Nedir.Org
 • 1
2131
30
Okunma
6037
Cevap
5
Soru :

İnsan hakları ve özgürlükler için kısa bir kompozisyon

lütfen kısa olsun... İnsan hakları ve özgürlükler için kısa bir kompozisyon
Durum: Çözüldü
Tarih: 4 yıl önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Verilmiş Cevaplar


222015-11-07 14:31:23 #
Cevap : İnsan hakları, tüm insanların sahip olduğu temel hak ve özgürlüklerdir. İnsan hakları, ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tüm insanların yararlanabileceği haklardır. Bu hakları kullanmakta herkes eşittir. Diğer yandan insan hakları terimi bir ideali içerir. Bu terimi kullananlar, bu alanda olanı değil, olması gerekeni dile getirirler.
İnsan hakları, tüm insanların hak ve saygınlık açısından eşit ve özgür olarak doğduğu anlayışına dayanır. İnsan hakları, her bir bireye bağımsız seçim yapma ve yeteneklerini geliştirme özgürlüğü sağlar. Bu özgürlükler başkalarının haklarına saygılı olmak ve bu hakları çiğnememe zorunluluğu ile dengelenmektedir. Bir başka deyişle, birçok hakkın yanında bir sorumluluk da bulunmaktadır.

Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşlik zihniyeti ile hareket etmelidirler.”
0 kişi beğendi
192015-11-07 14:31:51 #
Cevap : ÖZGÜRCE YAŞAM   Her insan eşit hak ve özgürlükler çerçevesinde doğar. Din, dil, ırk ve renk inanç ayrımı gözetmeksizin herkes eşit haklara sahiptir. İnsanlar haklarına göre bağımsız düşüncelere sahiplerdir. Bütün insanlar haysiyet ve hakları bakımından eşittir. Hiçbir ayrım yapmadan bütün haklardan ve özgürlüklerden yaralanabilir. Kişinin özü ile yaşamasını sağlayan insan haklarıdır. Çünkü, insan nerede olursa olsun hangi ülkede yaşıyor olsa bile dini, dili, inancı, rengi onu oluşturan unsurlardır. Kimseye hesap vermeden düşüncesini vb. şeyleri özgürce yapabilmesi söyleyebilmesi onun hakkıdır. En başta insan yaşama hakkına sahiptir. Özgürlüğü, sağlığı, eğitimi… Zaten akıl ve vicdana sahip bir birey hiçbir ayrım yapmadan birbirlerinin zihniyetine saygı duyarak onun haklarını bilir. Ve insanlar arasındaki kardeşliği göz ardı etmeden din, dil ayırmadan insanı olduğu gibi kabul edenler, sorumluluğunu da bilen insanlardır. Din, vicdan, düşünce özgürlüğüne sahip olan insanlar başka bir inanç dil vs. şeylerde fikirlerini özgürce söyleyebilir. Fakat kırıcı bir dille söylememeleri gerekir. Ne kadar da olsa saygı ön plandadır. Hiç kimse inandıklarından ya da konuştukları dilden olsun hiçbir şekilde biri tarafından yadırganamaz. Çünkü, bu ülkede hepimiz eşit haklara sahip bir şekilde yaşıyoruz. İnsan haklarının en kutsalı, öldürülmeme hakkını ifade eder. Yani, yaşama hakkını. Haklarımızdan biraz bahsedecek olursak; özel yaşam hakkı, düşünceyi açıklama hakkı, özgürlük ve güvenlik hakkı kültürel haklar düşünceyi açıklama hakkı. Bunlar temel haklarımızdan birkaçı. Haklarımızın güvence altına alınması için adil yargılanma sistemi de güvence altına alınmalıdır, sonuç olarak söyleyecek olursak; dünyanın neresinde yaşıyor olursak olalım bütün insanlar eşit haklara sahiptir.
                                                                            BÜŞRA ADLI   
0 kişi beğendi
192015-11-07 14:33:19 #
Cevap : Özgürlük, her bireyin herhangi bir kişinin, kurumun, topluluğun veya kurallar bütününün etkisinde, zorbalığında kalmadan istediği gibi hareket etmesi, istediği gibi yaşamasıdır. Özgürlüğün temelinde insan hakları yatar ve insan haklarından en önemlilerinden biri özgürlüktür.

Ancak özgürlük, başkalarının hakkını çiğneme, başkasına zarar verebilme yetkisini vermez. Özgürlüğün önemi hem tek tek insanlar için hem de devlet veya topluluklar için çok büyüktür. Özgür olmayan insan sürekli bir baskı altındadır. İstediği şeyi yapamayan, baskı altındaki insan ise bir gün patlamak zorundadır. İnsana en çok eziyet eden durumlardan biri özgürlüğünün elinden alınmasıdır. Bir söz vardır: ''Bülbülü altın kafese koymuşlar, ille de vatanım.'' demiş. Bu sözü özgürlük bazında da ele almak mümkündür. İnsan esaret altında olduktan sonra, istediği gibi yaşamayıp, istediği gibi gezip görmedikten sonra varlıklı yaşasa ne olur.

En önemli özgürlüklerden birisi de düşünce özgürlüğüdür. İnsanlar istediği gibi düşünebilmeli, istediği düşünceyi savunabilmeli ve bunu açıklayabilmelidir. Hiç kimse dininden, dilinden, mezhebinden, milletinden veya renginden dolayı yargılanmamalı, herkes istediği gibi yaşamalıdır. Türklerin de geçmişten beri en çok önem verdikleri değerlerden birisi özgürlüktür. Türklerde özgürlük kavramı önemli bir yer tutar. Bu nedenledir ki bilinen en eski Türk tarihinde bile atalarımız özgürlükleri uğruna savaşmış, ölmüş ve öldürmüşlerdir.

Özgürlük insanın gelişimini sağlayan, toplumların kalkınmasını sağlayan büyük bir değerdir. Esaret altında olan hiçbir devlet gelişemez, ilerleyemez. Bizler de öncelikle her türlü konuda özgürlüğümüzü kazanmak veya korumak için uğraşmalı, bu değere çok önem vermeliyiz.
0 kişi beğendi
172015-11-07 14:32:42 #
Cevap : Dünya üzerinde yaşayan her insan doğuştan bazı haklara sahiptir. Bu haklar özgürlük ve eşitlik gibi kavramları içinde barındırır. Tüm inanlar dil, din, ırk ve cinsiyet ayrımı göz etmeksizin eşittir ve her insan özgürdür. İnsanlar kendi başlarına karar alma hürriyetine sahiptir. Bir birey sahip olduğu özgürlük hakları sayesinde düşüncelerini özgür bir şekilde, herhangi bir üst merceğin ya da bir kişinin baskısı olmadan ifade edebilmelidir. İnsanlar özgür bir şekilde karar alır ve aldıkları kararları uygulamaya koyarlar. Kimse kimsenin özgürlüğünü engelleme hakkına sahip değildir. Ancak şu da unutulmamalıdır ki bir kişinin özgürlüğü diğer kişinin özgürlüğünün kısıtlandığı yerde biter. Özgürlük hakkımız var diye aklımıza esen her şeyi yapmamız mümkün değildir.Eğer yapacağımız bir hareket karşımızdaki kişinin özgürlüğünü kısıtlıyorsa bu noktada durmak gerekir.
0 kişi beğendi
152018-05-12 18:43:43 #
Cevap : İNSAN HAKLARI VE ÖZGÜRLÜK
İnsan hakları, tüm insanların sahip olduğu temel hak ve özgürlüklere denir. İnsan hakları, ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tüm insanların yararlanabileceği haklardır. Bu hakları kullanmakta herkes eşittir. Diğer yandan insan hakları terimi bir ideali içerir. Bu terimi kullananlar, bu alanda olanı değil, olması gerekeni dile getirirler.İnsan hakları, tüm insanların hak ve saygınlık açısından eşit ve özgür olarak doğduğu anlayışına dayanır. İnsan hakları, her bir bireye bağımsız seçim yapma ve yeteneklerini geliştirme özgürlüğü sağlar. Bu özgürlükler başkalarının haklarına saygılı olmak ve bu hakları çiğnememe zorunluluğu ile dengelenmektedir. Bir başka deyişle, birçok hakkın yanında bir sorumluluk da bulunmaktadır.“Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşlik zihniyeti ile hareket etmelidirler.”
0 kişi beğendi

01 | Sesteş Kelime Örnekleri

* Yılanı gören at birden şaha kalktı.* Mutfaktaki pislikleri çöpe at.* Al bayrağıma sarılı cansız bedenimi al.* Gül: “Gül.” dedi, bülbüle.* Kalem böyle çalınmıştır yazımaYazım kışıma uymaz, kışım yazıma* Kırda yaptığımız piknikte yanımıza kır saçlı bir ihtiyar geldi.* Adresimi hemen bir kenara yaz.Bu yaz yurtdışına çıkmayı düşünüyorum.* Depodaki bidonlar ağzına kadar dolu.Bu mevsimde buralarda dolu yağar.* Ben, sizinle gelmek istemiyorum.Çenesinde küçük bir ben vardı.* Yaralı yolcu, çok kan kaybediyor.Güler yüzüne, tatlı.. - Yazıya Git..

02 | Eş sesli kelime örnekleri

Yazılışı ve okunuşu aynı olduğu hâlde anlamları farklı olan kelimelerdir.

Açıklamalı Örnekler:
Gül: 1. çiçek, 2. gülmekten emir
Kır: 1. kırsal alan, 2. kırmaktan emir, 3. beyaz
Yazma: 1. baş örtüsü, 2. yazmaktan olumsuz emir, 3. yazma işi

Eş Sesli Kelime Örnekleri Cümle Halinde Örnekler “Oyuncakları olmuş çocukların kurşunlar”
“Zalimler her saat taze fidanları kurşunlar”

Neden kondun a bülbül kapımdaki asmaya
Ben yarimden vazgeçmem götürseler.. - Yazıya Git..

03 | Bireyin Sorumlulukları

İyi birer vatandaş olarak toplum içinde, toplumun diğer üyeleriyle bir arada ve uyumlu yaşamamız gerekmektedir. Sosyal ilişkilerinde adil davranabilmek, ahlak kurallarına uygun davranışlar gösterebilmek ve dürüst olabilmeliyiz. Sevgi, saygı ve anlayış duyguları ile diğer kişilerle dayanışma içinde bulunmalı, eleştirilere açık olmalı, başkalarının iyi davranışları ve başarılarını takdir etmeliyiz.Genel olarak topluma karşı vazife ve sorumluluklarımızı maddeler halinde şöyle ele alabiliriz:1- Topluma karşı sorumluluklarımızın başında,.. - Yazıya Git..

04 | Vatandaşlık Sorumluluklarımız Nelerdir

VATANDAŞLIK HAK, GÖREV ve SDORUMLULUKLARIMIZ NELERDİR?a- Seçme ve seçilme hakkı.b- Kanunlara uymakc- Vergi vermek.d- Askerlik yapmak.1.Seçme ve seçilme hakkı: Kendi içimizden en nitelikli, en becerikli, bilgili, ahlâklı kişiyi belirleyebilmek ve ilerleyebilmek için bu görevimizi yerine getiririz. 18 yaşını dolduranlar seçime katılabilirler. Sadece er ve erbaşlar ile askerî öğrenciler ve hükümlüler oy kullanamazlar.2.Kanunlara uymak: Toplum huzuru ve barışının sağlanabilmesi, hak ve özgürlüklerin korunabilmesi, devlet otoritesinin ve devamlılığının.. - Yazıya Git..

05 | Homojen Ve Hetorejen Karışımlara Örnekler

HOMOJEN KARIŞIMLARA ÖRNEKLER• Çözeltiler• Şekerli Su• Tuzlu Su• Asitli Su• Bazlı Su• Alkol – İyot• Hava• Çay• Kola• Soda• Gazoz• Kolonya• Ter• Tükürük• Gözyaşı• Ham petrol• Cam (Si, Na2O)• Alaşımlar (Çelik, Lehim, Bronz, Pirinç)• Sirke• Maden suyu• Metal para• Çelik• Deniz suyu• Lehim
HETOROJEN KARIŞIMLARA ÖRNEKLER
• Demir tozu – Kükürt tozu• Su – Tebeşir tozu• Su – Kükürt tozu• Su – Yağ• Su – Benzin• Elma – Armut• Çamurlu su• Kum – Su• Kum – Çakıl• Su –.. - Yazıya Git..

07 | Uyruk sorusuna ne cevap verilir

Uyruk sorusuna ne cevap verilir - Soruya Git..

08 | Çanakkale savaşları sırasında türk askerinin gösterdiği kahramanl...

Çanakkale savaşları sırasında Türk askerinin gösterdiği kahramanlıkla ilgili bildiğiniz bir anıyı yazınız. Ayrıca ama fakat ancak veya kelimelerinin geçtiği anılar olsun. - Soruya Git..

09 | Geçmişten günümüze kılık kıyafet değişimi nelerdir

1 .sınıf öğrencisinin anlayacağı şekilde geçmişten günümüze kılık kıyafet değişimi nelerdir? Eskiden Giyilen kıyafetlerle Günümüzde Giyilen kıyafetleri karşılaştırınız? - Soruya Git..

10 | İletişim Öğesi Örnekleri

İletişim öğelerine 5 tane örnek verir misiniz. Yani diyaloglar alıcı verici dönüt ileti vs örnek örnek - Soruya Git..
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Vurgun3
  Vurgun3
  Belirtmemiş
 • Vurgun4
  Vurgun4
  Belirtmemiş
 • Fasterx
  Fasterx
  Belirtmemiş
 • Paksoy
  Paksoy
  Belirtmemiş
 • Jemka
  Jemka
  Belirtmemiş
 • Batuh
  Batuh
  Belirtmemiş
 • Dinconur
  Dinconur
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya