Nedir.Org
 • 1
3240
10
Okunma
228
Cevap
1
Soru :

Mecazen huy mizaç bulmaca

Bulmacada Mecazen huy mizaç sorusunun cevabı nedir?
Bölüm: Bulmaca
Durum: Çözüldü
Tarih: 4 hf. önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Verilmiş Cevaplar


152020-07-13 13:42:02 #
Cevap :
Bulmacada 'Mecazen huy mizaç' nedir sorusunun cevabı:
Kare ve çengel bulmacada sorulan 'Mecazen huy mizaç' sorusunun yanıtı birden fazladır. Bu nedenle bulmacanızdaki boşluk sayısına ve harf dizilişine göre aşağıdaki cevaplarımızdan birini seçmelisiniz.


İşte cevaplar:
 1. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 4 harfli ise cevaba ŞEMA yazabilirsiniz.
 2. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 6 harfli ise cevaba TABİAT yazabilirsiniz.
 3. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 8 harfli ise cevaba KARAKTER yazabilirsiniz.
 4. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 3 harfli ise cevaba TAB yazabilirsiniz.
 5. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 4 harfli ise cevaba TABI yazabilirsiniz.
 6. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 6 harfli ise cevaba SECİYE yazabilirsiniz.
 7. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 9 harfli ise cevaba YARADILIŞ yazabilirsiniz.
 8. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 6 harfli ise cevaba SAĞLIK yazabilirsiniz.
Diğer Cevaplar:
 1. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 6 harfli ise cevaba Taslak yazabilirsiniz.
 2. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba Kroki yazabilirsiniz.
 3. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 8 harfli ise cevaba Müsvedde yazabilirsiniz.
 4. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 4 harfli ise cevaba Doğa yazabilirsiniz.
 5. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 6 harfli ise cevaba Seciye yazabilirsiniz.
 6. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 3 harfli ise cevaba Ira yazabilirsiniz.
 7. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 6 harfli ise cevaba Öz Yapı yazabilirsiniz.
 8. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 8 harfli ise cevaba Karakter yazabilirsiniz.
 9. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 6 harfli ise cevaba Tabiat yazabilirsiniz.
 10. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 3 harfli ise cevaba Huy yazabilirsiniz.
 11. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba Mizaç yazabilirsiniz.
 12. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 4 harfli ise cevaba Bası yazabilirsiniz.
 13. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 8 harfli ise cevaba Karakter yazabilirsiniz.
 14. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 3 harfli ise cevaba Huy yazabilirsiniz.
 15. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 9 harfli ise cevaba Yaradılış yazabilirsiniz.
 16. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 10 harfli ise cevaba Cibilliyet yazabilirsiniz.
 17. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 6 harfli ise cevaba Tıynet yazabilirsiniz.
 18. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 3 harfli ise cevaba Huy yazabilirsiniz.
 19. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba Mizaç yazabilirsiniz.
 20. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 6 harfli ise cevaba Hilkat yazabilirsiniz.
 21. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 6 harfli ise cevaba Fıtrat yazabilirsiniz.
 22. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 6 harfli ise cevaba Afiyet yazabilirsiniz.
 23. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 6 harfli ise cevaba Sıhhat yazabilirsiniz.
 24. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 7 harfli ise cevaba Esenlik yazabilirsiniz.
ŞEMA kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Taslak (6 harfli)
 2. Kroki (5 harfli)
 3. Müsvedde (8 harfli)
TABİAT kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Doğa (4 harfli)
KARAKTER kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Seciye (6 harfli)
 2. Ira (3 harfli)
 3. Öz Yapı (6 harfli)
TAB kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Karakter (8 harfli)
 2. Tabiat (6 harfli)
 3. Huy (3 harfli)
 4. Mizaç (5 harfli)
 5. Bası (4 harfli)
SECİYE kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Karakter (8 harfli)
 2. Huy (3 harfli)
 3. Yaradılış (9 harfli)
YARADILIŞ kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Cibilliyet (10 harfli)
 2. Tıynet (6 harfli)
 3. Huy (3 harfli)
 4. Mizaç (5 harfli)
 5. Hilkat (6 harfli)
 6. Fıtrat (6 harfli)
SAĞLIK kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Afiyet (6 harfli)
 2. Sıhhat (6 harfli)
 3. Esenlik (7 harfli)
Sözlükte ŞEMA Nedir:
Gök, gökyüzü:
Sözlükte TABİAT Nedir:

1. Tabiat insan faaliyetlerinin dişinda kendi kendini sürekli olarak yeniden yaratan ve degiştiren güç, canli ve cansiz maddelerden oluşan varligin hepsi, doga.
2. Tabiî özellik
3. Bir kimsenin egilimlerinin, iç güdülerinin hepsi, huy
4. Güzeli ayırma melekesi, zevk, beğeni
5. İnsanın büyük abdest bozma kolaylığı veya zorluğu

Bakınız : Doğa


Sözlükte KARAKTER Nedir:

Karakter Anlamı Tanımı

1. Ayırt edici nitelik. Bir şeyi benzerlerinden ayıran temel özellik. Bir organizmanın belirgin yönü ya da yönleri.
2. Bir bireyin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel belirti ve bireyin davranış biçimlerini belirleyen, üstün ana özellik, öz yapı, ıra, seciye: “Yıldız'ın iyi bir eğitimi, kuvvetli bir karakteri var.” -A. Gündüz.
3. Bir kimsenin veya bir insan grubunun tutumu, duygulanma ve davranış biçimi: “Pek uysal, tatlı, neşeli karakterine rağmen dostum kavgacıdır.” -R. H. Karay. 4. Basımda harf türü.
5. ed. Bir eserde duygu, tutku ve düşünce yönlerinden ele alınan kimse.
6. fel. Bireyin kendi kendine egemen olmasını, kendi kendisiyle uyum içinde bulunmasını, düşünüş ve hareketlerinde tutarlı, sağlam kalabilmesini sağlayan özellikler bütünü.
7. Bir türün bireylerinin sahip olduğu biçim, renk, büyüklük, yapı özellikleri. Genlerin etkisi ile meydana çıkarak dölden döle taşınırlar.
8. Belli ahlak ölçülerine göre değerlendirilen kişilik.
9. Kişileştirme işleminde derinlemesine ele alınan oyun kişisi; kendine özgü nitelikler içinde ruhsal gelişimi olan oyun kişisi. Karakterin dış görünüşleri ötesinde anlamı sağlayan iç yaşamı vardır. Örnek : Hamlet, Galile, Tartuffe, Othello, Treplev vb.
10. Canlının morfolojik ve fizyolojik özelliklerinden her biri.
11. (Lat. character = işaret koyma aleti) Bir variyete ya da türün bireylerinin sahip olduğu biçim, renk, büyüklük, yapı özellikleri olup genlerin etkisi ile meydana çıkarak bir dölden bir döle taşınırlar.

Karakter Nedir

Karakter; kişiye özgü davranışların bütünü olup, insanın bedensel, duygusal ve zihinsel etkinliğine, çevrenin verdiği değerdir. Bireyin karakteri, kişisel özellikler ile içinde yaşanılan çevrenin değer yargılarından oluşur.

Karakter, aile, okul, çevre içinde, çocukluk çağından itibaren gelişmeye, biçimlenmeye başlar. Karakterin gelişmesi ve biçimlenmesine ilişkin değişik ruhbilim ve toplumbilim öğretileri bulunmasına karşın, bunların hepsi karakterin oluşmasıyla üstbenliğin ve vicdanın oluşması arasında sıkı bir bağlantı olduğunu vurgulamışlardır. Çocuklukta başlayan özümleme, benimseme ve özdeşleşme süreçleri sonunda oluşan vicdanın niteliği ve niceliği, aynı zamanda karakterin de nitelik ve niceliğini saptar. Çocukluk dönemindeki yetersizlikler, çatışmalar, karmaşalar, olumsuz çevre koşullarıyla birlikte, “karakteropat”, “sosyopat”, “psikopat” denilen kişilik yapılarının ortaya çıkmasına neden olur. Bu kişiler, bütün yaşamları boyunca, kendi iç dünyaları ve çevreyle sürtüşme ve çatışma içinde olduklarından, daima toplumun değer yargılarına ve ahlak kurallarına ters düşen davranışlar yaparlar.
 

Tiyatroda Karakter Nedir

Kişileştirme isleminde derinlemesine ele alinan oyun kisisi;kendine özgü nitelikler içinde ruhsal gelisimi olan oyun kisisi. karakterlerin,dis görünüsleri ötesinde anlamis aglayan iç yasami vardir.
Örn: hamlet, lear, tartuffe,treplev,galile vb.


Sözlükte TAB Nedir:
sekme
Sözlükte TABI Nedir:
bakınız tabii.
Sözlükte SECİYE Nedir:
seciye: yaradiliş, huy, karakter
Sözlükte YARADILIŞ Nedir:
Bir kimsede doğuştan bulunan vücut ve ruh özelliklerinin tümü, mizaç, huy, tıynet:
Sözlükte SAĞLIK Nedir:
Sağlık, Dünya Sağlık Örgütü tanımına göre “sadece hastalık ya da sakatlığın olmayışı değil kişinin bedenen ruhen ve sosyal yönden kendisini iyi hissetmesi halidir”. Bir diğer tanımlamaya görede “kişinin fiziksel, biyolojik ve sosyal çevresi arasındaki denge ve hal, hareket ve davranışlarının uyumlu olması” durumudur.

Temel Sağlık Hizmetleri Kavramı

Çağımızın sağlık hizmetleri anlayışı, 1978 yılında Kazakistan’ın Alma- Ata şehrindeki hemen hemen bütün ülke ve uluslararası kuruluşların katılımı ile ve UNİCEF ve DSÖ’nün önderliğinde gerçekleştirilen “Temel Sağlık Hizmetleri Konferansı”nda şekillendirilmişitr. Alma- Ata’da ki tanıma göre “TSH, pratik ve bilimsel temellere oturmuş, bilimsel ve sosyal açıdan kabul edilebilir yöntemler ve teknoloji ile, toplumda bireylere ve ailelere onların tam katılımı ve kabul edebilecekleri bir maliyetle sunulan ve evrensel düzeyde ulaşılabilir, esas/temel sağlık hizmetleridir. Ülkenin hem sağlık sistemine entegre olmuş hem de sosyal ve ekonomik kalkınabilirliğine odaklanmış olmalıdır. TSH, bireylerle ilk temas noktasıdır ve aileye ve topluma onların yaşadığı ve çalıştığı yerlerde, onlara olabildiği kadar yakından ve ulusal sağlık sistemi aracılığıyla sağlık hizmetlerinin ilk elemanı olarak ve sürekli bir sağlık hizmeti sunumunu sağlar” O ülkenin sağlık hizmetinin çekirdeği olup, ulusal kalkınma için büyük önem taşır. TSH, • sağlık hizmetlerinin genelini ilgilendiren bir görüştür, • sağlık hizmetlerinin örgütlenmesinde anahtardır, • sağlık hizmetlerinin ilk basamağıdır, • bir faaliyetler topluluğudur.

Halk sağlığının temel amaçları nelerdir?

TSH içinde en azından olması gereken belli başlı 8 tane hizmet bulunmaktadır. Bunlar: • Ana çocuk sağlığı ve aile planlanması, • Başlıca enfeksiyon hastalıklarına karşı bağışıklama, • Yerel endemik (yerleşik, o alanda sürekli bulunan) hastalıklardan koruma ve kontrol, • Sık görülen hastalıklar ve yaralanmalara karşı uygun tedavi • Toplumun sağlık sorunlarını çözmek amaçlı sağlık eğitimi yapılması, • Uygun beslenme ve gıda temini • Güvenli su ve temel sanitasyonun sağlanması • Temel ilaçların sağlanması Bir görüş olarak TSH kavramını ele alırsak dört nokta son derece önemlidir: a. Sosyal eşitlik: sağlık hizmeti doğuştan kazanılmış bir haktır ve tüm topluma, en uzak noktaya kadar sosyal adalet anlayışı içerisinde hizmet götürülmelidir. b. Öz sorumluluk: herkes kendi sağlığının önemini bilmeli ve kendinden, çocuklarından sorumlu olmalıdır. Bunun sağlanabilmesi için kişiler eğitilmeli ve kişilerdeki farkındalık düzeyi arttırılmalıdır. Farkındalığı artan bireyler daha çok sorumluluk hissederek sağlık hizmetlerinin planlanma ve sunum aşamasında söz sahibi olmaktadırlar. Tüm bunların sonucu olarak toplum sağlık hizmetine katılmaktadır. c. Sağlık hizmetlerinin boyutu: sağlık hizmetleri yürütülürken diğer sektörlerden de yardım alınmaktadır. O halde sektörlerarası koordinasyon (eşgüdüm) mutlaka gereklidir. d. Uluslar arası dayanışma: sağlık tüm Dünya ülkelerini ilgilendiren bir konudur ve bu konu ile ilgili olarak gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelerdeki sağlık hizmetlerin kalkınması ve gelişimi için mutlaka destek olması gerekmektedir.
0 kişi beğendi

00:00

Günlük Mini Bulmaca
Bilgilendirme: Bulmaca sözlüğümüzde Haberturk, Hürriyet, Sözcü ve Posta gazetesinin günlük kare ve çengel bulmacalarının cevapları ve Bulmacahane, CodyCross gibi bulmaca oyunlarının cevapları yayınlanmaktadır. Ayrıca diğer gazete bulmaca cevapları, bulmaca kitabı, çapraz, karışık bulmaca cevaplarınıda sözlüğümüzde bulabilirsiniz. Bulmaca sözlüğümüzden arama yaparak bulmaca sorunuzdaki cevabı kolayca bulabilirsiniz. Eğer cevap henüz sitemize eklenmemiş ise soru sor butonuna tıklayarak hemen cevap verilmesini sağlayabilirsiniz.

Yakın zamanda para ödüllü online bulmaca çözebileceğiniz bulmaca servisimiz yayına alınacaktır. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak en iyi bulmaca çözenler listelerimiz olacak.

Sözlüğümüzde cevabını bulabileceğiniz bulmaca çeşitleri: CodyCross bulmaca soruları, çengel bulmaca, kare bulmaca, sudoku bulmaca, rakam bulmaca, kelime şifre bulmaca, altıgen çengel bulmaca, halka bulmaca, sözcük avı, yapboz bulmaca, labirent bulmaca, mozaik bulmaca, resimli kelime bulmaca, 7 farkı bulun, lekare bulmaca ve kim milyoner olmak ister soruları ve cevapları.

Ayrıca bulmaca cevapları sözlüğümüzde aradığınız kelimenin eş anlamı, mecazen ve mecaz anlamları, eski dildeki karşılıkları, osmanlıca karşılıklarıi, zıt anlamlarını bulabilirsiniz.

Unutmayın bulmaca çözmek zekanızı geliştirdiği gibi çağımızın en kötü hastalıklarından biri olan alzheimer içinde doktorlar tarafından en önerilen çözümlerden biridir. Şimdiden güzel, sağlıklı günler dileriz..

Soru Sor Cevapsız Sorular Bulmaca Sözlüğü
Benzer Sorular
Günün Bulmaca Cevapları
hantol
25 dk. önceİşgüder bulmaca
hantol
29 dk. önceYukarıdan bulmaca
hantol
29 dk. önceNazikler bulmaca
hantol
43 dk. önceKovanlık bulmaca
hantol
57 dk. önceYağmalama bulmaca
hantol
57 dk. önceManastır bulmaca
hantol
1 saat önceEğirmen bulmaca
hantol
1 saat önceŞube dal bulmaca
hantol
1 saat önceBulmacada Turanlı
hantol
1 saat önceMuharir bulmaca
hantol
2 saat önceSentaks bulmaca
hantol
2 saat öncePost bulmaca
hantol
2 saat öncePepeme bulmaca
hantol
2 saat önceDonmuş su bulmaca
hantol
2 saat önceAmentü bulmaca
hantol
3 saat önceMenfaatçi bulmaca
hantol
3 saat önceHararetli bulmaca
hantol
3 saat önceGermek bulmaca
hantol
3 saat önceYürüten bulmaca
hantol
3 saat önceAzrail bulmacaArama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Batuh
  Batuh
  Belirtmemiş
 • sansar
  sansar
  Belirtmemiş
 • cankync
  cankync
  Belirtmemiş
 • Cemmm
  Cemmm
  Belirtmemiş
 • Nazlıceylanım
  Nazlıceylanım
  Belirtmemiş
 • TC Mustafa Tokmak
  TC Mustafa Tokmak
  Belirtmemiş
 • viento
  viento
  Belirtmemiş
 • Eflin Esra Mehmet çakmak
  Eflin Esra Mehmet çakmak
  Belirtmemiş
 • Zalimm
  Zalimm
  Belirtmemiş
 • Ramazan kaman02
  Ramazan kaman02
  Belirtmemiş
 • Vann
  Vann
  Belirtmemiş
 • mutsuzhatun1905
  mutsuzhatun1905
  Belirtmemiş
 • melek9878
  melek9878
  Belirtmemiş
 • Kartalaltan
  Kartalaltan
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • Elif Aslan
  Elif Aslan
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Hsynnn
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya