Nedir.Org
 • 1
3240
10
Okunma
3
Cevap
1
Soru :

Kömür türü bulmaca

Bulmacada Kömür türü sorusunun cevabı nedir?
Bölüm: Bulmaca
Durum: Çözüldü
Tarih: 4 hf. önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Verilmiş Cevaplar


152020-07-08 00:56:01 #
Cevap :
Bulmacada 'Kömür türü' nedir sorusunun cevabı:
Kare ve çengel bulmacada sorulan 'Kömür türü' sorusunun yanıtı birden fazladır. Bu nedenle bulmacanızdaki boşluk sayısına ve harf dizilişine göre aşağıdaki cevaplarımızdan birini seçmelisiniz.


İşte cevaplar:
 1. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 6 harfli ise cevaba LİNYİT yazabilirsiniz.
 2. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 3 harfli ise cevaba KOK yazabilirsiniz.
 3. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 8 harfli ise cevaba ANTRASİT yazabilirsiniz.
 4. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 9 harfli ise cevaba TAŞ KÖMÜRÜ yazabilirsiniz.
Diğer Cevaplar:
 1. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 6 harfli ise cevaba Briket yazabilirsiniz.
 2. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 4 harfli ise cevaba Koku yazabilirsiniz.
 3. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 11 harfli ise cevaba Maden Kömürü yazabilirsiniz.
LİNYİT kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Briket (6 harfli)
ANTRASİT kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Koku (4 harfli)
TAŞ KÖMÜRÜ kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Maden Kömürü (11 harfli)
Sözlükte LİNYİT Nedir:
Linyit, kahverengi kömür de denilen ve tamamına yakını termik santrallerde yakıt olarak kullanılan kömür sıralamasında en alt sırada yer alan bir kömür çeşitidir.

Ülkemiz maden kömürü yataklarının azlığına karşın linyit kömürü rezervi bakımından oldukça zengindir. Neojen göl havzalarında oluşan linyit Güneydoğu Anadolu Bölgesi dışında hemen hemen her bölgede bulunur. Ev yakıtı olduğu kadar son yıllarda termik santrallerde kullanılmaya başlayan linyit 90 dolayındaki işletmede üretilmektedir. Ancak bunlardan çok az bir kısmınının (yaklaşık 15 adet) üretimi
100 milyon ton ve üzerindedir.

Ülkemizdeki Linyit Yatakları


Büyük kısmında termik santral bulunan zengin rezevli linyit yataklarımız arasında Afşin-Elbistan, Nallıhan, Kütahya-Seyitömer ve Tunçbilek, Manisa-Soma, Tekirdağ-Saray, Beyşehir, Sivas-Kangal, Muğla-Yatağan, Çankırı-Orta, Ankara-Beypazarı, Aşkale-Erzurum, sayılabilir. Bunlardan rezerv olarak 3.7 milyar tonla Elbistan ilk sırayı alır. Elbistan'ı Soma (426 milyon ton) ve Beypazarı (404 milyon ton) izler.

Linyit Nedir


Linyit öncelikle elektrik enerjisi üretimi için kullanılan bir kahverengi-siyah fosil yakıttır. kömür düşük rütbeli türü sayılan yakıt genellikle son yakıt olarak jeologlar tarafından kategorilere ayrılır. Tipik olarak, bu turba ve alt bitümlü kömür arasında jeolojik katı yakıt sıralamasında ölçekler uyuyor. Linyit kömür yanıcı ve ayrıca kahverengi kömür, toprak kömür veya Rosebud kömür sevk edilebilir.

Jeolojik, linyit nispeten çağında genç olduğuna inanılıyor. Bazı jeologlar bu yıl kabaca 251.000.000 önce, Mesozoyik ve Senozoyik dönemler sırasında oluşan tahmin ediyoruz. Genel olarak, yakıt peat gelen sığ derinliklerde oluşmuştur ve sıcaklıklarda az 212 ° F (yaklaşık 100 ° C) olduğu düşünülmektedir. Ayırt bitki genellikle kahverengi kömür bulunabilir kalır. Ayrıca, yakıt sıklıkla hangi onu elde edilen ahşap desenleri tutar.

Türkiyedeki Taş Kömürü ve Linyit Yatakları Haritası

Kahverengi kömür nispeten yüksek uçucu madde bir içeriğe sahiptir. Sonuç olarak, likit petrol ve gaz ürünleri içine daha kolay bitümlü kömür veya antrasit kömürü, yüksek kaliteli çeşitleri fazla gibi dönüştürülebilir. Yakıt yüksek bir doğal nem içeriğine göre,% 75'e varan bazı durumlarda karakterizedir. karbon içeriği% 30 kabaca% 25 kadar yapar Linyit kül genellikle altı ile 19 arasında% değişmektedir.

Kahverengi kömür daha fazla kömür diğer tür daha kullanmak zor olabilir. Örneğin, spontan yanma duyarlı, taşıma ve sorunlu saklayarak yapım olabilir. onun ulaşım kısıtlamaları nedeniyle, kahverengi kömür genellikle linyit maden yakınında kurulmuştur a yarar fabrikasında yakılır. Yakıt yüksek su içeriği de dağılma olasılığı, daha da değer azaltarak yapar. Bu kısıtlamaların bir sonucu olarak, kahverengi kömür genellikle dünya pazarında olduğu gibi yaygın olarak yüksek dereceli kömür ticareti değildir.

Genellikle yapı tarafından kategorilere kahverengi kömür, birkaç önemli türleri vardır. Xyloid kömür, ayrıca fosil ahşap veya bitümlü ahşap denilen ahşap lifli bir yapıya sahiptir. Fibröz linyit çoğu görünüşte turba benzeyen ve yaklaşık% 50 su ve% 30 kül oluşur. Karanlık, diğer taraftan linyit, daha fazla kömür için görünüşte benzer.

Linyit madenciliği dünya çapında Avrupa, Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri boyunca oluşur ve Rusya. Kahverengi kömür üretim daha yaygın yakıt diğer tip kıt olduğu yerlerde bulunmaktadır. Bazı çevresel kaygıları bir linyit bitki kirlilik emisyonları, genellikle büyük kömür bitkilerin diğer emisyonları daha Çünkü mayın linyit kuşatır.
Sözlükte KOK Nedir:

Kök Nedir

Dildeki varlık, kavram ve eylemlerin adları olan, anlamlı en küçük birim, köktür. Türkçede genellikle tek heceli olan kökler, dilde önceden beri vardır. Kökler, yalnız başlarına kullanılabildiği gibi eklerle de kullanılabilir.

Türkçede ister isim kökü ister fiil kökü olsun bütün kökler her zaman kelime başında bulunur ve (zamir çekiminde kök ünlüsünün değişmesi dışında) ek alma sırasında bazı ses değişiklikleri sayılmazsa, kelime köklerinde biçim değişikliği olmaz: ben-e > bana, sen-e > sana; güç-ü > gücü; sev-gi-li, dağ-cı-lık; de- > di-yor.

Kullanım alanına yapım veya çekim ekiyle çıkan bütün kelimelerde kökler açık olarak görünür. Yani çekim ve yapım ekleri kelimeden ayrıldıktan sonra geride kalan dil birliği bir anlam ifade eder: bak-ı-ş-mış-lar, genç-lik-ten. Fakat bazı isim ve fiil kökleri, uzun zamandır yalnız başlarına kullanılmadıkları için bir kısım yapım ekleriyle kalıplaşmış olarak bulunurlar. Bu tipteki kökleri de karşılaştırma yoluyla tespit etmek mümkündür: bek-le-, bek-çi, çap-kın, sav-cı, yed-ek vb.

Türkçedeki kelimeler, isim soyundan kelimeler ve fiil soyundan keli­meler olmak üzere iki ana grupta toplandığı için kelime kökleri de anlamlarına göre isim kökleri ve fiil kökleri olmak üzere ikiye ayrılır:

İsim kökleri

Varlık veya kavramları karşılayan kökler isim kökleridir. İsim kökleri­nin karşıladığı nesneler veya kavramlar tek başlarına düşünülerek zihinde canlandırılabilir. Bu özelliğiyle isim kökleri tek başlarına kullanılabilir: alt, dağ, deniz, el, genç, gök, ilk, kar, kök, taş, Türk, üst vb.

Fiil kökleri

Eylemleri karşılayan köklerdir: al-, bak-, bul-, çalış-, gel-, sor-, oku- vb.
Fiil kökleri, buradaki örneklerde olduğu gibi kendilerinden sonra kısa çizgi çekilerek yazılmalı ve bu yazılış (al-, bak-) almak, bakmak şeklinde okunmalıdır. Aksi hâlde, emir kipinde teklik ikinci kişiye göre çekimlenmiş olurlar.

Fiil kökleri, nesnelere veya kişilere çekim ekleriyle bağlanmak suretiyle kullanım alanına çıktığı için isim kökleri gibi tek başlarına kullanılamazlar. Emir kipinin ikinci teklik kişiye göre çekiminde fiil kökleri, eksiz olarak kullanım alanına çıkmış gibi görünüyor. Fakat burada da ø ekle bir çekim söz konusudur: (sen) oku ø, (sen) sor ø, (sen) yaz ø.

Varlıkları, kavramları ve eylemleri karşılayan isim ve fiil kökleri, birbi­rinden tamamen farklı dil birlikleri olduğu için ortak kök olamazlar. Barış, boya, güven, sıva, savaş, şiş, tat, toz, yama... örnekleri hem isim hem fiil kökü gibi görünmektedir. Ancak kelimelerin etimolojisi araştırıldığında bunların asıllarının fiil olduğu anlaşılacaktır.

Yansıma kelimelerin köklerini bu iki gruptan birine dahil etmek gere­kirse bunları isim kökü olarak göstermek gerekir: gürültü, horultu, patlama, haykırmak, vızıldamak.
bin (isim, 1000) - bin- (fiil); göç (isim) - göç- (fiil); güven (isim) – güven- (fiil); on (isim, 10) - on- (fiil); sap (isim, balta sapı) - sap- (fiil); var (isim) - var- (fiil); yaz (mevsim adı) - yaz- (fiil); yüz (isim, 100) - yüz- (fiil) gibi örnekler sesteş kök olarak gösterilebilir.
Sözlükte ANTRASİT Nedir:
antrasit güçlükle tutuşan, koku ve duman çikarmadan yanan bir çeşit taş kömürü. katilik ve yoğunluğu diğer kömürlerden çoktur. parmak üstünde leke birakmaz. kisa mavi renkli bir alevle yanar. kalori 9.000 - 9.500 olduğu için çok defa lokomotiflerde kullanilir. memleketimizde kastamonu ilinde bulunan antrasit kömürleşme derecesi en yüksek, jeoloji bakimindan en eski olan kömürdür.
Sözlükte TAŞ KÖMÜRÜ Nedir:
Jeolojik dönemler boyunca dönüşüme uğrayarak büyük bir kalori gücü kazanan bitki fosillerinden oluşan doğal yakıt, maden kömürü

0 kişi beğendi

00:00

Günlük Mini Bulmaca
Bilgilendirme: Bulmaca sözlüğümüzde Haberturk, Hürriyet, Sözcü ve Posta gazetesinin günlük kare ve çengel bulmacalarının cevapları ve Bulmacahane, CodyCross gibi bulmaca oyunlarının cevapları yayınlanmaktadır. Ayrıca diğer gazete bulmaca cevapları, bulmaca kitabı, çapraz, karışık bulmaca cevaplarınıda sözlüğümüzde bulabilirsiniz. Bulmaca sözlüğümüzden arama yaparak bulmaca sorunuzdaki cevabı kolayca bulabilirsiniz. Eğer cevap henüz sitemize eklenmemiş ise soru sor butonuna tıklayarak hemen cevap verilmesini sağlayabilirsiniz.

Yakın zamanda para ödüllü online bulmaca çözebileceğiniz bulmaca servisimiz yayına alınacaktır. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak en iyi bulmaca çözenler listelerimiz olacak.

Sözlüğümüzde cevabını bulabileceğiniz bulmaca çeşitleri: CodyCross bulmaca soruları, çengel bulmaca, kare bulmaca, sudoku bulmaca, rakam bulmaca, kelime şifre bulmaca, altıgen çengel bulmaca, halka bulmaca, sözcük avı, yapboz bulmaca, labirent bulmaca, mozaik bulmaca, resimli kelime bulmaca, 7 farkı bulun, lekare bulmaca ve kim milyoner olmak ister soruları ve cevapları.

Ayrıca bulmaca cevapları sözlüğümüzde aradığınız kelimenin eş anlamı, mecazen ve mecaz anlamları, eski dildeki karşılıkları, osmanlıca karşılıklarıi, zıt anlamlarını bulabilirsiniz.

Unutmayın bulmaca çözmek zekanızı geliştirdiği gibi çağımızın en kötü hastalıklarından biri olan alzheimer içinde doktorlar tarafından en önerilen çözümlerden biridir. Şimdiden güzel, sağlıklı günler dileriz..

Soru Sor Cevapsız Sorular Bulmaca Sözlüğü
Benzer Sorular
Günün Bulmaca Cevapları
hantol
12 dk. önceÜnsüz bulmaca
hantol
12 dk. önceToygar bulmaca
hantol
26 dk. önceDinsizlik bulmaca
hantol
40 dk. önceDahiyane bulmaca
hantol
40 dk. önceHafi bulmaca
hantol
54 dk. önceBulmacada Talan
hantol
1 saat önceAtomal bulmaca
ArdaPat
1 saat önceSosyelleşme nedir
hantol
1 saat önceİpotekli bulmaca
ArdaPat
1 saat önceÖlü giysisi
ArdaPat
1 saat önceManzum 4 harfli
hantol
1 saat önceÇürüme bulmaca
hantol
1 saat önceMeşin bulmaca
hantol
2 saat önceDitme bulmaca
hantol
2 saat önceKırış bulmaca
hantol
2 saat önceKartal bulmaca
hantol
2 saat önceTabiye bulmaca
ArdaPat
3 saat önceEter kokusuArama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Burak38233823
  Burak38233823
  Belirtmemiş
 • omeojones
  omeojones
  Belirtmemiş
 • iclalim
  iclalim
  Belirtmemiş
 • gokturk
  gokturk
  Belirtmemiş
 • rehaoner
  rehaoner
  Belirtmemiş
 • Paksoy
  Paksoy
  Belirtmemiş
 • denizzzzzz
  denizzzzzz
  Belirtmemiş
 • faruk34
  faruk34
  Belirtmemiş
 • Ажар Жакенова
  Ажар Жакенова
  Belirtmemiş
 • 62mea
  62mea
  Belirtmemiş
 • Elif Aslan
  Elif Aslan
  Belirtmemiş
 • lilisaya
  lilisaya
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • Sevimlişey
  Sevimlişey
  Belirtmemiş
 • Berzan
  Berzan
  Belirtmemiş
 • Kartalaltan
  Kartalaltan
  Belirtmemiş
 • Erkan
  Erkan
  Belirtmemiş
 • Batuhcan
  Batuhcan
  Belirtmemiş
 • Mehmetkaptan55
  Mehmetkaptan55
  Belirtmemiş
 • viento
  viento
  Belirtmemiş
 • sansar
  sansar
  Belirtmemiş
 • Vurgun3
  Vurgun3
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Hsynnn
  Belirtmemiş
 • Cemmm
  Cemmm
  Belirtmemiş
 • Fasterx
  Fasterx
  Belirtmemiş
 • keskin
  keskin
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya