Nedir.Org
 • 1
343
1
Okunma
7
Cevap
1
Soru :

Kültürel yabancılaşmaya örnek verebilir misiniz?

kültürel yabancılaşmaya bir örnek verebilir misiniz?
Bölüm: Sosyoloji
Durum: Çözüldü
Tarih: 1 ay önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Verilmiş Cevaplar


152020-05-27 22:04:37 #
Cevap : Kültürel Yabancılaşmaya örnek; Geçmişten günümüze çocuklarımıza verdiğimiz isimlerin değişmesidir.

Şimdi, kültürel yabancılaşmanın isim koyma üzerinde ki etkisini aşağıda ki yazıda okuyabilirsiniz.

Milletler tarih içerisinde ortak bir toplumsal hafızaya, anlam ve değerler sistemine ve sembollere sahip olarak kültür zemini üzerinde yükselmiş toplumsal formasyonlardır. Bireylerin kimliği gibi milletlerin kimliği de kolektif hafızaya ve bilince dayanmaktadır. Bu anlamlar ve değerler sitemi tarih içerisinde yaşanan tecrübeler ve diğer kültürlerle girilen etkileşimler neticesinde değişebilir. Bu nedenle kültür dinamik bir toplumsal süreçtir. Bu değişimin izlenebileceği en önemli göstergelerden biri de bireylerin çocuklarına verdikleri isimlerdir. Çünkü isim verme süreci de kültüreldir. Her toplumda olduğu gibi Türk toplumunda da çocuklara isim verme pratikleri kendine özgü kültürel dinamiklere dayanmakta, verilen isimlerin karşılık bulduğu anlam ve sembol dünyası bulunmakta, verilen isimler belli bir değerler sistemine tekabül etmektedir. Verilen isimlerin değişiminin analizi toplumların değişimini anlamak için önemli işaretler de sunmaktadır. Türk toplumunda da tarih içerisinde isim verme pratikleri değişmiş, modernleşme bu değişimi hızlandırmıştır. Kadim gelenekte genellikle Türkler çocuklarına hemen isim koymayıp, belli bir hüner veya başarı göstermesini bekleyerek ona göre isim koyarken, sonraki yüzyıllarda özellikle de İslamiyet’in kabulü ile dinî isimler baskın hale gelmiş, milliyetçilik hareketleri ile birlikte de dinî isimlerin yanına Türkçülük etkisi taşıyan İslamiyet öncesi Türk tarihinden önemli şahsiyetlerin isimlerinin verilmesinin arttığı gözlemlenmiştir. Türkiye’nin modernleşme sürecine girip toplumsal değişiminin kalkınma, kentleşme, bireyleşme gibi modern değişim dinamiklerine 1950’li yıllardan sonra sahip olmasıyla isimlerde yaşanan değişiklik önce isimlerin politizasyonu yönünde olmuştur.1980’lı yıllarla birlikte başlayan ‘modern’ olarak addedilen farklı ve özgün isim bulma çabası 2000’li yıllarda daha da yükselmiştir. Bu özgün isimlerin ortak özeliği Türk isim geleneğinden, kültürel değerler ve anlam sisteminden bir kopuşu temsil etmesidir. Bu isimlerin çoğunun bir anlamı bile bulunmamakta, kulağa alafranga geldiği ve herkesin çocuğuna koyduğu isimlerden farklı olduğu için koyulmaktadır. Bu henüz tam anlamıyla kentleşememiş yarı-köylü toplumların adaptasyon ve kendini ispat etme kompleksinin bir tezahürü olarak değerlendirilebilir. Dahası fonetik olarak kulağa alafranga gelme hassasiyeti ve bu isimlerde özelikle Türkçe harf karakterlerinden kaçınıp İngilizce harf karakterlerinin kullanımı, millî kimlikten uzak ‘evrensel isimler verme’ iddiasıyla birleştiğinde bir kültürel yabancılaşma ve self-kolonyalizm meselesi olarak tartışılabilir. İsimlerin millî kültürden yabancılaşmasına toplumda idealize edilen figürler olan popüler kültür simalarının etkisi de önemlidir zira bu çalışmada da ortaya konduğu gibi çocuklarına Türk isim geleneğinden uzak isim veren popüler kültür figürleri toplumun geneline de bunu yayabilmekte, bu isimlerin sayısı her geçen yıl artabilmektedir. Kent kültürü, kent refleksleri, ince estetik zevkleri ve görgüsünün oluşumu için birkaç kuşağın gerekli olduğu, bu geçiş döneminde pek çok problemli durum yaşanacağı gibi böyle tuhaf karşılanabilecek isimlerin çocuklara koyularak ebeveynin kendi yaşayamadığı, idealize ettiği dünyayı çocuğunun isminde somutlaştırmaya çalıştığı iddia edilebilir. İdealize edilenin kendi kültüründen geleneğinden uzak olması ise kültürel yabancılaşma örneği olarak ele alınabilir. Tam da bu noktada sinema filmleri, diziler, spor gibi popüler kültür öğelerinin bu isim değişiminde etkisi olduğu gibi ünlülerin çocuklarına koyduğu isimler de hem güncel hem de gelecekteki isim verme pratiklerini etkileyebilmektedir. Bu anlamda bizzat bazı ünlülerin çocuklarına verdiği isimlerin analiz edilmesi önem arz etmektedir. Bu çalışmada tarihsel ve kavramsal bir çerçeve oluşturulduktan sonra 2000’li yıllar Türkiye’sinin popüler kültür figürlerinin isim verme pratiklerine etkisi analizin merkezine oturtulacaktır.
0 kişi beğendi

01 | Kültürel Öğe

Kültürün belirlediği yerleşik davranış kurallarıdır. Toplumsal düzeni sağlayan bireylere yol gösteren doğru ve yanlışı olumlu ve olumsuzu belirleyen kurallar, standartlar ve fikirlere kültürel öğe denir.

Kültür, genel olarak iki öğeden oluşur:
a) Maddi Kültür Öğeleri: Binalar, her türlü araç-gereç, giysiler vb. Manevi kültür, kısaca inançlar, değerler, semboller, normlar şeklinde tasnif edilebilir.

Manevi kültür, bir milleti diğer milletlerden ayırt etme imkanı veren örf, adetler, davranışlar, ahlak.. - Yazıya Git..

02 | Kültürel Yozlaşma

Kültürel Yozlaşma (Özet) : Yabancı kültürlerin olumsuz etkisi ve toplumun kendi öz değerlerine yeterince sahip çıkmaması sonucu meydana gelen kültürel bozulmadır.

Örnek: Gençlerin batı kültürüne özenmesi, yardımlaşmanın yerini çıkarcılığın ve duyarsızlığın alması, anadilin yabancı kelimelerle yozlaşması, dini bayramların özünden uzaklaşıp tatile dönüşmesi, işyeri isimlerinin yabancı kelimelerden seçilmesi. Kültürel Yozlaşma NedirBir milletin kültürel değerlerini kaybetmesi, aslından uzaklaşmasıdır. İnsanların kendi.. - Yazıya Git..

03 | Kültürel gecikme

kültürel gecikme: bir toplumdaki maddi kültür öğelerinde meydana gelen değişim hızına, manevi kültür öğelerinin ayak uyduramaması oluşan uyumsuzluk ve görgüsüzlük durumudur.

örnek: cep telefonu (maddi kültür) hızla yaygınlaşmaktadır ancak onu kullanma görgüsü (manevi kültür) aynı hızda gelişmemektedir. bunun sonucu olarak toplu mekânlarda yüksek sesle konuşulmakta, tiyatro, cami gibi yerlerde kapatmaya özen gösterilmemektedir. ayrıca, apartman, kredi kartı, belediye otobüsü, sonradan görme zenginlik vb.
- Yazıya Git..

04 | Kültürel Yayılma

Kültürel Yayılma: Bir kültürde ortaya çıkan maddi veya manevi kültür öğesinin dünyadaki başka kültürlere yayılmasıdır.

Örnek: Spagettinin italya’dan, ulusçuluk fikrinin fransa’dan, tütünün içmenin kuzey amerika yerlilerinden, yoğurdun türklerden dünyaya yayılması gibi… Belli bir toplumda kültürün maddî ve manevî ögelerinin dıştan içe ya da içten dışa doğru yayılmasıdır. Geçmiş yıllarda misyonerler, tüccarlar, kâşişer, göçmenler aracılığıyla gerçekleşen kültürel yayılma, günümüzde kitle.. - Yazıya Git..

05 | Kültürel Şok

Kültürel Şok: Kendi kültür ortamından başka bir kültür ortamına katılan bireylerin yaşadıkları bunalım ve uyumsuzluk durumudur.

Örnek: Almanya’ya giden ilk türk işçilerin uyum sorunları, kentten köye gelin olan bir kızın uyum sorunu, doğuda bir köye atanan yeni izmirli öğretmen vb… Kültürel Şokun NedenleriKendi ülkenizden tamamen farklı olan bir ülkeye, yemeklerine, kültürüne, iklimine alışma döneminde kültür şoku yaşanabilir. İngilizce iletişim kurmakta ilk zamanlarda zorlanmak, yeni yemekler, farklı bir iklim, farklı.. - Yazıya Git..

06 | Kültürel değerlerimizden olan Türkülerimizin zamanla unutulmaması...

Kültürel değerlerimizden olan Türkülerimizin zamanla unutulmaması için hangi kişi ve kurumlar tarafından ne tür çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmaların dışında neler yapılabilir ? - Soruya Git..

07 | Kültürel yozlaşma örnekleri

Kültürel yozlaşma örnekleri - Soruya Git..

08 | Örneklendirme metni

Örneklendirme metni örneği - Soruya Git..

09 | Kültürel Süreçler Nelerdir

Kültürel Süreç Nedir ? Kültürel süreç örnekleri - Soruya Git..

10 | Örnekleyici anlatım

Örnekleyici anlatım nedir örnek veriniz - Soruya Git..
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • arya sila
  arya sila
  Belirtmemiş
 • Duygux34
  Duygux34
  Belirtmemiş
 • RIDVAN3347
  RIDVAN3347
  Belirtmemiş
 • Ay benim
  Ay benim
  Belirtmemiş
 • Mehmetksp74
  Mehmetksp74
  Belirtmemiş
 • ay ışığım
  ay ışığım
  Belirtmemiş
 • Bora123
  Bora123
  Belirtmemiş
 • Aylin123
  Aylin123
  Belirtmemiş
 • Sevimlişey
  Sevimlişey
  Belirtmemiş
 • Mavikuş ASLI
  Mavikuş ASLI
  Belirtmemiş
 • Angeel
  Angeel
  Belirtmemiş
 • sansar
  sansar
  Belirtmemiş
 • Dinconur
  Dinconur
  Belirtmemiş
 • A D
  A D
  Belirtmemiş
 • Berzan
  Berzan
  Belirtmemiş
 • Sen ihanet ettin
  Sen ihanet ettin
  Belirtmemiş
 • Aslhn
  Aslhn
  Belirtmemiş
 • ali70
  ali70
  Belirtmemiş
 • Isyankar65
  Isyankar65
  Belirtmemiş
 • Emre Talo
  Emre Talo
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • Elif Aslan
  Elif Aslan
  Belirtmemiş
 • MEDICINE
  MEDICINE
  Belirtmemiş
 • Vurgun3
  Vurgun3
  Belirtmemiş
 • Batuhcan
  Batuhcan
  Belirtmemiş
 • Yay
  Yay
  Belirtmemiş
 • Gökçe 8
  Gökçe 8
  Belirtmemiş
 • Kartalaltan
  Kartalaltan
  Belirtmemiş
 • Sokakların çocuğu
  Sokakların çocuğu
  Belirtmemiş
 • köylü güzeli
  köylü güzeli
  Belirtmemiş
 • sokak feneri
  sokak feneri
  Belirtmemiş
 • rüyalar
  rüyalar
  Belirtmemiş
 • üzüntü
  üzüntü
  Belirtmemiş
 • Atanur Yıldız
  Atanur Yıldız
  Belirtmemiş
 • Jemka
  Jemka
  Belirtmemiş
 • Gamzelim1
  Gamzelim1
  Belirtmemiş
 • kuşum
  kuşum
  Belirtmemiş
 • Paksoy
  Paksoy
  Belirtmemiş
 • birlik
  birlik
  Belirtmemiş
 • hayatınanlmı7
  hayatınanlmı7
  Belirtmemiş
 • viento
  viento
  Belirtmemiş
 • İclalim
  İclalim
  Belirtmemiş
 • Cemmm
  Cemmm
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Hsynnn
  Belirtmemiş
 • Muratt1
  Muratt1
  Belirtmemiş
 • Mehmetkaptan55
  Mehmetkaptan55
  Belirtmemiş
 • keskin
  keskin
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya