Nedir.Org
 • 1
2187
25
Okunma
5742
Cevap
3
Soru :

Kuranda adı geçmeyen peygamberler

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz.
Bölüm: Din
Durum: Çözüldü
Tarih: 4 yıl önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


42015-11-10 16:13:48 #
Cevap : Kur'an'da adı geçen 25 peygamber vardır ve kronolojik sırasıyla isimleri ve kendileriyle ilgili inançları aşağıdaki gibidir:

Âdem, Kur'an’da adı 25 defa geçmektedir. İlk insan, ilk peygamber, ilk örtünen, toprağı ilk işleyendir. Allah onun cesedini topraktan, sonra da kendisine eş olsun diye Havva’yı yarattı. Kendisine kitap olarak 10 sayfa verilmiştir.
İdris, Kur’an’da adı 2 defa geçmektedir. Astronomi ve matematikle ilk uğraşan, ilk defa iğne ile dikiş diken ve elbise yaparak giyen, ölçü ve tartı aletlerini ilk defa kullanan, ilk yazı yazanın O olduğu rivayet edilir. Kendisine 30 sayfalıksuhuf indirilmiştir.
Nuh, Kur’an’da adı 43 defa geçmektedir. Kur’an’ın 71. suresi onun adını taşımaktadır. Kavminden kendisine çok az kişi iman etmiştir. Karısı ve çocuklarından biri de iman etmeyenler arasındadır. Nuh tufanından sonra yeni bir nesil yaratılmıştır.
Hud, Kur’an’da adı 10 defa geçmektedir. Kur’an’ın 11. suresi onun adını taşımaktadır. Yaşadıkları yer olan İremşehrinde, yüksek binalar inşa etme yarışına girmiş Âd Kavmine gönderilmiştir. Ticaretle uğraşmıştır.
Salih, Kur’an’da adı 8 defa geçmektedir. Dağları ve yüksek kayaları oyarak inşa ettikleri görkemli evlerle ünlü Semudkavmine gönderilmiştir. Semudlular kendilerine denemek için gönderilen Salih’in devesini öldürdüler. Ticaretle uğraşmıştır.
İbrahim, Kur’an’da adı 69 defa geçmektedir. Kur’anın 14. suresi onun adını taşımaktadır. Oğlu İsmail ile birlikte Kâbe’yi inşa etmiştir. Çok misafirperver biriydi. Kurban kesmeyi bize o öğretmiştir. Kendisine 10 sayfalık kitap verilmiştir. Babilhükümdarı Nemrut tarafından ateşe atılmış, ateş kendisini yakmamıştır. Halilullah yani Allah'ın dostu olarak anılır.
Lût, Kur’an’da adı 27 defa geçmektedir. İbrahim’e iman eden ilk kişidir, onunla birlikte hicret edenlerdendir. Sodom ve Gomora şehirlerinde yaşayan Lut Kavmine peygamber olarak gönderilmiştir.
İsmail, Kur’an’da adı 12 defa geçmektedir. Çobanlık yapmıştır. Babası İbrahim ile birlikte Kâbe’yi inşa etmiştir. Haclailgili pek çok merasim ve kurban kesme konularında İbrahim ile birlikte Müslümanlara örnek olmuştur. Son peygamber Muhammed onun soyundan gelmektedir.
İshak, Kur’an’da adı 15 defa geçmektedir. İbrahim’in oğludur. Muhammed haricinde Kur’an’da adı geçip de kendisinden sonra gelen bütün peygamberlerin atasıdır.
Yakup, Kur’an’da adı 16 defa geçmektedir. İbrahim’in torunu, İshak'ın oğludur. Evlat acısı ile evlat ihaneti ile imtihan edilmiştir. Oğlu Yusuf’un acısı dolayısıyla gözleri kapanmış, sonra ona kavuşmasıyla yeniden açılmıştır. Mısır’a gitmeden önce Filistin civarında peygamberlik yapmıştır. Diğer ismi İsrail'dir. İsrailoğulları onun 12 oğlundan türemiştir.
Yusuf, Kur’an’da adı 27 defa geçmektedir. Kur’an’ın 12. suresi onun adını taşımaktadır. Yakub’un 12 oğlundan en çok sevdiği oğludur. Kardeşleri kendisini kıskanmışlar, kuyuya atmışlardır. Kendisine rüyaları yorumlama yeteneği verilmiştir. Bu bilgi ve yeteneği sayesinde Mısır’a yönetici olmuştur. Kur’an’da toplu olarak bir sürede, baştan sona anlatılan tek kıssa onunkidir. Bu kıssa Kur’an’da “kıssaların güzeli” olarak nitelenmiştir.
Eyyub, Kur’an’da adı 4 defa geçmektedir. Çok ağır bir hastalık geçirmiş, sabrıyla sembol olmuştur.
Şuayb, Kur’an’da 11 defa geçmektedir. Hitabet yeteneğinden ötürü “Peygamberlerin Hatibi” olarak anılmıştır. Ölçü ve tartıda hile yapan Medyen ve Eyke halkına gönderilmiştir. Kızlarından biriyle Musa evlenmiştir.
Musa, Kur’an’da adı 136 defa geçmektedir. Kur’an’da kendisinden ve mücadelesinden en çok bahsedilen peygamberdir. Şuayb’ın damadıdır. İsrailoğulları’na peygamber olarak gönderilmiştir. İsrailoğulları onun önderliğinde Mısır’dan çıkmışlardır. Kendisine Tevrat verilmiştir.
Harun, Kur’an’da adı 20 defa geçmektedir. Musa’nın kardeşidir. Onun yardımcısı olarak görevlendirilmiştir. Musa Medyen’den Mısır’a dönünce Harun’a Allah’ın buyruklarını iletmiş, o da bunları kabul ederek Musa’ya yardımcı olmuştur. Güzel konuşması ve hitabet yeteneği, en güçlü özelliğidir.
Davud, Kur’an’da adı 16 defa geçmektedir. Sesi o kadar güzeldi ki sesine dağlar ve kuşlar eşlik ederdi. Önceleri Tâlût’un ordusunda bir asker olarak savaşmış, daha sonra Allah’ın kendisine verdiği peygamberlik ve hükümdarlıkla birlikte İsrailoğullarına kral olmuştur. Demirciydi. Kendisine Zebur verilmiştir.
Süleyman, Kur’an’da adı 17 defa geçmektedir. Babası Davud’dur. Babasının ölümünden sonra onun yerine hükümdar olmuştur. Hayvanlarla ve cinlerlekonuşabilme yeteneğine sahip olduğuna ve emrinde onları çalıştırdığına inanılır.
Zülkifl, Kur’an’da adı 2 defa geçmektedir. Eyyub’un oğludur. Sabreden, Allah’ın rahmetine ulaşan ve Salihlerden olduğu bildirilen peygamberlerdendir.
Yunus, Kur’an’da adı 4 defa geçmektedir. Kur’an’ın 10. suresi onun adını taşımaktadır. Asurluların başkenti olan Ninova halkına peygamber olarak görevlendirilmiştir. Bir yunus tarafından yutulmuş ama daha sonra bu balık tarafından karaya çıkarılmıştır.
İlyas, Kur’an’da adı 3 defa geçmektedir. İsrailoğullarından Ba’l' a tapan topluma peygamber olarak gönderilmiştir.
Elyesa, Kur’an’da adı 2 defa geçmektedir. İlyas’a yardımcı olarak gönderilmiştir.
Zekeriyâ, Kur’an’da adı 7 defa geçmektedir. Süleyman'ın soyundandır. Kudüs’te Meryem’in himayesini üstlenmiş, ona koruyuculuk yapmıştır. İsrailoğullarıtarafından şehit edilmiştir.
Yahya, Kur’an’da adı 5 defa geçmektedir. Zekeriyya’nın oğludur. Adı daha önce hiç kullanılmamış bir isimdir ve Allah tarafından konulmuştur. İsa’nın müjdecisidir.
İsa, Kur’an’da adı 25 defa geçmektedir. Allah'ın mucizesi eseri babasız olarak doğmuştur. Daha beşikteyken konuşmuştur. Ölüleri diriltmiş, hastaları ve körleri iyileştirmiştir. Onun doğduğu sene miladi takvimin başlangıcı kabul edilir. Mesleği marangozluktu. Kendisine İncil verilmiştir.
Muhammed, Kur’an’da adı 4 defa geçmektedir. Kur’an’ın 47. suresi onun adını taşımaktadır. Son peygamberdir. Bütün insanlığa gönderilmiştir. KendisineKur’an verilmiştir.
Kuranda adı geçmeyen peygamberler

Sunum İçeriği

0 kişi beğendi
22015-11-10 16:29:59 #
Cevap : Kuranda Adı GEÇMEYENLER
Şit  

İslami: Ebu Zer Gıffari'den nakledilen hadis(Taberî-Tarih c. 1 ,s. 161, Ebû Nuaym-Hilyetülevliya c. 1 ,s. 167, Zemahşerî-Keşşaf c.4, s.245.17. Mes'ûdî-Murucuzzeheb c.1,s.40.18. İbn.Kuteybe-Maarif s.10,19. Taberî-Tarih c.l,s.81, İbn Esîr-Kâmil c.1,s.54 vb.)
Yahudi: ?

Danyal -Daniel  
İslami: Hz.Ali'den rivayet edilen olay (Taberi tarihi - Sâlebî Arais)
Yahudi: Tanah

Kalib (Caleb ) bin Yufna(Yufenna)
İslami: Kehf:60'da bahsedilen kişi olduğu iddia edilir ( Sâlebî Arais)
Yahudi: Tanah

Hezekiel (Hızkıl)
İslami:Bakara:243'de bahsedilen olayı yaşadığı iddia edilir ( Taberi tarihi - Sâlebî Arais - vb.)
Yahudi: Tanah

İşmoil( Şem’un, Şemuyel, İşmuyel,Samuel)
İslami:Bakara 246:247:248'de bahsedilen peygamber olduğu iddia edilir ( Taberi tarihi - Sâlebî Arais - vb.)
Yahudi: Tanah

Şeya (İşeya , Yeşeya)
İslami:Şia kaynaklarında "İmam Rıza’nın Tüm Din Temsilcilerini Mağlup Ettiği Münazarası" şeklinde geçen rivayette ismi geçmektedir.El-Bihar, 15/174, 2. Bö-lüm; Tabakat'ul Kubra, 1/360; A'nisu'l A'lam, 48-186
Yahudi: Tanah

Haykuk:
İslami:Şia kaynaklarında "İmam Rıza’nın Tüm Din Temsilcilerini Mağlup Ettiği Münazarası" şeklinde geçen rivayette ismi geçmektedir.El-Bihar, 15/174, 2. Bö-lüm; Tabakat'ul Kubra, 1/360; A'nisu'l A'lam, 48-186
Yahudi: ?

İrmiya (Yeremya)
İslami:Bakara:259'da bahsedilen olayı yaşadığı iddia edilir ( aynı ayet Uzeyr içinde delil sayılmaktadır, çelişkili)( Taberi tarihi - Sâlebî Arais - vb.)
Yahudi: Tanah

Cercis (cerciz, circis)
İslami:Rivayet, kaynak zayıf ( Taberi tarihi )(St Goorge'un İslam'a uydurulmasına benziyor)
Yahudi: ?         Hırıstıyan: St Goorge'un  hayatı

Şemun (şemsun)
İslami:"el-Vâhidî, Kitabu’l-Megazî, s. 486" eserde rivayet edilen zayıf hadis
Yahudi: ?         Hırıstıyan: ?

HÂLİD b. SİNAN
İslami: (Hâkim, II, 598-599).(İbn Kesir, el-Bidâye, II, 212) kitaplarındaki zayıf hadis
Yahudi: ?
0 kişi beğendi
12015-11-10 16:21:45 #
Cevap : Hangi peygamberin kaç kez ismi geçiyor sırayla:
Musa 136
İbrahim 69
Nuh 43
Lût 27
Yusuf 27
Âdem 25
İsa 25
Harun 20
Süleyman 17
Davud 16
Yakup 16
İshak 15
İsmail 12
Şuayb 11
Hud 10
Salih 8
Zekeriyâ 7
Yahya 5
Eyyub 4
Muhammed 4
Yunus 4
İlyas 3
Zülkarneyn 3
Zülkifl 2
Elyesa 2
İdris 2
Lokman 2
Uzeyr 1
Hızır ismi yok
0 kişi beğendi

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

01 | Kuranda Akıl Ve Bilgi

1- AKLIN DİNÎ SORUMLULUKTAKİ YERİ VE ÖNEMİ      Akıl: Arapça bir kelime olup bağlamak, alıkoymak, korumak anlamlarına gelir.     Mükellef: Allah'ın emir ve yasaklarından sorumlu (yükümlü) olan kişilere denir. Mükellef olmak için akıl sahibi ve ergenlik çağına ulaşmış olmak gerekir.İnsan, akıl ve irade sahibi olduğu için diğer canlılardan farklıdır. İnsanın mükellef(sorumlu) bir varlık olmasının sebepleri:      1- İnsanın akıl sahibi olması     2- Bu aklıyla iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan ayırma işini yapacak iradeyi.. - Yazıya Git..

02 | Peygamberler İsimleri

1. Hz. Âdem2.   Hz. Sit3.   Hz. Idris4.   Hz. Nuh5.   Hz. Hud6.   Hz. Sâlih7.   Hz. Ibrahim8.   Hz. Lut9.   Hz. Ismail10.  Hz. Ishak11.  Hz. Yakub  12.  Hz. Yusuf13.  Hz. Eyyub 14.  Hz. Suayb 15.  Hz. Musa 16.  Hz. Harun  17.  Hz. Ilyas 18. Hz. Zülkifl 19. Hz. Davud 20. Hz. Süleyman21. Hz. Yunus22. Hz. Zekeriyya23. Hz. Yahya24. Hz. Isa25. Hz. Muhammed İsmi anilmayan elciler Kur'an da ismi gecip de peygamber olup olmadiklari kesin olmayanlar:- Hz. Zülkarneyn- Hz. Hizir- Hz. Lokman- Hz. UzeyrKur'an da ismi gecen ve Peygamber olmayanlar:- Eshab-i.. - Yazıya Git..

03 | Peygamberlerin Mucizeleri

→MERHABA← 1)⇒ İbrâhim Aleyhisselâmin mübârek vücûduna ateş tesir etmedi. 2)⇒ Eyyûb Aleyhisselâmin duâsıyla çöldeki seraplar ve dumanlar su olurdu. 3)⇒ Adem Aleyhisselâm yırtıcı, vahşi hayvanlarla konuşurdu. Susuz dağ ve taşlara elini vurunca, pınarlar fışkırır,temiz sular akardı. 4)⇒ İsa Aleyhisselam ölüleri diriltirdi. 5)⇒ Musa Aleyhisselam Asâsının ejderhâ (büyük yılan) olması. →İYİ DERSLER← - Yazıya Git..

04 | Peygamberlerin Özellikleri

SidkEmanetİsmetFetanetTebliğ peygamberlerin ozelikleridir - Yazıya Git..

05 | Peygamberler

Bulmacada Peygamberler sorusunun cevabı nedir?Kare ve çengel bulmacalarda "Peygamberler" sorusunun yanıtında boşluk 6 harflidir ve cevabına ENBİYA yazabilirsiniz.. - Yazıya Git..

06 | Peygamberlerin isimleri hepsi

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..

07 | Peygamberler şehri hangisidir

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..

08 | Kuranda bir sure bulmaca

Bulmacada Kuranda bir sure sorusunun cevabı nedir? - Soruya Git..

09 | Peygamberlerin günah ve ve kötülüklerden uzak olma özelliği

Peygamberlerin günah ve ve kötülüklerden uzak olma özelliğine ne denir? - Soruya Git..

10 | Peygamberlerin nitelikleri nelerdir ? :)

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..


Yeni Sorular Cevapsız Sorular Çözülemeyen Sorular Bulmaca Sözlüğü
Benzer Sorular
İlgili Aramalar
 1. kuranda adı geçmeyen peygamberler
 2. kuranda adı geçmeyen peygamberler eodev
 3. kuranda adı geçmeyen peygamberler vikipedi
 4. kuranda adı geçmeyen peygamberlerin adları
 5. kuranda adı geçmeyen peygamberler nelerdir
 6. kuranda adı geçmeyen peygamber kimdir
 7. kuranda adı geçmeyen peygamber var mı
 8. kuranı kerimde adı geçmeyen peygamberlerin isimleri
Din Bölümü Yeni SorularGeri
Geçmiş
Soru Sor
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • zy01ADANA
  zy01ADANA
  Belirtmemiş
 • beren gençalp
  beren gençalp
  Belirtmemiş
 • beste
  beste
  Belirtmemiş
 • hera
  hera
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • Elif Aslan
  Elif Aslan
  Belirtmemiş
 • zeus
  zeus
  Belirtmemiş
 • lilisaya
  lilisaya
  Belirtmemiş
 • Sevimlişey
  Sevimlişey
  Belirtmemiş
 • Emir Urak
  Emir Urak
  Belirtmemiş
 • Osman Efe Aygur
  Osman Efe Aygur
  Belirtmemiş
 • viento
  viento
  Belirtmemiş
 • Sinem Ellis
  Sinem Ellis
  Belirtmemiş
 • nightmare
  nightmare
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Hsynnn
  Belirtmemiş
 • yusuf idlibi
  yusuf idlibi
  Belirtmemiş
 • aleyna123
  aleyna123
  Belirtmemiş
 • miraç Sancar
  miraç Sancar
  Belirtmemiş
 • mehmet said önder
  mehmet said önder
  Belirtmemiş
 • şinnur
  şinnur
  Belirtmemiş
 • nejo2003
  nejo2003
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya
Sitemizi kullanarak, Çerez Politikamızı , Gizlilik Politikamızı ve Hizmet Şartlarımızı okuduğunuzu ve anladığınızı kabul edersiniz.. Detay. ×