Nedir.Org
 • 1
19013
3
Okunma
373
Cevap
2
Soru :

Iyi tanımlanmış küme ne demek

iyi tanımlanmış küme ne demek
Bölüm: Matematik
Durum: Çözüldü
Tarih: 1 ay önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


162020-12-02 13:43:29 #
Cevap : Küme Nedir: İyi tanımlanmış nesneler topluluğuna küme denir. Buradaki iyi tanımlanmış, herkes tarafından aynı şekilde bilinen, belirli olan varlıklar demektir.

Herkes tarafından bilinen, elemanları iyi tanımlanmış,birbirinden farklı nesnelerin veya şekillerin bir araya gelerek oluşturdukları topluluklar bütününe yada net bir şekilde tanımlanmış nesneler topluluğuna küme denir. Bazı,kimi,bir kısım gibi netlik ifade etmeyen ve kişisel yorumlara dayalı ifadeler küme belirtmez. Bazı şovmenler, Dünyanın en güzel kadını; bunlar küme belirtmez. Kümeler büyük harflerle gösterilir.

Küme Çeşitleri

Evrensel küme: Üzerinde işlem yapılan tüm kümeleri içine alan kümeye denir. En büyük kümedir.

Tümleyen: A'nın tümleyeni veya tümleneni demek, A kümesinin dışında kalan bütün elemanların oluşturduğu kümedir.

Ayrık küme: Kesişimleri boş kümedir.Yani iki küme arasında ortak veya beraber kullanılan eleman olmuyacak.İçiçe geçen A alt küme B olduğunda A  fark B kümesi kesinlikle boş kümedir.

Eşit Küme: Elemanları aynı olan kümelere denir. Aynı zamanda eleman sayılarıda eşittir.

Denk Küme: Eleman sayıları aynı olan kümelere denir. Dikkat elemanları deyil,eleman sayıları aynı olcak. Eşit kümeler denk kümelerdir ama, denk kümeler eşit küme deyildir. º sembolü ile gösterilir.

Kümelerin Gösterim Şekilleri

Kümelerin 3 çeşit gösterimi vardır.
1) Liste yöntemi: Kümenin elemanları aralarına virgül konularak parantez içinde yazılır. A= (1,2,3,4,5)
2) Şema yöntemi: Kümenin elemanları yanlarına nokta koyularak şema veya kapalı bir şekil içerisine yazılır.
3) Ortak özellik yöntemi: Kümenin elemanlarının ortak özellikleri kısaltılarak parantez içine yazılır.
A=( 10'dan küçük tek sayılar)

Alt Küme: Alt küme demek bir küme diğer kümenin içinde olacak. Örneğin haftanın günleri kümesinde Salı günü alt kümedir çünkü haftanın içindedir.Haftanın günleri küme,salı günü alt kümedir.Kapsar tam tersi demektir.
Her küme kendisinin alt kümesidir.
A=(1,2,3,4,5,6) Kümesinin bazı alt kümeleri (1),(2),(1,2,5),(2,4,5,6),(1,2,3,4,5,6) .......

Boş Küme: Elemanı olmayan kümeye denir. Boş küme her kümenin alt kümesidir.

Kümelerin BirleşimiA nın elemanlarından veya B nin elemanlarından oluşan kümeye bu iki kümenin birleşim kümesi denir ve A È B biçiminde gösterilir.Kümelerde birleşim işlemi demek elemanların hepsini alacaz yani birleştirecez.A È B = {x : x Î A veya x Î B}

Kümelerin Kesişimi A ve B kümesinin ortak elemanlarından oluşan kümeye A ile B nin kesişim kümesi denir 
ve A Ç B biçiminde gösterilir.Kümelerde kesişim işlemi demek ortak kullanılanı yani arada olanı alacaz.A Ç B = {x : x Î A ve x Î B}

Birleşim ve Kesişimle İlgili Temel Kavramlar

İKİ KÜMENİN FARKI

A kümesinde olup, B kümesinde olmayan elemanların kümesine A fark B kümesi denir. A fark B kümesi A – B ya da A B biçiminde gösterilir. Kümelerde fark işlemi demek örneğin A-B , A’da olan B’de olmayan elemanlar veya fark işaretinin sağındaki kümeyi her zaman parmağımızla kapatıp diğer elemanları alacaz.
A – B = {x : x Î A ve x Ï B}

Kümelerle İlgili Örnekler

A = (1,2,3,a,b,5)
B = (3,d,e,5,7)
AÇB = (3,5)
AUB = (1,2,3,a,b,5,d,e,7)
A/B = (1,2,a,b)
s(AUB)=s(A)+s(B)-s(AÇB)
s(AUB)=s(A-B)+s(B-A)+s(AÇB)

ELEMAN SAYISI

A, B, C herhangi birer küme olmak üzere,  i) s(A È B) = s(A) + s(B) – s(A Ç B) ii) s(A È B È C) = s(A) + s(B) + s(C) – s(A Ç B) – s(A Ç C)    – s(B Ç C) + s(A Ç B Ç C)iii) s(A È B) = s(A – B) + s(A Ç B) + s(B – A)ıv) a + b + c + d tane öğrencinin bulunduğu bir sınıfta voleybol oynayan öğrencilerin sayısı s(V) = b + c,tenis oynayan öğrencilerin sayısı s(T) = a + b,voleybol ve tenis oynayan öğrencilerin sayısı s(T Ç V) = b olsun. 
Tenis veya voleybol oynayanların sayısı:s(T È V) = a + b + cTenis ya da voleybol oynayanların sayısı:s(T – V) + s(V – T) = a + cSadece tenis oynayanların sayısı:s(T – V) = aTenis oynamayanların sayısı:s(T) = c + dBu iki oyundan en az birini oynayanların sayısı:s(T È V) = a + b + cBu iki oyundan en çok birini oynayanların sayısı:s(A Ç B) = s(A È B) + s(T – V) + s(V – T) = d + a + cBu iki oyundan hiç birini oynamayanların sayısı:s(A È B)
0 kişi beğendi
172020-12-03 05:17:50 #
Cevap : KÜME: Herkes tarafından bilinen, elemanları iyi tanımlanmış, birbirinden farklı nesnelerin veya şekillerin bir araya gelerek oluşturdukları topluluklar bütününe yada net bir şekilde tanımlanmış nesneler topluluğuna küme denir. İyi tanımlanmış küme demek nesnel, kişiden kişiye değişmeyen yani öznel olmayan demektir. Bu nedenle bazı ,kimi, bir kısım gibi netlik ifade etmeyen ve kişisel yorumlara dayalı ifadeler küme belirtmez.

Örneğin: “Güzel şehirler” ifadesi bir küme belirtmez. Güzel şehir deyince herkesin aklına farklı farklı şehirler gelir. Yani öznel bir ifade olduğu için küme belirtmez.
Fakat, “Haftanın günleri” ifadesi küme belirtir. Çünkü herkes için aynı ve 7 tanedir. (7 elemanlı bir kümedir)
Matematikçi, mantıkçı, filozof ve tarihçi olan Bertrand Russell
, Georg Cantor tarafından yaratılan sezgisel kümeler kuramının resmileştirilmesinin bazı girişimlerin bir çelişkiye yol açtığını gösterdi.
Eğer X kendisinin bir elemanı değilse, kendisini içermelidir çünkü X kendisini içermeyen kümeleri içeren bir kümedir. Eğer X kendisinin bir elemanıysa, X kendisini içermeyen bir kümedir çünkü X kümesi kendisini içermeyen kümelerden oluşur. Oluşan bu paradoksa Russel Paradoksu denir. Bu paradoksa göre, tanımlanan her kümenin aslında bir küme olmadığını, öznel yargılar ile tanımlanan kümelerin "var olamayabileceğini" göstermiştir.
''Uçan inekler'' ifadesinde uçan inek olmadığı için böyle bir küme yoktur demek doğru değildir. Çünkü henüz uçan bir inek görmemiş olmamız, uçan ineklerin var olmadığı anlamına gelmez.
Bunun için de tanıma sadece bir koşul eklenmesi gerekiyordu. Böylece matematikçiler, küme kavramını "iyi tanımlanmış nesneler topluluğu" olarak değiştirmiştir. Bu sayede öznellikler ortadan kalkmıştır.
0 kişi beğendi


Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

01 | Küme Ne Demektir? Küme Çeşitleri Nelerdir?

Herkes tarafından bilinen, elemanları iyi tanımlanmış,birbirinden farklı nesnelerin veya şekillerin bir araya gelerek oluşturdukları topluluklar bütününe yada net bir şekilde tanımlanmış nesneler topluluğuna küme denir. Bazı,kimi,bir kısım gibi netlik ifade etmeyen ve kişisel yorumlara dayalı ifadeler küme belirtmez. Bazı şovmenler, Dünyanın en güzel kadını; bunlar küme belirtmez. Kümeler büyük harflerle gösterilir.Küme Çeşitleri
Evrensel küme: Üzerinde işlem yapılan tüm kümeleri içine alan kümeye denir. En büyük kümedir.Tümleyen:.. - Yazıya Git..

02 | Kümelerde Temel Kavramlar

A) KÜME KAVRAMI ve KÜMELERİN GÖSTERİMİ
a) Küme Kavramı
Küme, nesnelerin özelliklerine göre tanımlanmış bir topluluktur.Kümeyi oluşturan nesnelerin her birine kümenin elemanları denir.Kümeler genellikle A, B, C, D, K, ... gibi büyük harflerle gösterilir.Bir a elemanı C kümesinin elemanı ise bu durum “a ∈ C” biçiminde yazılır ve “a elemanıdır C” diye okunur.Bir b elemanı F kümesinin elemanı değilse bu durum “b ∉ F” biçiminde yazılır ve “b elemanı değildir F” diye okunur.Bir A kümesinin eleman sayısı s(A) ile.. - Yazıya Git..

03 | Kümes Hayvancılığı

Kümes Hayvancılığı; tavukçuluk, hindicilik, kaz ve ördek yetiştiriciliği, bıldırcın yetiştiriciliği, deve kuşu yetiştiriciliği gibi kanatlı hayvanların yetiştiriciliğini kapsayan hayvancılık dalı.

Süs kuşu yetiştiriciliği, bir tarım faaliyeti sayılmadığı için bu grupta yer almaz.

Kümes hayvancılığı, hayvancılık sektörünün en gelişmiş ve teknolojiye en açık olanıdır. Aynı zamanda hayvansal protein açığının kapatılmasında dünyanın elindeki en büyük kozudur. Üretiminin kolay ve hızlı olmasının.. - Yazıya Git..

04 | Küme

1. Tümsek biçimindeki yığın.
2. Birbirine benzer veya aynı cinsten olan şeylerin oluşturduğu bütün, takım, öbek, grup: “Tarla kuşları Mustafa'nın sabanı altından yeni kurtulmuş olan kaba çığır üzerine kümeyle konarak buldukları tohumlara gaga çalmakta idiler.” -N. Nâzım.
3. Tomar.
4. eğt. Bir sınıfta öğrencilerin, belli bir eğitim ve öğretim amacıyla bir süre için oluşturdukları takım veya öbek.
5. sp. Takımların durum ve nitelikleri göz önünde bulundurularak belli sayıdaki takımdan oluşturulan topluluk, lig.Yazıya Git..

05 | Küme Çalışması

Öğrencilerin, aralarında seçtikleri bir başkanın kılavuzluğu altında iş birliği yaparak ortak amaçlar doğrultusunda çalışmalarına imkân sağlayan eğitim yöntemi Cümle 1: Bir lâhzacık bulunduğu yerden tekrar gürültüye atıldı. - M. Ş. Esendal - Yazıya Git..

06 | Iyi bir hipotezin taşıdığı özellikler

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..

07 | Küme, yığın bulmaca

Bulmacada Küme, yığın sorusunun 4 harfli cevabı nedir? - Soruya Git..

08 | Iyiliksever komşu türemiş nitelememi yoksa basit nitelememi?

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..

09 | Kümelerle ilgili 25 soru çözümlü 9. sınıf

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..

10 | Küme içindeki her bir ögeye kümenin neyi denir

Küme içindeki her bir ögeye kümenin neyi denir - Soruya Git..
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Rabia 1
  Rabia 1
  Belirtmemiş
 • esoes
  esoes
  Belirtmemiş
 • Yüksel Metinol
  Yüksel Metinol
  Belirtmemiş
 • Derin Guzen
  Derin Guzen
  Belirtmemiş
 • Erkoc Erkoç
  Erkoc Erkoç
  Belirtmemiş
 • Öztürk
  Öztürk
  Belirtmemiş
 • Büşra Dere
  Büşra Dere
  Belirtmemiş
 • Vurgun30
  Vurgun30
  Belirtmemiş
 • miraç Sancar
  miraç Sancar
  Belirtmemiş
 • Yusuf Ziya Caran
  Yusuf Ziya Caran
  Belirtmemiş
 • Ruzgar Duman
  Ruzgar Duman
  Belirtmemiş
 • Deniz mavi
  Deniz mavi
  Belirtmemiş
 • atilla karabulut
  atilla karabulut
  Belirtmemiş
 • Cemmm
  Cemmm
  Belirtmemiş
 • Sinem Ellis
  Sinem Ellis
  Belirtmemiş
 • muzur06
  muzur06
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya
Sitemizi kullanarak, Çerez Politikamızı , Gizlilik Politikamızı ve Hizmet Şartlarımızı okuduğunuzu ve anladığınızı kabul edersiniz.. Detay. ×