokalaşma ve tokalaşma çeşitleri, selamlaşma, karşılama ve uğurlamaİş görüşmesinde davranış şekilleri, iş görüşmesinde kılık kıyafet, CV hazırlama.

4. Sayfa
4İletişim Nedir? “Birey veya bireylerin karşılıklı bilgi, duygu ve düşüncelerini paylaşma süreci”“İki birim arasındaki mesaj alış-verişi”style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

5. Sayfa
İLETİŞİM İletişim, iki veya daha fazla sistem arasında anlamları ortak kılma sürecidir.Bizim başkalarını,başkalarının da bizi anlamasına yarayan bir süreçtir. Sözcük, resim, grafik vb. sembollerinkullanılarak bilgi,düşünce,duygu ve becerileri aktarılması sürecidir. Eğitim de bir iletişim sürecidir. Etkili bir eğitim süreci iyi organize edilmiş iletişimle gerçekleşebilir.

6. Sayfa
İLETİŞİM Bir kaynağın davranışlarını kasıtlı bir biçimde etkilemek üzere bir alıcıya mesajlar iletmesidir.Bir zihnin diğer zihinleri etkileme yollarının tümüdür. Sadece, yazılı ve sözlü konuşmaları değil müzik, resim, heykel,tiyatro vb. bütün insan davranışlarının içine alır.Eğitim de bir iletişim sürecidir. Etkili bir eğitim süreci iyi organize edilmiş iletişimle gerçekleşebilir.

7. Sayfa
İLETİŞİMNe söyleyeceğimizi bilmek,Bunu ne zaman ve nerede söylemenin daha uygun olacağına karar vermek,En iyi nasıl söyleneceğini düşünmek,Olayları basitçe anlatabilmek,Akıcı bir dille ve karşımızdaki kişiyle göz kontağı kurarak konuşabilmek,Dikkati yoğunlaştırmak ve verdiğimiz mesajların alınıp alınmadığını fark edebilmektir.

8. Sayfa
İLETİŞİMİN AMACI?İletişimin amacı; bilgi verme ve etkilemedir.

9. Sayfa
İLETİŞİMİN AMACI?Eğitim-öğretimin de özünde iletişim vardır.İletişim olmadan etkileşim, etkileşim olmadan öğrenme olmaz.

10. Sayfa
İLETİŞİMİN AMACI?İletişim yeni fikirleri doğurur.Yeni fikirler değişimi başlatır.İLETİŞİMFİKİRLERDEĞİŞİM

11. Sayfa
İLETİŞİMİN AMACI?Kurumun gündemini iletişim ile belirleriz.Astlarımızı bu yolla etkileriz.Görevleri iletişim ile belirtiriz.Çatışmaları iletişim ile çözeriz.KISACASI YÖNETİMİN HER AŞAMASINDA İLETİŞİM VARDIR.

12. Sayfa
İLETİŞİM SÜRECİBir iletişimde etkili olan beş değişkenden söz edilebilir: Bunlar; "Kaynak, Mesaj, Kanal, Alıcı ve Dönüt" dür. Kaynak bilgiyi, mesajı ileten birimdir. Bu birim, kitap, gazete, dergi, radyo, TV ya da yüz yüze iletişimde bir insan olabilir. Mesaj iletişimin içeriğidir. İletilmek istenen bilgi, fikir, mesajı oluşturur. Kanal mesajın sunuluş biçimidir. Mesaj, sözlü ya da yazılı olarak sunulabilir. Alıcı mesajın gönderildiği birimdir. Mesajı okuyan, dinleyen, izleyen kişidir. Dönüt ise, alıcının mesaja verdiği tepkidir; alıcının mesajı nasıl yorumladığını gösterir.

13. Sayfa
Kim Ne Söyledi Hangi Yolla Kime Ne Etkisi OlduKaynakKodlamaMesajKanalAlıcıKod ÇözmeGeri BildirimİLETİŞİM SÜRECİ

14. Sayfa
Yrd. Doç. Dr. Yasemin Gülbahar14İLETİŞİM SÜRECİNİN TEMEL ÖĞELERİKAYNAKDavranışlarFikirBilgiDuyguTutumBeceriMESAJSembollerGerçek objeModellerResimHareketSesKANALİletici Araç & YöntemlerSözsüz iletişimSözlü İletişimBasılı/yazılı araçlarYöntemlerALICIDavranışlarFikirBilgiDuyguTutumBeceriDönüt (Geri Bildirim)

15. Sayfa
Kaynakİletişim sürecini başlatan kişiMesajKaynaktan ALICIYA gönderilen UYARICILAR Kanal Mesajın alıcıya iletilmesini sağlayan ARAÇ VE YÖNTEMLER AlıcıGönderilen mesaja hedef olan kişi Geri bildirimAlıcının kaynak tarafından gönderilen uyarıcılara gös-terdiği TEPKİ

16. Sayfa
İletişimde etkili olan faktörlerSeçici algı: Kaynak ve alıcının ihtiyaçları, beklentileriBireysel farklıklar: Öğrenme stilleriKaynak güvenirliği: Dürüstlük, uzmanlık, istek, nesnellikKaynak-alıcı benzerliği: Ortak yönlerYrd. Doç. Dr. Yasemin Gülbahar16

17. Sayfa
Yrd. Doç. Dr. Yasemin Gülbahar17İletişim Süreci ve Yaşantı AlanıKaynakKodlamaYaşantı AlanıYaşantı AlanıKod Çözme AlıcıMesajOrtak Yaşantı AlanıDönüt

18. Sayfa
Yrd. Doç. Dr. Yasemin Gülbahar18İletişim Süreci ve Yaşantı AlanıÖğretmenin yaşantısıÖğrencinin YaşantısıÖĞRENMEOrtak Yaşantı

19. Sayfa
Yrd. Doç. Dr. Yasemin Gülbahar19İletişimin Bileşenleri

20. Sayfa
Yrd. Doç. Dr. Yasemin Gülbahar20İletişim TürleriYazılı İletişimSözsüz İletişimSözlü İletişim

21. Sayfa
Yrd. Doç. Dr. Yasemin Gülbahar21Sözsüz İletişim: Beden Dili İnsanların birbirleriyle yüz yüze kurdukları ilişkilerde sözsüz mesajların etkisi %90 oranındadır. Sözsüz mesajlar, jestler, göz ve baş hareketleri, beden duruşu, yüz ifadeleri, mesafe, temas gibi beden dili öğeleriyle ifade edilir.

22. Sayfa
Yrd. Doç. Dr. Yasemin Gülbahar22Sözsüz İletişimin ÖzellikleriSözsüz iletişim etkilidir. Sözsüz iletişim duyguları belirtir.Sözsüz iletişim çift anlamlıdır. Sözsüz iletişim belirsizdir.

23. Sayfa
Yrd. Doç. Dr. Yasemin Gülbahar23Çevrede Olumlu İzlenim Yaratacak Beden Dili Özellikleri Göz İlişkisiYüz İfadesiBaş HareketleriJestlerBeden DuruşuYakınlıkYönelişBedensel TemasDış Görünüşstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

24. Sayfa
Yrd. Doç. Dr. Yasemin Gülbahar24Sözlü İletişimSözlü iletişim, karşılıklı olarak konuşma ve dinleme etkinliklerini kapsar.Sözlü iletişimin başarısı, konuşan ve dinleyen arasında ortaklaşa bir temele dayanır.

25. Sayfa
Yrd. Doç. Dr. Yasemin Gülbahar25Sözlü İletişimSözlü iletişim, her zaman konuşan ve dinleyen arasında bilgi, beceri, tutum ve davranış açısından etkileşim olmasını gerektirir.Neyi?Hayır!Nerede?Evet!

26. Sayfa
Yrd. Doç. Dr. Yasemin Gülbahar26

27. Sayfa
Yrd. Doç. Dr. Yasemin Gülbahar27Gönderilen Mesaj ve Alıcı İlişkisiDinlemez DinlerYanlış Anlar Doğru AnlarMesaja karşıdır Mesaja katılırDönüt uygun Dönütüdeğildir uygundur

28. Sayfa
Yrd. Doç. Dr. Yasemin Gülbahar28Yazılı İletişimMesajı, katılımcıların anlayabileceği ortak simgeler aracılığı ile (tahta, slayt vb.) iletmemizdir. Burada iletişim aracı yazıdır.İçerik, destek materyaller ve ortamlarla sunulur.

29. Sayfa
Yrd. Doç. Dr. Yasemin Gülbahar29İletişimi Engelleyen FaktörlerOrtak yaşantının olmaması Dile ait engellerAnlamların karıştırılmasıSembol ile anlatılan konu arasındaki uyuşmazlıkAlgının sınırlı oluşu Sözcüklere boğulmaPsikolojik engellerÇevresel/Fiziksel faktörlerStatüUyutma

30. Sayfa
Yrd. Doç. Dr. Yasemin Gülbahar30İletişim Sürecinin Etkinliği için ... Simgelerin benzer biçimde tanımlanmasıDilin anlaşılır bir şekilde kullanılmasıÇoklu kanal kullanılmasıDönüt sisteminin sağlanması

31. Sayfa
Yrd. Doç. Dr. Yasemin Gülbahar31Sınıf içi iletişimi geliştirmek için ...Öğretmen konuşma yeteneğini geliştirmeliDers iyi bir şekilde planlanmalıÖğrenci ihtiyaçları, yetenek ve ilgileri değerlendirilmeliÖğrencinin ilgisini dağıtan durumlar ortadan kaldırılmalıÖğrencilerin dikkatle dinlemesi için birden fazla duyu organına hitap eden araç-gereçler kullanılmalıZor ve çok teknik olan öğretim araçları kullanılmamalı

32. Sayfa
Yrd. Doç. Dr. Yasemin Gülbahar32Yaşantı Konisi (Dale)

33. Sayfa
Yrd. Doç. Dr. Yasemin Gülbahar33Öğrendiklerimizin ...1%2%4%10%83%TATMADOKUNMAKOKLAMADUYMAGÖRMEÖĞRENMEstyle.visibility

34. Sayfa
Yrd. Doç. Dr. Yasemin Gülbahar34Akılda kalan öğrenmelerin ...10%20%30%50%70%90%OKUMADUYMAGÖRMEDUYMA & GÖRMESÖYLEMEYAPMAAkılda Tutma

35. Sayfa
Yrd. Doç. Dr. Yasemin Gülbahar35Yaşantı Konisinin dayandığı bilimsel ilkeler...Öğrenme işlemine katılan duyu organlarımızın sayısı ne kadar fazla ise o kadar iyi öğrenir ve geç unuturuz.En iyi öğrendiğimiz şeyler kendi kendimize yaparak öğrendiğimiz şeylerdir.Öğrendiğimiz şeylerin çoğunu gözlerimizin yardımı ile öğrenebiliriz.En iyi öğretim, somuttan soyuta ve basitten karmaşığa doğru giden öğretimdir.

36. Sayfa
İLETİŞİM ENGELLERİstyle.visibilityppt_wppt_h

37. Sayfa
NE KADAR BİLİRSEN BİL, SÖYLEDİKLERİN KARŞINDAKİNİN ANLAYABİLDİĞİ KADARDIR.MEVLANAstyle.visibilitystyle.visibility

38. Sayfa
Mesajları anlamak amacıyla değil de savunucu iletişime geçerek cevap vermek ya da kabul etmemek için sürdürme.PSİKOLOJİKstyle.visibilitystyle.visibility

39. Sayfa
Konuşma ve yazı dilindeki karışıklık ve inceliklerin neden olduğu farklar ve anlaşmazlıklar. SEMANTİKstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

40. Sayfa
Verici ve alıcının sosyal ve formal statüleri, akademik ve mesleksel gelişme farkları.STATÜstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

41. Sayfa
Alıcının bazı yüklenmeler altına girmesi durumunda savunma mekanizmaları iletişimin etkisini azaltabilir.Bu durumda alıcı umursamaz bir tavır takınabilir veya mesajı reddedebilir.KORUNMAstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

42. Sayfa
İletişim merkezleri ile birimleri arasındaki uzaklık iletişimin gücünü zayıflatır.ALANstyle.visibilitystyle.visibility

43. Sayfa
Üst-alt ilişkilerinde çatışmalar, yetkinin oldukça az veya aşırı derecede aktarılması, fazla dar yahut geniş kontrol alanı düzensiz enformasyon.HİYERARŞİstyle.visibilitystyle.visibility

44. Sayfa
Karar sürecine katılma imkanı verilmeyen uygulayıcının emirleri savsaklaması veya önemsiz sayması.UYUTMAstyle.visibilitystyle.visibility

45. Sayfa
Örgütün amaçları veya görevleri gereği, bazı kapsamın sınırlanması ve gizli tutulması.SINIRLAMAstyle.visibilitystyle.visibility

46. Sayfa
“SÖZÜNÜ BİLEN KİŞİNİN YÜZÜNÜ AK EDE BİR SÖZ SÖZÜ PİŞİRİP DİYENİN İŞİNİ SAĞ EDE BİR SÖZ.”YUNUS EMREstyle.visibilitystyle.visibility

47. Sayfa
İLETİŞİMDE ÖNEMLİ DEĞERLERCanlıları sevmek ve saygı duymakEmpati kurmakDoğal olmakBeden dilini iyi kullanmakÇevresini ve etkileşim içinde oldukları kişileri iyi tanımakGüler yüzlü olmakİyi bir dinleyici olmalı

48. Sayfa
DEDİKODU VE SÖYLENTİSöylenti; tehlikeli, yıkıcı, ve sinsi bilgi aktarımlarıdır. Söylenti; informal iletişimde “gerçek dışı bilgilerin üretilmesi ve yayılması”Resmi olmayan iletişim kanalları boyunca dolaşan ve resmi sözlere dayanmayan mesajlarSöylenti= Önem x Belirsizlik

49. Sayfa
DEDİKODU VE SÖYLENTİDedikodu; genel anlamıyla “bir kişinin yokluğunda onun hakkında konuşmak” Bir tanıklık, bir olay, bir haber hakkında yapılan konuşmaEylemlerinin ağızdan ağıza, kulaktan kulağa yayılarak iletilmesi

50. Sayfa
İLETİŞİM ENGELLERİEmir vermek, yönlendirmek.“Çık dışarı”, “Dün hasta olman beni ilgilendirmez, randevuna gelmedin ve haber vermedin!”Bu ileti kişiye sorunlarının, duygularının ve gereksinimlerinin önemsiz olduğunu vurgular. Emir veren ve yönlendiren kişinin üstün olduğu iletisini verir. Bu tür iletiler red, isyan veya düşmanca duygular yaratabilir.

51. Sayfa
İLETİŞİM ENGELLERİTehdit etmek, gözdağı vermek.“Problem yaratmaya devam edersen soruşturma açarım”.Korkutur, sindirir ve bazen isyan duygularının oluşmasını körükler. Zıtlaşma yaşanabilir.

52. Sayfa
İLETİŞİM ENGELLERİAhlak zabıtası rolü üstlenmek.“Senin yaşındaki birinin bunu bilmesi gerekirdi.”Sinirlendirir, iletişimi koparır.

53. Sayfa
İLETİŞİM ENGELLERİÜstünlük ve bilgiçlik taslamak, öğüt vermek, çözüm veya öneri getirmek.“Yerinde olsam hasta olmamak için kalın giyinirdim.”Üstünlük ve bilgiçlik taslamak karşıdaki kişiyi öfkelendirir.Bazen öğüt vermek ya da çözüm/öneri getirmek gerekebilir. Ancak bu davranış sıkça yapılırsa kişiyi bağımlı yapar.“Her şeyi ben bilirim” tavrı olarak algılanabilir ve iletişim kapılarını kapatır.

54. Sayfa
İLETİŞİM ENGELLERİNutuk çekmek.Çalışanları geliştirmek görevimizdir ama, en önemli nokta bunu nasıl yaptığımızdır.Sorunsuz dönemlerde kabul edilse de, sorunlu dönemlerde kabul görmeyebilir.

55. Sayfa
İLETİŞİM ENGELLERİYıkıcı eleştiri.Eleştirme ya da olumsuz değerlendirme değişimden çok engelleme yaratır.Eleştirme gereken durumlarda eleştiriyi, iki olumlu özelliğin arasına yerleştirerek aktarabiliriz (sandviç yöntemi).

56. Sayfa
İLETİŞİM ENGELLERİÖvmek, aynı düşüncede olmak, olumlu değerlendirmeler yapmak.Sadece yerinde, hak edilmiş ve uygun miktarda yapılan övgü motive edici olur ve olumlu köprüler kurar.Herkes övgü bekler, ancak gereğinden fazla yapılması alışınca yoksunluk yaratabilir.

57. Sayfa
İLETİŞİM ENGELLERİKişinin yaşadıklarını yadsımak, yok saymak.“Bunda büyütecek ne var”Duyguyu yok saymak, onu halının altına süpürmekle aynı anlamı taşır.Kişi kendisine değer verilmemiş duygusunu yaşar.

58. Sayfa
İLETİŞİM ENGELLERİOlumsuz önyargıya sahip olmak.“Duyduğuma göre bu okulda öğrencilerle yeterince ilgilenilmiyormuş.”Kişi üzerinde gereksiz bir baskı oluşturur ve bu da ilişkiyi zedeler.

59. Sayfa
İLETİŞİM ENGELLERİKişinin başarılarını, becerilerini yok saymak.“öğrencileriniz çok başarılı. Ama…”Bu tür iletiler özgüveni yıpratır, olumsuz duyguları ortaya çıkarır ve iletişim kapılarını kapatabilir.

60. Sayfa
İLETİŞİM ENGELLERİYapılan işi eleştirmek yerine kişiliği eleştirmek.“Ne kadar beceriksizsin, bir ödevi hazırlayamadın...”Kişiler genellikle yaptıkları işle ilgili eleştiriyi kabul edebilir ve düzeltmeye hazırdır. Ancak kişiliklerinin eleştirilmesi onlarda olumsuz duygular uyandırır.

61. Sayfa
İLETİŞİM ENGELLERİSözünden dönmek, oyalamak, konuyu saptırmak, şaka yaparak hafife almak.Sözden dönmek güven sarsar, kızgınlık yaratır.Yukarıdaki bütün davranışlar kişinin duygularına saygı gösterilmediği, ilgilenilmediği iletisidir.Üzerinde konuşulmayan duygular yeniden ortaya çıkacaktır.

62. Sayfa
İLETİŞİM ENGELLERİDedikodu ve söylentiler.İletişimin en çok zarar veren şeklidir. İyi yönetilirse yarar da sağlayabilir.

63. Sayfa
İLETİŞİM ENGELLERİDuygu sömürüsü.Göz yaşları zor durumdan sıyrılmak için geçerli olabilir.Ancak, bu durumda sorun çözülmediği, eksik giderilmediği ve iletişim göz yaşları nedeniyle kesintiye uğradığı için engel oluşturabilir.

64. Sayfa
İLETİŞİM ENGELLERİKendini övme.Yaptığı işte iyi olmayan, özgüveni sağlam olmayan, ben merkezci veya az çalışmak isteyen kişilerin kullandığı bir yöntemdir. Başarılı ilişkilere engeldir.

65. Sayfa
İLETİŞİM ENGELLERİMuğlaklık.“daha iyi bir sistem oluşturman gerek”Bu tip ifadeler belirsizlik oluşturur.

66. Sayfa
İLETİŞİM ENGELLERİBilgi gizleme.“Bu konu yöneticileri ilgilendirir.”İletişimi koparır ve “o söylemezse başkasından öğrenirim” tepkisine yol açar.

67. Sayfa
İLETİŞİM ENGELLERİTepeden Bakma.“Nihayet bitirebildin.”Bu tür ifadeler yanlış anlaşılır.

68. Sayfa
İLETİŞİM ENGELLERİPsikolog tavrı.“Bence senin sorunun”“önce kendi sorunlarınla ilgilen” düşüncesine yol açar.

69. Sayfa
İLETİŞİMİ KOLAYLAŞTIRAN ETKENLERAktif dinlemek, empati, geribildirim.Sessiz dinlemek, sözünü kesmemek.Kabul etmek (empati).Duyguları karşılıklı olarak birbirine açıklamak, dışa vurmak.Duyguları işlerden ayrı tutabilmek.Hatayı kabul edebilmek, haklı çıkmaya kalkmamak.Ben dili.Sandviç yöntemi.

70. Sayfa
İLETİŞİMİ KOLAYLAŞTIRAN ETKENLER (KİŞİSEL)Gizlilik ilkesi.Eşit mesafe.Yiyecek, içecek, ikram.Espri.Anektodlar, hikayeler.Basit örnekler.Kişisel hayattan örnekler.Uygun giyim.Gelişmek için çaba, sorumluluk.Zamanlama.

