• 1
3
Okunma
2744
Cevap
1
Soru :

Makale Raporu Hazırlama

Bir makale nasıl incelenir. Makale raporu nasıl hazırlanır ?
Bölüm: Edebiyat
Durum: Çözüldü
Tarih: 4 yıl önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Verilmiş Cevaplar


12015-09-30 10:40:40 #
Cevap : Makale İnceleme Ödevi Rapor İçeriği
 
1. a) Makalenin Künyesi (Yazarlar, isimleri, yayın yılı, makalenin başlığı, yayınlandığı yer/derginin adı, vol, sayı, sayfa aralığı)
    Örnek: Kottler, J. A. (1994). Working with difficult group members. Journal for Specialist in Group Work. 19, 3-10
    b) Anahtar kavramlar
 
2. Problem (ya da giriş bölümü) özet
1. Problem durumu: ilgili literatür ve araştırmaların incelendiği, araştırmanın gerekçelendirildiği bölüm. Ne araştırıldığı, anahtar kavram ve değişkenlerin tanımlandığı bölüm, araştırma probleminin ne olduğu, ilgili değişkenlerin tanımlarıyla birlikte anlaşılacak biçimde özetlenecek.
Araştırmanın amacı ya da problem cümlesi: tam olarak araştırılmak istenen ne?
Hipotezler (varsa)
Araştırmanın önemi:
 
3. Yöntem
Evren ve örneklem: katılmcılar, araştırmanın yürütüldüğü grup ve özellikleri, nasıl belirlendiği, sayısı, cinsiyet, eğitim, yaş vb .. gibi özellikleri
Kullanılan ölçme araçları: veri toplama araçları
İstatistiksel analiz yöntemi: korelasyon, t-testi, varyans analizi, regresyon.. vb gibi kullanılan istatistiksel yöntemin adı.
 
4. Bulgular ve Tartışma ya da Yorum
Bulgular: istatistiksel olarak ne bulunduğu: “X ile Y arasında ilişki bulundu..” genelde tablo ile birlikte verilen bilgi, araştırmadaki problem cümlesinin bulunmuş olan cevabı gibi
Tartışma: Bulguların ilgili literatur eşliğinde irdelenmesi, yorumlanması, gerekçelendirilmesi
 
5. Sonuç ve Öneriler
 
6. Kişisel Sonuç: (makaleyi inceleyenin kişisel  mesleki görüş, düşünce, eleştiri, öneri ve öğrendikleri: çalışma hakkında kişisel yorum ve analizleriniz)
 
Özet makalenin uzunluğuna göre, yukarıda verilen başlıkları tam yansıtacak şekilde geniş bir özeti yapılacak, ancak sunumda bunlar 5-10 dak. İçinde anlatılacak.
0 kişi beğendi


01 | Makale Kaynakçası Nasıl Yazılır

Bulunması Gereken Bilgiler
§ Yazar adı (soyadı, adı)§ Yayın tarihi (ayraç içinde)§ Makale Adı§ Dergi adı (koyu ya da italik)§ Cilt numarası§ Sayısı§ Sayfa numarasıMakale Kaynakçası ÖrnekleriKızılçelik, S. (2002). Küreselleşme ve Post Modernleşmeye Karşı Ulusal Bağımsızlık Hareketi. Eğitim Araştırmaları Dergisi. Sayı 7.( Nisan 2002).Gazete
Eşme, E. (2002). Ezberci Eğitim: Depremden Beter. Cumhuriyet Gazetesi.(5 Temmuz 2002).Ansiklopedi
Donanım. (1998). Bilgi Dünyasına Yolculuk. 2.Basım, Cilt 15,Ankara: 3B.. - Yazıya Git..

02 | Makale ile Fıkra Arasındaki Farklar

1 – Makale yazarı ele aldığı fikirleri bilimsel bir yaklaşımla incelerken fıkra yazarı yazarı kişisel görüşle ele alıp inceler.
2 – Makalede yazar fikirlerini kanıtlamak zorundadır. Bunun için sağlam güçlü kanıtlar göstermesi gerekir.
3 – Fıkrada ise böyle bir zorunluluk yoktur. Fıkra yazarı isterse ispatlama yoluna gider isterse gitmez, her türlü örneği kul1anabilir.
4 – Makale bilimsel bir yazı olduğu için resmi ve ciddi bir anlatım kul1anılır. Fıkrada ise samimi, rahat ve içten bir anlatım vardır. - Yazıya Git..

03 | Makale Örnekleri

İnternet Zararlı mı?Teknoloji çağının en büyük ürünü olan internet artık her eve girmeye başladı.İntern kullanımın dünya ve Türkiye genelinden her geçen gün artıyor olması ve internet kullanım yaşının da her geçen gün aşağıya çekiliyor olması da beraberinde bir çok riski de getiriyor.İnternet kullanımının birbirinden farklı ve güzel yönleri olduğu gibi aynı derece de kötü yönleri olabiliyor. İnternet tamamen sizin elinizde olan sınırsız bir dünya gibidir.Bu dünyada istediğiniz kapıyı kendiniz.. - Yazıya Git..

04 | Makalelerin Özellikleri

- Anlatım yalın ve yoğundur, nesnel bir nitelik taşır.
- Öne sürülen düşünce ve tez kanıtlanır.
- Söz oyunlarına başvurulmaz, süslü anlatımdan uzak durulur.
- Her konuda makale yazılabilir.
- Gazete, yazılı ve dergilerde yayımlanır.
- Genellikle makale yazıları kısa ve öz olur.

Makalenin Belirleyici Özellikleri
• Düşünsel plânla yazılır.
• Yazar anlattıklarının doğruluğuna güvenmeli, anlattıklarını bir mantık çerçevesine oturtabilmelidir. Her anlattığı, önceki.. - Yazıya Git..

05 | Makale Çeşitleri

Makale Türleri/Çeşitleri : Makaleler seçilen konuya göre uzun ya da kısa olabilir. Makale her konuda yazılabilir. Makalenin yazılacağı konu güncel olabileceği gibi, felsefî, bilimsel, sanatsal da olabilir. Ancak edebi makale sanatla ilgili konuları işler. Makaleler niteliklerine göre temelde “edebî makale” ve “meslekî makale” olmak üzere iki grupta toplanabilir.

a- Edebî Makale: Dil, edebiyat ve sanatla ilgili konuları işleyen makale türüdür.
b- Meslekî Makale: Tıp, ekonomi, sosyoloji gibi bilim ve bilime dayalı.. - Yazıya Git..

06 | Makalede nesnellik ve yorum nasıl olmalıdır?

Nesnelik ve yorum arasındaki ilişki nedir ? - Soruya Git..

07 | Makale nedir? makalenin konu anlatimi

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..

08 | Makale Çeşitleri Nelerdir

Makale Çeşitleri Nelerdir? Bilimsel makale gibi çeşitleri - Soruya Git..

09 | Makalenin Özellikleri Nelerdir

Makalelerin Özellikleri Nelerdir - Soruya Git..

10 | Makalenin Özellikleri

Makalenin Özellikleri Nelerdir ? Makale Nedir? - Soruya Git..


Benzer Sorular

Çözüldü Makale


Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • KarraMurrat
  Belirtmemiş
 • selim72
  72batman
 • Fatos25
  Belirtmemiş
 • hera
  Belirtmemiş
 • Ask0147
  Belirtmemiş
 • Mehmetkaptan55
  Belirtmemiş
 • Atanur Yıldız
  Belirtmemiş
 • Sarp0202
  Belirtmemiş
 • SESSIZGEMI25
  Belirtmemiş
 • Angeel
  Belirtmemiş
 • Murat123q
  Belirtmemiş
 • çılgın türk
  Belirtmemiş
 • Viento
  Belirtmemiş
 • keskin
  Belirtmemiş
 • Erkan
  Belirtmemiş
 • beste
  Belirtmemiş
 • zeus
  Belirtmemiş
 • Alaycı Kuş
  Belirtmemiş
 • iremugras123
  Kütahya