Nedir.Org
 • 1
350
25
Okunma
2965
Cevap
2
Soru :

Kimyasal Sindirim Nedir

Kimyasal Sindirim Nedir
Bölüm: Fen Bilimleri
Durum: Çözüldü
Tarih: 5 yıl önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


242015-10-03 16:22:13 #
Cevap : Besinlerin su ve salgı (enzim) kullanılarak küçük parçalara ayrılmasına (kana veya hücrelere geçebilecek hale getirilmesine) kimyasal sindirim denir.
Kimyasal sindirim ağızda, midede ve ince bağırsakta gerçekleşir.

Besin parçaları kendilerini oluşturan yapı taşlarına parçalanıyorsa kimyasal sindirim gerçekleşmiştir.

Örneğin:  Ekmekte karbonhidrat türü besinler çok bulunur. Karbonhidratlar ise Nişasta, glikoz, laktoz, maltoz gibi yapı taşlarından meydana gelir. Sindirim sonucunda glikoz gibi bir yapı tası elde edildiyse gerçekleşen sindirimin kimyasal olduğu söylenebilir.
Kimyasal Sindirim Nedir

Sunum İçeriği

1. Sayfa
Sindirim SistemiBüyük moleküllü besin maddelerinin, sindirim sistemi organlarında parçalanarak, kana geçebilecek hale gelmesine sindirim denir.

2. Sayfa


3. Sayfa
Sindirim sisteminin ana organları ve yan organları bulunmaktadır. Eğer besin o organın içinden geçiyorsa bu organlar ana organlardır. Bir organ tarafından salgılanan salgılar besinlere dışarıdan ekleniyorsa bu görevi yapan organlara da yan (yardımcı) organ denilmektedir. Örneğin mideden besinler geçtiği için bir ana organdır. Fakat pankreas sindirim sistemine dışarıdan salgı göndermektedir. Bu durumda pankreas sindirim sistemi için bir yan organdır.

4. Sayfa
Sindirim Organları

5. Sayfa
Ağız ve DişlerAğız besinlerin dişler yardımıyla parçalandığı, mekanik sindiriminin yapıldığı yerdir. Ağızda besinleri ıslatıp yumuşatan tükürük salgısı bulunur.  Tükürük salgısı içindeki enzimler karbonhidratların kimyasal sindirimini gerçekleştirir.

6. Sayfa
Dişler: Dişler besinleri parçalayıp öğüterek mekanik sindirimi başlatır. Yetişkin bir insanda 32 tane diş bulunur. Bir dişe dıştan bakıldığında taç, boyun, kök olmak üzere üç kısım vardır. Dil: Ağızda lokmayı çeviren ve dişlere sevk eden kısımdır. Çizgili kastan yapılmış olup, üzerinde tad alma hücreleri vardır. Dil, aynı zamanda konuşma organımızdır.Tükrük Bezleri: Tükrük bezleri yüz kasları arasına yerleşmiş, üzüm salkımı şeklindeki bezler olup, tükrük salgılarlar. Tükrük, çoğu sudan ibaret olan bir sıvıdır. İçerisinde mukus, amilaz enzimi (pityalin) ve madensel tuzlar bulunur. Tükrük bezleri üç tanedir: 1- Kulak altı (Glandula Parotidea)2- Dil altı (Glandula Subligualis)3- Çene altı (Glandula Submandibularis)Kulak altı tükrük bezlerinin iltihaplanmasına kabakulak denir.

7. Sayfa


8. Sayfa
YutakYutağın görevi ağız boşluğuyla yemek borusu arasında bir kapı oluşturmaktır. Yutağın bir özelliği de soluk borusu ve yemek borusu arasında bir bağlantı bulundurmasıdır. Ağızdan nefes alabilmemizin nedeni budur.

9. Sayfa
Yemek BorusuYemek borusu sindirim gerçekleşmeyen bir bölümdür. Yemek borusundaki kaslar peristaltik hareketlerle besinleri mideye doğru iter. Bir insan baş aşağı halde duruyor olsa bile yemek mideye ulaştırılır.