71. Sayfa
TEŞEKKÜRLER.

72. Sayfa
72CV (ÖZGEÇMİŞ)HAZIRLAMA TEKNİKLERİCV (Curriculum Vitae): “Hayat yarışı”.Resumé : “Özet" anlamına gelir.Türkçede her ikisine karşılık "özgeçmiş" sözcüğü kullanılmaktadır.style.visibilityppt_xppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

73. Sayfa
73CV;Niteliklerimizin,Becerilerimizin,Deneyimlerimizin veBaşvurduğumuz konu ile ilgili diğer özelliklerimizin yer aldığı, açık ifadeli ve kolay anlaşılan, okuyan kişiyi etkilemeye yönelik bir özettir. style.visibilityppt_xppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

74. Sayfa
74MÜKEMMEL CV İŞ SAHİBİ YAPAR MI?Her kapıyı açan, sizi anında iş sahibi yapan "mükemmel CV" diye bir şey yoktur.Bir özgeçmişin tek amacı, sizin bir iş görüşmesine çağrılmanızı sağlamaktır.Bu nedenle "mükemmel CV", mülakata çağrılmanızı sağlayan CV'dir.

75. Sayfa
75MÜKEMMEL CV İŞ SAHİBİ YAPAR MI?CV'nin görevi kapıyı aralamaktır. Kapı aralandıktan sonra içeri girmek ise sizin kişiliğinize, becerilerinize, zekanıza ve elbette işe uygunluğunuza kalmıştır.CV'niz, gelecekteki işvereninizin sizin hakkınızda edindiği ilk izlenimdir. İlk izlenimi silmek ya da değiştirmek mümkün olmadığına göre, "ilk" izlenimin aynı zamanda "doğru" izlenim olması çok önemlidir.

76. Sayfa
76CV İçin Doğrular ve YanlışlarCV'nizin etkileyici olmasına dikkat edin, ama hayal gücünüz fazla açılmasın. CV'nizi kısa tutun. En fazla 2 sayfa. Detaya ve seçtiğiniz sözcüklere çok dikkat edin. Kolay okunabilmesi için bilgisayarda ya da daktiloda yazın. El yazısı kullanmayın. Yazım, noktalama ve dilbilgisine dikkat! CV'nizde ilanla ilgili bilgiler olsun. Tarihlere göre sıralamada arada büyük tarih atlamaları olmasın. Keskin gözlü, güvenilir bir tanıdığa okutun. Sade ve kolay okunur olsun. Standardın dışında bir format kullanın. Yaratıcı pozisyonlar için yaratıcı davranın.

77. Sayfa
77İşverenler ne ister?" İşverenler özgeçmişinizde (CV) öncelikle sizin niteliklerinizi arayacaktır.Bu noktada niteliklerinizi nasıl ortaya koyduğunuz önemlidir." Adayın ilgili alanlarda yeterli deneyimi olup olmadığına mutlaka bakılır. Ama aday okulu yeni bitirmişse öğrenim yıllarında o alanla ilgilendiğine dair ipuçları aranır.Mesela hangi derneklere üye imiş, hangi sosyal faliyetlerde bulunmuş, staj yaptığı yerler ve konular,...vs.

78. Sayfa
78İşverenler ne ister?Kişinin girdiği işler arasında mantıksal bir tutarlılık olup olmamasına bakılır.Çalışma yaşamında kopukluk var mı varsa neden kaynaklanmış bakılır.

79. Sayfa
79İşverenler ne ister? Özgeçmişin düzenlenme tarzı, temizliği kişinin aynasıdır.Kullanılan üslup ise karakterini bir ölçüde yansıtır.

80. Sayfa
80Doğru Özgeçmiş türünü seçmeYaptığım (çalıştığım) işler mantıksal bir sıra takip ediyor mu? Yoksa daldan dala atlayarak mı yaşamışım? Çalıştığım işler arasında boşluklar ve tutarsızlıklar var mı? Tek bir alanda tutarlı bir kariyerim olduysa, aynı alanda mı kalmak istiyorum, yoksa bütünüyle farklı bir iş dalına geçmek mi istiyorum?Yapmak istediğim yalnızca bir iş mi var.?Ne istediğimi biliyor muyum yoksa hareketli bir hedefe körlemesine atış mı yapıyorum?

81. Sayfa
81CV ÇEŞİTLERİFonksiyonel (İşlevsel) CVBirbiri ile pek ilgisi olmayan işlerde çalıştı iseniz işlevsel özgeçmişi seçin.Çünkü işlevsel özgeçmişte güçlü olduğunuz yönlerinizi ortaya çıkarırsınız, yani ana vurgu güçlü olduğunuz yönlere kayar.Yoksa hayatınızın ne kadar düzensiz olduğu ortaya çıkabilir.

82. Sayfa
82CV ÇEŞİTLERİKronolojik (zaman sıralı) CV Yaptığınız işler mantıklı bir sıra izliyorsa kronolojik özgeçmiş türünü seçmelisiniz Bileşik CVBaşka hiçbir işi düşünmüyor, sadece tek işe odaklanıyorsanız, kuralsız özgeçmiş sizin için biçilmiş kaftandır.

83. Sayfa
83CV BİÇİMİ VE FORMATI NASIL OLMALIDIRHer şeyden önce CV çok uzun veya çok kısa olmamalıdır.Gerçekte herhangi bir kısıtlama yapılmamasına rağmen CV ideal olarak bir-iki sayfayı geçmemelidir.

84. Sayfa
84CV NEYLE YAZILMALI?‘Helvetica’, ‘Arial’, ‘Times New Roman’ ideal olarak kullanabilecek karakterlerdir. 11 ya da 12 punto ile oldukça okunaklı bir CV yazabilirsiniz.

85. Sayfa
85Nasıl Bir Kağıt Kullanılmalı?Bu konuda herhangi bir kural yoktur.Bununla beraber beyaz ve fazla parlak olmayan, orta veya orta-üstü kalitede kağıt kullanılmalıdır.

86. Sayfa
86Fotoğraf Olmalı Mı?Eğer fotoğraflı CV isteniyorsa mutlaka CV’nize vesikalık bir fotoğrafınızı ekleyin.Fotoğrafınızın sizin en doğal halinize yakın olmasına dikkat edin.Özellikle fotoğraf istenmemiş ise koymakta ısrar etmenize gerek olmayabilir.

87. Sayfa
87ReferanslarHiç bir işveren, CV’nizdeki referansları tek başına ele alıp, size iş vermez.Referanslar, sizin kişiliğiniz ya da çalışma sisteminiz hakkında doğru bilgileri verebilecek kişilerdir.Genelde 3 referans yeterlidir. Referans listesine yazılacak kişilerin adını, unvanını/pozisyonunu, adres ve iş saatleri içinde ulaşılabilecek telefonunu mutlaka yazın.

88. Sayfa
88Özgeçmiş öğeleri1. İsim, telefon ve adres2. Hedef3. Nitelikler 4. Başarılar 5. Mesleki deneyim6. Eğitim7. İş dışı etkinlikler8. Lisans ve sertifikalar9. Kişisel bilgiler10. Referanslar

89. Sayfa
891. İsim, telefon ve adresBu bölüm kağıdın üst orta veya üst sağ kısmına yazılacak ilk bilgidir.Üst sola yazmayın çünkü dosyalandığında okunması güç olur.

90. Sayfa
901. İsim, telefon ve adresPosta kodu yazmayı unutmayın.Telefon numarasını adresten yukarıya yazın. Size ulaşmak istedikleri zaman ilk onu kullanırlar.Ayrıca size ulaşılabilecek başka bir numara varsa onu da belirtin.

91. Sayfa
911. İsim, telefon ve adresHATALI ÖRNEKSOYADI : KAYAADI : RIZATEL : 650 99 99ADRES : AHMET BEY CAD. HANIM SOK. ALAY APT 10 / 4                AKSARAY / İSTANBUL

92. Sayfa
921. İsim, telefon ve adresYukarıdaki örnek hatalı. Birincisi gereksiz kelimeler kullanmış, ikincisi ise sola dayalı yazmış. Ayrıca posta kodu da yok. Bir de yazım hatası var. Tüm yazılar büyük harfle yazılmış bu ise dikkati dağıttığı için tavsiye edilmez. Doğrusu ise aşağıda ki gibi olmalı.

93. Sayfa
931. İsim, telefon ve adresRIZA KAYA0 (212) 650 99 99 Ahmet Bey cad. Hanım Sk. Alay Apt 10 / 4Aksaray 61110 İstanbul

94. Sayfa
942. HedefBu bölüm mutlaka olması gereken bölümlerden biri değildir.

95. Sayfa
953. NiteliklerSizi bu iş için uygun aday yapan nedir? Girmek istediğiniz işin gerekleri ile uyuşan becerileriniz nelerdir?Herhangi bir niteliğiniz yoksa bu bölümü yazmayın.

96. Sayfa
964. Başarılar"Diğer adaylardan farklı olmak istiyorsanız özgeçmişi okuyacak kişinin dikkatini çekecek bir şeyler yazmalısınız“.Bu ise geçmişte iş yerinize veya başka bir kuruma yaptığınız olumlu katkıları belirtmekle olur.

97. Sayfa
975. Mesleki deneyimEğer yeni mezun değilseniz özgeçmişinizin en önemli bölümü budur.Yeni mezunlar bu bölümden önce eğitim bölümünü yazmalılardır.Gelecekteki performansınızın göstergesi geçmişteki performansınız olacaktır.

98. Sayfa
985. Mesleki deneyimBu bölümde çalıştığınız firmanın adı, giriş ve çıkış tarihleriniz, görev ünvanınız mutlaka olmalıdır. Tarihleri yazarken ay ve yıl yazılmalıdır.Firmanın adresine gerek yoktur.Hangi şehirde olduğu belirtilse yeterlidir.Pozisyonu işyeri adından önce yazın.Bütün iş tecrübenizi yazmak zorunda değilsiniz. Burada önemli olan işvereninize onun şirketine ne katabileceğinizi göstermektir. Çok fazla iş değiştirmişseniz başta part time olanlar bir kısmını eleyin.Kısa süreli işlerin zaten süreli olduğunu belirtin, yanlış anlaşılabilir.

99. Sayfa
995. Mesleki deneyimBaşarılar kısmı burada da yazılabilir. Bir çok uzman başarılar adı altında başlık atma yerine burada başarılarınızı da belirtmenizi tavsiye eder.Başarılarınızı yazarken yuvarlak cümleler kurmak yerine rakamlar ve istatistikler vererek daha profesyonel bir hava katın, böylece ifadeleriniz havada kalmaz reel bir mana kazanır.En son işinize en çok yeri ayırın.Hangi pozisyonlarda hangi işleri başardığınızı rakamlar vererek yazın.

100. Sayfa
100HATALI ÖRNEKİŞ TECRÜBESİ Mayıs 1990 - Temmuz 1990 Pera Palas Oteli-Staj Görev : Resepsiyon Elemanı.Resepsiyon bölümündeki tüm işlerin 20 şer günlük periyotlar halinde yapılması, gece nöbetlerine kalınması, otelin diğer bölümleri ile sözlü ve yazılı iletişim kurulması.Ağustos 1990 - Eylül 1990 Şeker Oteli -Yiyecek İçecek Görev: Yiyecek İçecek Departmanının idari işleri ve otel dışında gerçekleştirilen organizasyonların sorumluluğu.

101. Sayfa
101HATALI ÖRNEKTemmuz 1991 - Aralık 1991 Gezi Turizm – IncomingGörev: Incoming departmanı elemanı olarakgrupların rezarvasyonunu yapmak, ön hazırlıklarını gerçekleştirmek ve grup geldiğinde operosyanlara yardımcı olmak.Ağustos 1992 - Temmuz 1993 Gezi Turizm - Incoming Mdr. Yr.Görev: Incoming departmanının tüm idari işleri.

102. Sayfa
102DOĞRU ÖRNEKİŞ TECRÜBESİ Ağustos 1992 - Temmuz 1993 Gezi Turizm Incoming Mdr. Yr.Incoming departmanının tüm idari işlerinden sorumlu olarak 25 kişilik bir ekibi yönetiyor. Yılda 350 yabancı ve 400 yerli turist grubunun gelişini organize ediyor. Gelecek yıl, çalışmalarda % 40 lık bir artış hesaplanıyor. Temmuz 1991 - Aralık 1991 Gezi Turizm Incoming departmanı elemanı olarak grupların rezarvasyonunu yaptı, tüm hazırlıkları gerçekleştirdi ve grup geldiğinde operosyanlara yardımcı

103. Sayfa
103DOĞRU ÖRNEKoldu.Ağustos 1990 - Eylül 1990 Şeker Oteli Yiyecek İçecek Bölümü Yiyecek İçecek Departmanının idari işleri ve otel dışında gerçekleştirilen organizasyonların sorumluluğunu üstlendi.Mayıs 1990 - Temmuz 1990 Pera Palas Oteli StajResepsiyon bölümünde her konuda, diğer bölümlerle işbirliği yaparak staj yaptı.

104. Sayfa
104DOĞRU ÖRNEKYukarıda ki örneklere dikkat ederseniz; Hatalı olan örnekte en son yaptığı işi en sona yazmış ve tafsilatlı bilgi vermemiş. Ayrıca koyu puntolu olarak yazdığı yani vurguyu yaptığı kısımlar farklı.En önemli fark ise doğru örnekte çalıştığı işlerde neler yaptığını rakamlar vererek anlatmış, aynı zamanda başarılarına vurgu yapmış. Bir fark daha, hatalı örnekte "Görev:" kalıbını kullanmış. Bu ifade gereksiz. Tarihlerin nasıl yazıldığına dikkat edin.

105. Sayfa
1056. Eğitim DurumuEğer öğrenci iseniz veya yeni mezun iseniz yani iş tecrübeniz çok yoksa bu bölümü 5. bölümden önce ve daha detaylı yazmalısınız. Aldığınız dersler işvereninizin ilgisini çekecekse veya o iş için önemli ise derslerinizi yazın.Okul boyunca aldığınız dereceleri,Mezun değilseniz tahmini mezuniyet yılınızı,Yoğunlaştığınız konuları ( varsa), Master veya doktora tezinizi ( varsa) yazın.İş tecrübeniz yoksa bu bölümü uzun tutup okuduğunuz liseyi bile yazabilirsiniz ama iş tecrübeniz varsa uzun uzun onları yazın bu bölümü kısa tutun." Özel bir durumunuz yoksa ilkokul ve ortaokuldan bahsetmek hoş olmaz.

106. Sayfa
1066. Eğitim DurumuOkullarınızı yazarken şu bilgiler yer almalı:- Mezunuyet yılı- Derece, diploma veya sertifika.- Bölümü- Adı ve yeri- Varsa ödülleriniz ( aman dikkat çok alakasız olmasın)· İngilizce özgeçmiş yazıyorsanız okul ve bölüm adını ingilizce yazın.· Üniversite adının yanına "1999 yılı mezunu" diye yazmayın 1999 yazmanız yeterli.Şimdi bir örnekle irdeleyelim:

107. Sayfa
107HATALI ÖRNEKEĞİTİMİLKOKUL : ŞİŞLİ 19 MAYIS İLKOKULU MEZUNİYET TARİHİ : 1981ORTAOKUL : ŞİŞLİ 19 MAYIS ORTAOKULU MEZUNİYET TARİHİ : 1984LİSE : ŞİŞLİ LİSESİMEZUNİYET TARİHİ : 1988 ÜNİVERSİTE : MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ BÖLÜM : MAKİNA MÜHENDİSLİ GİRİŞ TARİHİ : 1988 MEZUNİYET TARİHİ : 1992 MEZUNİYET NOTU : 81.13

108. Sayfa
108DOĞRU ÖRNEK EĞİTİMİstanbul Teknik ÜniversitesiYAPI İŞLETMESİ Yüksek LisansAğustos 2002Mezuniyet Ortalaması : 3.27 / 4.00Y. Lisans Tezi : İleri Şantiye Tekniğinde Bilgisayar Kullanımı İstanbul Teknik ÜniversitesiİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ LisansHaziran 2001Mezuniyet Ortalaması : 3.10 / 4.00 Mezuniyet tezi : Türbülanslı Akımlarda Sayısal ÇözümlerAfyon Süleyman Demirel Fen LisesiHaziran 1997

109. Sayfa
109DOĞRU ÖRNEKYukarıdaki örnek gereksiz yere uzatılmış, ilkokuldan bile bahsedilmiş.

110. Sayfa
110D7. İş Dışı EtkinliklerBu bölüm olmasa da olur diyebileceğimiz bir bölüm.Sakın doğru olmayan bir şey yazmayın. Yakın siyasi tarihle ilgili tüm kitapları okurum İşverenle ortak yanlarınız varsa bu sizin için avantaj olur.Okul aktivitelerinizi buraya yazabilirsiniz.İşle ilgili kurslarınızı veya işe yarayacak hobilerinizi iş bölümüne yazmadı iseniz buraya yazabilirsiniz.

111. Sayfa
1118. Yabancı Dil ve SertifikalarBu bölümde ise bildiğiniz yabancı dilleri hangi seviyede bildiğinizi işvereninize bildirmelisiniz. Bunu yaparken sakın abartmayın, mülakatı İngilizce yapabilirler veya sizi İngilizce sınavına sokabilirler ve zor durumda kalırsınız. Ayrıca katıldığınız kursların sürelerini ve ders saatlerini yazın, inandırıcı olur.

112. Sayfa
1128. Yabancı Dil ve SertifikalarHATALI ÖRNEK"Yabancı dilim ingilizcedir"( hatalı- hangi seviyede biliyor acaba-)"Intermediate seviyesinde İngilizcem var" (nasıl öğrendi acaba)DOĞRU ÖRNEK"Orta düzeyde ingilizcem var. British Council' da 1 yıl süreyle haftada 6 saat kursa gittim.""İleri seviyede ingilizcem var. 6 Sene Anadolu lisesinde okudum."

113. Sayfa
1139. Kişisel BilgilerKişisel bilgiler kağıdın sonlarına doğru olmalıdır.Çünkü kağıtta en önemli bölüm isim ve adres kısmının hemen altına yazılmalıdır. Birçok insan kişisel bilgilerini bu kısma yazarak hata eder, aman dikkat...

114. Sayfa
11410. Referanslar Eğer çok güçlü ve mesleğinde isim yapmış bir referansınız yoksa bu bölümü yazmayın. Eğer illaki referans yazacaksanız referansınızın adı, unvanı, telefonu olmalı.Bunu en sona yazmalısınız.

0 kişi beğendi
02016-10-03 09:19:39 #
Cevap : İletişim Öğesi Örnekleri
Örnek 1:
Gönderici:ayşe
alıcı:ahmet
ileti:ahmet akşam tiyatroya gidelim mi?
kanal:sözlü
bağlam:sokak
dönüt:evet ayşe bu akşam müsaitim

Örnek 2:
Gönderici:öğretmen
alıcı:öğrenci
ileti:21. sayfayı yapın
kanal:sözlü
bağlam:sınıf
dönüt:peki hocam yada tamam

Örnek 3:
gönderici:esra
alıcı:mehmet
ileti:mehmet gelirken matematik kitabını getir
kanal:sözlü
bağlam:telefon
dönüt:tamam esra

Örnek 4:
gönderici:anne
ileti:çamaşırları katla
kanal:sözlü
bağlam:ev
dönüt:tammam anne

Örnek 5: 
Gönderici:asuman
alıcı:kıvanç
ileti:kıvanç sence bu elbise bana yakıştı mı?
kanal:sözlü
bağlam:mağaza
dönüt:evet asuman çok güzel oldu 

Örnek 6:
 
Gönderici:baba
alıcı:veli
ileti:veli terliklerimi getirir misin?
kanal:sözlü
bağlam:ev
dönüt:hayır baba getiremem ders çalışıyorum :)
0 kişi beğendiCevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

İlgili Aramalar
 1. iletişimin temel öğeleri nelerdir
 2. iletişimin temel öğeleri nelerdir kısaca
 3. iletişimin temel unsurları nelerdir
 4. etkili iletişimin temel öğeleri nelerdir
 5. iletişim sürecinin temel öğeleri nelerdir
 6. iletişim sürecinin temel öğeleri nelerdir maddeler halinde yazınız
 7. sözsüz iletişimin temel unsurları nelerdir
 8. sözlü iletişimin temel unsurları nelerdir
 9. siyasal iletişimin temel unsurları nelerdir
 10. iletişim sürecinin temel unsurları nelerdir
Psikoloji Bölümü Yeni Sorular


Geri
Geçmiş
Soru Sor
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • muzur06
  muzur06
  Belirtmemiş
 • Hocrei Tedrisat Medresesi
  Hocrei Tedrisat Medresesi
  Belirtmemiş
 • melda343477
  melda343477
  Belirtmemiş
 • zeus
  zeus
  Belirtmemiş
 • Hypatia
  Hypatia
  Belirtmemiş
 • Ruru Rurururu
  Ruru Rurururu
  Belirtmemiş
 • SiyahBeyazDüşler
  SiyahBeyazDüşler
  Belirtmemiş
 • Kartalaltan
  Kartalaltan
  Belirtmemiş
 • emrah07
  emrah07
  Belirtmemiş
 • Büşra Dere
  Büşra Dere
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • Deniz mavi
  Deniz mavi
  Belirtmemiş
 • Poseidon
  Poseidon
  Belirtmemiş
 • Vurgun30
  Vurgun30
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya
Sitemizi kullanarak, Çerez Politikamızı , Gizlilik Politikamızı ve Hizmet Şartlarımızı okuduğunuzu ve anladığınızı kabul edersiniz.. Detay. ×