Nedir.Org
 • 1
19446
35
Okunma
51
Cevap
5
Soru :

Kategori nedir

Bulmacada 'Kategori nedir' sorusunun cevabı nedir?
Bölüm: Bulmaca
Durum: Çözüldü
Tarih: 4 gün önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Verilmiş Cevaplar


102020-08-02 09:37:39 #
Cevap :
Bulmacada 'Kategori nedir' nedir sorusunun cevabı:
Kare ve çengel bulmacada sorulan 'Kategori nedir' sorusunun yanıtı birden fazladır. Bu nedenle bulmacanızdaki boşluk sayısına ve harf dizilişine göre aşağıdaki cevaplarımızdan birini seçmelisiniz.


İşte cevaplar:
 1. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 4 harfli ise cevaba ULAM yazabilirsiniz.
 2. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 4 harfli ise cevaba GRUP yazabilirsiniz.
 3. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 6 harfli ise cevaba MAKULE yazabilirsiniz.

Diğer Cevaplar:
 1. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 8 harfli ise cevaba Kategori yazabilirsiniz.
 2. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 6 harfli ise cevaba Makule yazabilirsiniz.
 3. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 7 harfli ise cevaba Bağıntı yazabilirsiniz.
 4. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 7 harfli ise cevaba Nitelik yazabilirsiniz.
 5. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 7 harfli ise cevaba Nicelik yazabilirsiniz.
 6. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 4 harfli ise cevaba Ekip yazabilirsiniz.
 7. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 9 harfli ise cevaba Görüşleri yazabilirsiniz.
 8. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 4 harfli ise cevaba Küme yazabilirsiniz.
 9. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba Çeşit yazabilirsiniz.
 10. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba Takım yazabilirsiniz.
 11. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 4 harfli ise cevaba Ulam yazabilirsiniz.

ULAM kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Kategori (8 harfli)
 2. Makule (6 harfli)
 3. Bağıntı (7 harfli)
 4. Nitelik (7 harfli)
 5. Nicelik (7 harfli)

GRUP kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Ekip (4 harfli)
 2. Görüşleri (9 harfli)
 3. Küme (4 harfli)

MAKULE kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Çeşit (5 harfli)
 2. Takım (5 harfli)
 3. Ulam (4 harfli)
0 kişi beğendi
52020-08-02 09:37:39 #
Cevap :
Bulmacada 'Kategori nedir' sorusunun cevabı olan 'ULAM - GRUP - MAKULE' kelimesinin sözlükte eş anlamı nedir:
ULAM kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Kategori (8 harfli)
 2. Makule (6 harfli)
 3. Bağıntı (7 harfli)
 4. Nitelik (7 harfli)
 5. Nicelik (7 harfli)
GRUP kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Ekip (4 harfli)
 2. Görüşleri (9 harfli)
 3. Küme (4 harfli)
MAKULE kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Çeşit (5 harfli)
 2. Takım (5 harfli)
 3. Ulam (4 harfli)
0 kişi beğendi
22020-08-02 09:37:39 #
Cevap :
Sözlükte ULAM Nedir:
Aralarında herhangi bir bakımdan ilgi veya benzerlik bulunan şeylerin tümü, makule, zümre, grup, kategori

0 kişi beğendi
22020-08-02 09:37:39 #
Cevap :
Sözlükte GRUP Nedir:

Grup Kelimesinin Sözlük Anlamı

1. Grup ortak özellikleri olan varlıklar, nesneler bütünü.
2. Grup aynı yerde bulunan kimse veya nesneler bütünü, küme, öbek.
3. Grup (kimya), periyodik tablodaki tüm dikey sütunlara verilen ad.
4. Grup (sosyoloji), sosyolojide bir terim. Bknz : Sosyal Grup
5. Grup (matematik), soyut cebirde kullanılan matematiksel bir yapı.
6. Birden çok kelimeden oluşan fakat yapı ve anlamındaki bütünlük dolayısıyla cümle içinde tek bir öge gibi işlem gören ve yargı bildirmeyen söz dizisi. Ad tamlaması, sıfat tamlaması, iyelikli tamlama, ikilemeli tamlama, birleşik ad, edat grubu, birleşik fiil vb. birer grup oluşturmaktadır: saman rengi, ana kucağı, tatlı elma, dünkü haber, iri iri gözler, Halide Nusret Zorlutuna, pazartesi (

Grupların Özellikleri

1. İsteyerek ve planlayarak bir araya gelirler
2. Ortak amaçları vardır
3. Birbirlerini yakından tanırlar
4. Aralarında ilişki ve alışveriş vardır
5. Uzun süreli bir aradadırlar

Sosyolojide Grup

Sosyolojide, bir grup genellikle birtakım özellikler paylaşan, birbiriyle etkileşen,grup üyelerinin beklentilerini ve zorunluluklarını karşılayan ve ortak bir kimliği paylaşan insanlardan oluşan bir topluluk olarak genellikle tanımlanmaktadır. Bu ifadeyi kullanırsak toplum oldukça büyük bir grup olarak değerlendirilebilir.
 
Bir küme yalnızca birkaç bireyi kapsarken, toplum bilimde bir grup daha yüksek oranda bir bağlılığı gösterir. Gruptaki üyelerin paylaştığı özellikler ortak ilgi alanları, değerleri, ortak etnik/dil geçmişi ve akrabalık bağları olabilir.

Grup Çeşitleri

Birincil Grup: Yakın, yüzyüze, kalıcı, samimi ilişkilerin olduğu, sevgi bağları ile yürütülen küçük sosyal gruplardır. Grup üyeleri arasında güven verici ilişkiler kurulur. Bu gruplar birincil ilişkileri sürdürürler ve bu nedenle toplum için önemlidirler. Üyeler “bizlik” duygusuna sahiptir. Belirli faaliyetleri paylaşan, bireylerin içinde yetiştiği, bakıldığı, kültür aktarımı yapılan gruplardır. Bu grupların en önemlileri aile, oyun grubu,arkadaşlık ve akrabalık gibi gruplardır. Chicago Okulu temsilcilerinden Charles Cooley tarafından sosyoloji literatrüne kazandırılmış bir kavramdır.
 
İkincil gruplar, birincil grupların tersine,ilişkileri resmi ve kurumsal olan büyük gruplardır. Bazıları yıllarca sürebilir ancak bazıları kısa bir süreden sonra dağılabilir. Birincil grupların oluşumu ikincil grupların içinde olur.
 
Bireylerin "Başvuru Grupları"na dönük genelde bir bağları vardır. Bu gruplar bireylerin üyesi olmadıkları ancak kendisi içerik olarak bağlantılı gördüğü ve kendi kimliğinin bir parçası için onlardan hedef ve değerler kabul edebileceği gruplardır.

Terimlerin Ortak Kullanımı

Genel grup tanımı şöyledir: "birbirine yakın duran ve toplu bir birliktelik gösteren nesneler topluluğu; küme(insanlarla ilgili), demet (nesnelerle ilgili" Ünlü İngiliz yazar Walter Bagehot (1826 - 1877) yapılan sözlük alıntısı grupları anlamanın gerekliliği hakkında önemli ve geleneksel bir açılım sunmaktadır: "İnsan sadece dayanışmacı gruplar içinde gelişim gösterebilir."1
 
Muzaffer Şerif (1916,Ödemiş/İzmir - 1982,Alaska/ABD) (Dünyada Muzafer Sherif olarak bilinmektedir) aşağıdaki öğelerle daha teknik bir tanım oluşturmuştur.
 
Şu koşullarda birbirine saygı göstererek etkileşime giren belli sayıda bireyin oluşturduğu toplumsal birim:
 1.Ortak güdüler ve hedefler;
 2.Kabullenilmiş bir iş bölümü, yani roller;
 3.Oluşturulmuş statü (toplumsal mertebe,egemenlik) ilişkileri;
 4.Grup ile ilgili konularda başvurulacak benimsenmiş norm ve değerler;
 5.Normlara saygı gösterilmesi ve ihlal edilmesi durumunda uygulanacak yaptırımların (ödül ve ceza)benimsenmesinin gelişimi.2
 
Bu tanım uzun ve karışıktır ancak aynı zamanda tamdır. Bir araştırmacıya üç önemli soruyu yanıtlamak için ihtiyaç duyduğu araçları sağlamada başarılıdır:
 1."Bir grup nasıl oluşur?";
 2."Bir grup nasıl işler?";
 3."Bir grubu oluşturmada meydana gelen sosyal etkileşimleri bir kişi nasıl tanımlar?"

Tanımın Önemi

Grup konusunu kullanan, katılan veya inceleyenlerin ilgisi büyük organizasyonlara sahip veya bu organizasyonlarda alınan kararlarla ilgili yetkin grup işlevlerine odaklanmıştır.3 Daha az ilgi ise yukarda Şerif tarafından tanımlanmış olan beş gerekli öğenin biri veya daha fazlasını açıkça ortaya koymayan sık rastlanan ve evrensel sosyal davranışlara gösterilmiştir.
 
Belki, kurulu düzene karşı geniş katılımlı tepkiler olarak değerlendirilen, 1950'lerde devam eden, 1920'lerde ve 1930'lardaki şehir sokak çetelerinin geniş tanımları, bu sosyal birimleri anlamadaki ilk çabalar oldu.4 Çete üyelerinin temel hedefi çete bölgesini korumak ve çete içinde egemen yapıyı tanımlamak ve muhafaza etmekti. çete davranışının suç hedeflerini vurgulayan günlük haber başlıklarına yansıyan, popüler medya ve güvenlik güçlerinin çetelere dönük canlı ilgisi devam etmektedir. Ne var ki bu çalışmalar ve devam eden ilgi çete davranışını etkileyecek veya çete bağlantılı şiddeti azaltacak içeriği geliştirememiştir.
 
Hayvan sosyal davranışları üzerindeki ilgili araştırmalar, bölge ve egemenlik hakkında olanlar gibi, 1950'lerden beri yapılmaktadır. Ancak bunlar, politika üretenler, toplumbilimciler ve antropologlar tarafından görmezden gelinmektedir. Dahası, organizasyon, mülkiyet, güvenlik uygulamaları, sahiplik, din, savaş,değerler, çelişkileri aşma, otorite, haklar ve aileler hakkındaki engin bilgi birikimi hayvanlardaki benzer sosyal davranışlara hiç bir atıfta bulunmadan büyümüş ve gelişmiştir. Bu bağlantısızlık insanın sosyal davranışının insanın dil ve akıl kullanımı yetkinliği nedeniyle hayvanların sosyal davranışından kökten farklı olmasından dolayı ayrı tutulması gerektiğine dönük inancın sonucu olabilir.Ve tabii ki,bu doğru iken,benzer şekilde diğer hayvanların sosyal (grup) davarnışlarının incelenmesi insanın sosyal davranışlarının evrimsel kökleri hakkında ışık tutabileceği gerçeği de eşit derecede doğrudur.
 
İnsandaki bölgeci ve egemen davranışlar o kadar evrenseldir ve sık görülür ki bunlar sıradan bir şekilde kabul edilir (bazen "evsahipliğinde" olduğu gibi takdir edilse veya şiddet uygulanmasında insanı üzse de).Ancak insanlar arasındaki bu sosyal davranış ve etkileşimler grupların incelenmesinde özel bir rol oynarlar: bunların grupların oluşumunda gerekli ön durumlardır. Bilinç ve bilinç dışı hafızada bölgeci ve egemenlik deneyimlerinin psikolojik öğrenimi kişisel kimlik oluşumu, bedeninin ve kendinin farkına varma sırasında oluşturulmaktadır.Yetkin bir işlevsel birey kimliği, bir birey bir iş bölümünde (rol) ve bundan dolayı kaynaşmış bir grupta yer almadan gereklidir.Bölgeci ve egemen davranışları anlamaya çalışmak bizim grupların gelişim, işlev ve üretkenliğini anlamamıza yardımcı olacaktır.

Kaynakça

 Shorter Oxford English Dictionary, Claredon Press: Oxford, 1970 p. 877.
 Sherif, Muzafer and Sherif, Carolyn W., An Outline of Social Psychology rev.ed. Harper & Brothers: New York pp. 143–180.
 Simon, Herbert A. Administrative Behavior 3rd rd ed. The Free Press 1976 p123-153,
 Sherif, op. cit. p. 149.


0 kişi beğendi
22020-08-02 09:37:39 #
Cevap :
Sözlükte MAKULE Nedir:
Takım, çeşit

0 kişi beğendi

00:00

Günlük Mini Bulmaca
Bilgilendirme: Bulmaca sözlüğümüzde Haberturk, Hürriyet, Sözcü ve Posta gazetesinin günlük kare ve çengel bulmacalarının cevapları ve Bulmacahane, CodyCross gibi bulmaca oyunlarının cevapları yayınlanmaktadır. Ayrıca diğer gazete bulmaca cevapları, bulmaca kitabı, çapraz, karışık bulmaca cevaplarınıda sözlüğümüzde bulabilirsiniz. Bulmaca sözlüğümüzden arama yaparak bulmaca sorunuzdaki cevabı kolayca bulabilirsiniz. Eğer cevap henüz sitemize eklenmemiş ise soru sor butonuna tıklayarak hemen cevap verilmesini sağlayabilirsiniz.

Yakın zamanda para ödüllü online bulmaca çözebileceğiniz bulmaca servisimiz yayına alınacaktır. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak en iyi bulmaca çözenler listelerimiz olacak.

Sözlüğümüzde cevabını bulabileceğiniz bulmaca çeşitleri: CodyCross bulmaca soruları, çengel bulmaca, kare bulmaca, sudoku bulmaca, rakam bulmaca, kelime şifre bulmaca, altıgen çengel bulmaca, halka bulmaca, sözcük avı, yapboz bulmaca, labirent bulmaca, mozaik bulmaca, resimli kelime bulmaca, 7 farkı bulun, lekare bulmaca ve kim milyoner olmak ister soruları ve cevapları.

Ayrıca bulmaca cevapları sözlüğümüzde aradığınız kelimenin eş anlamı, mecazen ve mecaz anlamları, eski dildeki karşılıkları, osmanlıca karşılıklarıi, zıt anlamlarını bulabilirsiniz.

Unutmayın bulmaca çözmek zekanızı geliştirdiği gibi çağımızın en kötü hastalıklarından biri olan alzheimer içinde doktorlar tarafından en önerilen çözümlerden biridir. Şimdiden güzel, sağlıklı günler dileriz..

Soru Sor Cevapsız Sorular Bulmaca Sözlüğü
Benzer Sorular
Günün Bulmaca Cevapları
hantol
6 dk. önceEzme bulmaca
hantol
34 dk. önceYağsız bulmaca
hantol
34 dk. önceSolucan bulmaca
hantol
1 saat önceFlor bulmaca
hantol
1 saat önceEpik bulmaca
hantol
1 saat önceİnce dal bulmaca
hantol
1 saat önceTemkinli bulmaca
hantol
1 saat önceBir Çok bulmaca
hantol
1 saat önceGezici bulmaca
hantol
1 saat önceTasma bulmaca
hantol
2 saat önceNamert bulmaca
hantol
2 saat önceTezek bulmaca
hantol
2 saat önceSahneleme bulmaca
hantol
2 saat önceBilginlik bulmaca
hantol
2 saat önceİpeka bulmaca
hantol
2 saat önceDoğrusu bulmaca
hantol
2 saat önceMet bulmaca
hantol
3 saat önceKartografi bulmaca
hantol
3 saat önceAkort bulmaca
hantol
3 saat önceUfuk bulmaca
hantol
3 saat önceSani tali bulmacaArama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Darthwader
  Darthwader
  Belirtmemiş
 • dagobabayaga
  dagobabayaga
  Belirtmemiş
 • paksoy19
  paksoy19
  Belirtmemiş
 • Paksoy
  Paksoy
  Belirtmemiş
 • Mustafa Kapancıoğlu
  Mustafa Kapancıoğlu
  Belirtmemiş
 • Nazlıceylanım
  Nazlıceylanım
  Belirtmemiş
 • zehraa16
  zehraa16
  Belirtmemiş
 • Azra00
  Azra00
  Belirtmemiş
 • Sokakların çocuğu
  Sokakların çocuğu
  Belirtmemiş
 • cankync
  cankync
  Belirtmemiş
 • Koalaa
  Koalaa
  Belirtmemiş
 • Ramazan kamn
  Ramazan kamn
  Belirtmemiş
 • sansar
  sansar
  Belirtmemiş
 • Kartalaltan
  Kartalaltan
  Belirtmemiş
 • Elif Aslan
  Elif Aslan
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Hsynnn
  Belirtmemiş
 • keskin
  keskin
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya