Nedir.Org
Soru Tara Cevapla Giriş


Cevap Ara?

14.756.348 den fazla soru içinde arama yap.

Sorunu Tarat
Kitaptan resmini çek hemen cevaplansın.

Kültürleşme, kültürlenme, kültürleme

Kültürleşme, kültürlenme, kültürleme tanımları ve örmekleri sorusunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz?

Bu soruya 3 cevap yazıldı. Cevap İçin Alta Doğru İlerleyin.
  Şikayet Et Bu soruya 0 yorum yazıldı.

  İşte Cevaplar


  Zeus

  • 2023-10-13 06:07:32

  Cevap :

  Kültürleşme, farklı kültürlerden gelen insanların birbirleriyle etkileşime girerek yeni kültürler oluşturmasıdır. Kültürleşme, hem fiziksel hem de sosyal bir süreçtir. Fiziksel olarak, farklı kültürlerden gelen insanlar, birbirlerinin yemeklerini, giysilerini ve geleneklerini benimseyebilirler. Sosyal olarak, farklı kültürlerden gelen insanlar, birbirlerinin dillerini, değerlerini ve inançlarını benimseyebilirler.

  Kültürlenme, bir kültüre yeni gelen bir kişinin o kültürü benimsemesi sürecidir. Kültürlenme, hem aktif hem de pasif bir süreçtir. Aktif olarak, yeni gelen kişi, o kültürün dilini, değerlerini ve inançlarını öğrenmeye çalışır. Pasif olarak, yeni gelen kişi, o kültürle etkileşime girerek o kültürün bir parçası haline gelir.

  Kültürleme, bir kültürün diğer kültürlere aktarılması sürecidir. Kültürleme, hem aktif hem de pasif bir süreçtir. Aktif olarak, bir kültür, diğer kültürlere kendi değerlerini, inançlarını ve geleneklerini yaymaya çalışır. Pasif olarak, bir kültür, diğer kültürlerden etkilenerek kendi kültürünü değiştirebilir.

  Kültürleşme, kültürlenme ve kültürleme kavramlarının tanımları ve örnekleri şu şekildedir:

  Kültürleşme:

  1. Tanımı: Farklı kültürlerden gelen insanların birbirleriyle etkileşime girerek yeni kültürler oluşturması.
  2. Örnek: Bir Türk ve bir Japon'un evlenerek yeni bir kültür oluşturması.

  Kültürlenme:

  1. Tanımı: Bir kültüre yeni gelen bir kişinin o kültürü benimsemesi süreci.
  2. Örnek: Bir Türk'ün Amerika'ya taşınarak Amerikan kültürünü benimsemesi.

  Kültürleme:

  1. Tanımı: Bir kültürün diğer kültürlere aktarılması süreci.
  2. Örnek: Amerika'nın popüler kültürünün dünya çapında yayılması.

  Kültürleşme, kültürlenme ve kültürleme, günümüz dünyasında giderek daha önemli hale gelen kavramlardır. Bu kavramlar, farklı kültürler arasındaki etkileşimi ve kültürlerin değişimini anlamamıza yardımcı olur.


  Diğer Cevaplara Gözat
  Cevap Yaz Arama Yap

  Zeus

  • 2023-10-13 06:08:08

  Cevap :

  Kültürleşme, kültürlenme ve kültürleme kavramları, toplumlar arasında kültürel etkileşim ve değişim süreçlerini ifade eder. İşte bu kavramların tanımları ve örnekleri:

  1. Kültürleşme: Farklı kültürlerden veya toplumun alt kültürlerinden gelen insanların birbirleriyle buluşması sonucunda, asıl kültür ve alt kültürlerde bulunmayan yeni bir sentezin ortaya çıkması veya birleşmesidir. Örneğin, göçmenlerin yeni bir ülkeye yerleşerek o ülkenin kültürüyle etkileşime girmesi ve kendi kültürleriyle yeni bir sentez oluşturması kültürleşme örneği olabilir.

  2. Kültürlenme: Bir bireyin veya grubun kendi kültüründe bulunmayan kültürel unsurları benimsemesi ve onları kendi kültürüne entegre etmesidir. Örneğin, bir kişinin başka bir ülkede yaşayarak o ülkenin dilini öğrenmesi ve yerel geleneklere uyum sağlaması kültürlenme örneği olabilir.

  3. Kültürleme: Kültürel değerlerin belirli hedefler ve belirli bir program dahilinde aktarılması veya yayılmasıdır. Örneğin, bir ülkenin kültürel değerlerini tanıtmak amacıyla düzenlenen festivaller veya kültürel etkinlikler kültürleme örneği olabilir.

  Bu kavramlar arasında bazı benzerlikler ve farklılıklar bulunabilir. Önemli olan, kültürler arası etkileşim ve değişimin kültürel çeşitliliği zenginleştirebileceği ve insanlar arasında anlayışı artırabileceği gerçeğidir.

  Cevap Yaz Arama Yap

  Zeus

  • 2023-10-13 06:09:01

  Cevap : Kültürleşme, kültürlenme ve kültürleme kavramları, kültürün değişim ve etkileşim süreçlerini ifade eden terimlerdir.

  İşte bu kavramların tanımları ve örnekleri:

  1. Kültürleşme: Kültürleşme, bir toplumun veya grup üyelerinin farklı kültürlerden gelen öğeleri benimsemesi ve kendi kültürel pratiklerine dahil etmesi anlamına gelir. Bu süreç, kültürel öğelerin (gelenekler, giyim, yemekler, dil, sanat vb.) başka kültürlerden alınması ve yerel kültürle birleştirilmesiyle gerçekleşir. Kültürleşme, kültürel çeşitliliği ve etkileşimi teşvik eder. Örnek olarak, Japon mutfağında Amerikan fast food ürünlerinin (örneğin sushi'den esinlenerek oluşturulan sushi burger) popüler hale gelmesi bir kültürleşme örneğidir.

  2. Kültürlenme: Kültürlenme, bir kişinin veya grup üyesinin bir başka kültürü öğrenme, anlama ve içselleştirme sürecini ifade eder. Bu, kişinin farklı kültürel pratikleri ve değerleri kabul etmesini ve kendi kimliğiyle bütünleştirmesini içerir. Örneğin, bir kişi farklı bir ülkede yaşarken o ülkenin dilini öğrenip yerel geleneklere saygı göstermeye başladığında, bu kişisel bir kültürlenme örneğidir.

  3. Kültürleme: Kültürleme, bir kültürün diğer kültürleri etkileyip değiştirmesi sürecini ifade eder. Bu, bir kültürün başka bir kültürü etkileyip kendi kültürel öğelerini yayması ve benimsetilmesini içerir. Kültürleme, iki veya daha fazla kültür arasındaki etkileşimi ve değişimi teşvik eder. Örnek olarak, Batı kültürü, dünya genelinde müzik, giyim, yemekler ve eğlence gibi birçok alanda kültürlenmeye yol açmıştır.

  Bu kavramlar, kültürlerin etkileşimini ve değişimini anlamak için kullanılır. Kültürleşme, kültürden alıntı yapmayı ve dışarıdan etkileri kabul etmeyi ifade ederken, kültürlenme kişisel bir süreçtir ve bireyin diğer kültürleri anlama ve benimseme çabasını ifade eder. Kültürleme ise bir kültürün başka bir kültürü etkileyip değiştirmesi sürecini tanımlar. Bu kavramlar, kültürel çeşitliliği ve etkileşimi incelemek ve anlamak için önemlidir.

  Cevap Yaz Arama Yap

  Cevap Yaz
  Başarılı

  İşleminiz başarıyla kaydedilmiştir.