• 1
4
Okunma
2291
Cevap
1
Soru :

Maddelerdeki taneciklerin hareketlerini örneklerle açıklayınız

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz.
Durum: Çözüldü
Tarih: 4 yıl önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Verilmiş Cevaplar


22016-01-18 10:04:00 #
Cevap : Kısaca : Katı maddede titreşim hareketi sivi ve gazda ise titreşim öteleme ve dönme hareketi yaparlar.

Titreşim hareketi: Taneciklerin bulunduğu yerde sağa-sola, aşağı-yukarı ve öne-arkaya hareket etmesidir. Maddenin bütün hallerinde titreşim hareketi vardır.
Öteleme hareketi: Taneciklerin yer değiştirmesidir. Sıvı ve gazlar öteleme hareketi yapar.

Katı Maddelere Örnekler
Tahta, cam, beton gibi maddelerin sert; pamuk, sünger gibi maddeleri katı maddelerdir. Katı maddeleri oluşturan tanecikler çok yakın dizilmiştir. Bu nedenle sıkıştırılamazlar. Katı maddelerin tanecikleri bulundukları yerde titreşim hareketi yapar. Aralarındaki boşluk çok az olduğu için öteleme ve dönme hareketi yapmazlar.

Sıvı Maddelere Örnekler
Sabah kahvaltınızda içtiğiniz sütün, meyve suyunun sıvı madde olduğunu biliyorsunuz. Bu maddeleri oluşturan tanecikler arasında yukarıdaki şekilde olduğu gibi boşluklar vardır. Bu boşluklar sayesinde sıvı tanecikler titreşim hareketinin yanı sıra öteleme ve dönme hareketi yaparlar.

Gaz Maddelere Örnekler
Oksijen ve karbondioksit gaz maddelerdir. Bu maddeleri oluşturan tanecikler birbirinden oldukça uzaktır. Bu
nedenle titreşim hareketinin yanı sıra öteleme ve dönme hareketi de yaparlar. Gaz maddeler katı ve sıvılardan farklı olarak sıkıştırılabilirler. Sıvılarda olduğu gibi akışkan yapıya sahiptirler.
maddelerdeki taneciklerin hareketlerini örneklerle açıklayınız...

Sunum İçeriği

1. Sayfa
MADDENİN TANECİKLİ YAPISI 6.SINIF KONU ANLATIMI

2. Sayfa
MADDENİN YAPI TAŞI ATOMLARMADDELER ÜÇ HALDE BULUNURKATI-----SIVI------GAZ hangisinin katı,sıvı ya dagaz olduğunu söyleyelim.style.visibility

3. Sayfa


4. Sayfa


5. Sayfa


6. Sayfa


7. Sayfa


8. Sayfa


9. Sayfa


10. Sayfa


11. Sayfa


12. Sayfa


13. Sayfa


14. Sayfa
Konulara yoğunlaşabildik mi acaba?style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

15. Sayfa
Maddelerin Halleri Nelerdir ?Maddeleri fiziksel hallerine göre sınıflandırabiliriz. Bunlar:Katı Hali;(Demir, tahta, tuz) a. Maddenin en düzenli ve en düşük enerjili halidir. b. Tanecikler (atom ve moleküller) belirli bir merkez etrafında titreşim hareketi yaparlar. c. Katıların belirli bir şekil ve hacimleri vardır. d. Sıkıştırılamazlar.2. Sıvı Hali;(Su, yağ, süt) a. Tanecikler birbirleri üzerinden kayma hareketi yaparlar. b. Hacimleri belirli, şekilleri belirsizdir (içinde bulundukları kabın şeklini alırlar). c. Akışkandırlar. d. Sıkıştırılamazlar.3. Gaz Hali;(Hava, oksijen, tüpgaz) a. En düzensiz ve yüksek enerjili haldir. b. Belirli şekil ve hacimleri yoktur (içinde bulundukları kabın şeklini alır, hacmini doldururlar). c. Sıkıştırılabilir ve akışkandırlar. d. İçinde bulundukları kabın her yanına aynı basıncı uygularlar.style.visibility

16. Sayfa
Madde Nedir ?Madde : Boşlukta (uzayda) yer kaplayan kütlesi, hacmi, eylemsizliği olan her şeye madde denir. Örnek: defter, kitap, hava, su vb… iken enerji, düşünceler, hayaller madde değildir. Demek bir şey madde ise bazı özellikleri vardır. Bunlar;Kütle (m) : Varlıklardaki değişmeyen madde miktarıdır.Ağırlık (G) : Yerçekiminin kütleye etkisidir.Hacim (V) : Cisimlerin kapladığı boşluktur.Eylemsizlik :Kütlenin harekete karşı tepkisidir.Tanecikli Yapı: Bütün maddelerin atom ve molekül gibi çok küçük taneciklerden oluşuyor olmalarıdır.Bu beş madde maddelerin ortak özellikleridir. Maddeleri birbirinden ayırt etmek için kullanılmaz.style.visibility

17. Sayfa
Maddelerin Halleri Nelerdir ?Not : Cisimler bu üç halden birinde veya bir karışımı halinde bulunabilir ve madde bir halden diğerine geçebilir.style.visibility

18. Sayfa
Maddelerin Hal Dönüşümleri Nasıldır?KATISIVIGAZ132456style.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

19. Sayfa
Maddelerin Hal Dönüşümleri Nasıldır?Şemada maddelerin halleri arasındaki geçişler görülmektedir. Bunlar;Erime,Donma,Buharlaşma,Yoğunlaşma,Süblimleşme,Geri süblimleşme veya kırağılaşma.Bu geçişlerden 1, 3 ve 5 gerçekleşirken çevreden ısı alırlar (Endotermik olay). 2, 4 ve 6 ise çevreye ısı verir (Ekzotermik olay).style.visibility

20. Sayfa
Not : Buharlaşma her sıcaklıkta gözlemlenen bir olaydır. Eğer sıvı kaynama sıcaklığından düşük Sıcaklıkta ise, yavaş yavaş buharlaşır. Kaynama sıcaklığında ise hızlı ve hareketli bir şekilde buharlaşır.Maddelerin Hal Dönüşümleri Nasıldır?style.visibilityppt_wppt_h

21. Sayfa
Not : Katıdan sıvıya, sıvıdan gaza, katıdan gaza doğru geçişlerde;Toplam enerji artar,Düzensizlik artar,Tanecikler arası uzaklık artar,Tanecikler arası çekim kuvveti azalır.Akışkan, hem sıvıları hem gazları belirtenortak bir addır.Maddelerin Hal Dönüşümleri Nasıldır?style.visibilityppt_wppt_h

22. Sayfa
Maddenin Ayırtedici ÖzellikleriBir maddeyi diğer maddelerden ayırmaya yarayan özellikleri “Ayırtedici Özellikler” denir. Bunlar;Özkütle (Yoğunluk)Erime NoktasıKaynama NoktasıÇözünürlükEsneklikİletkenlikSıcaklık ve Uzamastyle.visibility

23. Sayfa
Maddenin Ayırtedici ÖzellikleriBir özelliğin ayırtedici olabilmesi için;Madde miktarına bağlı olmamasıYalnız o maddeye özgü bir özellik olmasıgerekir.Bütün maddelerde kütle ve hacim ortak olduğundan ve madde miktarına bağlı olduğundan ayırtedici özellik değildir.style.visibility

24. Sayfa
Maddenin Ayırtedici ÖzellikleriMaddenin fiziksel hallerine göre ayırtedici özelliklerAyırtedici ÖzellikMaddenin Fiziksel HaliKatıSıvıGazYoğunlukErime NoktasıDonma NoktasıKaynama NoktasıYoğunlaşma NoktasıGenleşmeEsneklikÇözünürlük++---++++-++-+-++---+--+style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

25. Sayfa
Emziğimin ayırtedici özellikleri nelerdir bilen var mı acaba?style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

26. Sayfa
Maddenin ORTAK özellikleriKÜTLEHACİMEYLEMSİZLİKELEKTRİKLİ YAPIBU ÖZELLİKLER MADDE MİKTARINA GÖRE DEĞİŞİRLERstyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_yppt_cstyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.fontWeightppt_xppt_y

27. Sayfa
KÜTLEDeğişmeyen madde miktarına kütle denir m sembolü ile gösterilir ve terazi ile ölçülürBaşlıca birimleri gram(g) kilogramdır(kg)Bir taş parçasının dünyada da Ayda da kütlesi sabittirstyle.colorfillColorfill.typefill.onstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

28. Sayfa
HACİMMaddenin uzayda kapladığı yere HACİM denirHacim V sembolü ile gösterilirGazların hacmi yokturSıcaklık değişirse hacim de değişir

29. Sayfa
Eylemsizlik Maddenin içinde bulunduğu konumu koruma isteğine denirstyle.fontSize

30. Sayfa
DEMİRİN TANECİLERİ

31. Sayfa
BAZI MADDELERİN ATOMLARI

32. Sayfa


33. Sayfa


34. Sayfa


35. Sayfa


36. Sayfa


37. Sayfa


38. Sayfa
1-İYOT ALKOL İÇİNDE KENDİNİ OLULTURAN TANECİKLERE AYRILIR.2-AYRILAN TANECİKLER BİRBİRİNDEN UZAKLAŞIR.3-İYOT TANECİKLERİ ALKOLÜ RENKLENDİRİR.4-HER MADDEYİ ARD ARDA BÖLMEYE DEVAM EDEBİLSEYDİK EN SONUNDA O MADDEYİ OLUŞTURAN TANECİKLERE ULAŞIRDIK.5-BİLİM İNSANLARI BİR ÇOK ETKİNLİKLER SONUNDA GÖREMEDİKLERİ HALDE MADDENİN TANECİKLİ YAPIDA OLDUĞU GÖRÜŞÜNÜ KESİNLEŞTİRMİŞLERDİR.6-KÜREYE BENZEYEN BU TANECİKLERE ATOM ADINI VERMİŞLERDİR.

39. Sayfa
ELMAS DEMİR BAKIRHER MADDENİN TANECİKLERİNİN MADDE İÇİNDEKİ DİZİLİŞLERİ FARKLILIK GÖSTERİR.

40. Sayfa


41. Sayfa


42. Sayfa
Bütün soruları çözdüm. Sınavdan kesin en yüksek notu ben alacağım. Her ne kadar kağıt bulamadık ama kardeşim sağ olsun!!!style.visibilityppt_wppt_h

43. Sayfa
ATOM NEDİR? Atom, maddenin en küçük yapıtaşıdır. Mikroskopla görülemeyecek kadar küçüktürler; ama bir araya geldiklerinde müthiş hasar yaratabilecek kadar büyük bir enerjiye sahiptirler. Bu boyutu daha da belirgin hâle getirmek için şöyle bir örnek verelim: Avucunuza biraz tuz dökün ve tek bir tuz tanesine bakın. Bu tanenin içindeki atomları tuz taneciği boyutuna getirirsek tuz tanesi yaklaşık 10 km olurdu.

44. Sayfa
Atom proton, nötron ve elektron denilen parçacıklardan oluşur. Bu parçacıkların ikisi çekirdekte, biri de çekirdek etrafındadır. Elektronlar kütleleri bakımından protonların yalnızca 1/1840’I kadar olmalarına rağmen taşıdıkları elektrik yükü miktarı aynıdır.

45. Sayfa
Atomun bir kütlesi ve bir hacmi vardır.Kütlesi çok küçük bir yer işgal eden çekirdeğidir.Yani atomun çekirdeği o atomun kütlesini verir.Atomun çekirdeği atomun ortasında küçük bir yer kapladığı halde kütlesi elektronun kütlesinden çok büyüktür.Elektronun kütlesi ise çekirdeğin kütlesi yanında yok sayılacak kadar küçüktür. Bir atomun kütlesi yaklaşık olarak çekirdeğin kütlesine eşittir.style.visibility

46. Sayfa


47. Sayfa


48. Sayfa


49. Sayfa


50. Sayfa


51. Sayfa


52. Sayfa


53. Sayfa


54. Sayfa
Fen ve Teknoloji Dersi Kaynak Sitesi Selçuk KARPUZFen ve Teknoloji Öğretmeni

0 kişi beğendi

Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Darthwader
  Belirtmemiş
 • Zalimm
  Belirtmemiş
 • akin37
  Belirtmemiş
 • Sen ihanet ettin
  Belirtmemiş
 • Vurgun3
  Belirtmemiş
 • mandalina
  Belirtmemiş
 • NazlıAdymn
  Belirtmemiş
 • YUNUS65
  Belirtmemiş
 • HAYATA KÜSKÜN
  Belirtmemiş
 • Melih00005
  Belirtmemiş
 • Mehmetkaptan55
  Belirtmemiş
 • Erkan
  Belirtmemiş
 • zeus
  Belirtmemiş
 • BiLirim0743
  Belirtmemiş
 • Melisnaz
  Belirtmemiş
 • nightmare
  Belirtmemiş
 • Angeel
  Belirtmemiş
 • keskin
  Belirtmemiş
 • iremugras123
  Kütahya