Nedir.Org
 • 1
19446
4
Okunma
47
Cevap
3
Soru :

Makale ve bildiri ortak özellikleri

Makale ve bildiri ortak özellikleri
Bölüm: Edebiyat
Durum: Çözüldü
Tarih: 1 ay önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


192020-11-30 17:41:32 #
Cevap :
Makale, herhangi bir konuda bilgi, düşünce, görüş veya araştırma sonuçlarını delilleriyle birlikte açıklayıcı ve yorumlayıcı nitelikte ortaya koyan, okuyucuya bilgi vermeyi amaçlayan rapordur.

Bildiri ise, alanında uzman kişilerin bilimsel bir konudaki yeniliği paylaşmak üzere akademik bir toplantıda tartışmaya açtıkları yazı ya da tebliğ demektir
0 kişi beğendi
22020-11-30 17:45:02 #
Cevap :
Akademik Yazı Türleri:
Bilimsel makale” terimi özgün araştırma sonuçları için kullanılır. Özgün veya bilimsel olmayan araştırmalar derleme makalesi, konferans bildirisi veya toplantı özeti gibi terimlerle ifade edilir.

Bir derleme makalesi, tipik olarak ilgili konudaki güncel çalışmaları veya belli bir kişi veya grubun çalışmalarını gözden geçirir. Böylece hali hazırda yayımlanmış olan bilgiyi özetlemek, analiz etmek, değerlendirmek veya birleştirmek için yapılır.

Bir konferans bildirisi, ilgili toplantı çerçevesinde basılan kitapta veya ilgili bir dergide yayımlanmış makaledir.

Konferanslar normal koşullarda, özgün verilerin sunulması için düzenlenmezler. Konferans bildirileri genelde, araştırmacıların güncel çalışmalarının değerlendirilmesini sunan değerlendirme makalesi ya da özgün verilerin anlatıldığı ön raporlardır. Bu ön raporlar bilimsel makale olarak nitelenmezler ve o amacı da taşımazlar.

Dolayısıyla konferans yayınları normal koşullarda temel yayın olarak kabul edilmezler.

Akademik yazı türlerinin biçimleri genel olarak şu şekildedir:
Konferans Bildirisi: Tipik olarak 5-10 sayfa, 3 şekil, 15 civarında referansı olan çalışmadır. Araştırma kariyerine başlamanın iyi bir yoludur. Konuya uygun konferans gibi etkinliklerde sunulur.

Tam Makale / Orijinal Makale: Tipik olarak 8-10 sayfa, 5 görsel, 25 civarında referansı olan çalışmadır. Tamamlanmış araştırma sonuçlarını yaymanın standart yoludur. Uygun dergilere gönderilir. Bilimsel araştırma kariyeri için iyi bir yoldur.

Kısa Makale / Mektup: Orijinal gelişmeleri erken ve hızlı olarak duyurmanın önemli bir yoludur. Tam makaleden oldukça kısadır.

Derleme / Görüş: Tipik olarak 10 sayfadan fazla, en az 5 görseli olan ve 80 civarında referansı olan çalışma türüdür. Özel araştırma konularının değerlendirmesidir. Çoğunlukla dergi editörleri tarafından hazırlanması istenir. Bilimsel araştırma kariyerini pekiştirmenin iyi bir yoludur
0 kişi beğendi
12020-11-30 17:40:52 #
Cevap :

Bildiri Nedir:
Bildiri özetini tarif etmek için öncelikle bildirinin ne olduğunu açıklamak gerekir:

Araştırmacıların kendi alanlarıyla ilgili bir konuda, yenilik getirmek, özgün bir buluşu ortaya koymak ve akademik amaçlı bir toplantıda sunmak üzere, bilimsel bir dille hazırladıkları sunum bildiri ya da tebliğ olarak adlandırılır. Bildiriler, sözlü anlatım şeklinde olabileceği gibi (sözlü sunum) yazılı olarak da icra edilebilirler (poster sunumu). Bunların hangisinin akademik açıdan daha değerli olduğuna dair yazılı bir kural olmamasına karşın sözlü olarak yapılan sunumlar, akademik yükselmelerde önceliklidir.

Bildiride her şeyden önce aranan nitelik, bilimsel bir yenilik getirmiş olması ve orijinal bir konuyu ele almasıdır. Bunun yanında bildiri, bilinen bir konuya yenilik getirme, değişik görüş ve düşüncelerle yeni tezler ortaya koyma, bu tezleri bilimsel delillerle doğrulama veya bir önceki tezi çürütme gibi özellikleri de bünyesinde taşımalıdır.

Bildiriler bir yayın olarak basılabilir, internetten erişime açılabilir veya elektronik bir medya üzerinde dağıtılabilir. Bunların hemen tümü başta belirttiğimiz sözlü veya yazılı sunumun çeşitli uygulamalarıdır. Bu şekilde bildiriler, diğer akademisyenlerin yararlanacağı şekilde sunulmuş olurlar.

Bildiriler bu şekilde yayınlanırken her birine uygun bir başlık ve çalışmayı tanıtıcı bir özet (öz, abstract) yerleştirilir ve bu özet okuyucu için genel bir harita ödevi görür. İyi yazılmış bir özet, okuyucunun, çalışmanın içeriğini kısa zamanda ve hassasiyetle belirlemesine, kendi ilgi alanları ile ilişkisini saptamasına ve böylece tüm dokümanı okuyup okumamaya karar vermesinde etkili olur.

0 kişi beğendi


Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

01 | Makale Kaynakçası Nasıl Yazılır

Bulunması Gereken Bilgiler
§ Yazar adı (soyadı, adı)§ Yayın tarihi (ayraç içinde)§ Makale Adı§ Dergi adı (koyu ya da italik)§ Cilt numarası§ Sayısı§ Sayfa numarasıMakale Kaynakçası ÖrnekleriKızılçelik, S. (2002). Küreselleşme ve Post Modernleşmeye Karşı Ulusal Bağımsızlık Hareketi. Eğitim Araştırmaları Dergisi. Sayı 7.( Nisan 2002).Gazete
Eşme, E. (2002). Ezberci Eğitim: Depremden Beter. Cumhuriyet Gazetesi.(5 Temmuz 2002).Ansiklopedi
Donanım. (1998). Bilgi Dünyasına Yolculuk. 2.Basım, Cilt 15,Ankara: 3B.. - Yazıya Git..

02 | Makale Örnekleri

İnternet Zararlı mı?Teknoloji çağının en büyük ürünü olan internet artık her eve girmeye başladı.İntern kullanımın dünya ve Türkiye genelinden her geçen gün artıyor olması ve internet kullanım yaşının da her geçen gün aşağıya çekiliyor olması da beraberinde bir çok riski de getiriyor.İnternet kullanımının birbirinden farklı ve güzel yönleri olduğu gibi aynı derece de kötü yönleri olabiliyor. İnternet tamamen sizin elinizde olan sınırsız bir dünya gibidir.Bu dünyada istediğiniz kapıyı kendiniz.. - Yazıya Git..

03 | Makalelerin Özellikleri

- Anlatım yalın ve yoğundur, nesnel bir nitelik taşır.
- Öne sürülen düşünce ve tez kanıtlanır.
- Söz oyunlarına başvurulmaz, süslü anlatımdan uzak durulur.
- Her konuda makale yazılabilir.
- Gazete, yazılı ve dergilerde yayımlanır.
- Genellikle makale yazıları kısa ve öz olur.

Makalenin Belirleyici Özellikleri
• Düşünsel plânla yazılır.
• Yazar anlattıklarının doğruluğuna güvenmeli, anlattıklarını bir mantık çerçevesine oturtabilmelidir. Her anlattığı, önceki.. - Yazıya Git..

04 | Makale ile Fıkra Arasındaki Farklar

1 – Makale yazarı ele aldığı fikirleri bilimsel bir yaklaşımla incelerken fıkra yazarı yazarı kişisel görüşle ele alıp inceler.
2 – Makalede yazar fikirlerini kanıtlamak zorundadır. Bunun için sağlam güçlü kanıtlar göstermesi gerekir.
3 – Fıkrada ise böyle bir zorunluluk yoktur. Fıkra yazarı isterse ispatlama yoluna gider isterse gitmez, her türlü örneği kul1anabilir.
4 – Makale bilimsel bir yazı olduğu için resmi ve ciddi bir anlatım kul1anılır. Fıkrada ise samimi, rahat ve içten bir anlatım vardır. - Yazıya Git..

05 | Ortak Kök ile Sesteş Kök Farkı

Ortak kökte anlam ilgisi mutlaka bulunmalıdır. Sesteş sözcükler ortak kök sayılmaz. Ortak kökle sesteş sözcükleri bu nedenle birbirine karıştırmamalıdır. Sesteş kökler arasında en ufak bir anlam ilgisi yoktur. Fakat ortak kökler aralarında anlam ilgisi bulunan, hem ad hem de fiil olarak kullanılabilen köklerdir.

Sesteş Köke Örnek :
“gül” → gül: “çiçek, bitki” gül–: “gülümsemek”

Ortak Köke Örnek :
Çantam çok eskidi.
Eski dolabımı boyadım.

- Yazıya Git..

06 | Ortak kök örnekleri 10 tane

Ortak kök örnekleri 10 tane - Soruya Git..

07 | Makale künyesi nasıl yazılır

makale künyesi nasıl yazılır - Soruya Git..

08 | Bildiri ile konferans arasındaki fark

Bildiri ile konferans arasındaki farklar nelerdir ? - Soruya Git..

09 | Makale Raporu Hazırlama

Bir makale nasıl incelenir. Makale raporu nasıl hazırlanır ? - Soruya Git..
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Muhammed Deniz
  Muhammed Deniz
  Belirtmemiş
 • rabia-539
  rabia-539
  Belirtmemiş
 • NECLA
  NECLA
  Belirtmemiş
 • furky54
  furky54
  Belirtmemiş
 • Miraç Yıldırım
  Miraç Yıldırım
  Belirtmemiş
 • Cemmm
  Cemmm
  Belirtmemiş
 • Kartalaltan
  Kartalaltan
  Belirtmemiş
 • Sercan Çığır
  Sercan Çığır
  Belirtmemiş
 • meryem meryem
  meryem meryem
  Belirtmemiş
 • Duygux34
  Duygux34
  Belirtmemiş
 • Mirac Zaimoğlu
  Mirac Zaimoğlu
  Belirtmemiş
 • Oğuzcan Mert Ene
  Oğuzcan Mert Ene
  Belirtmemiş
 • SiyahBeyazDüşler
  SiyahBeyazDüşler
  Belirtmemiş
 • Neslihan Keskin
  Neslihan Keskin
  Belirtmemiş
 • hexlity
  hexlity
  Belirtmemiş
 • Darthwader
  Darthwader
  Belirtmemiş
 • Sultan KARATAŞ
  Sultan KARATAŞ
  Belirtmemiş
 • Recep Şahin
  Recep Şahin
  Belirtmemiş
 • mountaingoat
  mountaingoat
  Belirtmemiş
 • Mecruh
  Mecruh
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • esoes
  esoes
  Belirtmemiş
 • zeus
  zeus
  Belirtmemiş
 • Büşra Dere
  Büşra Dere
  Belirtmemiş
 • Deniz mavi
  Deniz mavi
  Belirtmemiş
 • Fatih Çam
  Fatih Çam
  Belirtmemiş
 • miraç Sancar
  miraç Sancar
  Belirtmemiş
 • Sinem Ellis
  Sinem Ellis
  Belirtmemiş
 • muzur06
  muzur06
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya
Sitemizi kullanarak, Çerez Politikamızı , Gizlilik Politikamızı ve Hizmet Şartlarımızı okuduğunuzu ve anladığınızı kabul edersiniz.. Detay. ×