Nedir.Org
Soru Tara Cevapla Giriş


Cevap Ara?

14.756.348 den fazla soru içinde arama yap.

Sorunu Tarat
Kitaptan resmini çek hemen cevaplansın.

İş ekipmanlarının kontrolü ile ilgili maddelerden hangisi yanlıştır?

İş ekipmanlarının kontrollerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İş ekipmanı işletme dışında kullanıldı­ğında, yapılan son kontrol ile İlgili belge de ekipmanla birlikte buluna­caktır.
B) İş ekipmanının güvenliğinin kurulma şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde uzman kişiler tara­fından kontrolü yapılacaktır.
C) Arızaya sebep olabilecek etkilere ma­ruz kalarak tehlike yaratabilecek iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri uzman kişilerce yapılacaktır.
D) İş ekipmanlarının kontrollere tabi tu­tulacağı, kontrollerin kimler tarafın­dan ve hangi sıklıkla ve hangi şartlar altında yapılacağı ile kontrol sonucu düzenlenecek belgelerle ilgili usul ve esaslar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba­kanlığınca belirlenecektir.

Bu soruya 1 cevap yazıldı. Cevap İçin Alta Doğru İlerleyin.
  Şikayet Et Bu soruya 0 yorum yazıldı.

  İşte Cevaplar


  Zeus

  • 2022-05-05 09:26:07

  Cevap : İş ekipmanlarının kontrollerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) İş ekipmanı işletme dışında kullanıldı­ğında, yapılan son kontrol ile İlgili belge de ekipmanla birlikte buluna­caktır.
  B) İş ekipmanının güvenliğinin kurulma şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde uzman kişiler tara­fından kontrolü yapılacaktır.
  C) Arızaya sebep olabilecek etkilere ma­ruz kalarak tehlike yaratabilecek iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri uzman kişilerce yapılacaktır.
  D) İş ekipmanlarının kontrollere tabi tu­tulacağı, kontrollerin kimler tarafın­dan ve hangi sıklıkla ve hangi şartlar altında yapılacağı ile kontrol sonucu düzenlenecek belgelerle ilgili usul ve esaslar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba­kanlığınca belirlenecektir.

  Açıklama:
  İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'nin 7. mad­desine göre; işyerinde kullanılan iş ekip­manının kontrolü ile ilgili aşağıdaki husus­lara uyulacaktır:
  a. İş ekipmanının güvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu du­rumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde ekipmanın, periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından kontrolü yapılır, doğru kurulduğu ve güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge düzenlenir.
  b. İşverence, arızaya sebep olabilecek etkilere maruz kalarak tehlike yarata­bilecek iş ekipmanının;
  1. Periyodik kontrolleri yapmaya yet­kili kişilerce periyodik kontrollerinin yapılması,
  2. Çalışma şeklinde değişiklikler, kaza­lar, doğal olaylar veya ekipmanın uzun süre kullanılmaması gibi iş ekiptnanındaki güvenliğin bozulma­sına neden olabilecek durumlardan sonra, arızanın zamanında belirlenip giderilmesi ve sağlık ve güvenlik ko­şullarının korunması için periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce gerekli kontrollerin yapılması,
  sağlanır.
  c. Kontrol sonuçları kayıt altına alınır ve yetkililer her istediğinde gösterilmek üzere uygun şekilde saklanır.
  d. İş ekipmanı işletme dışında kullanıldı­ğında, yapılan son kontrol ile ilgili belge de ekipmanla birlikte bulundu­rulur.

  Yanıt: D şıkkıdır..

  Diğer Cevaplara Gözat
  Cevap Yaz Arama Yap

  Cevap Yaz
  Başarılı

  İşleminiz başarıyla kaydedilmiştir.