Nedir.Org
 • 1
23660
3
Okunma
649
Cevap
3
Soru :

Konuşma dili neden çeşitlenmiştir buna temel etken olan problem neler olabilir

Konuşma dili neden çeşitlenmiştir buna temel etken olan problem neler olabilir
Bölüm: Felsefe
Durum: Çözüldü
Tarih: 1 ay önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


182020-12-05 18:38:12 #
Cevap : Konuşma dili;
 1. Çevreye,
 2. iklime,
 3. kültüre,
 4. coğrafyaya,
 5. bilim ve teknolojiye bağlı olarak çeşitlenme göstermiştir.
Çünkü dil ihtiyaçtan doğmuştur ve o ihtiyacı karşılayabilecek etrafında ne varsa kullanmıştır. Bana göre temel etken çevredir.
0 kişi beğendi
32020-12-05 18:40:56 #
Cevap :

Dilin Doğuşu Hakkında Kuramlar

 1. Beden dili (işaret dilinin zamanla jestlerden mimiklere doğru incelmesi ve sesle iletişimi sağlaması)
 2. Ünlemler (önce ünlemler sonra diğer sözcük türleri doğdu)
 3. Yansıma (üf, üflemek; hır, hırlamak gibi yansıma sözcükler dili doğurdu)
 4. İş (dil, ortak çalışma ve birlikte iş görmeden doğdu)
 5. Toplumsal İhtiyaçlar (sözcükler, toplumsal gereksinimden hareketle doğdu)
 6. Kutsal kaynaklar (kuram değil; Tevrat ve Kuran’da yazanlar ile Babil Kulesi efsanesi)
dilin çeşitlenmesinde en önemli evre bence yansıma aşamasıdır çünkü çevrede gördüğü seslerden yansıma sözcükler doğdu buda farklı çevre ve coğrafyadaki insanların dillerinin farklı olmasında en önemli faktördür.
0 kişi beğendi
22020-12-05 18:38:30 #
Cevap : DİLİN ÇEŞİTLENMESİ
Bir dil çeşitli bölgelerde ve farklı toplum kesimlerinde birtakım ayrılıklar gösterir. Bunların başlıcaları şunlardır:

a) kültür dili
Yazarlar, şairler, bilim adamları ve basın yayın organları çok daha düz­gün bir dil kullanırlar. Dilin bu biçimine kültür dili denir.

b) şive
Kişilerin eğitim ve kültür düzeylerine, geçim ve meslek durumlarına göre ortaya çıkan konuşma ayrılıklarına şive denir.

Aynı düşüncenin değişik şivelerde söylenişine örnek:
- Arkadaşınız hakkında olumlu izlenimlerim var.
- Arkadaşınızı gözüm tuttu.

c) ağız
Aynı dilin konuşulduğu bir ülkenin bölgeleri, kentleri, köy ve kasabaları arasındaki yazıya geçmeyen konuşma ayrılıklarıdır.
Örnek: Karadeniz ağzı, Trakya ağzı ...

d) lehçe
Birden çok ülkede konuşulan diller zamanla büyük değişikliklere uğrar. Bu değişiklikler zamanla yazıya da geçer. Öyle ki aynı dili konuşmasına rağmen iki ayrı ülke insanı anlaşmakta zorluk çeker. Bu konuşma ve yazma ayrılıklarına lehçe denir.

Örneğin, Türkçe dili, Azeri lehçesi, Çağatay lehçesi, Anadolu lehçesi gibi lehçelere ayrılmıştır.

0 kişi beğendi


Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

01 | Dilin yozlaşmasıyla ilgili bir kompozisyon örnekleri

Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan bir vasıtadır. Milleti var eden unsurlardan biri de dildir; aynı dili konuşan insanlar, kendi aralarında bir bütün oluştururlar. Dil, bir milletin ortak malıdır. Millet, aynı dili konuşan insanlar topluluğudur. Dilin bozulması ile, millet çözülmeye başlar. Bu nedenle, milli dil üzerinde hassasiyetle durmak gerekir. Dilin yozlaşması, milli kültürün de yozlaşmasına zemin hazırlar.

Diller, kendi tabii kanunları içinde, zamanla, ağır ağır değişir, yenilenirler. Zaman içinde bazı kavramlar unutulur,.. - Yazıya Git..

02 | Temel Haklar

İnsan hakları, insanların doğuştan sahip olduğu evrensel nitelikte olan haklardır.

İnsan haklarının temelini, 10 Ocak 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile 4 Kasım 1950 tarihli İnsan Haklan Sözleşmesi oluşturmuştur. Bu beyanname ve sözleşmede yaşama hakkı, kişi özgürlüğü ve güvenliği, düşünce, din ve vicdan özgürlüğü, ifade özgürlüğüne verilmiştir. Bunlar bizim anayasamızda da yer almaktadır.

Anayasamızın 12. maddesince kişiliğine bağlı, dokunulamaz, devredilemez, vazgeçilemez temel hak ve.. - Yazıya Git..

03 | Dilin Özellikleri

1. Anlaşma aracıdır: Dilin birinci ve asıl fonksiyonu anlaşma aracı olmasıdır.” Ancak onun vasıtalığını yanlış anlamamak lâzımdır. Zira dil,tabiî bir vasıtadır. Gelişigüzel bir vasıta,maddî bir vasıta,gelip geçici iğreti bir vasıta,bir alet değildir. Dil,canlı bir vasıta gibidir. İnsanlara, fertlere hizmet eder; fakat insanların, fertlerin keyfine tâbi değildir. İnsanlar, onu istedikleri biçime sokamazlar, ona değişik bir şekil veremezler. Onu olduğu gibi kabul etmeğe,onun hususiyetlerine dikkat etmeğe,onun tabiatına uymağa, onun.. - Yazıya Git..

04 | Temel Sağlık Hizmetleri Kavramı

Sağlık, Dünya Sağlık Örgütü tanımına göre “sadece hastalık ya da sakatlığın olmayışı değil kişinin bedenen ruhen ve sosyal yönden kendisini iyi hissetmesi halidir”. Bir diğer tanımlamaya görede “kişinin fiziksel, biyolojik ve sosyal çevresi arasındaki denge ve hal, hareket ve davranışlarının uyumlu olması” durumudur.

Temel Sağlık Hizmetleri Kavramı
Çağımızın sağlık hizmetleri anlayışı, 1978 yılında Kazakistan’ın Alma- Ata şehrindeki hemen hemen bütün ülke ve uluslararası kuruluşların.. - Yazıya Git..

05 | Temel Hak Ve Özgürlükler Hangi Durumlarda Kısıtlanır?

Temel Hak Ve Özgürlükler Aşağıdaki Durumlarda Kısıtlanabilir:1-) Savaş hali2-) Seferberlik3-) Sıkı yönetim4-) Olan üstü hal5-) Kamu Sağlığı ve güvenliği - Yazıya Git..

07 | Dilin yozlaşması hakkında bilgi

Dilin yozlaşması hakkında bilgi kompozisyon deneme sunum - Soruya Git..

08 | Temel Hak ve Özgürlülükler

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..

10 | Temel sağlık hizmetleri nedir

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Büşra Dere
  Büşra Dere
  Belirtmemiş
 • miraç Sancar
  miraç Sancar
  Belirtmemiş
 • muzur06
  muzur06
  Belirtmemiş
 • emrah07
  emrah07
  Belirtmemiş
 • Fatih Çam
  Fatih Çam
  Belirtmemiş
 • Hatip Kalkan
  Hatip Kalkan
  Belirtmemiş
 • mountaingoat
  mountaingoat
  Belirtmemiş
 • Deniz mavi
  Deniz mavi
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya
Sitemizi kullanarak, Çerez Politikamızı , Gizlilik Politikamızı ve Hizmet Şartlarımızı okuduğunuzu ve anladığınızı kabul edersiniz.. Detay. ×