Nedir.Org
 • 1
343
3
Okunma
14
Cevap
4
Soru :

Kavram haritası nasıl hazırlanır

kavram haritası nedir
Durum: Çözüldü
Tarih: 2 hf. önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Verilmiş Cevaplar


182020-06-19 11:01:28 #
Cevap :

Kavram Haritaları Nasıl Oluşturulur

Öğretilecek konunun kavramları listelenir. Kavramlarla ilgili açıklama ger ekmez. Eşya ve olayların tekil örnekleri,özel adlar kavram olmadıkları için bu listeye alınmaz. İlkeler ve kavramlar arası ilişkiler de bu listeye dahil değildir.

Not: Aşağıdaki diğer cevapta örnek bir kavram haritası nasıl hazırlanır madde madde anlattık örneğimizi adım adım izleyip kendi kavram haritanızı kolayca yapabilirsiniz.

Kavramlar listesinden en genel veya en üst düzeyde olan sözcük ayrı bir sayfanın başına yazılır. Bu bir kavram olabileceği gibi bir tema da olabilir. Bundan sonra öğretilmek istenen ilişkili kavramlar aşamalı bir düzende sayfaya yerleştirilir. Düşey düzenlemede en genel kavram en üstte,eşit genellikteki kavramlar aynı satırda,diğerleri genellik derecelerine göre azalan sırda sayfanın altına doğru sıralanır.


Kavramlar haritadaki değer sözcüklerden kolayca ayırt edilebilmelidir. Bunun için kavramlar kutu veya yuvarlak içine alınır.

Öğretilmek istenilen kavramlar arası ilişkiler genelleme ve ilkeler ayrıca listelenir.

Kavram haritasında iki kavram arasındaki ilişkiyi göstermek üzere iki kutu bir çizgi ile bağlanır. İlişki bu çizginin üzerine birkaç kelimelik bir ibareyle yazılır. Bu ilişki haritadaki kavramlardan en az birini ilgilendiren bir önermedir. İlişkiler ve ilkeler kutulanmaz. Bazı hallerde ilişkinin yönü önemli olduğu için belirtilecek ilişki yönü ok ile gösterilir. İlişkileri içermeyen bir kavram haritası daha ziyade bir akış diyagramına benzer,öğretimde yeterince etkili olmaz.

Kavram haritası gereğinden fazla şişirilmemelidir. Harita başlangıçta basit tutulmalıdır. Harita çok sayıda kavramı ilişkiyi ve ilkeyi içeriyorsa önce en önemli elemanları topluca gösteren bir genel harita,sonra genel haritanın bölümlerini ayrı ayrı gösteren ayrıntılı haritalar yapılmalıdır.

Bu aşamalardan sonra kavram haritası tamamlanmış olur. Ancak bu süreç içerisinde dikkat edilmesi gereken bazı konular vardır. Tüm harita genelinde oradan oraya atlanmamalıdır,güçlü temeli olmayan başlıklar seçilmemelidir. Bu başlıklar seçilirken aranacak en güçlü sebep öğrencilerin daha önceden edindiği bilgilerin devamı niteliğinde olmasıdır. Dersin uygun aşamaları süresince önceden öğrenilmiş bilgilerle yeni kavramların ilişkilendirilmesi sağlanmalıdır.
0 kişi beğendi
32020-06-19 11:11:06 #
Cevap : KAVRAM HARİTASI HAZIRLAMA ÖRNEĞİ

Kavram haritası oluşturma aşamalarını sırayla bir örnek üzerinden inceleyebiliriz. Örnek olarak “Destek ve Hareket Sistemi” konusunu ele alabiliriz.

 1. Öncelikle konu ile ilgili kavramlar genelden özele doğru hiyerarşik bir sıra halinde listelenir.
  DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ
  Kaslar
  Çizgili Kaslar- Kol Bacak Kası
  Kalp Kası- Kalp
  Düz Kas- Mide Kası
  Kemikler
  Uzun Kemikler-Bacak Kemikleri
  Kısa Kemikler- Parmak Kemikleri
  Düz Kemikler- Kalça Kemikleri
 2.  Temel kavram (Destek ve hareket sistemi) en başa belirgin olarak bir daire ya da dikdörtgen şeklin içerisine yazılır.
  KAVRAM HARİTASI BAŞLIK
 3. Temel kavramın altında yer alacak olan kavramlar önem sıralarına göre oklar yardımıyla temel kavramın altına yerleştirilir.
  destek ve hareket sistemi kavram haritası
 4. Son olarak kavramlar arasındaki bağlantılar okların yanlarına yazılarak kavram haritası tamamlanır. Bağlantılar yazılırken iki kavram arasındaki bağıntının anlamlı olmasına ve ilişkiyi doğru şekilde temsil etmesine dikkat edilir.

Kavram haritaları kâğıt üzerinde hazırlanabileceği gibi bilgisayar ortamında da rahatlıkla hazırlanabilir. Microsoft Word vb. programlar kullanılarak manuel olarak hazırlanabilir. Bir başka yöntem ise online olarak kullanıcıya sunulan kavram ve zihin haritası oluşturma programlarıdır. Bu programlar yardımıyla kavram haritaları daha kısa sürelerde hazırlanabilmektedir. 

0 kişi beğendi
12020-06-19 11:13:53 #
Cevap :

Kavram Haritası Nasıl Hazırlanır VİDEO anlatım

Sunum İçeriği

0 kişi beğendi
02020-06-19 11:04:41 #
Cevap : Kavram haritalarında;
 1. Çember veya kutu içerisinde yer alan kavram ve fikirler hiyerarşik bir şekilde yapılandırılır.
 2. Kavramlar arasındaki ilişkiler, kavramları birleştiren bir çizgi ile belirtilir.
 3. Aynı seviyedeki kelimeler birincil ilişkileri gösterir.
 4. Çapraz bağlantılar (kavram haritasının farklı alanlarındaki kavramlar arasındaki ilişkiler) vardır.
 5. Olay ve kavramlara ilişkin spesifik örnekler yer alır.
 6. Verilen bir kavramın anlamını açıklamaya yardımcı öğeler vardıreyin Fırtınası Desteği Yeni fikirlerin oluşturulması ve planlaması aşamasında yol gösterir.
 7. Çalışma Yardımcısı Etkili not almayı yönlendirir, yeni öğrenilen kavramları özetler, yansıtıcı düşünmeye biçim veya etkinlik katar.
 8. Öğretim Aracı Görsel ve şematik bir özet sunar, karmaşık ilişkileri gösterir, algı yanlışlarının belirlenmesini ve giderilmesini sağlar..
0 kişi beğendi

01 | Kavram Haritası

Kavram haritası, insanların nasıl öğrendikleri ile anlamlı öğrenme konuları arasında köprü kuran bir öğrenme,öğretme stratejisidir. Bir kavram haritası daha geniş bir kavram başlığı altındaki kavramların birbirleriyle ilişkilerini gösteren iki boyutlu bir şemadır.Kavramların öğrencinin zihnine girmesi için öğrencinin ön bilgisinin yeterli olması ve etkin olarak kavramları ve o kavramlar arasındaki ilişkileri düşünmesi de gereklidir. Öğrenciler bir ders konusu anlatımında ya da okuduğu bir ders konusunu anlamak için önce o konudaki kavramları.. - Yazıya Git..

02 | Kavram

Kavram, nesnelerin zihnimizdeki tasarımıdır. Terim ise kavramların dil ile ifadesidir. Kavram bir nesneyi, terim ise kavramı gösterir. 1. Kavram ÇeşitleriMantık her kavramı öncelikle “Nelik” ve “Gerçeklik” olarak ele alır. Nelik, bir kavramın zihinde taşıdığı tüm anlamlardır. Gerçeklik ise bir kavramın dünyada taşıdığı tüm somut özelliklerdir. Bir varlığın gerçekliği olsa da henüz algılanmamışsa neliği oluşmaz. Her neliği olan kavramın ise dış dünyada bir karşılığı olmayabilir (örneğin, hayali varlıklar). Ama her.. - Yazıya Git..

03 | Kavramsal Sanat

1960'larda artık kendilerini alışılageldik sanat eseri biçiminde göstermeyen sanat eserleri için kullanılmaya başlanmıştır. Fikir sanatı olarak da geçer. Kavramsal sanatçılar, bir resim veya heykel yapmak üzere yola koyulup bu amaca yönelik fikirler üretmek yerine geleneksel gereçlerin ve biçimlerin ötesinde düşünüp fikirlerini uygun malzemeler ile ifade etme amacı güderler. Klasik anlamda resim veya heykel tarzı nesneler, ticari mal olmaya elverişli olduklarından sanatsal yaratı ve beğeninin dışında tutulur.
İlk olarak 1960'ların başında Henry.. - Yazıya Git..

04 | Kavramsal Realizm

Kavram, bir şeyin, bir nesnenin zihindeki ve zihne ait tasarımına; soyut düşünme faaliyetinde kullanılan ve belli bir somutluk ya da soyutluk derecesini sergileyen bir düşünce , fikir ya da ifadeye verilen ad.Kavramsal Realizmi ise tümellerin, genel kavramların insan zihninden ve insanın bilgisinden bağımsız bir biçimde varolduğunu, tümellerin, onların bilincine varacak, bilgisine sahip olacak zihinlerin hiç var olmaması durumunda bile var olacağını savunan görüş. Bu görüşün en büyük temsilcisi ünlü Yunan filozofu Platon’dur. - Yazıya Git..

05 | Kavram Karmaşası

Anlaşılmazlık, anlam yetersizliğine düşmek - Yazıya Git..

06 | Kavram Karikatürü Nedir

Kavram karikatürü ne işe yarar ve örnekleri - Soruya Git..

07 | Kavram Haritası Nedir

Kavram haritası nedir sağladığı faydalar nelerdir? Nasıl bir kavram haritası oluşturulur. - Soruya Git..

08 | Kavram Nedir

Kavram Nedir ? Kavram Haritaları? Fen bilgisinde kavramların önemi nedir ? Sunum Ödev - Soruya Git..

09 | Kavrama yoluyla öğrenmenin diğer öğrenme davranışlarından farkı n...

Kavrama yoluyla öğrenmenin diğer öğrenme davranışlarından farkı nedir? Açıklayınız - Soruya Git..

10 | Kavram ve terim arasındaki farklar

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • kuşum
  kuşum
  Belirtmemiş
 • Elif Aslan
  Elif Aslan
  Belirtmemiş
 • A D
  A D
  Belirtmemiş
 • hayatınanlmı7
  hayatınanlmı7
  Belirtmemiş
 • Damladnz
  Damladnz
  Belirtmemiş
 • Çayan Turan
  Çayan Turan
  Belirtmemiş
 • Paksoy
  Paksoy
  Belirtmemiş
 • tatlıyım
  tatlıyım
  Belirtmemiş
 • Kartalaltan
  Kartalaltan
  Belirtmemiş
 • ali70
  ali70
  Belirtmemiş
 • Karadut
  Karadut
  Belirtmemiş
 • balıkesirgsb personel
  balıkesirgsb personel
  Belirtmemiş
 • Badcat
  Badcat
  Belirtmemiş
 • beste
  beste
  Belirtmemiş
 • Ay benim
  Ay benim
  Belirtmemiş
 • Rüyalar
  Rüyalar
  Belirtmemiş
 • zeus
  zeus
  Belirtmemiş
 • viento
  viento
  Belirtmemiş
 • Vurgun3
  Vurgun3
  Belirtmemiş
 • Sokak feneri
  Sokak feneri
  Belirtmemiş
 • Kar kraliçesi
  Kar kraliçesi
  Belirtmemiş
 • Aşk masalı
  Aşk masalı
  Belirtmemiş
 • Köylü güzeli
  Köylü güzeli
  Belirtmemiş
 • Greenice38
  Greenice38
  Belirtmemiş
 • Isyankar65
  Isyankar65
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Hsynnn
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya