Nedir.Org
 • 1
19446
0
Okunma
54
Cevap
1
Soru :

KİNEMATİĞİN İLGİ ALANI NEDİR

KİNEMATİĞİN İLGİ ALANI NEDİR:
Bölüm: Bilim
Durum: Çözüldü
Tarih: 1 ay önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


162020-11-29 22:31:17 #
Cevap : Kinematik, cisimlerin hareketlerini, bu hareketlere neden olan ya da bu hareketler sonucunda oluşan kuvvetlerden bağımsız olarak
inceleyen fizik dalıdır. Klasik mekaniğin bir alt dalı olan ve hareketi soyut olarak ele alan kinematik, hareketli cisimlerdeki noktaların uzaydaki konumlarını, bu noktaların birim zamanda aldıkları yolu (hız) ve hızlarında birim zamanda ortaya çıkan değişmeleri (ivme) açıklamayı amaçlar.

Devamı için aşağıdaki slayt sunumu ön izleme yapıp indirebilirsiniz..

Sunum İçeriği

1. Sayfa
HAREKETİN KİNEMATİK İNCELENMESİKinematik, cisimlerin hareketlerini, bu hareketlere neden olan ya da bu hareketler sonucunda oluşan kuvvetlerden bağımsız olarak inceleyen fizik dalıdır. Klasik mekaniğin bir alt dalı olan ve hareketi soyut olarak ele alan kinematik, hareketli cisimlerdeki noktaların uzaydaki konumlarını, bu noktaların birim zamanda aldıkları yolu (hız) ve hızlarında birim zamanda ortaya çıkan değişmeleri (ivme) açıklamayı amaçlar. Harekete neden olan kuvvetler dikkate alınmazsa, yalnızca hareketleri kısıtlanmış noktaların, bir başka deyişle, belirli bir yol üzerinde hareket eden noktaların hareketleri betimlenebilir. Kısıtlamasız ya da serbest harekette ise izlenecek yolu cismi etkileyen kuvvetler belirler.Bir doğru üzerinde yol alan bir noktanın hareketini betimlemek için noktanın belirli zamanlardaki konumlarını saptamak yeterlidir. Böyle bir hareketin sürekli bir tanımı için, konumu zamanın fonksiyonu olarak veren matematiksel bir eşitlik gereklidir.Eğri bir yol üzerinde hareket eden bir noktanın konumunun betimlenmesi problemi daha karmaşıktır ve iki ya da üç boyut içermek zorundadır. Böyle bir hareketin grafik ya da matematiksel eşitlik biçimindeki sürekli tanımından yararlanmak uygun bir yöntem değildir. Örneğin, dairesel bir yörünge üzerinde hareket eden bir noktanın konumu, bir ucu dairenin merkezine, öteki ucu da hareket eden noktaya bağlı kalacak biçimde dönen bir yarıçap aracılığıyla kolaylıkla belirlenebilir. Bu dönen yarıçapa, hareketli noktanın konum vektörü denir; konum vektörü ile sabit bir yarıçap arasındaki açının değeri, zamanın fonksiyonu olarak biliniyorsa, noktanın hızının ve ivmesinin büyüklükleri hesaplanabilir. Hız ve ivme vektörel nicelikler olduğundan bunların büyüklüklerinin yanı sıra doğrultularının ve yönlerinin de belirlenmesi gerekir. Hız vektörü izlenen yola her zaman teğettir; ivme vektörünün ise, biri izlenen yola teğet, öteki bu teğete dik olmak üzere iki bileşeni vardır.Temel Fizik derslerinde, cicimlerin hareketleri incelenirken, cisimler boyutlarından bağımsız kütle merkezlerinde bir noktadanibaretmiş gibi (m kütleli bir parçacık gibi) kabul edilirler ve hesaplamalar bu kabul doğrultusunda yapılır.

2. Sayfa
Kinematiğin Temel KavramlarıBir hareketi tarif ederken mutlaka başlangıç noktasını (referans noktası) belirtmemiz gerekir. Fiziksel dünyada bu bir ağaç, ev ya da her hangi bir cisim olabilir. Ancak kağıt üzerinde bilimsel bir hesaplama yaparken koordinat sistemi seçilmeli, çizilmeli ve hareket bu koordinat ekseninin orijinine (0;0) göre tarif edilmelidir.KonumBir cismin seçilen koordinat ekseninin orijinine (başlangıç noktası)göre bulunduğu yere konum denir. Konum, Kartezyen koordinat sisteminde üç boyutlu ise (x;y;z), iki boyutlu ise (x;y) uzaklıkları verilerek belirtilir.Üç boyutlu uzayda cismin konumunun belirlenmesiİki boyutlu düzlemde cismin konumunun belirlenmesi

3. Sayfa
Alınan Yol ve Yer DeğiştirmeCisim bulunduğu konuma giderken farklı yollar izleyebilir. Cismin bulunduğu konuma giderken, farklı zamanlarda bulunduğu konumları birleştiren çizgiye alınan yol ya da cismin yörüngesi denir. Alınan yol skaler bir değer olup SI birim sisteminde uzunluk birimi olan metre ile ölçülür. Oysa ki cismin başlangıç noktası ile bulunduğu konumu birleştiren doğru büyüklüğündeki vektöre konum vektörüdenir. Konum vektörü vektörel bir büyüklük olup 𝑟 sembolü ile gösterilir ve alınan yoldan bağımsızdır. SI birim sisteminde birimi metre’ dir.

4. Sayfa
A: cismin ilk konumu B: cismin son konumu𝑟!: referans noktasından cismin ilk konumuna çizilen yönlü çizgi𝑟!: referans noktasından cismin son konumuna çizilen yönlü çizgi∆𝑟: cismin konumundaki değişimveya derste kullanacağımız bilimsel isimleriyle;𝑟!: A noktası için konum vektörü𝑟!: B noktası için konum vektörü∆𝑟: cismin bir konumdan (A) başka bir konuma (B) gidişini gösteren yer değiştirme vektörü

5. Sayfa
Ortalama Hız ve Ortalama SüratOrtalama hız bir cismin, yer değiştirme hareketinin yavaşlığını ya da çabukluğunu anlatmak için kullanılan bir kavramdır. Hız, vektörel bir büyüklük olup yer değiştirme vektörünün birim zamandaki değişimidir ve𝑣!"#= ∆𝑟∆𝑡( 𝑚𝑠)! !∆𝑡 = 𝑡 − 𝑡 : 𝑔𝑒ç𝑒𝑛 𝑧𝑎𝑚𝑎𝑛bağıntısı ile verilir.Ortalama sürat ise cismin hareketi boyunca izlediği toplam yolu ne kadar yavaş veya çabuk aldığıyla ilgili bir büyüklük olup skaler bir değerdir.!"ç!" !"#$%& !"#"$𝑣!"# = !"!!"! !"#$%& !"# ( 𝑚 𝑠 ) (SKALER NİCELİK)Hem ortalama hızın hemde ortalama süratin SI birim sistemindeki birimleri 𝑚 𝑠’ dir.Eğer cisim doğrusal bir yol boyunca hareket ediyorsa ortalama sürat ortalama hızın büyüklüğüne eşit olur.Örneğin bir araba 20 m/s hızla güneye gidiyor denildiğinde, bu ifade arabanın hem süratini hem de yönünü bize söyler. Kısaca hız arabanın izlediği yol doğrusal olduğundan arabanın sürati hız vektörünün büyüklüğüne, 20 𝑚 𝑠, eşit olur.

6. Sayfa
Ortalama İvmeİvme hareket eden cismin hızının zamanla değişim oranının ölçüsüdür. Ortalama ivme;𝑎!"#= ∆𝑣∆𝑡bağıntısı ile verilir. Vektörel bir büyüklüktür ve SI birim sistemindeki birimi 𝑚 𝑠!’ dir.𝑣𝑎Bir cisim sabit hızla hareket ediyorsa, hızının değişmediği dolayısı ile hız vektörünün değişim oranının yani ivmesinin sıfır olduğu unutulmalıdır.Negatif ivmenin; hızda azalma (yavaşlama) anlamına gelmediği, ivme vektörel bir büyüklük olduğundan eksi işaretinin azalmayı değil yönü gösterdiği unutulmamalıdır.Örneğin sağa doğru olan doğrultuyu +x doğrultusu olarak seçersek; +x𝑣 𝑣 𝑣𝑎 𝑎 𝑎+x yönünde hızlanma +x yönünde yavaşlama -x yönünde yavaşlama -x yönünde hızlanma

7. Sayfa
Ani Hız ve Ani İvmeAdlarının da ifade ettiği gibi herhangi bir “an” daki hız ve ivme kavramlarıdır. An dediğimizde aslında en kısa zamandan bahsetmekteyiz, bu durumun matematiksel karşılığı zamanın sıfıra gitmesidir. Dolayısıyle;𝑣 = lim∆!→! ∆! = !!∆! !"ani hız ifadesi olur. Ayrıca 𝑣 = 𝑣𝑟 ≡ 𝑆ü𝑟𝑎𝑡×𝑌ö𝑛𝑎 = lim∆!→! ∆! = !!∆! !"ise ani ivme ifadesi olur.Eğer hareket sabit ivme ile gerçekleştiriliyor ise; bu iki kinematik eşitlik düzenlenip integral alındıktan sonra aşağıda hız ve pozisyon için verilen sadece sabit ivmeli hareket için geçerli iki denklem elde edilir:𝑣! = 𝑣! + 𝑎𝑡! :hız denklemi,!!𝑟! = 𝑟! + 𝑣!𝑡! + ! 𝑎𝑡!:konum denklemi.Bu denklemdeki vektörel parametrelerin birim vektör notasyonunda yazılması gerekliliği unutulmamalıdır𝑣 = !! ve 𝑎 = !!!" !"ifadeleri fizikte kinematik eşitlikleradını alır.

8. Sayfa
Örnek: Bir öğrenci A noktasında bisikletine binerek pedal çevirmeye başlar. Düz bir çizgi üzerinde sabit 𝑎 = 0.002𝚤 𝑚 𝑠! lik ivme ile 30 dakika boyunca ilerler ve B noktasına varır. B noktasında U-dönüşü yapar ve bu noktada ulaştığı sabit sürati koruyarak 1km mesafe kat ederek C noktasına varır.A noktası ile B noktası arasındaki mesafeyi hesaplayınız.öğrencinin B noktasında ulaştığı sürati hesaplayınız.öğrencinin bu hareket boyunca kat etiği toplam mesafeyi hesaplayınız.öğrencinin toplam yer değiştirmesini hesaplayınız.öğrencinin ortalama süratini hesaplayınız.öğrencinin ortalama hızını hesaplayınız.Örnek: Bir parçacık 𝑥-ekseni boyunca 𝑥 = 2 𝑡! + 𝑡 − 4 denklemine göre hareket etmektedir. Buna göre parçacığın;t =2s ve t =5 s zaman aralığındaki yer değiştirmesinin büyüklüğünü belirleyiniz.t = 2s ve t =5 s zaman aralığındaki ortalama hızının büyüklüğünü belirleyiniz.herhangi bir t anındaki hızını belirleyiniz, ve 𝑡 = 4𝑠 anındaki hızını bulunuz.herhangi bir t anındaki ivmesini belirleyiniz, ve 𝑡 = 4𝑠 anındaki ivmesini bulunuz.

9. Sayfa
BİR BOYUTTA HAREKETDüzgün Doğrusal HareketHareketli bir cisim bir doğru üzerinde eşit zaman aralıklarında eşit miktarda yer değiştirmeler yapıyorsa bu cismin hareketine düzgün doğrusal hareket denir. Hareket doğrusal olduğundan tek boyutludur. Hareketin tek boyutlu olması demek; hareketin sadece x, y veya z ekseninde olduğu anlamına gelir ve bu eksenlerde hareket ya ileri doğrudur (pozitif eksen yönünde) ya da geriye doğrudur (negatif eksen yönünde).şekil: düzgün doğrusal hareket yapan bir otobüsün hareketi. Otobüs sabit v hızı ile eşit t zamanlarında eşit x yollarını kat eder.

10. Sayfa
şekil: düzgün doğrusal hareket yapan bir cismin konum-zaman, hız-zaman, ve ivme-zaman grafikleri. Üstteki grafikler +x doğrultusunda sabit +v hızı ile ilerleyen bir cismi, aşağıdakiler ise –x doğrultusunda sabit –v hızı ile ilerleyen bir cismi gösterir.Doğrusal hareket x ekseni üzerinde gerçekleşiyor ise konum vektörü (𝑟 = 𝑥𝚤 + 𝑦𝚥 + 𝑧𝑘), x’e, hız vektörü 𝑣 = 𝑣!ı + 𝑣!𝚥 + 𝑣!𝑘 , 𝑣!’ eve ivme vektörü (𝑎 = 𝑎!𝚤 + 𝑎!𝚥 + 𝑎!𝑘) ise 𝑎!’ e indirgenir.Doğrusal hareket y ekseni üzerinde gerçekleşiyor ise konum vektörü (𝑟 = 𝑥𝚤 + 𝑦𝚥 + 𝑧𝑘), y’ye, hız vektörü 𝑣 = 𝑣!ı + 𝑣!𝚥 + 𝑣!𝑘 , 𝑣!’ ye ve ivme vektörü (𝑎 = 𝑎!𝚤 + 𝑎!𝚥 + 𝑎!𝑘) ise 𝑎!’ ye indirgenir.Düzgün doğrusal harekette cismin hızı sabittir ve hız sabit olduğundan dolayı da ivmesi sıfırdır.

11. Sayfa
Düzgün Değişen Doğrusal HareketHareketli bir cisim bir doğru üzerinde ilerlerken hızı, eşit zaman aralıklarında eşit miktarlarda artıyor ya da azalıyorsa bu cisim düzgün değişen doğrusal hareket yapıyor, denir. Bu harekette cismin ivmesi sabittir. Hareket doğrusal olduğundan tek boyutlu bir harekettir.şekil: sabit ivmeyle +x yönünde yavaşlayan araba. Yavaşlama sabit ivmeyle gerçekleştiği için arabanın sürati eşit zaman aralıklarında eşit miktarda azalır.Örnek: Doğrusal bir yolda 90 𝑘𝑚 𝑠𝑎𝑎𝑡 sabit süratle ilerleyen bir araba 30 𝑑𝑎𝑘𝑖𝑘𝑎 da kaç metre yol alır?

12. Sayfa
şekil: düzgün değişen doğrusal hareket yapan bir cismin konum-zaman, hız-zaman, ve ivme-zaman grafikleri. Üstteki grafikler durgun halden başlayıp +x doğrultusunda +a ivmesi ile hızlanan, aşağıdakiler ise durgun halden başlayıp –x doğrultusunda sabit –a ivmesi ile hızlanan bir cismi gösterir.

13. Sayfa
Serbest Düşme HareketiBir cisim belli bir yükseklikten ilk hızı sıfır olacak şekilde serbest bırakılırsa, cisim hızlanarak yere doğru düşer. Cismin bu hareketine serbest düşme denir. Bu durumda havanın sürtünmesi ihmal edildiğinde cisme sadece yer çekimi ivmesi etki eder ve bu ivme cismin düzgün hızlanarak yere düşmesine neden olur. Yer çekimi ivmesinin sembolü 𝑔 olup büyüklüğü 𝑔 = 9,81 𝑚 𝑠’ dir. Yönü daima yer kürenin merkezine doğrudur.Örnek: Bir tenis topu 1 m yükseklikten serbest bırakıldığında top;Ne kadar sürede yere düşer?Yere çarptığı andaki hızı ve sürati nedir?Şekil: serbest düşme hareketi; ağaçtan kopan bir elma veya belli bir yükseklikten ilk hızsız bırakılan bir cisim sadece yer çekimi ivmesinin etkisi altındadırlar ve serbest düşme hareketi yaparlar.

14. Sayfa
Yukarıdan Aşağıya Düşey Atış HareketiBir cisim yukarıdan aşağıya bir ilk hız (𝑣!) ile fırlatılır ise cisim yer çekim ivmesinin etkisi altında hızlanarak hareketine devam edecek ve yere düşecektir.Örnek: Bir taş 100 m yüksekliğindeki bir uçurumun tepesinden 30 𝑚 𝑠 süratle aşağıya atılıyor.Taş ne kadar sürede yere düşer?Taşın yere çarptığı andaki hızı nedir?Şekil: yukarıdan aşağıya ilk hızla başlayarak hareket; yukarıdan aşağıya düşey atış hareketi.

15. Sayfa
Aşağıdan Yukarıya Düşey AtışEğer bir cisim aşağıdan yukarıya doğru 𝑣! ilk sürati ile atılırsa sürtünmenin ihmal edildiği durumda cisim aşağıdan yukarıya düşey hareket yapar. Böyle bir cisim sahip olduğu ilk hızla yükselmeye başlar. Üzerine aşağı yönlü yerçekimi etki edeceğinden cismin sürati gittikçe azalır, yani cismin yukarı hareketi yavaşlayan bir harekettir. Belli bir noktaya gelindiğinde cismin sürati sıfırlanır, bu noktaya cismin ulaşabileceği maksimum yükseklik denir. Bu noktada, cisim yerçekimi etkisinde serbest düşmeye başlar ve hızlanarak gidiş güzergahını aynen geri inmeye başlar. Enerji korunum ilkeleri gereği cisim yukarı çıkarken ve aşağı inerken ayni yükseklikteki hızlarının ayni olmasıgerekliliği unutulmamalıdır.Şekil: aşağıdan yukarıya düşey atış. Hiçbir cisim ilk hız verilmeden kendiliğinden yükselmeye başlayamaz. İlk hızla yükselen her cisim ise yer çekimi etkisinden dolayı önce yavaşlar, sonra durur ve daha sonra geri aşağı inmeye başlar.

16. Sayfa
Örnek: Bir top yerden dikey olarak yukarı doğru 30 m/s süratle fırlatılıyor.Topun çıkabileceği maksimum yükseklik nedir?havada kalma süresi nedir?Örnek: Bir taş düşey olarak yukarıya doğru 𝑣! = 20 𝑚/𝑠’ lik ilk süratle fırlatılmıştır. Taş aşağıya doğru düşerken fırlatıldığı noktanın 5𝑚üzerinde fırlatıcı tarafından tekrar yakalanmıştır.Taşın maksimum yükseklikteki hızı nedir?Taşın maksimum yükseklikteki ivmesi nedir?Taş yükselirken ivmesi ne kadardır?Taş geri inerken ivmesi ne kadardır?Taş kaç saniye sonra yakalanmıştır?Taşın ulaştığı maksimum yükseklik nedir?Taşın yakalanmadan hemen önceki hızı nedir?Taşın toplam yer değiştirmesi nedir?Taşın aldığı toplam yol ne kadardır?Taşın bu hareket için ortalama hızı nedir?Taşın bu hareket için ortalama sürati nedir?

17. Sayfa
Problem 1: Düzgün ivmeyle hareket eden bir cismin x koordinatı 3 cm olduğu zaman hızı 12 cm/s’ dir. 2 s sonra x koordinatı -5 cm ise, ivmesinin büyüklüğü nedir?Problem 2: Bir öğrenci önce doğu yönünde 30 𝑑𝑎𝑘𝑖𝑘𝑎 boyunca 1 𝑚 𝑠 süratle ilerler. Ulaştığı noktada durur ve 15 𝑑𝑎𝑘𝑖𝑘𝑎 boyunca dinlenir. Sona 45 𝑑𝑎𝑘𝑖𝑘𝑎batı yönünde ilerleyerek 2000 𝑚 daha yol alır.öğrencinin doğu yönünde kat ettiği mesafeyi hesaplayınız.öğrencinin bu hareket boyunca kat ettiği toplam mesafeyi hesaplayınız.öğrencinin toplam yer değiştirmesini hesaplayınız.öğrencinin ortalama süratini hesaplayınız.öğrencinin ortalama hızını hesaplayınız.Problem 3: Bir parçacık x-ekseni boyunca 5𝑡! + 2𝑡 − 8 denklemine göre hareket etmektedir. Buna göre parçacığın;t = 1 s ve t = 5 s zaman aralığındaki yer değiştirmesinin büyüklüğünü belirleyiniz.t = 1 s ve t = 5 s zaman aralığındaki ortalama hızının büyüklüğünü belirleyiniz.herhangi bir t anındaki hızını belirleyiniz. herhangi bir t anındaki ivmesini belirleyiniz.

18. Sayfa
Problem 4: Bir bisikletli önce 20 𝑘𝑚 𝑠𝑎𝑎𝑡 sürat ile 240 dakika boyunca doğuya doğru yol alır sonra burdaki kampta 2 saat dinlenmek için durur ve daha sonra 110 dakika boyunca geri batıya doğru pedal çevirerek 4500 metre yol kat eder. SI birim sisteminde,a)b)c)d)Bisikletlinin kat ettiği toplam yolu bulunuz.. Bisikletlinin toplam yer değiştirmesini bulunuz. Bisikletlinin ortalama süratini bulunuz.Bisikletlinin ortalama hızını bulunuz.Problem 5: Bir cismin zamana bağlı konum vektörü aşağıdaki formda tanımlanmıştır.𝑟 = 3𝑡 + 𝑡! 𝚤 + 4𝑡 − 2𝑡! 𝚥 (𝑚)burada 𝑡 saniye cinsinden zamandır. Bu cismin;t1=1s, t2=2s zaman aralığında yapacağı yer değiştirmenin vektörel ifadesini, ∆𝑟, bulunuz.𝑡 = 2𝑠 anındaki hız vektörünü, 𝑣, bulunuz.𝑡 = 2𝑠 anındaki ivme vektörünü, 𝑎, bulunuz.Problem 6: Bir cismin zamana bağlı konum zamana bağlı konum bileşenleri 𝑥(𝑡) = 5𝑡! ve 𝑦(𝑡) = 2𝑡! + 4 olarak tanımlanmıştır.Cismin zamana bağlı konum denklemini vektörel olarak, 𝑟, yazınız.t1=1s, t2=5s zaman aralığında yapacağı yer değiştirmenin vektörel ifadesini, ∆𝑟, bulunuz.𝑡 = 2𝑠 anındaki hız vektörünü, 𝑣, bulunuz.𝑡 = 2𝑠 anındaki ivme vektörünü, 𝑎, bulunuz.

19. Sayfa
Problem 7: Bir harita Atlanta’yı, Dallas’ın 5˚ kuzey-batı yönünde ve 1150 km uzakta gösteriyor. Aynı harita Chicago’yu, Atlanta’nın 21˚ kuzey-batı yönünde ve 900 km uzakta olduğunu gösterirse, bu bilgileri kullanarak Dallas’ tan Chicago’ ya olan yer değiştirmeyi bulunuz.Problem 8: Bir öğrenci 4𝑚 yukarıda bulunan bir penceredeki kız kardeşine düşey olarak yukarı doğru bir anahtar fırlatır. Kız kardeş anahtarı1,5𝑠 sonra tutmuştur;anahtar hangi ilk hız ile fırlatılmıştır?anahtarın yakalanmadan hemen önceki sürati nedir?

0 kişi beğendi


Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

01 | İlgi Zamiri

Belirtili isim tamlamalarında, tamlayan ismin sonuna eklenen ve tamlanan ismin yerini tutan ( -ki ) ekine ilgi zamiri denir. İlgi Zamirinin Özellikleri1. Belirtili isim tamlamasında tamlananın yerine kullanılır.
2. Tamlayan eklerinin üzerine gelir.
3. Ek hâlindeki tek zamirdir. “-ki”
4. Eklendiği kelimeye bitişik yazılır ve bir ismin (tamlananın) yerini tutar.
5. Büyük ve küçük ünlü kurallarına uymaz; sadece –ki şekli vardır:
enim kalemim→benimki
onun eli→onunki
Orhan’ın puanına.. - Yazıya Git..

02 | İlgi Adılı

Belirtili isim tamlamalarında, tamlayan ismin sonuna eklenen ve tamlanan ismin yerini tutan ( -ki ) ekine ilgi adılı denir.
İlgi Adılının Özellikleri
1. Belirtili isim tamlamasında tamlananın yerine kullanılır.
2. Tamlayan eklerinin üzerine gelir.
3. Ek hâlindeki tek zamirdir. “-ki”
4. Eklendiği kelimeye bitişik yazılır ve bir ismin (tamlananın) yerini tutar.
5. Büyük ve küçük ünlü kurallarına uymaz; sadece –ki şekli vardır:
enim kalemim→benim
ki

onun eli→onun
ki
Yazıya Git..

03 | İlgi Cümlesi

Çekimlenmiş bir fiilden oluşan yan cümleciğin, temel cümleye “ki” bağlacıyla bağlandığı cümlelerdir. Temel cümle çoğu zaman “ki” den önceki öğedir.

Örnek: “Anladım ki o da beni seviyormuş.” cümlesinde “anladım” yüklemdir. “Neyi anladım?” diye sorarsak “o da beni seviyormuş” sözü gelir; bu nesnedir. Aslında bir cümle olabilen söz öbeği nesne görevinde kullanıldığı için yan cümlecik oluşturmuştur. Yükleme “ki” bağlacıyla bağlandığı için cümle.. - Yazıya Git..

04 | Nedir.Org

→MERHABA←⇒Arkadaşlar:1.) Bu siteyi çok beğendim ama nasıl puan kazanılıyor? Açıklarsanız sevinirim.2.) Bir de çoğu kişiye arkadaşlık isteği attım mesaj attım ama kimse cevap vermedi lütfen cevap verin.→İYİ GÜNLER← - Yazıya Git..

05 | İlgi Eki

Bağlantı kavramı veren ek. Türkçede bu kavram isim görevli kelimeye -ki ekinin bağlanmasıyla sağlanır. Bu ek ünlü uyumlarına aykırı düşer ve çoğu kez kalma durumuyla kalıplaşır - Yazıya Git..

06 | Alanı 144 cm2 olan karenin çevresi kaç cm'dir?

Lütfen anlatarak yapar mısınız?
NOT=4. sınafa gidiyorum. - Soruya Git..

07 | Alanı bulmak için ne yapmalıyız

Alanı bulmak için ne yapmalıyız - Soruya Git..

08 | Nedir.Org Nedir

Nedir.Org Nedir Nasıl Çalışır ? Site Hakkında Bilgi ? - Soruya Git..

10 | Alanı 196 metrekare olan kare şeklindeki bir havuzun çevresi kaç...

lütfen çabuk olun çok önemli yazan kişilerden Allah Razı Olsun... - Soruya Git..
Geri
Geçmiş
Soru Sor
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • muzur06
  muzur06
  Belirtmemiş
 • Mecruh
  Mecruh
  Belirtmemiş
 • http  ssb100k form 434729 ssr ias lab de
  http ssb100k form 434729 ssr ias lab de
  Belirtmemiş
 • Eylem Karademir
  Eylem Karademir
  Belirtmemiş
 • Sercan Çığır
  Sercan Çığır
  Belirtmemiş
 • esoes
  esoes
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • Deniz mavi
  Deniz mavi
  Belirtmemiş
 • Büşra Dere
  Büşra Dere
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya
Sitemizi kullanarak, Çerez Politikamızı , Gizlilik Politikamızı ve Hizmet Şartlarımızı okuduğunuzu ve anladığınızı kabul edersiniz.. Detay. ×