Nedir.Org
 • 1
3064
13
Okunma
5971
Cevap
1
Soru :

İsim ve sıfat tamlamalarına ayrılmış bir metin veya hikaye, roman, veya deneme

İsim ve sıfat tamlamalarına ayrılmış bir metin veya hikaye, roman, veya deneme örneği
Bölüm: Türkçe
Durum: Çözüldü
Tarih: 4 yıl önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


02015-12-28 15:03:11 #
Cevap : Ey Türk Gençliği!
Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!
Mustafa Kemal Atatürk
20 Ekim 1927

ATATÜRK’ÜN GENÇLİĞE HİTABESİNDEKİ İSİM VE SIFAT TAMLAMALARI
Türk gençliği : Belirtisiz İsim Tamlaması
Türk istiklâli : Belirtisiz İsim Tamlaması
Türk cumhuriyeti : Belirtisiz İsim Tamlaması
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli : Tamlayanı Birden Fazla Olan İsim Tamlaması
Yegâne temel : Sıfat Tamlaması
Bu temel : Sıfat Tamlaması
Senin en kıymetli hazinen : Araya Sıfat Girmiş İsim Tamlaması
Bu hazine : Sıfat Tamlaması
Dahili ve harici bedhahlar : Tamlayanı Düşmüş İsim Tamlaması
Senin dahili bedhahların : İsim Tamlaması
Senin harici bedhahların : İsim Tamlaması
Bir gün : Sıfat Tamlaması
Müdafaa mecburiyeti : Belirtisiz İsim Tamlaması
İçinde bulunacağın vaziyet : Sıfat Tamlaması
Vaziyetin imkânı : Belirtili İsim Tamlaması
Vaziyetin şerâiti : Belirtili İsim Tamlaması
Bu imkân : Sıfat Tamlaması
Bu şerâit : Sıfat Tamlaması
Çok namüsait bir mahiyet : Birden Fazla Sıfatı Olan Sıfat Tamlaması
Namüsait bir mahiyet : Sıfat Tamlaması
Bir Mahiyet : Sıfat Tamlaması
Cumhuriyetine : Tamlayanı Düşmüş İsim Tamlaması
Senin cumhuriyetine : İsim Tamlaması
Kastedecek düşmanlar : Sıfat Tamlaması
Bütün dünya : Sıfat Tamlaması
Emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili : Birden Fazla Sıfatı Olan Sıfat Tamlaması
Bir galibiyetin mümessili : Sıfat Tamlaması
Galibiyetin mümessili : Belirtili İsim Tamlaması
Aziz vatan : Sıfat Tamlaması
Aziz vatanın kaleleri : Sıfat Tamlaması
Aziz kaleleri : Sıfat Tamlaması
Bütün kaleleri : Sıfat Tamlaması
Bütün tersaneleri : Sıfat Tamlaması
Bütün orduları : Sıfat Tamlaması
Memleketin her köşesi : Araya Sıfat Girmiş İsim Tamlaması
Her köşesi : Sıfat Tamlaması
Bütün bu şerâit : Sıfat Tamlaması
Bu şerâit : Sıfat Tamlaması
Memleketin dahilî : Belirtili İsim Tamlaması
İktidara sahip olanlar : Sıfat Tamlaması
Gaflet içinde : Belirtisiz İsim Tamlaması
Dalâlet içinde: Belirtisiz İsim Tamlaması
Hıyanet içinde : Belirtisiz İsim Tamlaması
Bu iktidar sahipleri : Sıfat Tamlaması
İktidar sahipleri : Belirtisiz İsim Tamlaması
Şahsî menfaatleri : Sıfat Tamlaması
Müstevlilerin siyasî emelleri : Araya Sıfat Girmiş İsim Tamlaması
Siyasî emelleri : Sıfat Tamlaması
Fakr u Zaruret içinde : Belirtisiz İsim Tamlaması
Türk istikbalinin evladı : Zincirleme İsim Tamlaması
Bu ahval : Sıfat Tamlaması
Bu şerâit : Sıfat Tamlaması 
Şerait içinde : Belirtisiz İsim Tamlaması
Türk istiklâli : Belirtisiz İsim Tamlaması
Türk cumhuriyeti : Belirtisiz İsim Tamlaması
Muhtaç olduğun kudret : Sıfat Tamlaması
Damarlarındaki asil kan : Araya Sıfat Girmiş İsim Tamlaması
Asil kan: Sıfat Tamlaması
0 kişi beğendi

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

01 | Sıfat

Sıfat (Önad) : İsimleri niteleyen ya da belirten sözcüklerdir. Sıfat ya da önad; isimlerin ya da diğer sıfatların önüne gelerek onları miktar, sıra, konum, renk, biçim, insanda bıraktığı duygu vb. gibi çeşitli yönlerden tanımlayan, tarif eden sözcük türü.

Sıfatlar ancak varlıklarla ortaya çıkar. Bu nedenle tek başlarına kullanılamaz. Sıfat olarak kullanılan çoğu sözcük bazen bir kavramın karşılığıdır. Örneğin “mavi”, bir renk ismidir, “iki”, bir sayı ismidir. Ancak bu sözcükler isimlerin özelliklerini.. - Yazıya Git..

02 | Deneme Yazısı Örnekleri

Bkz : Deneme Nedir ?Deneme Örneği 1
Yalnız yaşamanın bir tek amacı vardır sanıyorum; o da daha başıboş, daha rahat yaşamak. Fakat her zaman, buna hangi yoldan varacağımızı pek bilmiyoruz. Çok kez insan dünya işlerini bıraktığını sanır; oysaki bu işlerin yolunu değiştirmekten başka bir şey yapmamıştır. Bir aileyi yönetmek bir devleti yönetmekten hiç de kolay değildir. Ruh nerde bunalırsa bunalsın, hep aynı ruhtur; ev işlerinin az önemli olmaları, daha az yorucu olmalarını gerektirmez. Bundan başka, saraydan ve pazardan el çekmekle.. - Yazıya Git..

03 | Metin Türleri Nelerdir?

ROMAN
İnsanların yaşadıkları ya da yaşayabilecekleri olayları, yere, zamana ve şahsa bağlayarak anlatan eserlere roman denir.*Romanda olaylar geniş ve ayrıntılı olarak anlatılır.*Ana olay etrafında olaycıklar vardır.*Şahıs kadrosu geniştir.Karakter çözümlemeleri yapılır.*Zaman olarak geri dönüşler olur.Romanlar çeşitli türlere ayrılır;– Tarihi Roman: Konusunu tarihten alır.– Töre Romanı: Toplumun yaşayış tarzını, geleneklerini, adetlerini işleyen romandır.– Psikolojik Roman: Ruh çözümlemelerinin yapıldığı romanlardır.– Egzotik.. - Yazıya Git..

04 | Sıfat Örnekleri

Niteleme Sıfatı Örnekleri
Varlıkların yapısal özelliklerini ortaya koyan sıfatlardır. Bunlar varlığın nasıl olduğunu bildirir ve isme sorulan “nasıl” sorusuna cevap verir.

Varlıkların durumlarını, renklerini, şekillerini belirten sıfatlara niteleme sıfatı denir.
ÖRNEK:
Hasta adam »»»» Durumunu belirtir.

Kırmızı elma »»»» Rengini belirtir.
Yuvarlak masa »»»» Şeklini belirtir.
NOT: Cümle içerisinde, niteleme sıfatı olan sözcüğü bulmak için isme " nasıl " sorusunu sorarız.Yazıya Git..

05 | Sıfat Çeşitleri

Sıfatlar görev ve anlam yönünden, yani kendilerinden sonra gelen isme kattıkları anlam yönünden önce ikiye, sonra daha alt başlıklara ayrılırlar:

1. Niteleme Sıfatları
2. Belirtme sıfatları
a.İşaret sıfatları
b. Sayı sıfatları
- Asıl sayı sıfatları
- Sıra sayı sıfatları
- Kesir sayı sıfatları
- Üleştirme sıfatları
c. Belgisiz sıfatlar
d. Soru sıfatları

1. Niteleme Sıfatları
İsimlerin şeklini, durumunu, hareketini, rengini, kısacası kalıcı.. - Yazıya Git..

06 | İsim kökü örnekleri

6. sınıf isim kökleri ile ilgili örnekler
- Soruya Git..

08 | Metin türleri nelerdir

Metin türleri hakkında bilgi. Türkçeden lütfen 10 tane metin türünü yazıp verin - Soruya Git..

09 | Sıfat tamlaması nedir sıfat tamlaması olduğunu nerden anlarız....

Sıfat tamlaması nedir sıfat tamlaması nasıl kolay bulunur kısa yolu ipucu var mı? - Soruya Git..

10 | Sıfat yapan ki

Sıfat yapan ki nedir örnekleri - Soruya Git..
Geri
Geçmiş
Soru Sor
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • سمر غنى-259
  سمر غنى-259
  Belirtmemiş
 • Rümeysa Çiftgül
  Rümeysa Çiftgül
  Belirtmemiş
 • Fatih burda
  Fatih burda
  Belirtmemiş
 • Zeynep İkra Paklacı
  Zeynep İkra Paklacı
  Belirtmemiş
 • meryem kılınç
  meryem kılınç
  Belirtmemiş
 • Nazlıceylanım
  Nazlıceylanım
  Belirtmemiş
 • Ergün Korkmaz
  Ergün Korkmaz
  Belirtmemiş
 • defnx
  defnx
  Belirtmemiş
 • Muhammed Aktay
  Muhammed Aktay
  Belirtmemiş
 • batuhan2323
  batuhan2323
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • andromeda
  andromeda
  Belirtmemiş
 • Tülin Yılmaz
  Tülin Yılmaz
  Belirtmemiş
 • Paksoy
  Paksoy
  Belirtmemiş
 • ali70
  ali70
  Belirtmemiş
 • Mevlüt Yamalı
  Mevlüt Yamalı
  Belirtmemiş
 • Meral Inci
  Meral Inci
  Belirtmemiş
 • ecewq
  ecewq
  Belirtmemiş
 • hantol
  hantol
  Belirtmemiş
 • duygugurmez
  duygugurmez
  Belirtmemiş
 • cevahir04
  cevahir04
  Belirtmemiş
 • faruksoysal
  faruksoysal
  Belirtmemiş
 • Kartalaltan
  Kartalaltan
  Belirtmemiş
 • melda343477
  melda343477
  Belirtmemiş
 • Cemmm
  Cemmm
  Belirtmemiş
 • Elif Aslan
  Elif Aslan
  Belirtmemiş
 • zeus
  zeus
  Belirtmemiş
 • Vurgun3
  Vurgun3
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Hsynnn
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya