Nedir.Org
 • 1
343
0
Okunma
10
Cevap
1
Soru :

İnsanların biyoçeşitliliğe zararı var mıdır varsa nelerdir?

İnsanların biyoçeşitliliğe zararı varmıdır varsa nelerdir?
Bölüm: Fen Bilimleri
Durum: Açık
Tarih: 2 hf. önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Verilmiş Cevaplar


02020-05-20 22:19:16 #
Cevap : Biyoçeşitliliğe zarar veren (İnsan Kaynaklı) Faktörler :

a) Orman Tahribatı :

Orman yangınları, ihmal, dikkatsizlik, kaçak yapılaşma ve arazi açmak için ağaçların bilinçsizce kesilmesi gibi
sebepler yüzünden ormanlar tahrip olmaktadır. Bunun sonucunda ekosistemlerin doğal dengesi bozulmakta,
ormanda yaşayan canlı türleri ve bu türlerin habitatları yok olmakta, toprak zenginliği kaybolmaktadır.
(Ülkemizde orman yangınlarının kayıtları 1937 yılında tutulmaya başlanmıştır. Bu kayıtlara göre yaklaşık 1,5
milyon hektar ormanlık alan yok olmuştur).

b) Çığ :

Yüksek yerlerdeki karların şiddetli ses etkisiyle dağın yamaçlarına yuvarlanmasına çığ denir. Eğimli arazi
üzerinde birikmiş büyük kar örtüsü, yer çekimi etkisiyle kaydığında çığ oluşur. Çığ genellikle bitki örtüsü olmayan,
dağlık eğimli arazilerde görülür. Çığlar beraberinde toprak, taş ve ağaçları da sökerek götürür. Bu şekilde meydana
gelen aşınma ve taşınma, toprağı verimsizleştirerek canlıların yaşamını tehlikeye sokar. Çığlar, tarım alanlarının
veriminin düşmesine ve su kaynaklarının kirlenmesine neden olur.

c) Nükleer Silahlar ve Nükleer Santral Patlamaları :

Nükleer silahlar, nükleer kazalar ve bu kazalar sonunda ortaya çıkan nükleer atıklar kirlenmeye sebep olur.
(1986 yılında yaşanan Çernobil Nükleer Enerji Santrali Kazası`nın yarattığı olumsuz etkiler, bu kirliliğin en
canlı örneğidir. Bu olaydan ülkemizin en çok Karadeniz Bölgesi`nin etkilendiği tespit edilmiştir).

d) Biriktirilmiş Suların Taşkınlara Yol Açması :

Barajların yıkılması sonucu oluşan taşkınlar, bitki örtüsüne, ekili alanlara toprağın verimli tabakasının
taşınmasına neden olur.

e) Aşırı Nüfus Artışı :

Bir bölgedeki ya da ekosistemdeki nüfus artışını ya da azalışını o ekosistemdeki göçler, doğum ve ölüm olayları
belirler. Nüfus artışının az olduğu dönemde insan tarafından çevreye verilen zarar doğal yollarla kendiliğinden
düzeltilebiliyordu. Nüfus artışı fazla olduğu için;
 1. Doğal kaynaklar aşırı kullanıldı.
 2. Barınma amacıyla yeşil alanlar yok edildi.
 3. Büyük kentler çevre kirliliğine yol açtı.
 4. Araçların egzoz gazları hava kirliliğine yol açtı.
 5. Soğutucularda kullanılan karbon maddesi ozon tabakasını inceltti.
 6. Tarımsal alanlarda yapılan ilaçlamalar yararlı böcekleri de yok etti.
 7. Evsel atıklar, lağım suları ve sanayi atıkları çevreyi kirletti.
 8. Tarımda üretimi arttırmak için aşırı kullanılan gübreler çökerek toprağın ve yeraltı sularının kirlenmesine yol açtı.

f) Plansız Sanayileşme :

Nüfusun hızla artması sonucu sanayi gelişmiş ve bunun sonucu çevre (hava, toprak, su) zarar görmüş,
kirlenmiştir.
 1. Tarla ekmek için orman arazilerinin kesilmesi.
 2. Artan kereste ihtiyacı nedeniyle ormanların kesilmesi.
 3. Fabrika bacalarına filtre takılmaması.
 4. Fazla ürün elde etmek için tarımda aşırı gübreleme ve ilaçlama yapılması.
 5. Fabrika atıklarının arıtılmadan suya ya da toprağa verilerek su ve toprağı kirletmesi.

g) Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanılması :

Bir ekosistemdeki hava, toprak, su, hayvanlar, bitkiler, yeraltı zenginlikleri ve doğal güzellikler o ekosistemdeki
doğal kaynakları oluştururlar. Doğal kaynakların bilinçsiz kullanılması çevre kirliliğine yol açar.
 1. Kimyasal ve biyolojik silahların kullanılması.
 2. Gereksiz tarım ilaçları ve böcek öldürücülerin kullanılması.
 3. Soğutucuların ve spreylerin fazla kullanılması.
 4. Ev ve sanayi atıklarının çevreye dağılması.
 5. Nükleer silahların ve radyasyona yol açan maddelerin kullanılması.
 6. Kalitesiz fosil yakıtların (kömür, petrol, doğal gaz) kullanılması.
0 kişi beğendi

01 | Varide

Sözlük anlamı evrak veya gelen şey. Yani size yaptığınız bir başvuru için gelen evrak veya şifre. Doğrulama numarası gibi. Veya başvuru numarası gibi. Özellikle SGK emeklilik başvurusu sonrasında size Varide Numarası Varide Tarihi şeklinde formlarda karşınıza çıkar. - Yazıya Git..

02 | Varsayım Cümleleri

Varsayım, kanıtlanmadan geçici ya da kalıcı olarak benim­senen önermedir. "Faraziye" ve "hipotez" sözcükleri "varsayım" yerine kullanılabilir. Başka bir tanımla "varsayım" bir durumu ya da eylemi gerçekleşmiş, sonuçlanmış gibi düşünmektir.

"E 5'teki genişletme çalışmalarının iki ayda bittiğini varsa­yalım." Bu cümlede sözü edilen eylem gerçekleşmemiştir, gerçek­leşeceği kabul edilmiştir.

** Dilimizde bir cümleye varsayım anlamı "varsayalım ki, diyelim ki, kabul edelim ki, tut ki, ...-dığını düşünelim" gibi.. - Yazıya Git..

03 | Varsayım

varsayım, deneyle kanıtlanmamış, doğruluğu incelenmeksizin kabul edilen iddialardır. araştırmacı, kanıtlanması güç ya da olanaksız görünen, kişisel görüş ve inançlara göre değişebilen bazı konularda, kendi kişisel tercihini ortaya koyarak çalışmasının temel dayanaklarını belirleyebilir.

örneğin, mikroskobik boyutlarda deneyler yapan bir bilim adamı, ölçme aletinin, yani mikroskobun yeteri kadar güvenilir olduğunu varsaymaktadır. nitekim bu varsayımdan kaynaklanan hata, 1900’lerin başında ortaya konmuş ve kullanılan aletlerle.. - Yazıya Git..

04 | Varlık

Maddesel olan ve Maddesel olmayan elektronlardan varlık meydana gelir

Görebildiğimiz herşey maddesel elektronlardan meydana gelmiş
Göremediğimiz ve algılayamadığımız kadar ufak,büyük vb varlıklar ise Maddesel olmayan elektronlar gurubuna girmektedir.

- Yazıya Git..

05 | Varlık Felsefesi

Prof. Dr. İsmail Özçelik'e gönülden teşekkürlerimizle.VARLIK FELSEFESİFelsefenin temel ilgi alanlarından birisi de, varoluşu, bizzat varlığı, araştırmaktır. Bir varlık gerçekten var mıdır. Eğer varsa, nasıl varolmuştur. Bu varlık Reel manada mıdır?; yoksa düşünsel boyutta mıdır?. İşte Felsefenin bu ilgi boyutundaki halinin açıklaması, ontolojiye dayanmaktadır. Ontolojinin temel amacı varolmanın anlamını araştırmaktır. Bu hususla ilgili olarak ontoloji, gerçeklerle açıklanamayan sorulara,cevaplar bulmaya çalışmaktadır. Reel (gerçek) ve ideal.. - Yazıya Git..

06 | İnsanların doğuştan gelen temel hakları nelerdir

İnsanların doğuştan gelen temel hakları nelerdir - Soruya Git..

07 | Varlık yoktur diyenler

Varlık var değildir diyen felsefi akımlar nelerdir ? - Soruya Git..

08 | Varlığın ne olduğu problemi

Varlığın ne olduğu problemi münazara. Varlık nedir ? - Soruya Git..

09 | İnsanların ihtiyaçları olan ürünler satın olarak kulanması...

İnsanların ihtiyaçları olan ürünler satın olarak kulanmasına ne denir? - Soruya Git..

10 | İnsanların yaşamlarını etkileyen önemli olayları zaman belirterek...

İnsanların yaşamlarını etkileyen önemli olayları zaman belirterek sıralamasına ..... denir - Soruya Git..
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • beste
  beste
  Belirtmemiş
 • Brahmanizm
  Brahmanizm
  Belirtmemiş
 • Apoo
  Apoo
  Belirtmemiş
 • Mikail Taşkale
  Mikail Taşkale
  Belirtmemiş
 • eceergl25
  eceergl25
  Belirtmemiş
 • gokturk
  gokturk
  Belirtmemiş
 • aselyagmur
  aselyagmur
  Belirtmemiş
 • Hasan Öner
  Hasan Öner
  Belirtmemiş
 • Hüseyin ÖNER
  Hüseyin ÖNER
  Belirtmemiş
 • Ramazan KoçBir
  Ramazan KoçBir
  Belirtmemiş
 • bella03
  bella03
  Belirtmemiş
 • Arzu Rabia Tuğrul
  Arzu Rabia Tuğrul
  Belirtmemiş
 • star10000
  star10000
  Belirtmemiş
 • Mehmet Akbaba
  Mehmet Akbaba
  Belirtmemiş
 • mutsuzhatun1905
  mutsuzhatun1905
  Belirtmemiş
 • ali70
  ali70
  Belirtmemiş
 • Sokakların çocuğu
  Sokakların çocuğu
  Belirtmemiş
 • melek9878
  melek9878
  Belirtmemiş
 • Muazzez Abacı
  Muazzez Abacı
  Belirtmemiş
 • Berzan
  Berzan
  Belirtmemiş
 • Nazlıceylanım
  Nazlıceylanım
  Belirtmemiş
 • BÜŞRA DAĞ
  BÜŞRA DAĞ
  Belirtmemiş
 • Sen ihanet ettin
  Sen ihanet ettin
  Belirtmemiş
 • Zalimm
  Zalimm
  Belirtmemiş
 • Elif Aslan
  Elif Aslan
  Belirtmemiş
 • Zümrüdüanka
  Zümrüdüanka
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Hsynnn
  Belirtmemiş
 • Melisnaz
  Melisnaz
  Belirtmemiş
 • Alaraateş
  Alaraateş
  Belirtmemiş
 • Kartalaltan
  Kartalaltan
  Belirtmemiş
 • mervenur 25
  mervenur 25
  Belirtmemiş
 • Mehmetkaptan55
  Mehmetkaptan55
  Belirtmemiş
 • Vurgun3
  Vurgun3
  Belirtmemiş
 • Sevimlişey
  Sevimlişey
  Belirtmemiş
 • zeus
  zeus
  Belirtmemiş
 • 3391km
  3391km
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya