Nedir.Org
 • 1
19022
2
Okunma
1649
Cevap
1
Soru :

Kaynağa geri gönderilen bilgi yada iletiye ne denir

Kaynağa geri gönderilen bilgi yada iletiye ne denir
Bölüm: Psikoloji
Durum: Çözüldü
Tarih: 5 ay önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


482020-05-07 18:07:12 #
Cevap : Kaynağa geri gönderilen bilgi yada iletiye DÖNÜT denir.


İletişim öğeleri;


İletişimi açıklamak için altı temel öge kullanılır:

1. Kaynak (Gönderici): Duygu, düşünce ve isteğin aktarılmasında sözü söyleyen kişi ya da topluluk
2. Alıcı: Vericinin gönderdiği iletiyi alan ve anlamlandıran kişi veya topluluktur
3. İleti (Mesaj): Gönderici ile alıcı arasında aktarılmakta olan duygu, düşünce ya da istek
4. Kanal (Oluk): Bildirişimde kullanılan yoldur Alıcı ile verici arasındaki iletiler sözlü veya yazılı olabilir
5. Dönüt (Geri Bildirim): Alıcının iletiye verdiği her türlü yanıt, geri bildirim İletişimin başarılı olduğuna işarettir
6. Bağlam (Çevre): İletişimin gerçekleştiği ortam ve bu çevrenin uygunluğudur.

Dönüt (Geri Bildirim) :  Feedback , geribesleme, geribildirim, aydınlatıcı yankı, sonuçların bilgisi ifadeleriyle karşılanmaktadır.

İletişim süreci için gerekli en önemli öğelerden biridir çünkü iletişimin devamı dönütlere bağlıdır. Mesajı alan kişinin mesajı yanıtlama olayına verilen addır.

Geri bildirim (feedback) olarak da bilinen bu süreç sözlü, yazılı ve hatta beden diliyle de anlam kazanabilir. Öğrencinin sınıf içinde ders anlatılırken gösterdiği tepkilerden tutun da bir okulda ya da şirkette yapılan performans değerlendirmesine kadar yayılan bir alandır. Sözlükte yazılan girileri de iletilmeye çalışılan mesaj olarak algıladığımızda diğer yazarlardan gelen tepkiler de dönütün bir örneğidir. Tabii ki bu sürecin etkin ve sağlıklı gelişebilmesi için bazı unsurlar vardır:

 1. Mesajı veren kişiyi dinlemek,
 2. Önyargılardan uzak olmak,
 3. Farklı düşüncelere açık olabilmek,
 4. Mesajı ileten kişiyi anlayabilmek...

Psikolojide Dönüt


Kaynaktan gelen mesaja alıcının gösterdiği tepkinin tekrar kaynağa ulaşması süreci. Bireyin uyarıcıya verdiği tepkiye dönüt diyebiliriz. Gönderici, duygu düşünce ve isteğin aktarılmasında sözü söyleyen kişi veya topluluklara denir. Alıcı, iletilen sözü alan kişiye veya topluluğa denir. Aynı şekilde ileti, gönderici ile alıcı arasında aktarılmakta olan duygu, düşünce ya da isteğe denmektedir. Bu temel iletişimin gerçekleştiği ortama bağlam; gönderici ile alıcı arasındaki iletinin gönderilme şekline kanal denmektedir. Eğer varsa iletiye verilen her türlü yanıt da dönüt olarak adlandırılmaktadır. Eğer sistemde bir tür şifreleme söz konusuysa ve konuşan iki kişinin birbirini anladığı seslerden oluşan ve belli kuralları olan her doğal dile de kod denir.

Kısa bir örnekle açıklamak gerekirse;

 1. * Kaynak(Gönderici) : Duygu düşünce ve isteğin aktarılmasında sözü söyleyen kişiye denir.
 2. * Alıcı : İletilen sözü alan kişiye denir.
 3. * İleti (Mesaj) : Gönderici ile alıcı arasında aktarılan duygu,düşünce ya da isteğe denir.
 4. * Kanal(Araç) : Gönderici ile alıcı arasındaki iletinin gönderilme şekline denir.
 5. * Bağlam(Ortam) : İletişimin gerçekleştiği yere denir.
 6. * Dönüt (Geri bildirim) : Alıcının göndericiye verdiği tepkiye denir.

Dönüt Çeşitleri

Yönlendirici / Yöneltici Dönüt: Bilişsel, duyusal ve psikomotor alanlardaki becerilerin hedeflerine ulaşmak için bireyi harekete geçiren bildirimlerdir.

Pekiştirici Dönüt: Yanlış ve eksik öğrenmelerin yerini doğru ve tam öğrenmeler alırken elde edilen dönütler öğrenme sürecinde doğru bilgi, beceri ve tutumları yeniden pekiştirir.

Güdüleyici Dönüt: Öğrenim sürecinden ve sonucundan alınan dönütler başlangıçta dersin hedeflerine ulaşmaya ve öğrenim görevini yapmaya güdülenmemiş öğrenciyi güdüleyebilir.

Tamamlayıcı Dönüt: Öğrenim sürecinin içeriği olan bilgi, beceri ve tutumlar, dersin hedeflerine ulaşmaya yetmediğinde, öğrenme sırasında alınan dönütler eksik olanları ortaya çıkararak, öğrenim sürecini tamamlamaya yardım eder.

Özendirici Dönüt: Öğrenmede başarı ödüldür`;başarısızlık ise cezadır. Öğrencinin başarılı olması, birçok gereksinimini, doyurmasına yardım eder; başarısız olmasıyla bunları doyurmasını engeller.

Schimmet’e (1998) Göre Dönüt Çeşitleri

Teyit Edici Dönüt: Öğrenciye öğrenme sonuçları hakkında bilgi vermektir.

Düzeltici Dönüt: Teyit edici dönütle birlikte, yani öğrencinin öğrenme sonuçlarıyla birlikte doğru cevabın ne olduğunun da verildiği dönüttür.

Açıklayıcı Dönüt: Öğrenciye öğrenme sonuçlarıyla ilgili bilgi verildiği gibi, yanlış cevabın neden yanlış olduğu; doğru cevabın neden doğru olduğunun açıklanmasıdır.

Teşhis Edici Dönüt: Öğrencinin, yanlış cevabı düzeltmesi için neleri çalışması, nasıl çalışması gerektiğine ilişkin bilgiyi kapsar.

Genişletmeye Eklemlemeye Dönük Dönüt: Öğrencinin var olan bilgisini genişletmesini sağlamaya dönüktür. Öğrencini sahip olduğu bilgi ve yeni bilgi arasındaki ilişkiler kurmaya ve öğrencinin sahip olduğu şemayı genişletmeye yardım eder.

Bir Takım Kaynaklara Göre Dönüt Çeşitleri

Dışsal Dönüt: Bir etkinliğe ya da davranışa bir başkası tarafından verilen dönüt olup, eş zamanlı veya özetleyici olarak sınıflandırılabilir.
Eş Zamanlı Dönüt: öğrenme görevleri tamamlandığında verilen dönüttür.
Anında Dönüt: Birey özel bir öğrenme görevini tamamladıktan sonra derhal verilir.
Geciktirilmiş / Rötarlı Dönüt: Davranışın hemen ardından verilmez, ertelenir ve daha sonra verilir.
Kısmi Dönüt: Öğrencinin performansının yalnızca bir kısmına verilir.
Tam Dönüt: Öğrencinin tecrübe ettiği başarı veya hata derecesinin toplam bir ifadesini içerir.
Açık (Aleni) Dönüt: Kesindir, direktif şeklindedir ve çoğunlukla yanlış cevaplarla ilgili bilgi verirken kullanılır.

Kısmen öğrenenden gizlidir ve büyük oranda belirsizdir. Kapalı (imalı) dönüt yalnızca öğrenene ne olduğu söylendiğinde veya gösterildiğinde anlaşılabilir.
Beste Zeus 2 kişi beğendi

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

01 | Bilgi Şöleni

Bir konunun çeşitli yönleri üzerinde, aynı oturumda, konunun uzmanı değişik kimseler tarafından (çoğunlukla akademik konularda) yapılan seri konuşmalara bilgi şöleni (sempozyum) denir.Detaylı yazımız için: SempozyumBilgi şöleni, diğer konuşma türlerine göre daha ilmî ve ciddî bir sohbet havası içinde geçer. Konuşmacılar, konuyu kendi ilgi alanları açısından ele alırlar. Meselâ, Yunus Emre konulu bir bilgi şöleninde konuşmacılardan biri onun yaşadığı dönemdeki siyasî gelişmeleri ele alırken bir başkası Yunus Emre'nin şiirlerindeki insan.. - Yazıya Git..

02 | Bilgi Çeşitleri

Varlık; çok boyutlu, çok yönlüdür. Bilgi de varlığa ilişkindir. Bu nedenle bilgi, ait olduğu alan, elde edilişi, özne nesne ilişkisi ve bilgi aktı açısından çeşitli türlere ayrılır.
 
Gündelik bilgi
Sadece duyu organları aracılığıyla dış dünyanın açıklanma biçimidir. Bu bilginin oluşumunda denemelerin, tecrübelerin ve gözlemlerin etkisi büyüktür. Belirli bir yönteme dayanılarak kazanılmış bir bilgi değildir, genel geçerliliği de yoktur. Örnek: birkaç yeşil elmanın ekşi olduğunu görünce; "elmalar ekşidir".. - Yazıya Git..

03 | Bilgi

Bilgi Nedir
» İnsan aklinin erebilecegi olgu, gerçek ve ilkelerin bütününe verilen ad, malûmat.» Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf.» İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malûmat, vukuf.» Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler, malumat.» Bilim.» (Bilişimde) kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttigi anlam.Kaç türlü bilgi vardır?
(İsimlerini yazınız)Bilgi obje ile suje arasındaki akt’tır. 6 değişik bilgi türü vardır.. - Yazıya Git..

04 | Bilgi Felsefesi

Doğayı meydana getiren ana öğe (arkhe)’nin ne olduğunun merak edilip araştırılmasından itibaren ortaya çıkan felsefeye önceleri İlkçağ Felsefesi daha sonra Metafizik denilmiştir.Metafiziğin başlıca problemlerinin (Varlık,Tanrı,Ruh) duyu organlarımızın sağladığı bilgilerle çözümlenemeyeceği anlaşılınca;bu problemlerin akıl ve sezgiye başvurularak çözülebileceği görüşü ortaya çıkmıştır.O halde bu yetiler (akıl ve sezgi ) gerçekten insan zihninde var mıdır? Varsa,varlığın gerisindekileri bilmemizi sağlar mı? Türünden sorular.. - Yazıya Git..

05 | Bilgi Felsefesinin Temel Soruları

Bilgi nedir,bilgi nasıl oluşur,bilginin kaynağı nedir,doğru bilgi mümkün müdür,bilgi doğuştan mıdır yoksa sonradan mı kazanılmıştır,bilginin kaynağı akıl mıdır yoksa deney midir,doğru bilginin ölçütü nedir gibi sorulardır.

Bilgi Felsefesi ilk olarak ilkçağda Sofistler tarafından ele alınmış Sokrates,Platon,Aristoteles bilgi konusunu incelemişlerdir.

Bilgi felsefesi yeniçağda Descartes,John Locke,David Hume ve İmmanuel Kant tarafından ele alınarak bağımsız bir disiplin
haline getirilmiştir.

- Yazıya Git..

06 | Geri Dönüşümün Önemini Anlatan Şiir ( 1 Kıtalık)

Geri dönüşümün önemini anlatan kısa şiir 4 Kıta - Soruya Git..

08 | Bilgisayar Gözü Bozar mı?

Bilgisayar gerçekten gözü bozar mı - Soruya Git..

09 | Bilgisayar montajında kullanılan alet ve avadanlıkların tanıtılma...

Bilgisayar montajı nasıl yapılır hangi aletler kullanılır ? Resimli olsun lütfen - Soruya Git..

10 | Bilgisayar öğretmenliğin tanımı

bilgisayar öğretmenliğin tanımı - Soruya Git..
Geri
Geçmiş
Soru Sor
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • nalindag
  nalindag
  Belirtmemiş
 • Yağmur Uysal
  Yağmur Uysal
  Belirtmemiş
 • hazretiserdar
  hazretiserdar
  Belirtmemiş
 • Arda GÖKDEMİR
  Arda GÖKDEMİR
  Belirtmemiş
 • Sezermintaz
  Sezermintaz
  Belirtmemiş
 • merdem55
  merdem55
  Belirtmemiş
 • Hulya Demirhan
  Hulya Demirhan
  Belirtmemiş
 • KEZGA MUSİC
  KEZGA MUSİC
  Belirtmemiş
 • AmirNewDay
  AmirNewDay
  Belirtmemiş
 • ArdaPat
  ArdaPat
  Belirtmemiş
 • Ugur Can Yazan
  Ugur Can Yazan
  Belirtmemiş
 • Emre Talo
  Emre Talo
  Belirtmemiş
 • Kartalaltan
  Kartalaltan
  Belirtmemiş
 • Lilisaya
  Lilisaya
  Belirtmemiş
 • melda343477
  melda343477
  Belirtmemiş
 • Sinem Ellis
  Sinem Ellis
  Belirtmemiş
 • barlikzeynep
  barlikzeynep
  Belirtmemiş
 • zeus
  zeus
  Belirtmemiş
 • Vurgun3
  Vurgun3
  Belirtmemiş
 • viento
  viento
  Belirtmemiş
 • Cemmm
  Cemmm
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Hsynnn
  Belirtmemiş
 • Elif Aslan
  Elif Aslan
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya