Nedir.Org
 • 1
350
4
Okunma
2027
Cevap
1
Soru :

İzoterm haritalarda yer şekillerinin gösterimi

Ben 9,sınıfım ve hoca performans ödevi verdi bende farklı web sitelerinde aradım lütfen güzel bir cevap verirseniz
Bölüm: Coğrafya
Durum: Çözüldü
Tarih: 4 yıl önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Verilmiş Cevaplar


22015-11-02 18:42:49 #
Cevap : Sıcaklığın Dünya üzerinde dağılışını gösteren haritalara denir. İzotermler aynı sıcaklıktaki noktaların birleştirilmesiyle elde edilir. Bunlara eş sıcaklık eğrileri denir.

İzoterm haritaları gerçek izoterm ve indirgenmiş izoterm haritaları olarak iki şekilde çizilir.

Özellikleri
–Gerçek izoterm haritaları yeryüzünde ölçülen gerçek sıcaklık değerlerine göre çizilir.
–İndirgenmiş izoterm haritaları, yeryüzündeki yükseltiler yok sayılarak elde edilen değerlerle çizilir. (her yer 0 metre) İndirgenmiş izoterm haritasında yükseltinin etkisi ortadan kaldırılmıştır.
–İzoterm haritaları yeryüzünde sıcaklığın eşit olarak dağılmadığını göstermektedir. İzoterm Haritalarından Ne Elde Edilir;
1.Sıcaklık Ekvator’dan kutuplara doğru azalmaktadır.
2.En yüksek sıcaklıklar dönenceler çevresinde görülür.
3.K.Y.K’de sıcaklık farkları büyüktür(karalar daha fazla)
4.K.Y.K’de sıcaklık daha yüksektir(karalar daha fazla)
İzoterm eğrileri G.Y.K’de paralellere uygunluk gösterir(denizler daha fazla)
5.K.Y.K’de yüksek enlemlerde karaların batı kesimleri doğu kesimlerinden daha sıcaktır(gulfstrem)
6.Termik ekvator daha çok K.Y.K’den geçer. Çünkü kuzeyde karalar,güneyde denizler çoktur. Termik Ekvator en sıcak noktaları birleştiren çizgidir.
İzoterm haritalarda yer şekillerinin gösterimi

Sunum İçeriği

1. Sayfa
İZOTERM HARİTASI (İklim Haritası)İklim Haritaları, geniş sahaların atmosfer değişimlerini genellikle eş eğriler kullanarak gösterecek şekilde yapılır.

2. Sayfa
En çok kullanılan iklim haritaları şunlardır: İzoterm Haritası: Eş sıcaklık eğrileriyle çizilen ve yeryüzündeki sıcaklık dağılışını gösteren haritalardır.İzobar Haritası: Eş basınç eğrileriyle çizilen ve yeryüzündeki basınç dağılışını gösteren haritalardır.İzoyet Haritası: Eş yağış eğrileriyle çizilen ve yeryüzündeki yağış dağılışını gösteren haritalardır.

3. Sayfa
Bunlar dışında büyük iklim tiplerinin dağılışını ya da sıcaklık, yağış ve basınç gibi iklim elemanlarının dağılışlarını renklendirme yöntemiyle gösteren iklim haritaları da sık kullanılan haritalardandır.

4. Sayfa
4⁰5⁰6⁰6⁰5⁰7⁰8⁰K20⁰19⁰18⁰17⁰16⁰K İZOTERM (EŞ SICAKLIK) HARİTALARININ YORUMLANMASI  Yeryüzünde eşit sıcaklık değerlerine sahip yerleri birleştiren kapalı eğrilere İzoterm (Eş Sıcaklık) Eğrisi adı verilir. İzoterm Haritaları ikiye ayrılır. Bunlar:b.1) GERÇEK İZOTERM HARİTALARI : Her yerin “bulunduğu yükseklikte” ölçülmüş sıcaklık değerlerini gösteren izoterm haritalarıdır. Bu nedenle sıcaklık değerleri yüksek bölgelerde düşük, alçak bölgelerde ise yüksektir.  b.2) İNDİRGENMİŞ İZOTERM HARİTALARI : Yeryüzündeki her yerin sıcaklığı, deniz seviyesine indirgenerek hazırlanan izoterm haritalarıdır.  

5. Sayfa
KYKTEMMUZOCAK90⁰90⁰0⁰0⁰KARAKARADENİZDENİZ10⁰C10⁰C45⁰45⁰İndirgenmiş izoterm haritalarının yorumlanmasında genel kural şudur: İzoterm eğrileri, sıcaklığın yüksek olduğu yerlerde kutba; düşük olduğu yerlerde ise Ekvator’a yönelirler.

6. Sayfa
DÜNYA’DA YILLIK ORTALAMA İNDİRGENMİŞ SICAKLIĞIN DAĞILIŞITermikEkvator

7. Sayfa
Haritanın Yorumu :1.Sıcaklık dağılışı enlem etkisine uygundur. Yani sıcaklık, Ekvator’dan kutuplara doğru düzenli olarak azalır. 2. İzoterm eğrilerindeki sapmalar, karaların daha geniş alan kaplaması nedeniyle Kuzey Yarımküre’de, Güney Yarımküre’den daha fazladır. 3. Termik Ekvator eğrisi, karaların daha geniş alan kaplaması nedeniyle Kuzey Yarımküre’de, Ekvator’dan daha çok sapar.4. Kuzey Yarımküre’nin Ilıman Kuşağı’ndaki kıtaların batı kıyıları, aynı enlemdeki doğu kıyılardan daha sıcaktır. Bu durumun nedeni sıcak su akıntılarının batı, soğuk su akıntılarının ise doğu kıyılarda etkili olmasıdır.

8. Sayfa
DÜNYA OCAK AYI İNDİRGENMİŞ İZOTERM HARİTASI

9. Sayfa
Haritanın Yorumu :Kuzey Yarımküre İçin ;1. Kış mevsimini yaşadığı için en düşük sıcaklıklar, Kuzey Yarımküre‘de, karasallığın etkisiyle de kara içlerinde (Sibirya’da -40 °C’den düşük) karşımıza çıkar.2. İskandinav Yarımadası’nın batı kıyısı, Golf-Stream sıcak su akıntısının etkisi nedeni ile aynı enlemdeki Sibirya ve Doğu Kanada kıyılarından daha sıcaktır. 3. İzoterm eğrileri ılık olan denizlerde kuzeye, soğuk karalar üzerinde güneye yönelmiştir.4. Enlem faktörünün etkisi ile sıcaklıklar kuzeye doğru azalır. Güney Yarımküre İçin; 1. En yüksek sıcaklık değerleri, yaz mevsimini yaşadığı için Güney Yarımküre’de ve karasallığın etkisiyle karaların iç kesimlerinde (Oğlak Dönencesi çevresindeki çöl alanlarında) karşımıza çıkar.2. İzoterm eğrileri, denizlerin ılık olmasının ve kıtaların batı kıyılarında etkili olan soğuk su akıntılarının etkisi ile denizler üzerinde kuzeye, sıcak olan karalar üzerinde güneye yönelmiştir.

10. Sayfa
DÜNYA TEMMUZ AYI İNDİRGENMİŞ İZOTERM HARİTASI

11. Sayfa
Haritanın Yorumu :Kuzey Yarımküre İçin ;1. Yaz mevsimini yaşadığı için en yüksek sıcaklıklar Kuzey Yarımküre ‘de, karaların iç kesimlerinde karşımıza çıkar. Karasallık, Yengeç Dönencesi çevresindeki kıta içlerinde sıcaklık değerlerini yükseltmiştir. 2. İzoterm eğrileri serin olan denizlerde güneye, sıcak karalar üzerinde ise kuzeye yönelmiştir.3. Enlem faktörünün etkisi ile sıcaklıklar kuzeye doğru düşer. Güney Yarımküre İçin; 1. En düşük sıcaklık değerleri, kış mevsimini yaşadığı için Güney Yarımküre’de ve enlem etkisi nedeniyle Antarktika’da karşımıza çıkar.2. İzoterm eğrileri ılık olan denizlerde güneye, soğuk olan karalarda ise kuzeye yönelmiştir.

12. Sayfa
DÜNYA’DA YILLIK İNDİRGENMİŞ SICAKLIK FARKLARININ DAĞILIŞI5⁰15⁰5⁰5⁰5⁰15⁰15⁰15⁰15⁰45⁰30⁰30⁰45⁰65⁰

13. Sayfa
Haritanın Yorumu :1. Yıllık sıcaklık farkları, Kuzey Yarımküre’de Güney Yarımküre’den daha fazladır. Çünkü karaların daha geniş alan kaplaması, dünyanın en sıcak ve soğuk yerlerinin Kuzey Yarımküre’de oluşmasına neden olmuştur. 2. Eğriler farkın arttığı kıtalar üzerinde Ekvator’a, farkların azaldığı denizlerde ise kutuplara yönelmiştir. 3. Karasallık, kıtalar üzerinde sıcaklık farklarını artırırken denizellik, okyanuslar üzerinde farkları azaltır. 4. Farkların dağılışında enleme uyum yoktur. Çünkü karaların ve denizlerin farklı ısınma özellikleri vardır.5. Farkların en fazla olduğu yer, en büyük kara kütlesi olması nedeniyle, Asya Kıtası üzerinde ve kış sıcaklıkları çok düşük olduğundan Sibirya’da karşımıza çıkar.

0 kişi beğendi

01 | Yerçekimi

Kütle çekim kuvvetinin dünya için isimlendirilmiş haline yer çekimi kuvveti denir. Bu nedenle yer çekimi kuvveti Dünya’nın, üzerinde bulunan cisimlere uyguladığı kütle çekim kuvvetidir.Yerçekimi diğer bir adla kütle çekim kuvveti maddenin kütlesinden dolayı oluşan kuvvettir ve bu etkiye maruz kalan maddele birbirilerine karşı ivmeli bir hareket gerçekleştirir. kütle büyüdükçe yer çekimi kuvvetide büyür.

Yerçekimini veren formül: F=G.(M1.M2)/R2 dir.

Burada ki M1 herhangi bir kütleyi,M2 dünya olsun.R ise dünya ile o.. - Yazıya Git..

02 | İzoterm Haritalarının Özellikleri

1. İzotermler aynı sıcaklıktaki noktaların birleştirilmesiyle elde edilir. Bunlara eş sıcaklık eğrileri denir.İzoterm haritaları gerçek izoterm ve indirgenmiş izoterm haritaları olarak iki şekilde çizilir. 
2. Gerçek izoterm haritaları yeryüzünde ölçülen gerçek sıcaklık değerlerine göre çizilir.Engebe ve yükseltinin kısa mesafelerde değiştiği alanlarda gerçek sıcaklık haritaları hazırlamak çok güçtür.Bu yüzden indirgenmiş sıcaklık haritaları hazırlanır. 
3. İzoterm haritaları yeryüzünde sıcaklığın.. - Yazıya Git..

03 | Yer Yön Zarfı Örnekleri

Fiilin yerini, yönünü belirtmek için kullanılan kelimeler yer-yön zarfıdır. Fiile sorulan “nereye” sorusu yer-yön zarfını verir.“İçeri, dışarı, aşağı, yukarı, ileri geri, öte, beri…” gibi kelimeler yer-yön zarfı olur.Beri gel barışalım.Bu yoldan geri dönülmez.Öfkeyle dışarı çıktı.Telaşla içeri girdi, bir göz atıp dışarı çıktı.Yukarı çıkma, aşağı in.Ne olur geri dön.Bir adım ileri çıksın.Burası çok dar öte git.Not: Yer-yön zarfları yalın halde bulunmalıdır, çekim eki alırlarsa zarf olmaz, isim.. - Yazıya Git..

04 | Yerleşim

1. Yerleşme, iskan.
2. Bir buzsul yapıda belli bir öğeciğin komşu öğeciklerle bağlantı sayısı.
3. Yerleşim   Osm. Tavazzu
Yerleşim Nedir
İnsanların konut adını verdiğimiz barınaklarda toplu veya dağınık bir şekilde hayatını sürdürmesine yerleşme denir.
Yerleşmenin türlü genişlikte anlamlan vardır;
1. En geniş anlamıyla yerleşme, insanların oturduğu, faydalandığı bölgedir.
2. Daha dar anlamıyla yerleşme, oturulan yerlerle bunların hemen çevresindeki topraklardır.
3. En dar anlamı.. - Yazıya Git..

05 | Yeraltı Suyu

Yer Altı SuyuYağış olarak yeryüzüne düşen ya da yeryüzünde bulunan suların, yerçekimi etkisiyle yerin altına sızıp, orada birikmesiyle oluşan sulardır. Yer altı suyunun oluşabilmesi için beslenme ve depolanma koşullarının uygun olması gerekir. Yer altı suyunun beslenmesini etkileyen en önemli etmen yağışlardır. Depolama koşulları ise yüzeyin eğimine, bitki örtüsüne ve yüzeyin geçirimlik özelliğine bağlıdır.Yer Altı Sularının Bulunuş BiçimleriBol yağışlı ve zemini geçirimli taşlardan oluşan alanlarda yer altı suyu fazladır. Az yağış.. - Yazıya Git..

06 | Yeraltı ve yerüstü kaynakları ile ilgili sorular ve cevapları...

Yeraltı ve yerüstü kaynakları hakkında bilgi ve soru cevaplar - Soruya Git..

07 | Yer kabuğunun yapısını oluşturan içinde mineraller bulunan şey...

Yer kabuğunun yapısını oluşturan içinde mineraller bulunan şey - Soruya Git..

08 | Yer çekimi kuvveti hakkında kısa bilgi

Yerçekimi Nedir? Yer çekimi neden var? Yerçekimi olmasaydı ne olurdu? Yerçekimin özellikleri? Yerçekimi neye göre değişir? Yerçekimini kim nasıl buldu? - Soruya Git..

09 | Yer çekimi en güçlü nerede bulunur

Dünyada yer çekiminin en güçlü olduğu yer neresidir? - Soruya Git..

10 | Yerleşik hayata geçişi sağlayan faktörler

Yerleşik hayata geçişi sağlayan faktörler nelerdir ? - Soruya Git..
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • undefined
  undefined
  Belirtmemiş
 • beste
  beste
  Belirtmemiş
 • Brahmanizm
  Brahmanizm
  Belirtmemiş
 • Apoo
  Apoo
  Belirtmemiş
 • Mikail Taşkale
  Mikail Taşkale
  Belirtmemiş
 • eceergl25
  eceergl25
  Belirtmemiş
 • gokturk
  gokturk
  Belirtmemiş
 • aselyagmur
  aselyagmur
  Belirtmemiş
 • Hasan Öner
  Hasan Öner
  Belirtmemiş
 • Hüseyin ÖNER
  Hüseyin ÖNER
  Belirtmemiş
 • Ramazan KoçBir
  Ramazan KoçBir
  Belirtmemiş
 • bella03
  bella03
  Belirtmemiş
 • Arzu Rabia Tuğrul
  Arzu Rabia Tuğrul
  Belirtmemiş
 • star10000
  star10000
  Belirtmemiş
 • Mehmet Akbaba
  Mehmet Akbaba
  Belirtmemiş
 • mutsuzhatun1905
  mutsuzhatun1905
  Belirtmemiş
 • Sokakların çocuğu
  Sokakların çocuğu
  Belirtmemiş
 • melek9878
  melek9878
  Belirtmemiş
 • Muazzez Abacı
  Muazzez Abacı
  Belirtmemiş
 • Berzan
  Berzan
  Belirtmemiş
 • Nazlıceylanım
  Nazlıceylanım
  Belirtmemiş
 • BÜŞRA DAĞ
  BÜŞRA DAĞ
  Belirtmemiş
 • Sen ihanet ettin
  Sen ihanet ettin
  Belirtmemiş
 • Zalimm
  Zalimm
  Belirtmemiş
 • Elif Aslan
  Elif Aslan
  Belirtmemiş
 • Zümrüdüanka
  Zümrüdüanka
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Hsynnn
  Belirtmemiş
 • Alaraateş
  Alaraateş
  Belirtmemiş
 • Kartalaltan
  Kartalaltan
  Belirtmemiş
 • mervenur 25
  mervenur 25
  Belirtmemiş
 • Mehmetkaptan55
  Mehmetkaptan55
  Belirtmemiş
 • Vurgun3
  Vurgun3
  Belirtmemiş
 • Sevimlişey
  Sevimlişey
  Belirtmemiş
 • zeus
  zeus
  Belirtmemiş
 • 3391km
  3391km
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya