• 1
3
Okunma
3636
Cevap
1
Soru :

Kültürel Süreçler Nelerdir

Kültürel Süreç Nedir ? Kültürel süreç örnekleri
Bölüm: Kültür
Durum: Çözüldü
Tarih: 4 yıl önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Verilmiş Cevaplar


12015-10-23 14:23:41 #
Cevap : Kültür zamanda ve mekanda değişme özelliği gösterir. Bu değişme özelliğinin bireylerle ve başka kültürlerle etkileşiminden doğan biçimlerine kültürel süreç denir.

KÜLTÜRLEME: Toplumun bireyleri kendi kültürünü benimseyecek şekilde etkilemesi ve değiştirmesidir. Yaşam boyu süren bu süreçte en etkin araç eğitimdir.

KÜLTÜREL YAYILMA: Kültür ögelerinin bir toplumda dıştan içe veya içten dışa; başka kültürlerden etkilenmesi ya da başka kültürleri etkilemesidir.

KÜLTÜRLENME: Birey ya da toplumsal grupların birbirlerini etkileyerek geleneksel kültürlerine yeni ve özgün katkıda bulunmaları sürecidir. 

KÜLTÜRLEŞME: 
Farklı toplumlarda yetişmiş birey ve grupların birbirleriyle etkileşime girmeleri sonucu her ikisinin de değişmesine ve yeni bir kültür bileşiminin ortaya çıkmasına denir. Kavram olarak kültürlemenin tersi bir süreci anlatır. Kültürleme, bireyin veya grubun kendi kültüründen öğrendiklerinin tümü iken; kültürleşme insanın başka toplumlardan öğrendikleri veya bir toplumun diğerinden aldıkları ögelerle yeni sentezlere ulaşmasıdır.

KÜLTÜREL BÜTÜNLEŞME: Toplumda kabul gören yeni bir kültür ögesinin, toplumun kültür yapısı ile uyumlu bütünlük sağlamasıdır.

KÜLTÜR ŞOKU: 
Kendi kültürel ortamından ayrılan bireyin farklı bir kültürel ortamda karşılaştığı uyum güçlüğünün yarattığı sıkıntıdır.

ZORLA KÜLTÜRLEME: Birey yada toplumun kültürel değerlerinin başka bir kültür tarafından zorla değiştirilmesidir.

ASİMİLASYON (Kültürel Özümseme): 
Birey yada toplumun başka bir kültürü süreç içinde kendine benzetmesi ve egemenliği altına almasıdır.

KÜLTÜR EMPERYALİZMİ: Güçlü ülkelerin güçsüzleri ezmesi ya da kültürün bir tür siyasi propaganda ve kültürel sömürü aracı gibi kullanılmasıdır.

KÜLTÜREL YOZLAŞMA: Diğer kültürlerin kültürel etkilerinin altında kalan kültürlerin, kendi kültürlerini, davranış örüntülerini kaybedip kültürel bütünlüğünün tutarsızlaşmasıdır

KÜLTÜREL ÇATIŞMA: 
Farklı kültürel ögeleri benimseyen kesimler arasında yaşanan çatışmadır.

KÜLTÜREL ÇÖZÜLME: Maddi ve manevi kültür unsurlarının biri değiştiğinde diğerinin ona ayak uyduramamasıdır
0 kişi beğendi


01 | Kültürel Öğe

Kültürün belirlediği yerleşik davranış kurallarıdır. Toplumsal düzeni sağlayan bireylere yol gösteren doğru ve yanlışı olumlu ve olumsuzu belirleyen kurallar, standartlar ve fikirlere kültürel öğe denir.

Kültür, genel olarak iki öğeden oluşur:
a) Maddi Kültür Öğeleri: Binalar, her türlü araç-gereç, giysiler vb. Manevi kültür, kısaca inançlar, değerler, semboller, normlar şeklinde tasnif edilebilir.

Manevi kültür, bir milleti diğer milletlerden ayırt etme imkanı veren örf, adetler, davranışlar, ahlak.. - Yazıya Git..

02 | Kültürel Yozlaşma

Kültürel Yozlaşma (Özet) : Yabancı kültürlerin olumsuz etkisi ve toplumun kendi öz değerlerine yeterince sahip çıkmaması sonucu meydana gelen kültürel bozulmadır.

Örnek: Gençlerin batı kültürüne özenmesi, yardımlaşmanın yerini çıkarcılığın ve duyarsızlığın alması, anadilin yabancı kelimelerle yozlaşması, dini bayramların özünden uzaklaşıp tatile dönüşmesi, işyeri isimlerinin yabancı kelimelerden seçilmesi. Kültürel Yozlaşma NedirBir milletin kültürel değerlerini kaybetmesi, aslından uzaklaşmasıdır. İnsanların kendi.. - Yazıya Git..

03 | Kültürel gecikme

kültürel gecikme: bir toplumdaki maddi kültür öğelerinde meydana gelen değişim hızına, manevi kültür öğelerinin ayak uyduramaması oluşan uyumsuzluk ve görgüsüzlük durumudur.

örnek: cep telefonu (maddi kültür) hızla yaygınlaşmaktadır ancak onu kullanma görgüsü (manevi kültür) aynı hızda gelişmemektedir. bunun sonucu olarak toplu mekânlarda yüksek sesle konuşulmakta, tiyatro, cami gibi yerlerde kapatmaya özen gösterilmemektedir. ayrıca, apartman, kredi kartı, belediye otobüsü, sonradan görme zenginlik vb.
- Yazıya Git..

04 | Kültürel Yayılma

Kültürel Yayılma: Bir kültürde ortaya çıkan maddi veya manevi kültür öğesinin dünyadaki başka kültürlere yayılmasıdır.

Örnek: Spagettinin italya’dan, ulusçuluk fikrinin fransa’dan, tütünün içmenin kuzey amerika yerlilerinden, yoğurdun türklerden dünyaya yayılması gibi… Belli bir toplumda kültürün maddî ve manevî ögelerinin dıştan içe ya da içten dışa doğru yayılmasıdır. Geçmiş yıllarda misyonerler, tüccarlar, kâşişer, göçmenler aracılığıyla gerçekleşen kültürel yayılma, günümüzde kitle.. - Yazıya Git..

05 | Kültürel Şok

Kültürel Şok: Kendi kültür ortamından başka bir kültür ortamına katılan bireylerin yaşadıkları bunalım ve uyumsuzluk durumudur.

Örnek: Almanya’ya giden ilk türk işçilerin uyum sorunları, kentten köye gelin olan bir kızın uyum sorunu, doğuda bir köye atanan yeni izmirli öğretmen vb… Kültürel Şokun NedenleriKendi ülkenizden tamamen farklı olan bir ülkeye, yemeklerine, kültürüne, iklimine alışma döneminde kültür şoku yaşanabilir. İngilizce iletişim kurmakta ilk zamanlarda zorlanmak, yeni yemekler, farklı bir iklim, farklı.. - Yazıya Git..

06 | Kültürel değerlerimizden olan Türkülerimizin zamanla unutulmaması...

Kültürel değerlerimizden olan Türkülerimizin zamanla unutulmaması için hangi kişi ve kurumlar tarafından ne tür çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmaların dışında neler yapılabilir ? - Soruya Git..

07 | Kültürel yozlaşma örnekleri

Kültürel yozlaşma örnekleri - Soruya Git..

08 | Kültürel Bütünleşme Örnekleri

Kültürel Bütünleşme Nedir? Kültürel Bütünleşme Örnekleri - Soruya Git..

09 | Kültürel mirasımıza neden sahip çıkmalıyız

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..

10 | Kültürel ögelerin günümüze olan etkisi

Kültürel ögelerin günümüze etkisi nelerdir? - Soruya Git..


Benzer SorularArama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • flowers00
  Belirtmemiş
 • Emre777
  Belirtmemiş
 • Azra00
  Belirtmemiş
 • Melisnaz
  Belirtmemiş
 • Darthwader
  Belirtmemiş
 • Zalimm
  Belirtmemiş
 • kırmızıgece
  Belirtmemiş
 • şinnur
  Belirtmemiş
 • tugrabilici1313
  Belirtmemiş
 • Azra25
  Belirtmemiş
 • Vurgun3
  Belirtmemiş
 • Karadut
  Belirtmemiş
 • NazlıAdymn
  Belirtmemiş
 • kadirnur
  Belirtmemiş
 • Gokyuzumol
  Belirtmemiş
 • seyda25
  Belirtmemiş
 • Esrasibelcan
  Belirtmemiş
 • Defne0313
  Belirtmemiş
 • acugucu
  Belirtmemiş
 • Angeel
  Belirtmemiş
 • Mert Sabuncuoglu
  Belirtmemiş
 • hande321
  Belirtmemiş
 • AloneGirll
  Belirtmemiş
 • aslan009
  Belirtmemiş
 • beste
  Belirtmemiş
 • Mehmetkaptan55
  Belirtmemiş
 • HAYATA KÜSKÜN
  Belirtmemiş
 • zeus
  Belirtmemiş
 • ravensguad
  Belirtmemiş
 • AğustosKraliçem35
  Belirtmemiş
 • Cansu0909
  Belirtmemiş
 • ihsansss
  Belirtmemiş
 • keskin
  Belirtmemiş
 • nightmare
  Belirtmemiş
 • iremugras123
  Kütahya