Nedir.Org
 • 1
19446
2
Okunma
89
Cevap
2
Soru :

Kas kasılma çeşitleri

Kas kasılma cesitleri nelerdir
Bölüm: Fen Bilimleri
Durum: Çözüldü
Tarih: 2 ay önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


162020-11-24 15:50:31 #
Cevap : Kassal kuvvet, bir kas veya kas grubunun dirence karşı oluşturduğu güç ve gerilim olarak tanımlanır. Kas kasılma çeşitleri üzerine  yazarların yaklaşımları farklıdır. Ancak genel olarak Kas Kasılma Çeşitlerini aşağıdaki gibi sınıflandırabiliriz.
 1. İzometrik Kasılma: Statik bir kasılmadır İzo (iso) = eşit veya aynı, metrik ise uzunluk birimini ifade eder. Tanımı ise kasta herhangi bir uzunluk değişikliği olmaksızın, kasın geriliminde artış meydana gelen kasılmalar şeklinde yapılabilinir. Yani kasın uzunluğu sabit kalırken gerilimi artmaktadır.
  Örneğin: Ayakta dik durmamızı sağlayan antigravite kasları izometrik olarak kasılmaktadırlar. En çok güreş sporunda görülür. Elimize aldığımız bir pazar filesini dirsek ekleminde hareket ettirmeden taşırsak, fileyi tutarak taşımamızı sağlayan kaslar izometrik olarak kasılırlar.
 2. İzotonik Kasılma: İzo, sabit, tonik ise gerilim anlamını taşıdığı için bu tip kasılmaya kasın uzunluğunda bir değişim olduğu ve gerilimin sabit kaldığı dinamik kasılmalar adı verilir. Çoğu kez konsantrik kasılmalarla eş anlamlı kullanılırsa da konsantrik ve eksantrik kasılmalar şeklinde de sınıflandırılmaktadır. (Kasılma ile bir hareket oluşur ve mekanik bir iş yapılır.)
 3. Konsantrik Kasılma: Kas kasılması sırasında kasın gerilimi (tonusu) sabit kalırken kasın boyu kısalır. Kasılma ile hareket gerçekleşir ve mekanik bir iş yapılır. Bir ağırlığın yerden bir yere kaldırılması bununla sağlanır. Elimize aldığımız bir ağırlıkla dirsek eklemine fleksiyon yaptırırsak biceps brachii kası konsantrik olarak kasılır. Kas boyu kısalır, ön kol üst kola doğru mekanik bir hareket (iş) yapmıştır.
 4. Ekzantrik Kasılma: Kas kasılması sırasında gerilimi sabit kalırken, konsantrik kasılmanın aksine kasta uzama meydana gelir. Negatif bir mekanik iş yapılır. Merdiven inme, kollarla bir ağırlığın indirilmesi bu kasılmaya örnektir. Dik duruştan vücudu yere doğru yavaş yavaş eğme esnasında soleus ve gastrocnemius kasları eksantrik kasılır. Bir ağırlıkla dirsek fleksiyon sonrası ekstansiyon yaparsa biceps brachii kasının eksantrik olarak boyunda uzama görülür.
 5. İzokinetik Kasılma: İso, aynı eşit, kinetik hareket anlamındadır. İzokinetik kasılma aynı hareket anlamını taşır ve hareket eşit hızda sürdürülür.
  Örneğin saniyede 300, 240, 180, yada 60 derecelik dairesel hızlarda hareketler yapılabilir. Hareket sabit hızda yapılırken direnç  ya da yük kasın o açıda üreteceği güce göre farklılık gösterir. Hareketin, örneğin 170 derece yada 115 derecelik açılarında uygulanan direnç farklı farklıdır. Böylece o açıda uygulanması gereken kuvvette farklı ortaya konacaktır. Bu gibi hareketler sadece laboratuar şartlarında ancak izokinetik dinamometre gibi oldukça pahalı aletlerle gerçekleştirilir.
 6. Oksotonik Kasılma: Fiziksel aktivitelerde kas kasılmaları izometrik ve izotonik kasılmaların beraber olması, yani kasılma esnasında kasın hem uzunluğunun hemde geriliminin değişmesi ile sağlanır. Yani izometrik ve izotonik kasılmalar birbirinin ardı sıra gerçekleşir. Bu tür kasılmalara oksotonik kasılmalar adı verilir.
  Örneğin koşma sırasında bacak kaslarında oksotonik kasılma görülür. Bacağın yere basma fazında izometrik, ekstremite hareketi sırasında izotonik kasılma görülür.
Kas Kasılma Çeşitleri
0 kişi beğendi
12020-11-24 15:55:24 #
Cevap :

Kas kasılma çeşitleri

 1. İzometrik
 2. İzotonik
 3. İzokinetik
 4. Eksentrik

İzometrik Kasılma

Statik bir kasılmadır. Kasın boyunda bir değişiklik olmaksızın tonusunda artış vardır. Ayakta dik durmayı sağlayan kasların kasılması buna örnektir. Kas kasılır fakat hareket oluşmaz. Kuvvet üretilir fakat kasın boyu değişmez (statik). Eklem açısında değişiklik olmaz. Miyozin çapraz köprüleri kuvvet üretirler fakat dış kuvvet daha büyük olduğu için kas tarafından yenilemez. Örneğin, kaslarımızın üretebileceği kuvvetten ağır bir kuvveti kaldırmaya çalıştığımızda, ya da dirsek fleksiyonunda bir ağırlığı statik olarak tutmaya çalıştığımızda bu kasılma türü meydana gelir.

Örnek ; Plank hareketini örnek verebiliriz.

Plank

İzotonik Kasılma

Basit olarak kasılma esnasında kas kısalması olarak tanımlanır. “İzotonik” in kelime anlamı aynı ya da sabit gerilimdir. Bu kasılmada kas kuvvet üretirken eklem açısı küçülür, kasın boyu kısalır, kasın tonusu sabittir. Dinamik bir kasılma şeklidir. Mekanik iş yapılır.

Örnek ; Dumbbell curl’u verebiliriz.

İzokinetik Kasılma

Hareket hızının sabit tutulduğu dinamik bir kasılma şeklidir. İzokinetik kasılma ile konsantrik kasılma arasındaki fark, izokinetik kasılma sırasında hareket süresince maksimal tonusun devam ettirilmesidir. İzokinetik antrenmanlar kas kuvvetini ve dayanıklılığını geliştiren en iyi yöntemdir.

Örnek ; Serbest stil kulaçlamayı verebiliriz.


Eksantrik Kasılma

Konsantrik kasılmanın tersine kas boyunda uzamanın olduğu bir kasılma şeklidir. Negatif bir mekanik iş söz konusudur. Uzayarak kasılma şeklidir. Kas yeterli gerginliğe ulaşıp dış yükü yenemezse kasın boyu uzar.

Örnek ; Merdiven inme, yokuş aşağı inme.

kas kasılma çeşitleri

 

Sunum İçeriği

0 kişi beğendi


Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

01 | Kas Çeşitleri

Kaslar kasılabilen, dolayısıyla da hareketleri sağlama özelliği olan yapılardır. Vücuda desteklik eder, hareketi sağlar, vücut ısısını meydana getirir. Ayrıca iç organları bağlar ve onları askıda tutar. Çeşitli organizmalarda farklı kas tipleri vardır. Protistlerde çizgisiz kas telcikleri bulunur. Basit özellikte olmasına rağmen bir tek hücreli olan parmesyumda kontraktif kofullar kas işlevi görür. Omurgasızlarda ise çoğunlukla düz kaslardan oluşur. Yavaş ve ritmik kasılırlar. Solucanlarda, yumuşakçalarda düz kaslar bulunur. Eklembacaklılarda uçma.. - Yazıya Git..

02 | Kasaba

1. Şehirden küçük, köyden büyük, henüz kırsal özelliklerini yitirmemiş olan yerleşim merkezi, belde: "Biz, yolun üstünde, kasabanın çıkış yerinde boş bir handa otururduk." -C. Külebi.2. Nüfus sayısı ve yaşam koşulları ile köyle kent arası, ancak kente daha çok yaklaşan yerleşme özeği.3. Ülkemizde, nüfusu 2000 ile 20.000 arasında değişmekle birlikte, İngiltere'de 5.000, öteki ülkelerde de değişik niceliklerde olan, bir bölüm kent işgörülerini kamuya sağladığı halde, kırsal özelliklerini henüz yitirmemiş bulunan küçük yerleşim yeri.4... - Yazıya Git..

03 | Kast Sistemi

Kastlar
Kast biçimindeki tabakalaşma sisteminde eşitsizlik, tamamen kalıtımsaldır.
Hindistan'ın Hindu kastları, bu tabakalaşmanın tipik örneğidir.
Sistemin başlıca özelliği, belirli tabakalardaki üyeliğin bireylerin kendilerine
verilmesi ve aynı geleneksel mesleğe sahip olmalarıdır. Doğuştan
kazanılır ve değiştirilemez. Yaşamı boyunca bir kimsenin toplumsal
durumunu kimse değiştiremez. Örneğin evlenmeler, aynı kast içinde
olmalıdır. Kast sistemi, ekonomik farklılaşma ile açık bir biçimde
bağlı.. - Yazıya Git..

04 | Kaside

Kaside (Özet) : Genellikle din ve devlet büyüklerini övmek amacıyla yazılan divan edebiyatı şiiridir. Kaside şairlerine kaside-gü (kaside söyleyen), kaside-sera ya da kaside-perdaz (kaside yazan) denir.
Kaside Nedir
Kasideler, genellikle birini övmek ve yermek amacıyla yazılan şiirlere denir, kasideler genellikle din ve devlet adamlarını övmek amacıyla yazılan divan edebiyatı şiirlerdir. Çok katı bir kalıpla yazılan kasideler, 6 bölümden oluşur. Türk edebiyatında 13. yüzyılda kullanılmaya başlanır. Nazım birimi beyittir. Beyit sayısı 33-99.. - Yazıya Git..

05 | Kasırga

Kasırga Nedir ?Büyük çaplı ve çok şiddetli Beufort ölçeğine göre saatte 75 milden fazla hızla ve dönerek esen tropik rüzgar. Doğu Büyük Okyanus ve Güney Atlantik hâriç subtropikal ve tropikal iklim kuşağındaki bütün sıcak denizlerde sıksık meydana gelir. Ağustos, eylül aylarında Antillerde görülür. Batı Büyük Okyanus’unda Tayfun adını alır. Başlangıç ve mevsim sonu kasırgaları, Karaiplerin batısında görülür. Orta Amerika kıyılarının biraz açıklarında Büyük Okyanusunda ve Meksika Körfezinde de sık sık rastlanır.Kasırgalar,.. - Yazıya Git..

06 | Kas grubu zayıflığı bulmaca

Bulmacada Kas grubu zayıflığı sorusunun cevabı nedir? - Soruya Git..

07 | Kas grubu zayıflığı

Bulmacada "Kas grubu zayıflığı" sorusunun cevabı nedir? - Soruya Git..

08 | Kast sistemi nedir

Kast sistemi nedir kısaca - Soruya Git..

09 | Kast sisteminin Hint toplumuna olumsuz etkileri nelerdir?

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..

10 | Kasırganın merkezine ne denir

kasırganın merkezine ne denir - Soruya Git..
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • beyza lokum
  beyza lokum
  Belirtmemiş
 • justfurkan
  justfurkan
  Belirtmemiş
 • feyzullah delieli
  feyzullah delieli
  Belirtmemiş
 • denizzzzzz
  denizzzzzz
  Belirtmemiş
 • k4rtal
  k4rtal
  Belirtmemiş
 • oguzhankavas
  oguzhankavas
  Belirtmemiş
 • Ozan Cantimur
  Ozan Cantimur
  Belirtmemiş
 • BÜŞRA UÇAR
  BÜŞRA UÇAR
  Belirtmemiş
 • cgdmmustafa
  cgdmmustafa
  Belirtmemiş
 • Immor Phoenîx
  Immor Phoenîx
  Belirtmemiş
 • Yiğit Yücedoğan
  Yiğit Yücedoğan
  Belirtmemiş
 • sultan akay
  sultan akay
  Belirtmemiş
 • Emreozkynk
  Emreozkynk
  Belirtmemiş
 • fresh
  fresh
  Belirtmemiş
 • egekskn
  egekskn
  Belirtmemiş
 • summrylist
  summrylist
  Belirtmemiş
 • Zekeriya Berber
  Zekeriya Berber
  Belirtmemiş
 • beste
  beste
  Belirtmemiş
 • Emre Dogan-281
  Emre Dogan-281
  Belirtmemiş
 • beyza-336
  beyza-336
  Belirtmemiş
 • zekeriya500
  zekeriya500
  Belirtmemiş
 • Fatma Menteşe
  Fatma Menteşe
  Belirtmemiş
 • BURAK AKDEMİR
  BURAK AKDEMİR
  Belirtmemiş
 • Sercan Çığır
  Sercan Çığır
  Belirtmemiş
 • Büşra Aydoğdu
  Büşra Aydoğdu
  Belirtmemiş
 • emrah07
  emrah07
  Belirtmemiş
 • mecruh
  mecruh
  Belirtmemiş
 • Ragad
  Ragad
  Belirtmemiş
 • TufanDymz
  TufanDymz
  Belirtmemiş
 • ismaililly
  ismaililly
  Belirtmemiş
 • Gül ÇINAR
  Gül ÇINAR
  Belirtmemiş
 • Sinem Ellis
  Sinem Ellis
  Belirtmemiş
 • hera
  hera
  Belirtmemiş
 • esoes
  esoes
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • Vurgun30
  Vurgun30
  Belirtmemiş
 • Büşra Dere
  Büşra Dere
  Belirtmemiş
 • zeus
  zeus
  Belirtmemiş
 • miraç Sancar
  miraç Sancar
  Belirtmemiş
 • muzur06
  muzur06
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya
Sitemizi kullanarak, Çerez Politikamızı , Gizlilik Politikamızı ve Hizmet Şartlarımızı okuduğunuzu ve anladığınızı kabul edersiniz.. Detay. ×