Nedir.Org
 • 1
343
2
Okunma
11
Cevap
1
Soru :

Laiklik ve cumhuriyetçilik ilkeleri doğrultusunda yapılan inkılaplar

laiklik ve cumhuriyetçilik ilkeleri doğrultusunda yapılan inkılaplar nelerdir madde madde
Durum: Çözüldü
Tarih: 2 hf. önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Verilmiş Cevaplar


302020-06-23 20:27:31 #
Cevap : Laiklik ve cumhuriyetçilik ilkeleri doğrultusunda yapılan inkılaplar şunlardır:
 1. Saltanatın kaldırılması
 2. Halifeliğin kaldırılması
 3. Tevhidi Tedrisat Kanununun kabul edilmesi.
 4. Şer'iye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması
 5. Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
 6. Medeni Kanunun kabul edilmesi.
 7. Maarif Teşkilatı hakkında kanunun çıkarılması
 8. Medreselerin kapatılması
 9. Anayasa'dan "Devletin Dini İslam'dır" ibâresinin çıkarılması
 10. Kılık kıyafet kanununun çıkarılması
 11. Yemin metinlerinde yer alan "vallahi" kelimesinin kaldırılması
 12. Şeriat mahkemelerinin kaldırılması
 13. Şeyhülislamlık makamının kaldırılması
 14. Laiklik ilkesinin Anayasa'ya girmesi
Zeus 1 kişi beğendi

01 | Cumhuriyetçilik

Cumhuriyet; egemenliğin halkta olduğu devlet yönetimi demektir.
Cumhuriyet, demokrasinin bir uygulama şekli olup halkın kendi kendini yöneterek, yönetimde söz sahibi olduğu rejim demektir.

Cumhuriyetçilik Ne Demektir ?
Cumhuriyetçiliğin kelime anlamı : “Yönetim biçimi olarak millet egemenliğine dayalı, cumhuriyet rejimini öngörmek ve bunu bir yaşam biçimi olarak benimsemektir. “ Batı dillerinde cumhuriyetin karşılığı ise, ulusun kendisini yönetmesidir.

Detaylı açıklamamız gerekirse; Yazıya Git..

02 | Laiklik

Laiklik Nedir ? (Özet)Laik hukuk deyince, esaslarını dinden almayan hukuk; laik devlet deyince dini inanç ve esaslara dayanmayan devlet anlamındadır.Hukuk terminolojisine Fransız ihtilâli ile giren kelime bize meşrutiyet yıllarında girmiş ve “lâ dinî” diye tercüme edilmiştir.Din özgürlüğünün ve bundan doğan hakların hem dînî taassuba, hem de siyasî taassuba karşı korunması gerekir. Bunun için gerekli tedbir laikliktir.Laiklik Nedir ? (Detay)Laiklik, devletin, vatandaşlarıyla olan ilişkilerinde inançlara göre ayrım yapmaması ve ayrıca, herhangi bir.. - Yazıya Git..

03 | Laiklik İlkesi İle İlişkili Yapılan İnkılaplar

Saltanat kaldırıldı (1 Kasım 1922).
Halifelik kaldırıldı (3 Mart 1924).
3 Mart 1924 te Şer’iyye ve Evkaf Vekâleti kaldırıldı. Yerine Diyanet işleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Mü­dürlüğü kuruldu.
Tevhid-i Tedrisat Kanunu (Öıretim Birliği Kanunu) çıkartıldı (3 Mart 1924).
Tekke, zaviye ve türbeler kapatıldı (30 Kasım 1925).
Medeni Kanun kabul edildi (17 ıubat 1926).
Şapka inkılâbı yapıldı (1925).
“Devletin dini ıslam’dır.” maddesi anayasadan çıkartıldı (10 Nisan 1928).Yazıya Git..

04 | Cumhuriyetçilik İlkesi İle İlişkili Yapılan İnkılaplar

TBMM’nin açılması (23 Nisan 1920)
1921 ve 1924 anayasalarının hazırlanması
Saltanatın kaldırılması (1 Kasım 1922)
Cumhuriyetin ilan edilmesi (29 Ekim 1923)
Siyasi partilerin kurulması
Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi (1934)
Ordunun siyasetten ayrılması (1924) - Yazıya Git..

05 | Laiklik, Laik Olma Durumu

Bulmacada Laiklik,laik olma durumu sorusunun cevabı nedir?Kare ve çengel bulmacalarda "Laiklik, laik olma durumu" sorusunun yanıtında boşluk 10 harflidir ve cevabına SEKÜLARİZM yazabilirsiniz.. - Yazıya Git..

06 | Cumhuriyetçilik ilkesi ile ilgili inkılaplar nelerdir

Cumhuriyetçilik ilkesi ile ilgili inkılaplar nelerdir - Soruya Git..

08 | İnkılaplar öncesinde kadınların siyasal ve sosyal hakları nelerdi...

İnkılaplar öncesinde kadınların siyasal ve sosyal hakları nelerdir - Soruya Git..

09 | Laiklik nedir???

sosyal bilgiler hakkında yardımcı olursanız sevinirim - Soruya Git..

10 | Laiklik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar nelerdir

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Samet Pelit
  Samet Pelit
  Belirtmemiş
 • köylü güzeli
  köylü güzeli
  Belirtmemiş
 • melek9878
  melek9878
  Belirtmemiş
 • Gamzelim1
  Gamzelim1
  Belirtmemiş
 • Ay benim
  Ay benim
  Belirtmemiş
 • barlikzeynep
  barlikzeynep
  Belirtmemiş
 • üzüntü
  üzüntü
  Belirtmemiş
 • birlik
  birlik
  Belirtmemiş
 • kuşum
  kuşum
  Belirtmemiş
 • Berzan
  Berzan
  Belirtmemiş
 • rüyalar
  rüyalar
  Belirtmemiş
 • İlaydaaknrc
  İlaydaaknrc
  Belirtmemiş
 • sansar
  sansar
  Belirtmemiş
 • İclalim
  İclalim
  Belirtmemiş
 • Sokakların çocuğu
  Sokakların çocuğu
  Belirtmemiş
 • Mehmetkaptan55
  Mehmetkaptan55
  Belirtmemiş
 • Atanur Yıldız
  Atanur Yıldız
  Belirtmemiş
 • Emre Talo
  Emre Talo
  Belirtmemiş
 • Sevimlişey
  Sevimlişey
  Belirtmemiş
 • alparslanpeker
  alparslanpeker
  Belirtmemiş
 • Paksoy
  Paksoy
  Belirtmemiş
 • Elif Aslan
  Elif Aslan
  Belirtmemiş
 • Muratt1
  Muratt1
  Belirtmemiş
 • Angeel
  Angeel
  Belirtmemiş
 • Kartalaltan
  Kartalaltan
  Belirtmemiş
 • beste
  beste
  Belirtmemiş
 • Aslhn
  Aslhn
  Belirtmemiş
 • Hanife Karabaş
  Hanife Karabaş
  Belirtmemiş
 • Karadut
  Karadut
  Belirtmemiş
 • zeus
  zeus
  Belirtmemiş
 • Isyankar65
  Isyankar65
  Belirtmemiş
 • Dinconur
  Dinconur
  Belirtmemiş
 • Hayatınanlmı7
  Hayatınanlmı7
  Belirtmemiş
 • tatlıyım
  tatlıyım
  Belirtmemiş
 • Özgürüm
  Özgürüm
  Belirtmemiş
 • viento
  viento
  Belirtmemiş
 • Badcat
  Badcat
  Belirtmemiş
 • Melanj
  Melanj
  Belirtmemiş
 • Vurgun3
  Vurgun3
  Belirtmemiş
 • Greenice38
  Greenice38
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Hsynnn
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya