Nedir.Org
 • 1
19022
32
Okunma
55
Cevap
3
Soru :

Kimyasal ayırma yöntemleri

kimyasal ayırma yöntemleri
Bölüm: Fen Bilimleri
Durum: Çözüldü
Tarih: 1 ay önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


182020-09-24 10:32:27 #
Cevap : Sözlükte Karışımların Ayrıştırılması Nedir:
Karışımları oluşturan maddeler, karışımlar ayrıştırıldıktan sonra da özelliklerini kaybetmezler. O halde, karışımları oluşturan maddeleri birbirlerinden ayırabiliriz.

Sizce, makarnayı suda haşladıktan sonra su ile makarnayı birbirinden nasıl ayırırız?

Karışımı oluşturan maddeleri birbirlerinden ayırmak için bazı yöntemler kullanırız.

Karışımları Ayrıştırma Yöntemleri

Süzme Yöntemi

Sıvılar içindeki çözünmemiş katıları ayırmak için süzme yöntemi kullanılır.
Bunun için delikli süzgeç aletinden faydalanılır.
Süzme yöntemini başarılı bir şekilde gerçekleştirebilmek için süzgecin delikleri katı taneciklerden daha ufak olmalıdır.
Suda haşlanan makarna ve suda bekletilmiş pirinç, süzme yöntemi ile sıvılardan ayrılır.

Tuzlu su gibi katı-sıvı çözeltileriyse süzme yöntemi ile birbirinden ayrılamaz.

Yüzdürme Yöntemi

Suda çözünmeyen katı-katı maddeleri yüzdürme yöntemi ile birbirinden ayırabiliriz.
Bu karışımları birbirinden ayırabilmek için katılardan birinin sıvıda batarken diğer katının yüzmesi gerekir.
Örneğin suya çivi talaş karışımını attığımızda; çiviler sıvının dibine batarken talaşlar suyun üzerinde kalır.

Buharlaştırma Yöntemi

Suda çözünen katı maddeleri yani çözeltileri buharlaştırma yöntemi ile birbirinden ayırabiliriz.
Tuzlu su çözeltisini ısıtarak suyu buharlaştırdığımızda geriye tuz taneciklerinin kaldıığını gözlemlemiştik.
O halde katı-sıvı çözeltilerin sıvısını buharlaştırıp katının elde edilmesine buharlaştırma yöntemi denir.

Mıknatısla Ayırma Yöntemi

Katı-katı karışımların bazılarının ayrılmasında kullanılan bir yöntemdir.
Eğer katı-katı karışımı demir veya nikel madde içeriyorsa, mıknatıs demir veya nikel maddeyi çeker.
Böylece katı-katı karışımlar birbirinden ayrılmış olur.

Demir veya nikelden yapılan toplu iğne, çivi ve ataş gibi cisimler mıknatıs tarafından çekilirken; tahta, bakır, plastik, şeker, yün kumaş, cam gibi maddeler mıknatıs tarafından çekilmez.

Demirtozu-şeker
Cam-çivi
Tahta-ataç gibi karışımlar mıknatısla ayırma yöntemiyle ayrılabilir.

Parantez içindeki boşluklara aşağıdaki numaralandırılmış sözcükleri yerleştiriniz.

Katıların Ayrıştırılması ile İlgili Etkinlikler

Sıvı bir madde içerisindeki çözünmeyen katı maddeyi ayırmak için (...........) yöntemi kullanılır.
Bir katının bir sıvıda çözünmesiyle oluşan çözeltilerin ayrılmasında (..........) yöntemi kullanılır.
Demir tozu ve kumdan oluşan katı-katı karışımını (..........) kullanarak birbirinden ayırabiliriz.
Suda bekletildiğinde ıspanakların su üzerinde kalıp kumların dibe çökmesi (.........) yöntemine örnek oluşturur.
-Buharlaştırma -Mıknatıs -Yüzdürme -Süzme

Mıknatıslı toplayıcı aşağıdakilerden hangisini toplayabilir?
-Altın bilezik -Nikel levha -Demir çivi -Alüminyum tencere -Gümüş kolye
0 kişi beğendi
102020-09-24 10:32:27 #
Cevap :
İlgili arama başlıkları:
 1. kimyasal ayırma yöntemleri
 2. kimyasal ayırma yöntemleri pdf
 3. kimyasal karışımları ayırma yöntemleri
 4. kimyasal yollarla ayırma yöntemleri
 5. kimyasal bileşikleri ayırma yöntemleri
 6. fiziksel ve kimyasal ayırma yöntemleri
0 kişi beğendi
42020-09-24 10:32:27 #
Cevap :
Sözlükte Karışım Ayırma Yöntemleri Nedir:
Karışımları eleme, süzme, yüzdürme, dinlendirme, mıknatısla ayırma, buharlaştırma ve damıtma yöntemleriyle ayırabiliriz.

Eleme
Değişik irilikteki katı taneciklerden oluşan karışımları birbirinden ayırmak için eleme yöntemi kullanılır. Çakıl-kum, kepek-un, kömür-kömür tozu bu yöntemle birbirlerinden ayrılır.

Süzme
Katı taneciklerle karışmış sıvı maddeler süzme yöntemiyle birbirinden ayrılır. Yıkanmış pirinci haşlanmış makarnayı içinden yaprak tanecikleri olan çayı süzdürme yöntemiyle birbirinden ayırabiliriz. Ayrıca içme ve kullanma sularındaki katı taneciklerde süzülerek temizlenir.

Yüzdürme
Birbiriyle karışmış olan tanecikler yüzdürme yöntemiyle ayrılabilir. Samanla karışmış buğday, sapla karışmış mercimek, toprakla karışmış ıspanak bu şekilde birbirinden ayrılır.

Dinlendirme
Bir sıvı ve içine dağılmış katı tanecikleri dibe çöktürülerek birbirinden ayrılması, dinlendirme yöntemiyle yapılır. Bir bardağın içine bir miktar su koyup karıştırdığımızda bulanık bir karışım elde ederiz. Karışım bir süre beklettiğimizde toprağın dibe çöktüğünü saydam suyun üstte kaldığını görürüz.
Kentlerde kullanılan suların bir kısmı gölgelerden ve akarsulardan elde edilir. Taş ve toprakla karışmış durumdaki bu sular önce dinlendirme havuzlarına alınarak taş ve toprağın dibe çökmesi sağlanır.

Mıknatısla Ayırma
Demir gibi mıknatısın çektiği maddelerle karışmış başka maddeleri ayırmada mıknatıs kullanılır. Çöplerden demir türü maddeler mıknatısla ayrılır. Demir tozuyla karışmış toz şeker karışımını mıknatısla ayırabiliriz.

Buharlaşma
Bir sıvı madde ile karışmış başka bir maddeyi birbirinden ayırmak yada karışımı koyu bir kıvama getirmek için kullanılan bir yöntemdir.
Süt tozu sütteki suyun; deniz tuzu, özel havuzlara alınan deniz suyunun buharlaştırılmasıyla elde edilir. Salça, reçel, pestil, pekmez, marmelat yapılırken de buharlaşma yöntemi kullanılır.

Damıtma
Birbiriyle karışmış sıvıların ayrılmasında damıtma yöntemi kullanılır. Karışan maddelerin kaynama noktalarının farklı olmasından yararlanılır. Farklı kaynama noktasına sahip iki sıvıdan kaynama noktası düşük olan sıvı daha buharlaşmaya başlar ve ayrı bir kapta toplanarak yoğunlaştırılır. Böylece iki sıvı ayrılmış olur.
Rafinelerde petrol damıtılarak petrol gazı, benzin, gaz yağı, motorin, fuel oil, makine yağları ve asfalt elde edilir.
0 kişi beğendi

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

01 | Kimyasal Değişim

Maddelerin birbirleriyle etkileşerek başka maddelere dönüşmesine kimyasal olay denir. Kimyasal olayda yeni ürünler oluştuğu için kullanılan maddelerin özellikleri kaybolur. Kimyasal olaylar arasında element ya da bileşikler arasında gerçekleşen elektriksel etkileşmeye de kimyasal reaksiyon denir. Kimyasal reaksiyonlarda; reaksiyonda kullanılan maddelere giren (reaktif) denirken, reaksiyon sonucu oluşan yeni maddelere de ürün adı verilir. Reaksiyona giren ve sonuçta oluşan ürün maddeler birbirinden farklıdır. Kimyasal Olay Nedir ? (Detay) Kimyasal değişim,.. - Yazıya Git..

02 | Kimyasal Tepkimelerde Verim

Kimyasal tepkimelerde çoğu kez beklenen miktarda ürün elde edilemez. Elde edilen miktarın tepkime denkleminden beklenen miktarına oranına verim denir. Tepkime verimi % de ile belirtilir.Örnek-16 gram C yandığında N.Ş.A da 8,96 litre CO2 elde ediliyor. Tepkime verimi % de kaçtır ? (C=12)Çözüm: n=8,96/22,4= 0,4 mol CO2 dir.C + O2 CO20,4 mol 0,4 mol0,4x12=4,8 gram C yanmıştır.6 gram C nin 4,8 gramı yanmışsa100 gramda xx= 80 Ş verim %80Örnek-2N.Ş.A da 8,96 litre SO2 gazı elde edebilmek için kaç gram S %80 verimle yakılmalıdır ? (S=32)Çözüm:n=8,96/22,4= 0,4 mol.. - Yazıya Git..

03 | Kimyasal Reaksiyon

Maddelerin birbirleriyle etkileşerek başka maddelere dönüşmesine kimyasal olay denir. Kimyasal olayda yeni ürünler oluştuğu için kullanılan maddelerin özellikleri kaybolur. Kimyasal olaylar arasında element ya da bileşikler arasında gerçekleşen elektriksel etkileşmeye de kimyasal reaksiyon denir. Kimyasal reaksiyonlarda; reaksiyonda kullanılan maddelere giren (reaktif) denirken, reaksiyon sonucu oluşan yeni maddelere de ürün adı verilir. Reaksiyona giren ve sonuçta oluşan ürün maddeler birbirinden farklıdır. Kimyasal Reaksiyonlar (Tepkimeler) Kimyasal.. - Yazıya Git..

04 | Kimyasal Olay

Maddelerin birbirleriyle etkileşerek başka maddelere dönüşmesine kimyasal olay denir. Kimyasal olayda yeni ürünler oluştuğu için kullanılan maddelerin özellikleri kaybolur. Kimyasal olaylar arasında element ya da bileşikler arasında gerçekleşen elektriksel etkileşmeye de kimyasal reaksiyon denir. Kimyasal reaksiyonlarda; reaksiyonda kullanılan maddelere giren (reaktif) denirken, reaksiyon sonucu oluşan yeni maddelere de ürün adı verilir. Reaksiyona giren ve sonuçta oluşan ürün maddeler birbirinden farklıdır. Kimyasal Olay Nedir ? (Detay) Kimyasal değişim,.. - Yazıya Git..

05 | Kimyasal Silah

KİMYASAL SİLAHLAR
Kimyasal özelliği sayesinde öldürücü, yaralayıcı ve tahriş edici etkiler gösteren, sis ve yangın meydana getiren, insan, bitki ve metallere etkili olan, katı, sıvı, gaz veya aeresol halindeki maddelere kimyasal silah denir. Kimyasal silahlar , insan üzerinde fiziksel psikolojik tahrip etkisi yapmak üzere kimyevi maddelerin zehirleyici özelliklerinden yararlanılarak üretilmiş olan maddelerdir. Bu maddeler, cansız olmaları nedeniyle, çoğalmaları veya insandan insana veya diğer canlılara bulaşmaları söz konusu değildir. Ancak içerdikleri.. - Yazıya Git..

06 | Kimyasal ve Fiziksel Değişme Arasındaki Farklar

Kimyasal ve Fiziksel Değişme Arasındaki Farklar Nelerdir ? - Soruya Git..

08 | Kimyasal tepkime türleri 5 e ayrılır bunlar nelerdir

Kimyasal tepkime türleri 5 e ayrılır bunlar nelerdir - Soruya Git..

10 | Kimyasal elementleri ilk defa kim kullanmıştır

İlk defa element sembollerini kim kullanmıştır? - Soruya Git..


Yeni Sorular Cevapsız Sorular Çözülemeyen Sorular Bulmaca Sözlüğü
Benzer Sorular
İlgili Aramalar
 1. kimyasal ayırma yöntemleri
 2. kimyasal ayırma yöntemleri pdf
 3. kimyasal ayrıştırma yöntemleri
 4. kimyasal yollarla ayırma yöntemleri
 5. kimyasal bileşikleri ayırma yöntemleri
 6. kimyasal maddeleri ayırma yöntemleri
 7. kimyasal yöntemlerle ayrıştırma
 8. fiziksel ve kimyasal ayırma yöntemleri
 9. bileşiklerin kimyasal yöntemlerle ayırma yöntemleri nelerdir
Fen Bilimleri Bölümü Yeni SorularGeri
Geçmiş
Soru Sor
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Berkay Kahyaoğlu
  Berkay Kahyaoğlu
  Belirtmemiş
 • Ramazantokgz
  Ramazantokgz
  Belirtmemiş
 • Mucize Uğurböçek
  Mucize Uğurböçek
  Belirtmemiş
 • Darthwader
  Darthwader
  Belirtmemiş
 • Blogger hijab
  Blogger hijab
  Belirtmemiş
 • Saim Karataş
  Saim Karataş
  Belirtmemiş
 • Nrgs
  Nrgs
  Belirtmemiş
 • beste
  beste
  Belirtmemiş
 • hera
  hera
  Belirtmemiş
 • hazretiserdar
  hazretiserdar
  Belirtmemiş
 • Beroo
  Beroo
  Belirtmemiş
 • Büşra Dere
  Büşra Dere
  Belirtmemiş
 • 5334151716
  5334151716
  Belirtmemiş
 • HaticeTx
  HaticeTx
  Belirtmemiş
 • Zeynep Sen
  Zeynep Sen
  Belirtmemiş
 • Remziye Özalp
  Remziye Özalp
  Belirtmemiş
 • Vurgun3
  Vurgun3
  Belirtmemiş
 • Ramsey
  Ramsey
  Belirtmemiş
 • Onurdnc
  Onurdnc
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • sansar
  sansar
  Belirtmemiş
 • viento
  viento
  Belirtmemiş
 • BEST FREDS
  BEST FREDS
  Belirtmemiş
 • hayatınanlmı7
  hayatınanlmı7
  Belirtmemiş
 • Ayhan07
  Ayhan07
  Belirtmemiş
 • gokturk
  gokturk
  Belirtmemiş
 • zeus
  zeus
  Belirtmemiş
 • Sinem Ellis
  Sinem Ellis
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Hsynnn
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya
Sitemizi kullanarak, Çerez Politikamızı , Gizlilik Politikamızı ve Hizmet Şartlarımızı okuduğunuzu ve anladığınızı kabul edersiniz.. Detay. ×