10. Sayfa


11. Sayfa
MideMidede besinlerin mekanik ve kimyasal sindirimi gerçekleştirilir.  Mide, kasılıp gevşeme hareketleri yaparak besinleri mekanik olarak sindirmektedir. Bu yöntemle bulamaç haline getirilen besinler daha sonra kimyasal sindirime uğrarlar.Mide özsuyu içinde bulunan mide asidi ve bazı enzimler kimyasal sindirimi gerçekleştirir.Midede sadece proteinlerin kimyasal sindirimi gerçekleştirilmektedir.

12. Sayfa
Mide, karın boşluğunun sol tarafında, diyaframın altında yer alan, çaydanlık biçiminde bir torbadır. Mide, üst taraftan mide ağzı (kardia kapakçığı ) ve alt taraftan mide kapısı (pilor kapağı) ile on iki parmak bağırsağına bağlanır.

13. Sayfa
Midenin yapısı üç tabakadır: En dışta zar (periton) Ortada kas En içte ise mukoza tabakası

14. Sayfa
Midenin en içindeki mukoza tabakasında bulunan mukoza hücreleri, şekil değiştirerek mide bezlerini oluşturur. Mide bezleri önemlidir çünkü mide öz suyu salgılarlar. Mide özsuyunda bulunan önemli iki madde; Hidroklorik asit (HCl) Pepsin enzimi

15. Sayfa
Hidroklorik asit hem diğer enzimlerin etkinliğini artırır, hem de besinlerle gelen mikropları öldürür. Midemiz bu asitten etkilenmez çünkü mukoza tabakasının ürettiği mukus mide çeperini korur. Aksi halde midede ve ülser oluşur. Ayrıca mukus sayesinde ve mide kaslarının hareketi sayesinde mideye gelen besinler yumuşar. Bu da midede gerçekleşen mekanik sindirimdir.

16. Sayfa


17. Sayfa
Proteinlerin kimyasal sindirimi ilk olarak midede gerçekleşir. Mide öz suyundaki pepsin ve diğer enzimler sayesinde proteinler yapı taşlarına ayrılmaya başlar. Midede sindirim, besinlerin çeşidine göre 1- 4 saat sürer. Bu süre içinde mide alt kapısı pilor, ara ara açılarak besinlerin, ince bağırsağın on iki parmak bağırsağı kısmına aktarılması sağlanır.

18. Sayfa


19. Sayfa
İnce Bağırsakİnce bağırsak, sindirim sistemimizin en uzun bölümüdür. 7- 8 m. uzunluğunda, 2–3 cm genişliğinde olup, mide kapısından sonra gelen kısımdır. Yapısı mide gibi üç katlıdır. On iki parmak bağırsağı da ince bağırsağa dahildir.

20. Sayfa


21. Sayfa
Yağların kimyasal sindirimi ince bağırsakta başlar. İnce bağırsağa pankreas ve karaciğerden enzimler gelmektedir. Bu sayede karbonhidrat, yağ ve proteinlerin kimyasal sindirimi tamamlanmış olur. Artık en küçük parçalarına kadar ayrılan besinler kana geçebilecek hale gelmişlerdir. İnce bağırsak yüzeyindeki emici tüyler (villuslar) sindirilmiş besinleri emerek kan damarlarına aktarırlar.

22. Sayfa
Onikiparmak bağırsağıİnce bağırsağın en önemli kısmıdır. İnce bağırsağın mide ile birleşen ilk kısmına onikiparmak bağırsağı denir. İnce bağırsağın ilk 20 -25 cm’lik kısmıdır . Kıvrımlı bir yapıya sahiptir. Buraya koledok kanalı ile karaciğerin safra salgısı ve pankreatik kanal ile pankreasın sindirim enzimleri boşaltılır.

23. Sayfa


24. Sayfa
Onikiparmak bağırsağında karbonhidrat, protein ve yağların sindirimi gerçekleşir. Yağların sindirimi, karaciğerden gelen safra salgısının etkisiyle ilk kez burada başlar.

25. Sayfa
on iki parmak bağırsağına pankreas ve safra kesesinden gelen sıvılar

26. Sayfa
İnce bağırsağın on iki parmak bağırsağından sonra gelen kısımları kıvrımlar yaparak uzanır. İnce bağırsağın iç yüzeyinde salgı bezleri ile villus denilen ve sayıları 5 milyonu bulan çıkıntılar vardır.Salgı bezleri, karbonhidrat, protein ve yağların sindirimini sona erdirecek enzimler üretir. Villuslar sayesinde ise emilim yüzeyi artmış olur ve sindirilmiş besinlerin emilimi kolaylaşır.

27. Sayfa
İnce Bağırsağının GöreviAğızda kısmen sindirilmiş karbonhidratlar ile midede kısmen sindirilmiş proteinlerin ve sindirimi henüz başlamamış olan yağların sindirimini gerçekleştirmek ve tamamlamaktır.

28. Sayfa
İnce bağırsağın bir diğer görevi ise, villuslar sayesinde sindirilen besinlerin emilmesini ve böylece kana karışmasını sağlamaktır

29. Sayfa
PankreasSindirim sisteminin yardımcı organıdır.Midenin sol alt kısmında yer alır. Uzunca bir yaprağı andırır. Ortasında boydan boya uzanan bir kanal vardır. Pankreas hem hormon, hem de enzim salgılayan karma bir bezdir.

30. Sayfa


31. Sayfa
Pankreas, ince bağırsağın uyarması sonucu öz su salgılar. Pankreas öz suyunda lipaz, amilaz ve tripsinojen enzimleri bulunur.Lipaz, amilaz ve tripsinojen enzimleri, yağ, karbonhidrat ve protein sindiriminde etkilidir. Pankreas, bu enzimleri pankreatik kanal ile onikiparmak bağırsağına aktarır. Pankreas aynı zamanda insülin ve glukagon hormonlarını salgılar ve doğrudan kana verir.

32. Sayfa
KaraciğerKaraciğer vücudun en büyük organıdır. Yaklaşık 2 kg ağırlığındadır. Karın boşluğunda ve sağ üst kısmında yer alır. Karaciğer sağ lob ve sol lob olmak üzere iki kısma ayrılır. Loblarda safra salgısı üretilir.

33. Sayfa
Karaciğerden ayrılan bir kanal, loblarda üretilen safrayı safra kesesine taşır. Safra kesesinden çıkan koledok kanalı ise, safra salgısını on iki parmak bağırsağına taşır.

34. Sayfa
Burada safra salgısı yağları yağ damlaları şeklinde inceltmek ve böylece yağların sindirim yüzeyini artırmak için kullanılır. Safra salgısı yavaş yavaş suyunu kaybederse safra taşları oluşur. Bu durumda koledok kanalı tıkanabilir. Safra geri emilerek kana karışır ve kan yoluyla dokulara taşınır. Böylece, sarılık hastalığı oluşur.

35. Sayfa
Karaciğerin Görevleri1- Yağların sindirimini hızlandıran ve rektumda zararlı bakterilerin üremesini engelleyen safra sıvısı üretmek2- A, D, E, K ve B 12 vitaminlerini depolamak, A vitamini üretmek3- Enerji kaynağımız olan glikozu, karaciğerde glikojen şeklinde depolamak4- Bazı zararlı maddeleri zararsız hale getirmek.5- Kanın pıhtılaşmasında görev alan proteinleri üretmek6- Protein, yağ ve karbonhidrat metabolizmasını düzenlemek.7- Proteinlerin karbonhidrat ve yağa dönüşmesini sağlamak. 8- Lenf yapımında görevlidir. 9- Proteinlerin parçalanması sonucu açığa çıkan amonyağı, daha az zehirli olan üre haline dönüştürmek. 10- Yaşlı alyuvarların parçalanması ile açığa çıkan demiri depolamak.

36. Sayfa
Kalın BağırsakKalın Bağırsak İnce bağırsaktan anüse kadar olan kısımdır.Yaklaşık 6 cm çapında, 1,5 m uzunluğunda bir borudur. İnce bağırsakla kalın bağırsağın birleştiği yerde kör bağırsak bulunur.

37. Sayfa
Kör bağırsaktan çıkan parmak şeklindeki uzantıya apandis denir. Apandisin iltihaplanmasına ise apandisit denir. Kalın bağırsağın dışa açılan kısmına anüs denir.

38. Sayfa
Kalın bağırsakta kimyasal ya da mekanik sindirim yapılmaz Yalnızca ince bağırsakta sindirilemeyen atıklar buraya taşınır. Gelen atıklara karışan su ve mineraller gibi yararlı maddeler emilerek kana verilir. Arta kalan maddeler, kalınbağırsağın son kısmı olan rektuma gelir ve anüsten dışarı atılır.

39. Sayfa
Sindirim sisteminin her yerinde bulunan çürükçül bakteriler en çok kalın bağırsakta bulunur. Dışkının rengi ve kokusu bu bakterilerden kaynaklanır. Ayrıca kalın bağırsakta yaşayan yararlı bakteriler B ve K vitamini sentezler.  

40. Sayfa
AnüsBesin maddelerinin vücudumuz tarafından kullanılamayan bölümü anüs yoluyla atık madde olarak vücuttan uzaklaştırılır.

41. Sayfa
SindirimBüyük moleküllü besin maddelerinin, sindirim sistemi organlarında parçalanarak, kana geçebilecek hale gelmesine sindirim denir. Sindirim çiğnemeyle başlar.

42. Sayfa
Sindirim faaliyetleri iki çeşittir:  Mekanik sindirimKimyasal sindirim 

43. Sayfa


44. Sayfa
Mekanik Sindirim: Besinlerin sindirim enzimleri kullanılmadan, yalnızca fiziksel olarak – dil, diş, mide, bağırsak hareketleri sayesinde- parçalanıp, küçük parçacıklar haline getirilmesidir. Yani besinlerin kesilmesi, parçalanması, mide ve bağırsaklarda salgılanan sular sayesinde boza kıvamına getirilmesidir.

45. Sayfa
2) Kimyasal Sindirim: Parçalanmış ve sulandırılmış besinlerin enzimler yardımıyla ( tükürük, mide ve bağırsak öz suları, pankreas ve karaciğer salgılarıyla) kimyasal değişime uğrayıp, yapı taşlarına parçalanmasına denir. Kimyasal sindirimde mutlaka enzim ve su kullanılır.

46. Sayfa
Proteinler              ---------> amino asitlereKarbonhidratlar     ---------> glikozaYağlar                    ---------> yağ asidi ve gliserole dönüştürülür. Su, mineraller ve vitaminler sindirime uğramazlar. 

47. Sayfa


48. Sayfa


49. Sayfa
Sindirilen Besinlerin Kana Geçmesi Besin maddelerinin sindirimi tamamlandıktan sonra dolaşım sistemine aktarılmasına emilim denir. İki yolla olur:1- Kılcal Kan Damarlarıyla: Glikoz (şeker) , amino asit, mineraller, suda çözünen vitaminler (B ve C ) ve su, villuslar tarafından emilerek, kılcal kan damarlarına geçer. Ve kan damarları aracılığıyla önce karaciğere taşınır. Karaciğerde zehirlerinden arındırılır. Protein – şeker oranı ayarlanır. Kandaki şeker dengesi sağlanır. Buradan kalbin sağ kulakçığına taşınır. 2- Lenf Yoluyla: Yağ asidi, gliserol ve yağda çözünen vitaminler (A,D,E,K ), villuslardaki lenf damarlarıyla emilir. Lenf sistemine karışır. Bu yolla kalbin sağ kulakçığına taşınır.

50. Sayfa
Besinlerin sindirime uğradığı organlar şunlardır;Karbonhidratlar……. Ağız,İnce bağırsakProtein……………….Mide,İnce bağırsakYağlar………………...İnce bağırsak

51. Sayfa


52. Sayfa


0 kişi beğendi
192015-10-12 16:12:55 #
Cevap : Sindirim 2 çeşittir:

a) Mekanik (Fiziksel) Sindirim :
Besinlerin salgı (enzim) kullanılmadan (fiziksel olarak) çiğneme ve kas hareketleriyle küçük parçalara ayrılmasına (kana veya hücrelere geçebilecek hale getirilmesine) mekanik (fiziksel) sindirim denir.
Bütün besinlerin mekanik sindirimi ağızda başlar. Besinlerin mekanik sindirimi ağızda dişler sayesinde çiğneme olayı ile midede ise kaslar sayesinde kasılma olayı ile gerçekleştirilir.

b) Kimyasal Sindirim :
Besinlerin su ve salgı (enzim) kullanılarak küçük parçalara ayrılmasına (kana veya hücrelere geçebilecek hale getirilmesine) kimyasal sindirim denir.
Kimyasal sindirim ağızda, midede ve ince bağırsakta gerçekleşir.
Kimyasal Sindirim Nedir

Sunum İçeriği

0 kişi beğendi

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

01 | Kimyasal Değişim

Maddelerin birbirleriyle etkileşerek başka maddelere dönüşmesine kimyasal olay denir. Kimyasal olayda yeni ürünler oluştuğu için kullanılan maddelerin özellikleri kaybolur. Kimyasal olaylar arasında element ya da bileşikler arasında gerçekleşen elektriksel etkileşmeye de kimyasal reaksiyon denir. Kimyasal reaksiyonlarda; reaksiyonda kullanılan maddelere giren (reaktif) denirken, reaksiyon sonucu oluşan yeni maddelere de ürün adı verilir. Reaksiyona giren ve sonuçta oluşan ürün maddeler birbirinden farklıdır. Kimyasal Olay Nedir ? (Detay) Kimyasal değişim,.. - Yazıya Git..

02 | Kimyasal Tepkimelerde Verim

Kimyasal tepkimelerde çoğu kez beklenen miktarda ürün elde edilemez. Elde edilen miktarın tepkime denkleminden beklenen miktarına oranına verim denir. Tepkime verimi % de ile belirtilir.Örnek-16 gram C yandığında N.Ş.A da 8,96 litre CO2 elde ediliyor. Tepkime verimi % de kaçtır ? (C=12)Çözüm: n=8,96/22,4= 0,4 mol CO2 dir.C + O2 CO20,4 mol 0,4 mol0,4x12=4,8 gram C yanmıştır.6 gram C nin 4,8 gramı yanmışsa100 gramda xx= 80 Ş verim %80Örnek-2N.Ş.A da 8,96 litre SO2 gazı elde edebilmek için kaç gram S %80 verimle yakılmalıdır ? (S=32)Çözüm:n=8,96/22,4= 0,4 mol.. - Yazıya Git..

03 | Kimyasal Reaksiyon

Maddelerin birbirleriyle etkileşerek başka maddelere dönüşmesine kimyasal olay denir. Kimyasal olayda yeni ürünler oluştuğu için kullanılan maddelerin özellikleri kaybolur. Kimyasal olaylar arasında element ya da bileşikler arasında gerçekleşen elektriksel etkileşmeye de kimyasal reaksiyon denir. Kimyasal reaksiyonlarda; reaksiyonda kullanılan maddelere giren (reaktif) denirken, reaksiyon sonucu oluşan yeni maddelere de ürün adı verilir. Reaksiyona giren ve sonuçta oluşan ürün maddeler birbirinden farklıdır. Kimyasal Reaksiyonlar (Tepkimeler) Kimyasal.. - Yazıya Git..

04 | Kimyasal Olay

Maddelerin birbirleriyle etkileşerek başka maddelere dönüşmesine kimyasal olay denir. Kimyasal olayda yeni ürünler oluştuğu için kullanılan maddelerin özellikleri kaybolur. Kimyasal olaylar arasında element ya da bileşikler arasında gerçekleşen elektriksel etkileşmeye de kimyasal reaksiyon denir. Kimyasal reaksiyonlarda; reaksiyonda kullanılan maddelere giren (reaktif) denirken, reaksiyon sonucu oluşan yeni maddelere de ürün adı verilir. Reaksiyona giren ve sonuçta oluşan ürün maddeler birbirinden farklıdır. Kimyasal Olay Nedir ? (Detay) Kimyasal değişim,.. - Yazıya Git..

05 | Kimyasal Silah

KİMYASAL SİLAHLAR
Kimyasal özelliği sayesinde öldürücü, yaralayıcı ve tahriş edici etkiler gösteren, sis ve yangın meydana getiren, insan, bitki ve metallere etkili olan, katı, sıvı, gaz veya aeresol halindeki maddelere kimyasal silah denir. Kimyasal silahlar , insan üzerinde fiziksel psikolojik tahrip etkisi yapmak üzere kimyevi maddelerin zehirleyici özelliklerinden yararlanılarak üretilmiş olan maddelerdir. Bu maddeler, cansız olmaları nedeniyle, çoğalmaları veya insandan insana veya diğer canlılara bulaşmaları söz konusu değildir. Ancak içerdikleri.. - Yazıya Git..

06 | Kimyasal ve Fiziksel Değişme Arasındaki Farklar

Kimyasal ve Fiziksel Değişme Arasındaki Farklar Nelerdir ? - Soruya Git..

07 | Kimyasal tepkime türleri 5 e ayrılır bunlar nelerdir

Kimyasal tepkime türleri 5 e ayrılır bunlar nelerdir - Soruya Git..

08 | Sindirim Sistemini Oluşturan Organlar

Sindirim Sistemini Oluşturan Organlar Nelerdir ? - Soruya Git..

10 | Kimyasal elementleri ilk defa kim kullanmıştır

İlk defa element sembollerini kim kullanmıştır? - Soruya Git..


Yeni Sorular Cevapsız Sorular Çözülemeyen Sorular Bulmaca Sözlüğü
Benzer Sorular
İlgili Aramalar
 1. kimyasal sindirim nedir
 2. kimyasal sindirim nedir kısaca
 3. kimyasal sindirim nedir örnek veriniz
 4. kimyasal sindirim nedir eodev
 5. kimyasal sindirim nedir 6.sınıf
 6. kimyasal sindirim ne demek
 7. kimyasal sindirim anlamı nedir
 8. kimyasal ve sindirim nedir
 9. proteinlerin kimyasal sindirimi nedir
 10. mekanik ve kimyasal sindirim nedir
Fen Bilimleri Bölümü Yeni SorularGeri
Geçmiş
Soru Sor
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • miraçyılmaz
  miraçyılmaz
  Belirtmemiş
 • Baro
  Baro
  Belirtmemiş
 • Batoul ALHossein
  Batoul ALHossein
  Belirtmemiş
 • Tolga Kıran
  Tolga Kıran
  Belirtmemiş
 • Faruk kuruoglu ders basinda
  Faruk kuruoglu ders basinda
  Belirtmemiş
 • Emre Talo
  Emre Talo
  Belirtmemiş
 • keskin
  keskin
  Belirtmemiş
 • Sümeyra Bulut
  Sümeyra Bulut
  Belirtmemiş
 • Darthwader
  Darthwader
  Belirtmemiş
 • Batuh
  Batuh
  Belirtmemiş
 • SÜKASTÇI
  SÜKASTÇI
  Belirtmemiş
 • miraç Sancar
  miraç Sancar
  Belirtmemiş
 • bella03
  bella03
  Belirtmemiş
 • Eyüp Ömer PEHLİVAN
  Eyüp Ömer PEHLİVAN
  Belirtmemiş
 • Elif Aslan
  Elif Aslan
  Belirtmemiş
 • KISACAFF
  KISACAFF
  Belirtmemiş
 • Lilisaya
  Lilisaya
  Belirtmemiş
 • sansar
  sansar
  Belirtmemiş
 • Sinem Ellis
  Sinem Ellis
  Belirtmemiş
 • melek9878
  melek9878
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • Cemmm
  Cemmm
  Belirtmemiş
 • zeus
  zeus
  Belirtmemiş
 • Kartalaltan
  Kartalaltan
  Belirtmemiş
 • Vurgun3
  Vurgun3
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Hsynnn
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya