Nedir.Org
Soru Tara Cevapla Giriş


Cevap Ara?

14.756.348 den fazla soru içinde arama yap.

Sorunu Tarat
Kitaptan resmini çek hemen cevaplansın.

İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.

Bu eğitimler özellikle hangi durumda verilmez?

Bu soruya 3 cevap yazıldı. Cevap İçin Alta Doğru İlerleyin.
  Şikayet Et Bu soruya 1 yorum yazıldı.
  2 ay önce Z Şıkları yazarsanız hemen cevaplayalım..

  İşte Cevaplar


  Zeus

  • 2024-05-21 12:49:49

  Cevap : Bu eğitim özellikle;
  1. işe başlamadan önce,
  2. çalışma yeri veya iş değişikliğinde,
  3. iş ekipmanının değişmesi hâlinde,
  4. yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. 

  İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini sağlamalı ve bu eğitimleri değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilemeli ve düzenli aralıklarla tekrarlamalıdır. Ancak, bu eğitimlerin verilmeyeceği veya zorunlu olmadığı belirli bir durum yoktur çünkü iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, iş yerindeki güvenli çalışma koşullarının sağlanması açısından kritik öneme sahiptir.

  Bununla birlikte, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin belirli durumlarda öncelik kazandığı veya özellikle vurgulandığı durumlar şunlardır:

  1. İşe Başlama: Çalışanların işe başlamadan önce iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini alması zorunludur.
  2. İş Değişikliği: Çalışanlar, işyerindeki görevlerinde değişiklik olduğunda bu yeni görevlere ilişkin riskler konusunda eğitim almalıdır.
  3. Yeni Ekipman veya Teknolojiler: İşyerine yeni ekipman veya teknolojiler getirildiğinde, bunların güvenli kullanımı için çalışanların eğitim alması gereklidir.
  4. Yeni Yasal Düzenlemeler: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yeni yasal düzenlemeler yürürlüğe girdiğinde, bu düzenlemelere uygun eğitimlerin verilmesi gerekir.
  5. Kaza veya Olay Sonrası: İş yerinde ciddi bir kaza veya tehlikeli bir olay yaşandıktan sonra, benzer olayların tekrarını önlemek amacıyla eğitimlerin verilmesi önemlidir.
  6. Periyodik Eğitimler: İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin belirli aralıklarla (örneğin yıllık olarak) tekrarlanması, çalışanların bilgilerini güncel tutmaları açısından gereklidir.

  Sonuç olarak, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmediği özel bir durum yoktur. Bu eğitimler, iş yerinde güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanması için her zaman önemlidir ve ihmal edilmemelidir. İşverenler, çalışanların eğitim almalarını sağlamalı ve bu eğitimlerin sürekli güncel ve geçerli olmasını temin etmelidir.


  Diğer Cevaplara Gözat
  Cevap Yaz Arama Yap

  Zeus

  • 2024-05-21 12:50:06

  Cevap : Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır. Bu eğitimler özellikle, işe başlamadan önce, iş yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi durumunda veya yeni teknoloji uygulanması durumunda verilir. Ancak bu eğitimler, özellikle işin alt yere ve yaptığı işe özel bilgi ve talimatlar da içeren sağlık ve güvenlik eğitimi alması gereken kişilere verilmez. Bu durumda, işverenin, her işçinin alt yere ve yaptığı işe özel bilgi ve talimatlar da içeren sağlık ve güvenlik eğitimi almasını sağlaması gerekmektedir.
  Cevap Yaz Arama Yap

  Zeus

  • 2024-05-21 12:50:59

  Cevap :
   

  Yukarıda verilen metinden iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin hangi durumlarda verilmediği hakkında net bir bilgi edinmek mümkün değildir. Metin, eğitimlerin ne zaman ve hangi sıklıkla verilmesi gerektiğine dair genel bilgiler sunmaktadır.

  Ancak, eğitimlerin verilmediği bazı durumlar şu şekilde sıralanabilir:

  1. Çalışanın işe başlamadan önce: İşveren, işe yeni başlayan çalışana işe başlama eğitimi vermelidir. Bu eğitim, işyerinde bulunan riskler, alınması gereken önlemler ve acil durum prosedürleri gibi konuları kapsamalıdır.
  2. Çalışanın işyerinde veya iş değişikliğinde: Çalışanın işyerinde veya iş değişikliğinde, yeni risklere ve çalışma koşullarına uyum sağlaması için eğitim alması gerekir.
  3. İş ekipmanının değişmesi halinde veya yeni teknoloji uygulanması halinde: İş ekipmanında değişiklik olması veya yeni bir teknolojinin uygulanması halinde, çalışanların bu değişikliklere ve yeni teknolojiye ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirmeleri için eğitim alması gerekir.
  4. Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi: Altı aydan fazla süreyle işten uzak kalan çalışanların, işe dönüşlerinde tekrar eğitim almaları gerekir.

  Bunun dışında:

  1. İşverenin ihmali: İşveren, yasal yükümlülüklerini yerine getirmezse, çalışanlara gerekli eğitimleri vermeyebilir.
  2. Yetersiz kaynak: İşveren, eğitim için gerekli kaynaklara sahip değilse, eğitimleri erteleyebilir veya iptal edebilir.
  3. Çalışanların direnci: Bazı çalışanlar, eğitimlere katılmak istemeyebilir veya katılmaya zaman ayıramayabilir.

  Eğitimlerin verilmemesi, iş kazaları ve meslek hastalıklarına yol açabilir. Bu nedenle, işverenlerin yasal yükümlülüklerini yerine getirerek çalışanlara gerekli eğitimleri vermeleri önemlidir.

  Eğer bir çalışan, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almadığını düşünüyorsa, durumu işverene veya yetkili makamlara bildirebilir.

  Cevap Yaz Arama Yap

  Cevap Yaz
  Başarılı

  İşleminiz başarıyla kaydedilmiştir.