Nedir.Org
 • 1
19446
1
Okunma
4
Cevap
1
Soru :

Kur'an ve yaratıcılık yerine hangi kavramı kullanmaktadır

Kur'an ve yaratıcılık yerine hangi kavramı kullanmaktadır
Bölüm: Din
Durum: Çözüldü
Tarih: 1 hf. önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


152021-01-14 16:52:08 #
Cevap : Fetara ( فطر )
“Fetara” kelimesi, lügatte; yarmak, ayırmak, yaratmak, vücuda getirmek anlamına gelir. “Fatır” kelimesi ise yaratıcı anlamında kullanılmaktadır. Dilciler “fâtır” lafzının lügat anlamının “yarmak” olduğunu söylerler; nitekim devenin azı dişi (damağını yarıp) çıkmaya başladığındaki durum için “fetara” kavramı kullanılır. Yani “onu yardım, o da yarıldı” manasında da kullanılır. Yeryüzünde bitkilerin çıkması, ağacın dalları, yaprakların çıkması ile âdeta yarık olduğunda, bu şekilde denilir. Kelimenin Arapçadaki kök manası budur. Daha sonra bu kelime, var etme ve yaratma manasına kullanılmıştır. Çünkü var edilen o şey, yok iken sanki bir karanlık içinde imiş de, yaratılmak sureti ile o yokluk ve karanlık yarılmış ve içinden o çıkmış gibi olur. Bu kelime bazen, bahsettiğimiz şeklinin delil oluşu ile bir şeyi sırf yokluktan meydana getirme manasına geldiği sanılmıştır. Ama gerçekte bu, buna delil değildir. Bunun böyle olduğunu şunlar gösterir:
a) Allah; “Hamd, göklerin ve yerin fâtırı olan Allah´a mahsustur” buyurmuş; daha sonra da o gökleri ve yeri;
“Sonra (Allah) buhar halinde (duhân) olan göğe yöneldi.” Diyerek, onları buhardan yarattığını beyân etmiştir. Binâenaleyh bu ifade, “fâtır” lafzının, Allah’ın onları sırf yokluktan yarattığı manasına gelmediğine delâlet eder.
b) Allah Teâlâ, insanları topraktan yarattığı halde;
“Yüzünü Allah´ın fıtratına çevir ki. O, insanları bunun üzerine yaratmıştır.” Demiştir.
O, “Sizi ondan (topraktan) yarattık, yine ona döndüreceğiz. Sizi bir kere daha ondan (topraktan) çıkaracağız.” Buyurur.
Bu ayetlerden anlaşıldığına göre ‘fatır’ kelimesi yokluktan yaratma anlamına gelmemektedir.
c) Bir şey, maddesi ve sureti (şekli) bulunduğu zaman, meydana gelir. Mesela bir sürahiyi ele alalım. Bu ancak, o belli madde, o belli özelliğe sahip olduğu zaman, mevcut olur, meydana gelir. O suret bulunmadığı zaman, bunların toplamı (demek olan sürahi) meydana gelmez. Bu sureti var eden, o sürahiyi icad etmiş sayılır. Binâenaleyh Onun madde olarak kâinatı icad etmesinin, sürahi maddesini icad etmesini gerektirmediğini anlarız.
Böylece sabit olur ki “fâtır” lafzı, Allah Teâlâ´nın göklerin ve yerin kendisinden meydana geldiği parçaları var ettiğini ifade etmez. Allah Teâlâ´nın bu parçaların yaratıcısı oluşu Kur’an’ın zahirî manaları ile değil, aklî deliller ile sabittir. Ayetteki, “Gökleri ve yerin yaratan” ifadesi, ‘vav’ edatının tertip (sıra) ifade ettiğini söyleyenlere göre, Allah´ın gökleri, yerden önce yarattığı zannını uyandırmaktadır. Akıl da bunu destekler. Çünkü bir daireyi meydana getirmek, mutlaka onun için bir merkez belirlemeyi gerektirir. Ama merkezi belirlemek, mutlaka daireyi meydana getirmeyi gerektirmez. Çünkü tek bir merkez ile sayısız daireler çizilebilir. Fakat bir dairenin, ancak bir tek merkezi vardır.
“Fetara” kavramı, Kur’an-ı Kerimde müştaklarıyla birlikte 20 defa geçmektedir. Diğer fiiller insan veya başka varlıklar için mecaz veya acz anlamında kullanılıyorken bu fiilin faili sadece Allah olup, mefulü ise gökler, yer ve insanlardır. Râzî, bu kavramın ne kadar yoktan yaratma anlamı ifade etmediğini belirtse de, bu anlamda âlemi oluşturan maddenin ezeli ve kadim olmasını da gerekli olmayacağını da belirtir. Sonuç olarak; Râzî’ye göre ‘fatır’ kavramı yoktan yaratan veya oluşturan anlamı taşımaz.
0 kişi beğendi


Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

01 | Kuranın Kelime Anlamı

Kur'an, kelime olarak, "toplamak, okumak, bir araya getirmek" mânalarına gelir.Ayet ve sûreleri bir araya getirdiği; İslâm'ın îtikad, ibadat, ahlak, hukuk, v.s. esaslarını toplayıp ihtiva ettiği; dünyada en çok okunan ve okunacak olan kitap olduğu için bu ismi aldığı ifade edilir. - Yazıya Git..

02 | Yaratıcılık

YARATICILIK


Kavramlar ve Tanım

Yaratıcılık kavramının Batı dillerindeki karşılığı “kreativitaet, creativity”dir. Latince “creare” kelimesinden gelir. Bu kelime, “doğurmak, yaratmak, meydana getirmek” anlamındadır (SAN, 1985).

Günümüzde yaratıcılık, sanatta olduğu kadar, bilim ve teknikte de önem kazanmıştır. Bu sebeple, son yıllarda yaratıcılık, bilim adamlarının, tanımlamaya çalıştıkları bir kavram olmuştur (RAZON, 1990). Psikoloji alanında yapılan çalışmalar.. - Yazıya Git..

03 | Kuranda Akıl Ve Bilgi

1- AKLIN DİNÎ SORUMLULUKTAKİ YERİ VE ÖNEMİ      Akıl: Arapça bir kelime olup bağlamak, alıkoymak, korumak anlamlarına gelir.     Mükellef: Allah'ın emir ve yasaklarından sorumlu (yükümlü) olan kişilere denir. Mükellef olmak için akıl sahibi ve ergenlik çağına ulaşmış olmak gerekir.İnsan, akıl ve irade sahibi olduğu için diğer canlılardan farklıdır. İnsanın mükellef(sorumlu) bir varlık olmasının sebepleri:      1- İnsanın akıl sahibi olması     2- Bu aklıyla iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan ayırma işini yapacak iradeyi.. - Yazıya Git..

04 | Yaratıcılık ve Zeka

Yaratıcılık ve Zekâ

Hep şu sorular sorulmuş ya da sorulmaktadır: Yaratıcılığın zekâ ile özellikle ilişkisi nedir? Kişi zekâya sahip olmadan yaratıcı olabilir mi? Kişi, yaratıcılıkla hiç ilgisi olmayan yüksek bir zekâ seviyesi gösterebilir mi? Daha da önemlisi, yaratıcılık ve zekâ, birisi olmadan değerlendirilebilir mi? Kişi yeni bir bilgiyle karşılaştığında, bu bilgi zeki bir şekilde mi yoksa yaratıcı bir şekilde mi alınır ve çözümlenir?

Zekâ ile yaratıcılık, hele sanatsal yaratma söz konusu olduğunda, hep.. - Yazıya Git..

05 | Kuran-I Kerimi Kim Çoğaltmıştır

Kuran-ı kerim Hz. Ebubekir (rah) Zamanında kitap haline getirilmiştir. Hz. Osman (ra) Zamanında çoğaltılmıştır. - Yazıya Git..

06 | Kuranda adı geçmeyen peygamberler

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..

07 | Kuranı kerimin mucizeleri nelerdir

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..

08 | Kuran da mucize kelimesinin arapça karşılığı nedir?

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..

09 | Kuranın ana konuları nelerdir? Sünnet nedir ? Vahiy nedir?

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..

10 | Kuranın kelime anlamı nedir

Kuranın kelime anlamı nedir, - Soruya Git..
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Duygux34
  Duygux34
  Belirtmemiş
 • Vurgun30
  Vurgun30
  Belirtmemiş
 • Sercan Çığır
  Sercan Çığır
  Belirtmemiş
 • Sorusorankişi
  Sorusorankişi
  Belirtmemiş
 • Fatih Çam
  Fatih Çam
  Belirtmemiş
 • karadenizfişeyi53
  karadenizfişeyi53
  Belirtmemiş
 • Ebrar Vera
  Ebrar Vera
  Belirtmemiş
 • asyeosman gmail com
  asyeosman gmail com
  Belirtmemiş
 • feyzullah delieli
  feyzullah delieli
  Belirtmemiş
 • Emirhan Aygün
  Emirhan Aygün
  Belirtmemiş
 • k4rtal
  k4rtal
  Belirtmemiş
 • Hell Female
  Hell Female
  Belirtmemiş
 • Kumsalflflf12347
  Kumsalflflf12347
  Belirtmemiş
 • Tuna Akı
  Tuna Akı
  Belirtmemiş
 • Melih Yiğit
  Melih Yiğit
  Belirtmemiş
 • Nurgül Karaçoban
  Nurgül Karaçoban
  Belirtmemiş
 • Yusuf Ziya Caran
  Yusuf Ziya Caran
  Belirtmemiş
 • zekeriya500
  zekeriya500
  Belirtmemiş
 • ismaililly
  ismaililly
  Belirtmemiş
 • Elife Nur Akbayir
  Elife Nur Akbayir
  Belirtmemiş
 • cgdmmustafa
  cgdmmustafa
  Belirtmemiş
 • summrylist
  summrylist
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • esoes
  esoes
  Belirtmemiş
 • Angeel
  Angeel
  Belirtmemiş
 • miraç Sancar
  miraç Sancar
  Belirtmemiş
 • Büşra Dere
  Büşra Dere
  Belirtmemiş
 • emrah07
  emrah07
  Belirtmemiş
 • Kartalaltan
  Kartalaltan
  Belirtmemiş
 • Karadut
  Karadut
  Belirtmemiş
 • hera
  hera
  Belirtmemiş
 • mountaingoat
  mountaingoat
  Belirtmemiş
 • zeus
  zeus
  Belirtmemiş
 • Sinem Ellis
  Sinem Ellis
  Belirtmemiş
 • muzur06
  muzur06
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya
Sitemizi kullanarak, Çerez Politikamızı , Gizlilik Politikamızı ve Hizmet Şartlarımızı okuduğunuzu ve anladığınızı kabul edersiniz.. Detay. ×