Nedir.Org
 • 1
19446
5
Okunma
8
Cevap
2
Soru :

Maksimum nemin fazla olduğu ülke hangisidir

Maximum nemin fazla olduğu ülke hangisidir
Bölüm: Coğrafya
Durum: Çözüldü
Tarih: 4 hf. önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Verilmiş Cevaplar


162020-07-13 15:55:06 #
Cevap :

A. Maksimum Nemin Fazla Olduğu Yerler ve Durumlar

 1. Ekvator ve çevresinde
 2. Çöller
 3. Türkiye’de maksimum nemin fazla olduğu bölgelerimiz Güney Doğu Anadolu Bölgesi ve Akdeniz bölgesidir.
 4. Yaz mevsiminde maksimum nem kış mevsimine göre daha fazladır
 5. Gündüz maksimum nem geceye göre daha fazladır
 6. Alçaklarda maksimum nem yükseklere göre daha fazladır.
 7. Gece sis yoğunluğunun gündüze göre fazla olması
 8. Dağ yamacı boyunca yükselen hava kütlesinin yağış bırakması
 9. Alçalan havanın kurutucu etki yapması, maksimum nemin sıcaklıkla ilişkili olduğunu gösterir ve maksimum nem – sıcaklık ilişkisine örnektir.
Ülkemizde Maksimum Nem Nerelerde Görülür:
 1. Maksimum nem yazın en yüksek en sıcak bölgemiz olan G.Doğu Anadolu Bölgesindendir.
 2. Maksimum nemin yazın en düşük olduğu bölüm ise yazın en serin olan Erzurum – Kars bölümüdür.

B. Maksimum Nemin Az Olduğu Yerler ve Durumlar

 1. Kutuplar ve çevresi
 2. Kış mevsiminde yaz mevsimine göre maksimum nem daha azdır.
 3. Gece gündüze göre maksimum nem daha azdır.
 4. Bir dağ yamacında yükseldikçe maksimum nem azalır.
0 kişi beğendi
22020-07-13 15:55:06 #
Cevap :
Sözlükte Maksimum Nem Nedir:

Nem Nedir


 Havada bulunan su buharına nem adı verilir. Yaşanılabilir her hava kütlesinde mutlaka nem bulunur.
 1 m3 havada bulunan su buharı miktarına mutlak nem denir. Atmosferde bulunan nem higrometre denilen aletle ölçülür ve g/m3 olarak ifade edilir.

Bir diğer tanım; Atmosfer içerisindeki subuharına nem denir. Nem higrometre adı verilen aletle ölçülür. Havanın nemi gram (gr) olarak ifade edilmektedir.

Nem Formülü

Bağıl nem = mutlak nem/maksimum nem x 100 

Mutlak Nem

1m3 hava içerisinde bulunan subuharının gr olarak ağırlığına mutlak nem denir. Mutlak nem, sıcaklık ve buharlaşmanın fazla olduğu Ekvatoral bölgelerde çok, soğuk kutup bölgeleri ile yüksek dağlarda azdır.

Mutlak nem nedir ?
1 m3 havada bulunan nem miktarının gram cinsinden değeridir.
Büyük su kütlelerinin olduğu yerlerde mutlak nem fazla olur.
Su kütlesi ile birlikte sıcaklığında fazla olması buharlaşmayı artıracağı için mutlak nemi de artırır.
Mutlak nem Türkiye’de en çok Akdeniz kıyılarındadır.
Kıyılarımızda mutlak nemi en az olan yer Karadeniz kıyılarıdır. (Enleme bağlı sıcaklık ve buharlaşma düşük olduğu için)
Mutlak nem kıyıdan iç kesimlere gidildikçe azalır.

Mutlak Nem
Yukarıdaki balonun içine bir miktar su yerleştirelim. İşte bu balonu hava kütlesi, balonun içinde sabit bulunan su miktarını da mutlak nem olarak düşünebiliriz.
Mutlak nem halk arasında NEM diye ifade edilir. Örneğin; Mersin’de yazın deniz kıyısında yaşayan insanlar nemin fazlalığından şikâyet ederler. Aslında fazla olan mutlak nemdir. Mutlak nemin fazla olması insan vücudunun hissettiği sıcaklığı artırır.

Maksimum Nem

 1m3 havanın belli sıcaklıkta taşıyabileceği en fazla nem miktarına maksimum nem denir. Maksimum nem sıcaklığa bağlı olarak değişir. Sıcaklık arttıkça hava genişleyeceğinden taşıyabileceği nem miktarı artar. Sıcaklık azaldıkça hava daralır ve böylece taşıyabileceği nem miktarı azalır. Sıcaklıkla maksimum nem doğru orantılıdır.

1m3 havanın alabileceği en fazla nem miktarıdır.
Maksimum nem havanın neme doyma noktasıdır.
Maksimum nem miktarı sıcaklık ile doğru orantılıdır
Sıcaklık artarsa maksimum nem (havanın nem taşıma kapasitesi) artar
Sıcaklık azalırsa maksimum nem azalır.

Maksimum Nem

- Yukarıdaki daki balonun büyüklüğünü Maksimum Nem gibi düşünebiliriz.
- Balon, sıcaklık arttıkça şişer ve büyür.
- Balon büyüdükçe maksimum nem artıyor demektir.
- Yani havanın taşıyabileceği mutlak nem miktarı artıyor demektir.
- Balon, sıcaklık azaldıkça küçülür.
- Balon küçüldükçe maksimum nem azalıyor ve balonun taşıyabileceği mutlak nem miktarı azalıyor demektir.
- Bu yüzden maksimum nem azaldıkça havanın nem taşıma kapasitesi azalır.
- Maksimum nem yazın en yüksek en sıcak bölgemiz olan G.Doğu Anadolu Bölgesindendir.
- Maksimum nemin yazın en düşük olduğu bölüm ise yazın en serin olan Erzurum – Kars bölümüdür.
- Maksimum nem yükselti ile ters orantılıdır.

Bağıl Nem (Nisbi nem)

 Mutlak nemin maksimum neme oranı havanın neme doyma oranını verir. Bu orana bağıl nem denir. Yüzde (%) olarak ifade edilir.

 Bağıl nem ile sıcaklık ters orantılıdır. Sıcaklık düştükçe maksimum nem azalacağından, bağıl nem yükselir. Sıcaklık değerleri yükseldikçe, maksimum nem artacağından bağıl nem düşer.
 Bağıl nem çöl bölgelerinde ve kara içlerinde az, Ekvatoral bölge gibi yağışlı bölgelerde ve deniz kıyılarında çoktur.

Bağıl Nem

Maksimum Nem
- Bağıl nemin %100 olması demek yağış olacağı havanın neme doyduğu ve yağış olacağı anlamına gelir.
- Mutlak nem ile maksimum nem miktarı birbirine eşit olursa bağıl nem %100 olur.
- Sıcaklık ile bağıl nem ters orantılıdır.

Yıl boyunca bağıl nem değerlerinin en yüksek olduğu yer ;

En çok yağış alan Rize ve çevresidir. Rizede bağıl nem’in en yüksek olmasının nedeni ;
- Sıcaklığın enlemden dolayı düşük olması (Maksimum nem düşük- Balon küçük)
- Deniz kenarında olmasından dolayı mutlak nemin fazla olması.(Balonun içindeki su fazla)
- Bağıl nem yüksek olursa nem açığı az olur.
- Bağıl nem düşük olursa nem açığı fazla olur.
- Yazın bağıl nem değerlerinin en düşük olduğu yer G. Doğu Anadolu bölgemizdir. Nedeni;
- Sıcaklığın yüksek olması (Maksimum nem yüksek – Balon büyük)
- Karasallığın etkisiyle mutlak nemin az olması (Balonda su az)
0 kişi beğendi

01 | Ülkemizin Biyolojik Zenginlikleri

Türkiyenin Biyoçeşitliliği ve ÖnemiTürkiye biyolojik çeşitlilik açısından küçük bir kıta özelliği göstermektedir. Anadolu, kendi başına ayrı bir kıta olmamakla birlikte, bir kıtanın sahip olabileceği tüm ekosistem ve habitat özelliklerine tek başına sahiptir. Bunun nedenleri arasında üç farklı biyoiklim tipinin görülmesi, bünyesinde Avrupa-Sibirya, Akdeniz ve İran-Turan olmak üzere üç Biyocoğrafik Bölge (BCB) bulundurması, sahip olduğu topoğrafik, jeolojik, jeomorfolojik ve toprak çeşitlilikleri, deniz, göl, akarsu, tatlı, tuzlu ve sodalı.. - Yazıya Git..

02 | Ülkemizde Görülen İklim Çeşitleri‏

Türkiyede Görülen İklim Tipleri (Özet) : Türkiye iklim tiplerini 4 ana başlık altında inceleyebiliriz.

1-Step İklimi: Genel özelliklerini yarı kurak şartlar meydana getirir. Yağış rejimi Akdeniz kıyılarınkine benzer. Fakat yıllık miktarın çok daha az olması ve kontinental termik karakteri ile diğer bölgelerden ayrılır. Termik özelliklere ve yaz mevsiminin kuraklık derecesine göre başlıca iki tali tipe ayrılır.
a-İç Anadolu Step İklimi: Yazlar daha az sıcak, kışlar daha soğuk ve yaz mevsimine düşen yağış miktarı daha.. - Yazıya Git..

03 | Ülkemizde Doğal Kaynaklar

Ülkemizde bir çok doğal yer üstü ve yer altı kaynakları bulunmaktadır. Doğal kaynaklar bir ülkenin zenginliğini gösterir.Doğal kaynaklarımızı en iyi şekilde kullanırsak geleceğimizi de korumuş oluruz. 1) Sular(Akarsu,göl,nehir,yeraltı sularımız gibi) Ülke halkımızın susuz kalmasını önler, tarım ve hayvancılıkta suyun önemi çok büyüktür. Su olmazsa tarım yapılamaz, hayvanlar beslenemez. Tarım ve hayvancılığımız gelişmezse dışarıya yani başka ülkelere bağımlı oluruz ki bu da döviz kaybı, iş gücü kaybı yani ekonomik kayıp demektir.2).. - Yazıya Git..

04 | Ülkemizdeki Bölgeler Nelerdir ?

MERHABAÜlkemizde 7 tane coğrafi bölge vardır işte bunlar ⇒1.) Güneydoğu Anadolu Bölgesi2.) Marmara Bölgesi 3.) Doğu Anadolu Bölgesi4.) Ege Bölgesi5.) Karadeniz Bölgesi6.) Akdeniz Bölgesi7.) İç Anadolu Bölgesi İYİ DERSLER - Yazıya Git..

05 | Ülkemizin Nüfus Dağılışına Etki Eden Faktörler

Türkiyede Nüfusun Dağılışı
Türkiye'de, 1997 nüfus sayımına göre, km2 ye düşen ortalama nüfus yoğunluğu 81 kişidir. Ancak, ülkemizdeki coğrafi bölgeler, bölümler ve yöreler arasında nüfus miktarı ve yoğunluğu yönünden önemli farklar bulunmaktadır.
Türkiyede nüfusun farklı dağılışında etkili olan faktörler
1. Fiziki Faktörler
a. İklim özellikleri: Ülkemizde nüfusun yoğun olduğu yerlerin, genelde kıyı bölgeler olmasında ılıman iklimin büyük etkisi vardır. Kurak ve kışları aşırı soğuk geçen yerlerde.. - Yazıya Git..

06 | Ülkemizde yetişen şifalı bitkiler

Lütfen 2 sayfa çıkacak şekilde açıklar mısınız? - Soruya Git..

07 | Ülkemizin ortalama yükseltisi ne kadar?

Ülkemizin ortalama yükseltisi nedir? - Soruya Git..

09 | ülkemizin biyolojik zenginlikleri

ülkemizin biyolojik zenginlikleri Nelerdir Uzun. - Soruya Git..

10 | Ülkemizdeki şeytan masası

Türkiye'deki şeytan sofrası yani masası nedir nerededir özelikleri ve varsa resmi lütfen.. - Soruya Git..
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Batuh
  Batuh
  Belirtmemiş
 • sansar
  sansar
  Belirtmemiş
 • cankync
  cankync
  Belirtmemiş
 • Cemmm
  Cemmm
  Belirtmemiş
 • Nazlıceylanım
  Nazlıceylanım
  Belirtmemiş
 • TC Mustafa Tokmak
  TC Mustafa Tokmak
  Belirtmemiş
 • viento
  viento
  Belirtmemiş
 • Eflin Esra Mehmet çakmak
  Eflin Esra Mehmet çakmak
  Belirtmemiş
 • Zalimm
  Zalimm
  Belirtmemiş
 • Ramazan kaman02
  Ramazan kaman02
  Belirtmemiş
 • Vann
  Vann
  Belirtmemiş
 • mutsuzhatun1905
  mutsuzhatun1905
  Belirtmemiş
 • melek9878
  melek9878
  Belirtmemiş
 • Kartalaltan
  Kartalaltan
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • Elif Aslan
  Elif Aslan
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Hsynnn
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya