Nedir.Org
 • 1
3240
10
Okunma
9
Cevap
1
Soru :

Mebus bulmaca

Bulmacada Mebus sorusunun 12 harfli cevabı nedir?
Bölüm: Bulmaca
Durum: Çözüldü
Tarih: 1 ay önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


152020-08-05 08:14:01 #
Cevap :
Bulmacada 'Mebus' nedir sorusunun cevabı:
Kare ve çengel bulmacada sorulan 'Mebus' sorusunun yanıtı 12 harflidir ve cevaba ise Milletvekili yazabilirsiniz.


Diğer cevaplar:
Milletvekili kelimesinin eş anlamlıları..
 1. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba Mebus yazabilirsiniz.
Sözlükte Milletvekili Nedir:
Milletvekili seçilebilmek için otuz yaşını doldurmuş olmak gerekmektedir. En az ilkokul mezunu olmayanlar, kısıtlılar, yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar; kamu hizmetinden yasaklılar, taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis ile ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, ideolojik veya anarşik eylemlere katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giymiş olanlar, affa uğramış olsalar bile milletvekili seçilemezler.
 
Hakimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğetim Kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ve silahlı kuvvetler mensupları, görevlerinden çekilmedikçe aday olamazlar ve milletvekili seçilemezler( AY. m.76).Daha önce de belirtildiği gibi milletvekilleri, seçildikleri bölgeyi değil, bütün Milleti temsil ederler. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, göreve başlarken aşağıdaki şekilde and içerler:
 
"Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk Milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim."Milletvekilleri, devlet ve diğer kamu tüzelkişilerinde ve bunlara bağlı kuruluşlarda; devletin veya diğer kamu tüzelkişilerinin doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak katıldığı teşebbüs ve ortaklıklarda; özel gelir kaynakları ve özel imkanları kanunla sağlanmış kamu yararına çalışan derneklerin ve devletten yardım sağlayan ve vergi muafiyeti olan vakıfların, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs ve ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alamazlar, vekili olamazlar, herhangi bir taahhüt işini doğrudan veya dolaylı olarak kabul edemezler, temsilcilik ve hakemlik yapamazlar. Milletvekilleri, yürütme organının teklifi, seçimi, onaylaması veya atamasına bağlı resmi veya özel herhangi bir işle görevlendirilemezler. Bir milletvekilinin belli konuda ve altı ayı aşmamak üzere Bakanlar Kurulu'nca verilecek geçici bir görevi kabul etmesi meclisin kararına bağlıdır. Anayasanın 82. maddesindeki bu düzenlemenin yanısıra, 1984 tarihli, 3069 sayılı Yasada da Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği ile bağdaşmayan işler düzenlenmiştir. Kanun, Anayasada sayılan yasakları tekrarlamakta, ardından serbest mesleklerini icrada ve kişisel işletmelerini yönetmede milletvekili ünvanının kullanılamayacağını belirterek, milletvekillerinin yasaklananlar dışında işlerle uğraşabileceğini kabul etmektedir. Örneğin, bir milletvekili devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile zimmet, ihtilas, irtikap, kaçakçılık ve döviz suçları gibi devletin maddi çıkarıyla ilgili davalarda devlet aleyhine vekillik edemezler; ama diğer davalarda avukatlık yapabilir.
 
Milletvekillerinin serbest meslek icra etmeleri, kişisel işletmelerini yönetmeye devam etmeleri, yasama faaliyetlerine ayıracakları zamanı kısıtladığı gibi, milletvekilliği nüfuzunun kötüye kullanıldığı yorumlarına yol açar ve milletvekilliği şüphe ve zan altına sokulur. Dolayısıyla parlamentonun güvenilirliği tartışmalı hale gelir. Bu nedenle, milletvekillerinin serbest meslekle ve ticaretle uğraşmaları önlenmelidir.
 
Milletvekilliğinin Sona Ermesi
Milletvekilliği, Meclisin görev süresinin tamamlanmasıya sona erer. İstifa yoluyla milletvekilliğinin sona ermesinde Anayasa ilginç bir düzenleme içermektedir. Düzenlemenin ilginçliği, istifanın geçerliliğinin TBMM Başkanlık Divanınca tesbit edildikten sonra, Meclis tarafından kararlaştırılmasıdır. Buna göre, bir milletvekili istifa etse dahi, Millet Meclisi karar vermedikçe milletvekili sayılacaktır. Halbuki istifa kişisel bir işlemdir. İnsanların istekleri dışında çalıştırılmaları yasaktır.
 
Milletvekilliğine engel bir mahkumiyet kararının kesinleşmesi veya bir milletvekilinin mahkeme tarafından kısıtlanması halinde, bu husustaki kesin mahkeme kararının Genel Kurula (TBMM Genel Kurulu) bildirilmesiyle, milletvekilliği düşer. Milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir görevi sürdürmekte ısrar eden milletvekilinin, yetkili komisyonun bu durumu tesbit eden raporu üzerine Genel Kurul tarafından, milletvekilliği düşürülür.
 
Meclisin çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içinde toplam beş iş günü katılmayan milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesi biraz daha zor koşula bağlanmıştır.Bu durumda üye tam sayısının salt çoğunluğu aranmaktadır. Diğerlerinde karar çoğunluğu yeterli olacaktır. Devamsızlığa, ilgisizliğe verilen bu ödünün sebebini anlamak da mümkün değildir.
 
Milletvekilliğinin düşmesine ilişkin Meclis kararlarına karşı da ilgili veya bir diğer milletvekili, yedi gün içinde Anayasa Mahkemesi'ne başvurabilir. Anayasa Mahkemesi onbeş gün içinde iptal istemini karara bağlar.Anayasanın 84. maddesinde sayılan bir diğer durum ise, siyasal partilerin temelli kapatılmasına beyan ve eylemleriyle sebep olduğu, Anayasa Mahkemesi'nin kapatma kararında belirtilen milletvekillerinin milletvekilliğinin sona ermesidir. Kapatma kararının Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihte milletvekilliği sona ermektedir.
 
Ayrıca Cumhurbaşkanı seçilen milletvekilinin de milletvekilliği sona erer.

0 kişi beğendi

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569Bilgilendirme: Bulmaca sözlüğümüzde Haberturk, Hürriyet, Sözcü ve Posta gazetesinin günlük kare ve çengel bulmacalarının cevapları ve Bulmacahane, CodyCross gibi bulmaca oyunlarının cevapları yayınlanmaktadır. Ayrıca diğer gazete bulmaca cevapları, bulmaca kitabı, çapraz, karışık bulmaca cevaplarınıda sözlüğümüzde bulabilirsiniz. Bulmaca sözlüğümüzden arama yaparak bulmaca sorunuzdaki cevabı kolayca bulabilirsiniz. Eğer cevap henüz sitemize eklenmemiş ise soru sor butonuna tıklayarak hemen cevap verilmesini sağlayabilirsiniz.

Yakın zamanda para ödüllü online bulmaca çözebileceğiniz bulmaca servisimiz yayına alınacaktır. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak en iyi bulmaca çözenler listelerimiz olacak.

Sözlüğümüzde cevabını bulabileceğiniz bulmaca çeşitleri: CodyCross bulmaca soruları, çengel bulmaca, kare bulmaca, sudoku bulmaca, rakam bulmaca, kelime şifre bulmaca, altıgen çengel bulmaca, halka bulmaca, sözcük avı, yapboz bulmaca, labirent bulmaca, mozaik bulmaca, resimli kelime bulmaca, 7 farkı bulun, lekare bulmaca ve kim milyoner olmak ister soruları ve cevapları.

Ayrıca bulmaca cevapları sözlüğümüzde aradığınız kelimenin eş anlamı, mecazen ve mecaz anlamları, eski dildeki karşılıkları, osmanlıca karşılıklarıi, zıt anlamlarını bulabilirsiniz.

Unutmayın bulmaca çözmek zekanızı geliştirdiği gibi çağımızın en kötü hastalıklarından biri olan alzheimer içinde doktorlar tarafından en önerilen çözümlerden biridir. Şimdiden güzel, sağlıklı günler dileriz..

Soru Sor Cevapsız Sorular Bulmaca Sözlüğü
Benzer Sorular
İlgili Aramalar
 1. mebusan meclisi
 2. mebusan meclisi nedir
 3. mebus ne demek
 4. mebuskent
 5. mebus
 6. mebuskent villa
 7. mebusevleri
 8. mebuskent satılık
 9. mebusan ne demek
 10. mebus nedir
Günün Bulmaca CevaplarıGeri
Geçmiş
Soru Sor
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • egocoş
  egocoş
  Belirtmemiş
 • Samet Aktaş
  Samet Aktaş
  Belirtmemiş
 • Gaye Ceylin
  Gaye Ceylin
  Belirtmemiş
 • Zalimm
  Zalimm
  Belirtmemiş
 • SAMET KALKAN
  SAMET KALKAN
  Belirtmemiş
 • sansar
  sansar
  Belirtmemiş
 • KimeNe
  KimeNe
  Belirtmemiş
 • Kartalaltan
  Kartalaltan
  Belirtmemiş
 • old silver
  old silver
  Belirtmemiş
 • hantol
  hantol
  Belirtmemiş
 • faruksoysal
  faruksoysal
  Belirtmemiş
 • Kemal1
  Kemal1
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • Elif Aslan
  Elif Aslan
  Belirtmemiş
 • Cemmm
  Cemmm
  Belirtmemiş
 • mandalina
  mandalina
  Belirtmemiş
 • Sevimlişey
  Sevimlişey
  Belirtmemiş
 • zeus
  zeus
  Belirtmemiş
 • mutsuzhatun1905
  mutsuzhatun1905
  Belirtmemiş
 • melek9878
  melek9878
  Belirtmemiş
 • Vurgun3
  Vurgun3
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Hsynnn
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya