Nedir.Org
 • 1
823
13
Okunma
8823
Cevap
4
Soru :

Kavimler göçü siyasi dini sonucu

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz.
Bölüm: Tarih
Durum: Çözüldü
Tarih: 5 yıl önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


292015-04-11 13:03:42 #
Cevap : Beş tane dini sonucu vardır. Bunlar;
1. Kontrol edilemeyen topraklar üzerinde Katolik kilisesi misyonler çalışmalarını hızlandırdı.
2. Kilise ve papalık güçlendi, skolastik düşünce önem Kazandı.
3. İspanya Müslümanların eline geçti. 
4. Alman Krallığı ve Papaltk birleşerek, Kutsal Roma-Germen imparatorluğu'nu kurdular. 
5. Derebeylik (Feodalite) düzeni kurulup yaygınlaştı. Feodalitede dinin kilisenin etkisi büyüktür.

NOT:
*Katolik mezhebinin merkezi Roma, dini lideri Vatianda'ki Papalık'tır. 
*Katolik dünyasında Latin etkisi görülür. İncil, edebiyat ve bilim dili Latincedir. 
*Ortodoks mezhebinin merkezi İstanbul, dini lideri Fener Patriği'dir. 
*İbadet Grekçe yapılır ve daha özgür bir ortam vardır. 
*Patrikhane, Papalık gibi siyasi otorite üzerine egemen olamamıştır. 
*Hristiyanlık'ta ortaya çıkan diğer mezhepler Monoizm, Arianizm ve Nasturianizm'dir.
Kavimler göçü siyasi dini sonucu

Sunum İçeriği

0 kişi beğendi
262015-04-11 13:10:28 #
Cevap : Kavimler Göçünün Siyasi Sonuçları İse;
1. Avrupa büyük bir kargaşa içinde kaldı. 
2. Roma Imparatorluğu, Doğu ve Batı olmak üzere parçalandı. 
3. Batı Roma 476'da, Doğu ise 1453'de yıkıldı. 
4. Bu siyasi ayrılık, Hıristiyanlığı Katolik ve Ortodoks olmak üzere ikiye ayırdı. 
5.  Avrupa halklarının birbirleriyle kaynaşmasıyla bugünkü Avrupa ulusları oluşmaya başladı. 
6. Günümüz Avrupa devletlerinin temelleri atıldı. 
7. Alman Krallığı ve Papaltk birleşerek, Kutsal Roma-Germen imparatorluğu'nu kurdular.
0 kişi beğendi
72015-04-11 13:07:21 #
Cevap : Beste dini sonuçlarına çok sağlam bir cevap vermiş ilaveten;
1. Avrupa’daki otorite boşluğundan yararlanan kilise ve Papalık, tüm Ortaçağ boyunca siyasal gücü elinde tutmuştur.
2. Katolik kilisesi, misyonerler aracılığıyla, Batı Roma İmparatorluğu toprakları üzerinde kurulan krallıkları hıristiyanlaştırarak dinlerini yayma fırsatı buldu.
0 kişi beğendi
22015-04-11 13:13:33 #
Cevap : Siyasi Sonuçlar:
a. Avrupa'nın bugünkü siyasi ve sosyal yapısı ortaya çıkmıştır.
b. Kavimlerin birleşmesi ile yeni milletler ortaya çıkmıştır.
c. Roma İmparatorluğu ikiye ayrılmıştır.
ç. Göçlere dayanamayan Batı Roma İmparatorluğu 476'da yıkılmıştır.
d. Avrupa'da derebeylik (feodalite) rejimi ortaya çıkmıştır.
e. Milletlerin ortaya çıkmasındaki katkıları çok fazla olmuştur.
0 kişi beğendi

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

01 | Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar

1) Ankara'nın Başkent Oluşu (27 Aralık 1919)2) Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)3) Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923)4) Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)5) Yeni Türk Devletinde Anayasa Hareketleria) İlk anayasanın kabulünden önce çıkarılan anayasa niteliğindeki kanunlarb) 20 Ocak 1921 anayasası (Teşkilat-ı Esasiye)c) 20 Nisan 1924 anayasası (İkinci anayasa)6) Çok Partili Rejim Denemeleri ve Sonuçlarıa) TBMM’de çeşitli grupların ortaya çıkışıb) Müdafa-I hukuk Grubu’nun kuruluşu ve bunun Halk fırkasına dönüşmesic) Terakkiperver.. - Yazıya Git..

02 | Kavimler Göçünün Sebepleri Ve Sonuçları

Kavimler göçü milattan sonra 375 senesinde Hunların karadenizin kuzey bölümünden Avrupaya giderken karşılarına çıkan barbar kavimler olan ostrogot, vizigot, süev, sakson, angıl, frank ve vandal kavimlerini yerlerinden etmesiyle sonuçlanan bir olaydır.Kavimler Göçünün Sebepleri
a) Büyük Hun Devleti'nin dağılmasından sonra As­ya'nın batısında (Hazar ve Aral Gölü arası) Hunlara katılımların olması, burada çoğalan nüfus ve kabileler arasındaki rekabet ve mücadelelerle daha batıya doğru kaymaya başlamalarıb) İdil (Volga) ırmağının batısına.. - Yazıya Git..

03 | Dini Tasavvufi Halk Edebiyatı Türk Şiiri

Horasan’dan Ahmet Yesevi’ye bağlı erenlerin Anadolu’ya gelmeleriyle başlayan tasavvuf akımı, Anadolu’ daTasavvuf Edebiyatının doğup gelişmesini sağladı. İslam dininin ve yapılan ibadetlerin daha kolay anlaşılması amacıyla tekke çevrelerinde, halkın her kesiminin anlayabileceği şiirler söylenmeye başlandı. Zamanla bunlar gelişerek ”dini-tasavvufi Türk şiir” geleneğini oluşturdu. Tasavvuf, Allah’ın ahlakıyla ahlaklanmaya, kendi varlığını, Allah sevgisiyle eritip. O’nun emir ve yasaklarına uyarak sonsuz mutluluğa ulaşmaya denir.Tasavvufa.. - Yazıya Git..

04 | Kavimler Göçü

M.Ö. III. yüzyıl ile IV. yüzyıl arasında Avrupa'yı istila eden, Akdeniz dünyasına yabancı kavimlerin akımı. Milad'ın ilk yüzyıllarında, Roma imparatorluğu döneminde, Ren nehri ve Tuna nehri ötesinde Cermen (Germen) yani, Burgondlar, Franklar, Alamanlar, Vizigotlar, Ostrogotlar yaşıyordu. Cermen kavmi'nin çok iyi savaşçı olmalarından dolayı kimse savaşmayı göze alamazdı. Kabileler halinde toplanmışlardı ve kaynakları yetersiz, yoksul topraklardan geçimlerini sağlamağa uğraşıyorlardı. Açlığın dürtüsüyle, yeni yeni otlaklar aramağa çıktılar ve.. - Yazıya Git..

05 | Siyasi Harita

Kıtaların, ülkelerin sınırlarını gösteren haritalar siyasi haritalardır. Örneğin dünya atlasların ülkeler haritaları gibi.İdari harita ise ülke içindeki il, ilçe, kasa­ba ve köy gibi idari birimler arasındaki sınırları gösteren haritalardır bu nedenle idari haritalar denir.Bu haritalardan kullanılarak uzunluk ve alan hesaplamaları yapılır. Siyasi haritalar yer şekilleri hakkında bilgi içermezler.Not: Siyasi harita idari harita farkınıda açıklamış olduk. - Yazıya Git..

06 | Dini yozlaşmaya örnek verir misiniz?

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..

09 | Kavimler göçünün ekonomik sonuçları

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..

10 | Göçün neden ve sonuçları nelerdir

GÖÇÜN NEDEN VE SONUÇLARI HAKKINDA 3 ER MADDE - Soruya Git..
Geri
Geçmiş
Soru Sor
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Mecit Kaya
  Mecit Kaya
  Belirtmemiş
 • Cemmm
  Cemmm
  Belirtmemiş
 • Şeyma
  Şeyma
  Belirtmemiş
 • Huseyin Arslan
  Huseyin Arslan
  Belirtmemiş
 • ETRUSCAN
  ETRUSCAN
  Belirtmemiş
 • FeArLeSs Emirhan
  FeArLeSs Emirhan
  Belirtmemiş
 • Batuhcan
  Batuhcan
  Belirtmemiş
 • cevahir04
  cevahir04
  Belirtmemiş
 • Lilisaya
  Lilisaya
  Belirtmemiş
 • Emre Talo
  Emre Talo
  Belirtmemiş
 • sansar
  sansar
  Belirtmemiş
 • melda343477
  melda343477
  Belirtmemiş
 • Sinem Ellis
  Sinem Ellis
  Belirtmemiş
 • Vurgun3
  Vurgun3
  Belirtmemiş
 • Elif Aslan
  Elif Aslan
  Belirtmemiş
 • Kartalaltan
  Kartalaltan
  Belirtmemiş
 • Baro
  Baro
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Hsynnn
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya