Nedir.Org
Soru Tara Cevapla Giriş


Cevap Ara?

14.756.348 den fazla soru içinde arama yap.

Sorunu Tarat
Kitaptan resmini çek hemen cevaplansın.

İş kazası ve meslek hastalıklarından doğan maddi sorumluluklar hangi kanuna göre belirlenir?

a) SSK Yasası
b) Borçlar Yasası
c) Türk Ceza Yasası
d) İş Yasası
e) Türk Ticaret Yasası

Bu soruya 2 cevap yazıldı. Cevap İçin Alta Doğru İlerleyin.
  Şikayet Et Bu soruya 0 yorum yazıldı.

  İşte Cevaplar


  Zeus

  • 2024-01-09 06:14:50

  Cevap : İş kazası ve meslek hastalıklarından doğan maddi sorumluluklar hangi kanuna göre belirlenir?
  a) SSK Yasası
  b) Borçlar Yasası
  c) Türk Ceza Yasası
  d) İş Yasası
  e) Türk Ticaret Yasası

  AÇIKLAMA: Cevap b, yani Borçlar Yasası'dır. İş kazası ve meslek hastalıklarından doğan maddi sorumluluklar, işverenin işçiye karşı olan gözetme borcuna dayanmaktadır. Bu borca göre, işveren, işçinin sağlığını ve güvenliğini korumak için gerekli önlemleri almak zorundadır. İşverenin bu borca aykırı davranması halinde, işçinin uğradığı maddi zararlardan sorumlu tutulur.

  İş kazası ve meslek hastalıklarından doğan maddi sorumluluklar, Borçlar Kanunu'nun 417. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, işveren, işçinin iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda uğradığı maddi zararlardan, kusuru oranında sorumludur.

  SSK Yasası, iş kazası ve meslek hastalıklarından kaynaklanan sosyal güvenlik alanındaki hakları düzenlemektedir. İş kazası ve meslek hastalığı sonucunda işçinin uğradığı maddi zararlardan, SSK, işverenin kusuru oranında sorumludur.

  Türk Ceza Yasası, iş kazası ve meslek hastalıklarından kaynaklanan ceza hukuku alanındaki suçları düzenlemektedir. İş kazası ve meslek hastalığına sebebiyet veren işveren, Türk Ceza Yasası'na göre cezalandırılabilir.

  İş Yasası, işveren ve işçi arasındaki iş sözleşmesini düzenlemektedir. İş kazası ve meslek hastalığı, iş sözleşmesinin bir tür feshi sebebidir.

  Türk Ticaret Yasası, ticaret hukuku alanındaki düzenlemeleri içermektedir. İş kazası ve meslek hastalığı, ticaret hukuku açısından bir özel düzenlemeye tabi değildir.

  Dolayısıyla, iş kazası ve meslek hastalıklarından doğan maddi sorumluluklar, Borçlar Kanunu'nda düzenlenmiştir.


  Diğer Cevaplara Gözat
  Cevap Yaz Arama Yap

  Zeus

  • 2024-01-09 06:15:07

  Cevap :

  İş kazası ve meslek hastalıklarından doğan maddi sorumluluklar Türk Borçlar Kanunu'na göre belirlenir. Bu kanun, işverenin iş kazası veya meslek hastalığı sonucu çalışanına karşı maddi ve manevi tazminat yükümlülüğünü düzenler. İşveren, iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle çalışanına zarar verdiği durumlarda, Türk Borçlar Kanunu hükümlerine göre sorumludur.

  Umarım bu cevap yeterli olmuştur. Başka bir sorunuz varsa yardımcı olmaktan mutluluk duyarım!

  Cevap Yaz Arama Yap

  Cevap Yaz
  Başarılı

  İşleminiz başarıyla kaydedilmiştir.