Nedir.Org
 • 1
20592
0
Okunma
5
Cevap
1
Soru :

Laik devlet

Laik devlet
Durum: Çözüldü
Tarih: 1 hf. önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir



×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Verilmiş Cevaplar


16



2020-05-24 01:02:01 #
Cevap : Laik Devlet; Resmî bir dini bulunmayan ve yasaların belli bir dine göre şekillendirilmediği devlettir. Laik devletler, herhangi bir dine inanan veya hiçbir dine inanmayan tüm vatandaşlarına eşit mesafede bulunur, bu tür devletlerde kişiler dinî inançlarına bakılmaksızın aynı mahkemelerde aynı yasalarla yargılanır. Dinî kurumların siyasete karışması yasaktır. Laik devlet yapısının egemen olduğu ülkelerde din ve vicdan özgürlüğü vardır ve bu yüzden herkes inandığı dinin gereklerini yerine getirme, inansa bile o gerekleri yerine getirmeme veya hiçbir dine mensup olmama özgürlüğüne sahiptir. Laik Devletin bir diğer adıda Seküler Devlettir.
Seküler devletlerde dinî bayramlar inançlı kişilerin isteği dahilinde resmî tatil olarak ilan edilebilir.

Atatürk'ün Laiklik İlkesi; Laiklik, devlet düzeninin ve huluk kurallarının; akla, bilime dayandırılması, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, bireye inanç özgürlüğünün tanınmasıdır.
0 kişi beğendi

01 | Laiklik

Laiklik Nedir ? (Özet)Laik hukuk deyince, esaslarını dinden almayan hukuk; laik devlet deyince dini inanç ve esaslara dayanmayan devlet anlamındadır.Hukuk terminolojisine Fransız ihtilâli ile giren kelime bize meşrutiyet yıllarında girmiş ve “lâ dinî” diye tercüme edilmiştir.Din özgürlüğünün ve bundan doğan hakların hem dînî taassuba, hem de siyasî taassuba karşı korunması gerekir. Bunun için gerekli tedbir laikliktir.Laiklik Nedir ? (Detay)Laiklik, devletin, vatandaşlarıyla olan ilişkilerinde inançlara göre ayrım yapmaması ve ayrıca, herhangi bir.. - Yazıya Git..

02 | Laik Devletin Özellikleri

Laik Devlet'in Özellikleri Nelerdir?
1 ) Laik Devlet, kisiler arasında hiçbir ayırım yapmadan, tüm haklar gibi din ve vicdan özgürlügünü de, ibadet özgürlügünü de tam anlamı ile koruyan Devlettir.
2) Laik Devlet, dinin etkisi ve egemenligi altında kalmayan -Dinin ve din kurallarının etki alanından uzak olan- Devlettir.
3) Laik Devlet, dinin, kisinin manevi yasamını asarak, kötüye kullanılmasını, sömürülmesini yasaklayan Devlettir.
4) Laik Devlet'te, hukuk kurallarının kaynagı Toplumun (Milletin-halkın) kendisidir, onun iradesidir,.. - Yazıya Git..

03 | Laik Devletler Hangileridir

Amerika Birleşik Devletleri (1791 Anayasası'nın 1. Değişikliği)
Fransa (1958 Anayasası'nın 1. Maddesi)
Hindistan
Japonya (1946 Anayasası'nın 20. Maddesi) Ancak hükû»mette dinî parti mevcuttur.
Küba
Meksika (1917 Anayasası'nın 3. Maddesi)
Portekiz (1976 Anayasası'nın 41. Maddesi)
Türkiye (1982 Anayasası'nın 2. Maddesinde yer alır. Esasen ilk defa 1937 yılında benimsenmiştir.)
Fransa ve Portekiz Avrupa Birliği'ne üye olan ve laikliği benimseyen ülkelerdir.

Türkiye ise dünyada.. - Yazıya Git..

04 | Laikliğin Amacı

Laik devlette devletin dini olmaz. Çünkü hukuk devleti fikri ile, mevcut dinlerden birinin üstün tutulması fikrini bagdastırmak mümkün degildir. Devletin dini, ayrı dinlere mensup veya inanmayan vatandasların kamu önünde esitligine aykırı düser. Laik devlette din hürriyetinin dogal sonucu olarak, bütün dinler kamu düzenine aykırı düsmedikçe tanınır. Laikligi kabul ederken onu yeni bir dünya mezhebi durumuna da sokmamak gerekir.

Atatürk Türk inkılabını laik ve çagdas temeller üzerine oturtmayı amaçlamıstır. Çünkü Türk toplumu çagdas.. - Yazıya Git..

05 | Laikligin Unsurları

1. Laikligin bir unsuru din ve vicdan hürriyetidir.
Laik devlet, kisilerin bu hürriyetlerini saglar ve korur. bir din veya mezhep mensuplarının, baska din veya mezhep mensuplarına karsı baskısını önlemek, laik devletin görevidir. Bu konuda anayasa’da söyle denmektedir. “herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir”.

2. Din ve devlet islerinin ayrılmasıdır:
Özellikle islam dünyasında, laik devletle, millet egemenligi ilkesi ve millet temsilcilerinin hakları arasında sıkı iliskiler vardır. Laik devlete karsı.. - Yazıya Git..

06 | Laikliğin Amacı Nedir ve Türkiyeye Kattıkları

Laiklik nedir ? Laikliğin Amacı Nedir ve Türkiye'ye Kattıkları Nelerdir? - Soruya Git..

07 | Laik devletin özellikleri

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..

09 | Laik devlette bulunması gereken özellikler

Laik devlette bulunması gereken özellikler nelerdir ? - Soruya Git..

10 | Laiklik nedir???

sosyal bilgiler hakkında yardımcı olursanız sevinirim - Soruya Git..












Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • alptugsaoysal
  alptugsaoysal
  Belirtmemiş
 • Alaraateş
  Alaraateş
  Belirtmemiş
 • yeşillkalem
  yeşillkalem
  Belirtmemiş
 • mithatcan yılmazoğlu
  mithatcan yılmazoğlu
  Belirtmemiş
 • Videolar Alemi
  Videolar Alemi
  Belirtmemiş
 • zeus
  zeus
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Hsynnn
  Belirtmemiş
 • keskin
  keskin
  Belirtmemiş
 • ali70
  ali70
  Belirtmemiş
 • Apoo
  Apoo
  Belirtmemiş
 • Elif Aslan
  Elif Aslan
  Belirtmemiş
 • Kartalaltan
  Kartalaltan
  Belirtmemiş
 • Zümrüdüanka
  Zümrüdüanka
  Belirtmemiş
 • Melisnaz
  Melisnaz
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya