• 1
23
Okunma
1500
Cevap
2
Soru :

Makale nedir? makalenin konu anlatimi

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz.
Bölüm: Türkçe
Durum: Çözüldü
Tarih: 4 yıl önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Verilmiş Cevaplar


42015-05-08 13:20:44 #
Cevap : Makale Nedir
Makale, herhangi bir konuda, bir görüşü, bir düşünceyi savunmak ve kanıtlamak için yazılan yazı. Gazete ve dergilerde yayınlanır. Bir gerçeği açıklamak, bir konuda görüş ve düşünceler öne sürmek ya da bir tezi savunmak, desteklemek için yazılan yazılara da "makale" denir.

Makalelerin Özellikleri
- Anlatım yalın ve yoğundur, nesnel bir nitelik taşır.
- Öne sürülen düşünce ve tez kanıtlanır.
- Söz oyunlarına başvurulmaz, süslü anlatımdan uzak durulur.
- Her konuda makale yazılabilir.
- Gazete, yazılı ve dergilerde yayımlanır.
- Genellikle makale yazıları kısa ve öz olur

Makale Yazarken Dikkat Edilmesi Gerekenler
- Anlatımda sade ve belirli bir formata uygun olursa daha iyi olur.
- Somut özellikler ön plandadır.
- Öne sürülen düşünce ve tez kanıtlamak icap eder.
- Makele yazarken belirli bir konu yoktur. Yazar her konuda yazabilir.
- Gazetee dergi ve internette yayımlanır.

Makale Türleri Çeşitleri
Makaleler seçilen konuya göre uzun ya da kısa olabilir. Makale her konuda yazılabilir. Makalenin yazılacağı konu güncel olabileceği gibi, felsefî, bilimsel, sanatsal da olabilir. Ancak edebi makale sanatla ilgili konuları işler. Makaleler niteliklerine göre temelde “edebî makale” ve “meslekî makale” olmak üzere iki grupta toplanabilir.

a- Edebî Makale: Dil, edebiyat ve sanatla ilgili konuları işleyen makale türüdür.
b- Meslekî Makale: Tıp, ekonomi, sosyoloji gibi bilim ve bilime dayalı mesleklerin değişik dalları ile ilgili konuları işleyen makale türüdür.

Makalenin Belirleyici Özellikleri
• Düşünsel plânla yazılır.
• Yazar anlattıklarının doğruluğuna güvenmeli, anlattıklarını bir mantık çerçevesine oturtabilmelidir. Her anlattığı, önceki anlattıklarıyla çelişmemelidir.
• İşlenen konu kendinden önceki söylenmişlerden, yazılmışlardan ayrı olmalıdır.
• Okuyucuya konunun önemini kavratabilmek için örnekleme, karşılaştırma, tanık gösterme gibi nesnel verilerden yararlanmalıdır.

Makale yazılırken ele alınan düşünce kanıtlarla desteklenmeli, yazar, her tür iddiasına kanıt göstermeli, ortaya atılan düşünce her yönüyle değerlendirilmelidir. Makalenin kısa ve özlü olma gibi bir hedefi yoktur. Bu sebeple düşünce ayrıntılı bir şekilde istenmelidir. Yazar, öne sürdüğü kanıtlar aracılığıyla düşüncelerini savunmalı, tartışmalı ve buradan bir sonuca varmalıdır.

Makalenin, nesnel bir bakış açısıyla ve resmî bir üslupla kaleme alınması beklenir. İfade, açık ve anlaşılır olmalıdır.
0 kişi beğendi
32015-05-08 13:26:57 #
Cevap : Makale nedir konu anlatımı sunusu ektedir. Başarılar..

Sunum İçeriği

1. Sayfa
MAKALETanımıÖzellikleriKonuyla İlgili Sorular

2. Sayfa
Makale nedir?Herhangi bir konuda bir görüş ve düşünceyi ileri sürmek, savunmak ya da desteklemek için yazılan yazılardır. Makalede görüş ve düşünceler kanıtlara dayandırılarak yazılırlar.

3. Sayfa
Makaleler konularına göre çeşitlere ayrılırlar. Sanat, ( edebiyat, tiyatro, resim, müzik, dans, mimarlık vb.) siyaset, bilim (hukuk, tıp, biyoloji, fizik, kimya..) toplumu ilgilendiren herhangi bir konu makalede işlenebilirstyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_y

4. Sayfa
Makaleler gazete ve dergi yazılarıdır. Günün siyasal, toplumsal vb. olaylarını yorumlamak üzere gazetenin ya da derginin ilk sütununda belli bir yazarın düzenli olarak yazdığı makalelere başmakale, o işi üstlenen yazara da başyazar denir.style.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_y

5. Sayfa
ÖZELLİKLERİMakalelerin konuları toplumun büyük bir bölümünü ilgilendirir.Makalede konuyla ilgili ortaya atılan tez örnek ve kanıtlarla ispatlanır. Genellikle kurallı cümle kullanılır; çünkü kurallı cümleler kesinlik içerirler.Makalenin dili sade, uslubu ciddidir.

6. Sayfa
Makalenin yazılış amacı bir konuyu açıklamak, o konuyla ilgili bilgi vermektir. Bu yüzden dil “Göndergesel” işlevinde kullanılır.Makale yazarı ele aldığı konuyu her yönü ile açıklamak, inandırıcı olmak ve düşüncelerini benimsetebilmek için araştırmak ve anlatımını belli bir plan dahilinde ortaya koymak zorundadır.style.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_y

7. Sayfa
Makale, bütün dünyada, gazete ile birlikte doğmuş ve gelişmiş bir yazı türüdür. style.visibilityppt_xppt_yppt_y

8. Sayfa
Türk basın hayatında ilk makale Şinasi’ye aittir. Agah Efendi ile Şinasi’nin 1860’ta birlikte çıkardığı Tercüman-ı Ahval adlı gazetede yayınlanan bu makaleye önsöz anlamına gelen “Mukaddime” adı verilmiştir. style.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_y

9. Sayfa
Makaleler gazete ve dergi yazısı olması bakımından deneme ve fıkrayla benzerlik gösterse de pek çok bakımdan onlardan ayrılır.Makalede okuyucuyu inandırma çabası vardır; fıkra ve denemede yoktur.Makalede düşünceler sağlam, nesnel kanıtlara dayandırılır; fıkra ve denemede ise yazarın kendi görüşlerine yer verilir. style.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_y

10. Sayfa
Makalenin konuları herkesi ilgilendiren türden seçilir bu yönüyle denemeyle benzerlik gösterse de fıkradan ayrılır;çünkü fıkralar güncel konularda yazılırlar.Makale, fıkra ve denemeye göre daha detaylı ve uzundur.Makalenin dili ve uslubu ciddidir; fıkra ve denemede daha samimi bir hava vardır. style.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_y

11. Sayfa
ÖRNEK SORULARBir savı kanıtlamaya ya da çürütmeye yönelik yazı türüdür. Kimi gerçekleri öğretme amacı güder. Anlatım türü nesnel ve bilimseldir.Söylenenlerin kanıtlanması ve bir sonuca bağlanması gerekir. Yukarıda özellikleri belirtilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Fıkra B) Makale C) Anı D) Deneme E) Söyleşi

12. Sayfa
Onuncu yüzyıl boyunca, Lombardia, Venedik örneğinden esinlenerek ticari yaşama yöneldi. Ticaret hızla Pavia’dan komşu kentler yayıldı. Bu kentlerin tümü, Venedik’in olağanüstü bir örneğini verdiği ve çıkarı gereği buralarda uyandırdığı trafiğe katılmak için acele ediyordu. Yukarıdaki parça aşağıdaki yazı türlerinden hangisinden alınmış olabilir? A) Eleştiriden B) Öyküden C) Denemeden D) Makaleden E) Röportajdan style.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_y

13. Sayfa
Yazarın herhangi bir konuda düşüncelerini açıklayarak savunduğu gazete veya dergi yazısıdır. Bu yazı türünde bilgiler ve görüşler belgelere dayandırılır, nesneldir. Konu bakımından sınır yoktur. İlk örneği Şinasi’nin Tercüman-ı Ahval ‘de yayımladığı “Mukaddime” dir. Bu parçada sözü edilen tür aşağıdakilerden hangisidir? A) Deneme B) Eleştiri C) Röportaj D) Makale E) Biyografi style.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_y

14. Sayfa
Gazete ve dergilerde belli bir konuya ilişkin bilgi vermek, görüşlerin doğruluğunu ya da yanlışlığını kanıtlamak için yazılır. Yazarının gerçeğin ortaya konulmasında bilimsel bir tarafsızlığı vardır. Genellikle bilimsel konuların ele alındığı yazı türüdür. Bu parçada tanımı yapılan yazı türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Deneme B) Eleştiri C) Makale D) Söyleşi E) Fıkrastyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_y

15. Sayfa
Hazırlayanlar: Mustafa KULAŞENCeren YÜKSELOsman CİNGİCİKHediye ÖZGENstyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_y

0 kişi beğendi


01 | Makale Kaynakçası Nasıl Yazılır

Bulunması Gereken Bilgiler
§ Yazar adı (soyadı, adı)§ Yayın tarihi (ayraç içinde)§ Makale Adı§ Dergi adı (koyu ya da italik)§ Cilt numarası§ Sayısı§ Sayfa numarasıMakale Kaynakçası ÖrnekleriKızılçelik, S. (2002). Küreselleşme ve Post Modernleşmeye Karşı Ulusal Bağımsızlık Hareketi. Eğitim Araştırmaları Dergisi. Sayı 7.( Nisan 2002).Gazete
Eşme, E. (2002). Ezberci Eğitim: Depremden Beter. Cumhuriyet Gazetesi.(5 Temmuz 2002).Ansiklopedi
Donanım. (1998). Bilgi Dünyasına Yolculuk. 2.Basım, Cilt 15,Ankara: 3B.. - Yazıya Git..

02 | Makale Örnekleri

İnternet Zararlı mı?Teknoloji çağının en büyük ürünü olan internet artık her eve girmeye başladı.İntern kullanımın dünya ve Türkiye genelinden her geçen gün artıyor olması ve internet kullanım yaşının da her geçen gün aşağıya çekiliyor olması da beraberinde bir çok riski de getiriyor.İnternet kullanımının birbirinden farklı ve güzel yönleri olduğu gibi aynı derece de kötü yönleri olabiliyor. İnternet tamamen sizin elinizde olan sınırsız bir dünya gibidir.Bu dünyada istediğiniz kapıyı kendiniz.. - Yazıya Git..

03 | Makale ile Fıkra Arasındaki Farklar

1 – Makale yazarı ele aldığı fikirleri bilimsel bir yaklaşımla incelerken fıkra yazarı yazarı kişisel görüşle ele alıp inceler.
2 – Makalede yazar fikirlerini kanıtlamak zorundadır. Bunun için sağlam güçlü kanıtlar göstermesi gerekir.
3 – Fıkrada ise böyle bir zorunluluk yoktur. Fıkra yazarı isterse ispatlama yoluna gider isterse gitmez, her türlü örneği kul1anabilir.
4 – Makale bilimsel bir yazı olduğu için resmi ve ciddi bir anlatım kul1anılır. Fıkrada ise samimi, rahat ve içten bir anlatım vardır. - Yazıya Git..

04 | Konuşturma

İntak (Konuşturma) : İnsan dışındaki varlıkları konuşturmaktır.
Kural 1 : Her intak sanatında teşhis sanatı vardır; ancak her teşhiste intak sanatı yoktur.
Kural 2 : İnsan dışındaki canlı ve cansız varlıkları konuşturma sanatıdır. Konuşturma, kişileştirmeden sonra gelir.Varlık önce kişileştirilir, gerekirse konuşturulur.
Konuşturma Örneği
Aşağıdaki metinde kurnaz tilkinin konuşması, “intak” (konuşturma) sanatı örneğidir.
Kurnaz tilki sesini yumuşatarak,
ona Dedi ki: ”Kardeşciğim artık.. - Yazıya Git..

05 | Makalelerin Özellikleri

- Anlatım yalın ve yoğundur, nesnel bir nitelik taşır.
- Öne sürülen düşünce ve tez kanıtlanır.
- Söz oyunlarına başvurulmaz, süslü anlatımdan uzak durulur.
- Her konuda makale yazılabilir.
- Gazete, yazılı ve dergilerde yayımlanır.
- Genellikle makale yazıları kısa ve öz olur.

Makalenin Belirleyici Özellikleri
• Düşünsel plânla yazılır.
• Yazar anlattıklarının doğruluğuna güvenmeli, anlattıklarını bir mantık çerçevesine oturtabilmelidir. Her anlattığı, önceki.. - Yazıya Git..

06 | Konuşturmaya 5 Tane Örnek

Söz Sanatlarından Konuşturmaya 5 Tane Örnek Veriniz - Soruya Git..

07 | Makale Raporu Hazırlama

Bir makale nasıl incelenir. Makale raporu nasıl hazırlanır ? - Soruya Git..

09 | Konularına göre şiir antolojisi nasıl hazırlanır

konularına göre şiir antolojisi nasıl hazırlanır - Soruya Git..

10 | Konularına göre şiir antolojisi

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..


Benzer SorularArama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • ebru2376
  Belirtmemiş
 • Zalimm
  Belirtmemiş
 • mutsuzhatun1905
  Belirtmemiş
 • nejo2003
  Belirtmemiş
 • Sedasezohazo
  Belirtmemiş
 • zeus
  Belirtmemiş
 • Mehmetkaptan55
  Belirtmemiş
 • SakinolRey
  Belirtmemiş
 • rehber2
  Belirtmemiş
 • ihsansss
  Belirtmemiş
 • BiLirim0743
  Belirtmemiş
 • keskin
  Belirtmemiş
 • nightmare
  Belirtmemiş
 • viento
  Belirtmemiş
 • Darthwader
  Belirtmemiş
 • iremugras123
  Kütahya