• 1
4
Okunma
1994
Cevap
1
Soru :

Mesleki Makale Nasıl Yazılır

Mesleki Makale Nasıl Yazılır Örnekleri
Bölüm: Edebiyat
Durum: Çözüldü
Tarih: 4 yıl önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Verilmiş Cevaplar


12015-05-20 18:16:35 #
Cevap : Mesleki Makale Nasıl Yazılır? Mesleki makale, tıp, psikoloji, uzay ya da astroloji gibi, bilimin ve bilimle ilgili olan mesleklerin ve bu mesleklerle bağlantılı konuları işleyen bir makale türüdür. Bir ”mesleki makale” okuyucusuna kanıtlanılabilir, en doğru bilgiyi sunmalıdır. Çünkü mesleki makalenin konusunu oluşturan bilim ve bilimle bağlantılı konular gerçekten uzak, çarpık bir bilgiyi kaldırabilen konular değildir. Örneğin psikolojinin alt dallarını konu edinen bir mesleki makale, insanlara yalın, kolay anlaşılır ve doğru bilgiyi veriyor olmalıdır.   Mesleki Makale Yazarken Yapılması Gerekenler Bir mesleki makale yazarının, başarılı bir makale yazabilmesi için dikkat etmesi gereken püf noktaları şunlardır. Mesleki makale yazımına başlamadan önce ayrıntılı bir araştırma yapılmalıdır. Yapılan araştırmayı, inandırıcı verilere dönüştürmelidir. Mesleki makalede, konu edindiği alanla ilgili kanıtlanabilir belgeleri toplaması gerekir. Toplanılan bilgi ve belgelerle, insanlara doğru ve gerçek bilgiyi sunabilmelidir. Mesleki makale yazarı bu maddeleri göz önünde bulundurmalıdır. Çalıştığı bilimle ilgili gözlemlerini ve deneylerini yansıtan, yalın ve doğru sözcükler ışığında bir yazı kümesi oluşturmalıdır. Örneğin astroloji bilimi üzerine yazılmış bir mesleki makale, gezegenlerin hareketlerini gözlemleyen ve bu hareketlerin ne anlama geldiğini yorumlayabilen ve bu yorumu yazıya doğru bir şekilde aktarabilecek uzmanlar tarafından kaleme alınmalıdır. Çünkü mesleki makaleler konunun ehli tarafından yazılmazsa, insanların zihinleri yanlış ve çarpıtılmış bilgi ile doldurulmuş olur. Bu nedenle mesleki makalelerin, işlediği bilimin branşında uzman kişiler tarafından yazılmalıdır. 

Sunum İçeriği

1. Sayfa
Bilimsel Makale Yazmak ve Yayınlamak Fahri YAVUZAtatürk Üniversitesi Ziraat FakültesiTarım Ekonomisi Bölümü25240 Erzurum fyavuz@atauni.edu.tr

2. Sayfa
Üniversite ???Eğitim, araştırma ve halka dönük hizmetlerinde bir üniversitenin amacı; fertlerin doğru bir şekilde anlama, düşünme ve hareket etme kapasitelerini geliştirerek insan hayatının kalitesini yükseltmektir.Üniversite sadece fertlere hizmet götürmekle kalmayıp, aynı zamanda kamu yararı için toplumu şekillendirmede de bir güç olarak hareket eder.

3. Sayfa
Üniversite’de ???İdareciler değil, iyi yetişmiş bilim insanları ve çalışkan öğrenciler ön plandadır.Birimler, birbirinden kopmuş değil, tamamen iç içe ahenk içinde çalışır.Keyfilik değil, kurumsallaşma ve prensipler hakimdir.Faaliyetler, toplum ve piyasanın istekleri doğrultusunda yönlendirilir.

4. Sayfa
Öğrenciler ???Yüksek Lisans ve Doktora yapanlarErzurum dışından olanlarÜniversitede ve dışarıda çalışanlarBilimsel araştırma yapmış olanlarTez yazmış olanlarMakale yazmış olanlarYayınlamış olanlarSCI’da yayınlamış olanlarA sınıfı dergide yayınlamış olanlar?

5. Sayfa
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİKLER ÇERÇEVESİ (TYUYÇ)TYUYÇDÜZEYİBİLGİKuramsalUygulamalıBECERİLERKavramsal/BilişselUygulamalıKİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme YetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik6LİSANS_____EQF-LLL:6. Düzey_____QF-EHEA:1. DüzeyOrtaöğretimde kazanılan yeterliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç –gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmakAlanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek,- Alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek, sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek,- Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek- Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek.- Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek,- Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek,- Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level).- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak,- Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilincini kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak.

6. Sayfa
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİKLER ÇERÇEVESİ (TYUYÇ)TYUYÇDÜZEYİBİLGİKuramsalUygulamalıBECERİLERKavramsal/BilişselUygulamalıKİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme YetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik7YÜKSEK LİSANS_____EQF-LLL:7. Düzey_____QF-EHEA:2. Düzey- Lisans yeterliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek, - Alanı ileilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak.- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek,- Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek; uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek.-Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek,- Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek.- Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilmek, öğrenmeyi yönlendirebilmek ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek.- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilmek, - Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilmek,- En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B2),- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilmek.- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek,- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek,Alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda uygulayabilmek.

7. Sayfa
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİKLER ÇERÇEVESİ (TYUYÇ)TYUYÇDÜZEYİBİLGİKuramsalUygulamalıBECERİLERKavramsal/BilişselUygulamalıKİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme YetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik8DOKTORA_____EQF-LLL:8. Düzey_____QF-EHEA:3. Düzey- Yüksek lisans yeterliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirmek, derinleştirmek ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşmak,- Alanıyla ilgili çeşitli disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşmak.-Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilmek ve alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanabilmek,- Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilmek ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilmek, özgün bir konuyu araştırabilmek, kavrayabilmek, tasarlayabilmek, uyarlayabilmek ve uygulayabilmek,-Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilmek.- Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan yayınlanabilir özgün bir çalışmayı ortaya koyarak, bilime katkıda bulunmak,- Alanı ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilmek. - Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilmek- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirebilmek.- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilmek ,- Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunmada yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilmek,- En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek ve tartışabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level C1).- Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmak,- Sorun çözmede stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilmek,- Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretebilmek ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilmek.

8. Sayfa
Ön Kabullerİyi bir makale ancak iyi bir bilimsel çalışmadan çıkarMakale, bilimsel bir çalışmanın en önemli çıktısıdır.Makale, bilimsel çalışmada veya tezde olan her şeyi içermez.Makale yayınlama süreci, aynı zamanda çalışmanın bilimselliğini ispatlama sürecidir.

9. Sayfa
KapsamBir makalede olmaz ise olmazlar nelerdir?Makale yazılırken genelde yapılan bazı hatalar nelerdir?Makale gönderilecek dergi nasıl seçilir?Editör ile yazışmalar nasıl olmalıdır?Makalenin Kabul veya reddinde ne yapılmalıdır?Karşılaşılan problemler nelerdir?

10. Sayfa
Bilimsel Dergiler İçin İyi Bir Makale Nasıl Yazılır?

11. Sayfa
Hakemleri Etkilemenin Ana Unsurları Bilimsel Teoriği iyi kullanmak gerekirKaliteli iletişim ve iyi yazımın yerini hiçbir şey tutmazAyrıntılara dikkat et gramer, hatasız yazım, tablo ve şekillerin uygunluğu

12. Sayfa
Teori ve Uygulama Ampirik çalışmayla ilgili yeterince bilgi bulundur – böylece bir kişi sizin çalışmanızı aynen yapabilsinSizden kullandığınız veriler ve program istendiğinde şaşırmayınÇok gerekli ise ekleri vermeği unutmayın

13. Sayfa
Çokça Yapılan Hatalar Makalenin çok uzun tutulmasıKötü yazımMevcut çalışmaları çok eleştirmek (senin hakemlerinin bu çalışmaları yapan birinin olabileceğini unutma)Gerekli bilgilerin seçimindeki zayıflık (gereksiz ve kişisel ayrıntıların verilmesi gibi)Mesleki argo kullanılması ve gereksiz teknik bilgilerin verilmesiMakaleyi çok erken veya çok geç dergiye göndermek

14. Sayfa
Makalenin Organizasyonu ve Sunumu (Standart Model) IntroductionProblem IdentificationProblem JustificationObjectivesConceptual / Theoretical FrameworkEmprical Analysis Data ResultsConclusion

15. Sayfa
Yayınlama Kanalları ve Uygun Derginin Seçimi Nasıl Yapılır?

16. Sayfa
Makaleyi nereye göndereceksiniz?Yabancı DergilerAmerican Journal of Agricultural EconomicsJournal of Agricultural and Resource EconomicsEuropean Review of Agricultural EconomicsCanadian Journal of Agricultural EconomicsJournal of Agricultural EconomicsTürkiye’deki DergilerTurkish Journal of Animal Science and VeterinaryTurkish Journal of Agriculture and ForestryZiraat Fakültesi DergileriTarım Ekonomisi Derneğinin DergisiDiğer DergilerJournal of Animal and Feed Sciences The Indian Veterinary JournalReddedilmesi durumunda elinizde bu dergi listesi hazır olsun

17. Sayfa
Ne Göndereceksiniz? Uygun standartlarda yazılmış makalenin istenen sayıda fotokopisiMakalenin yayınlanmasını isteyen üst yazı

18. Sayfa
Sonra ne yapacaksın?Editör makaleyi teslim aldığına dair size bilgi verirMakale hakemlere gönderilir – iki taraflı veya tek taraflı kör inceleme yapılırBekle ......... istersen 5/6 ay sonra editörü ara

19. Sayfa
Editörden İhtimal Dahilindeki CevaplarDoğrudan RedRed – kapı kapalıRed – kapı açıkElden geçir ve tekrar gönderKabul

20. Sayfa


21. Sayfa


22. Sayfa


23. Sayfa


24. Sayfa
Hakemlere nasıl cevap verilir ?Oku ve 3-4 gün için bir köşeye koyEleştirilere, geçerli iseler, mümkün mertebe iyi cevap ver, aksi taktirde editörle görüşYeniden gönderirken, yaptığın her şeyi ve niye yaptığını anlatHakemlere teşekkür et – onlar sizin çalışmanız üzerine epey zaman harcadılar – fakat aşırılığa kaçmadan

25. Sayfa
Makale reddedilir ise ne yapacaksınız?Eğer 1. ve 2. durum ise, başka bir dergiyi deneyinEğer 3. ve 4. durum ise önerilere dikkatli cevap verAyrıca üçüncü düzeltmeye hazır olun

26. Sayfa
Eğer diğer dergide makaleyi reddederse ne yaparsınız?Israrcı ol – başka bir dergiye gönder4/5 redden sonra artık ısrarı bırakabilirsiniz

27. Sayfa
Kabul edildiğinde ne yapacaksınız?Allaaaah deyip makaleyi bir kenara atarsınızBir veya birkaç arkadaşınızla ıslatabilirsinizDaha sonra makalenin son şeklini derginin kurallarına tam riayet ederek hazırlayıp gönderirsinizGalley Proofs (Matbaa Baskısı) nı dikkatli okuyup gerekli düzeltmeleri yaparsınız ve zamanında gönderirsinizVeee yayınlanmış halini görmeyi beklersiniz .......

28. Sayfa
Problemler

29. Sayfa
Uluslararası dergilerdeİyi bir ekonomik teoriOrijinal metodolojiKonunun orijinalliği veya dergiye uyumu Çok iyi bir İngilizce ile yazılmasıDergilerinden cevap süresinin uzunluğu

30. Sayfa
Tablo. AJAE cevap verme zamanlarıGün SayısıİlkİkinciÜçüncü0-157,318,538,516-301,82,57,731-453,67,415,546-6010,417,330,861-7513,413,60,076-9011,67,47,791-10511,812,30,0106-1207,37,47,7121-13510,46,20,0136-1505,41,20,0150 üzeri17,06,20,0100,0100,0100,0Ortalama926532

31. Sayfa
Ulusal dergilerdeDergilerle olan yazışmaların uzun sürmesi,Hakem görüşlerinin yönlendirici ve detaylı olmaması veUygun hakemlerin seçilememesi

32. Sayfa
Genel ProblemlerPozitif seleksiyon mekanizmaları iyi çalışmıyor.Yeterli ve planlı çalışmıyoruzGrup çalışması için yeterli altyapı ve alışkanlığın olmamasıYeterli İngilizce bilmiyoruz.Yaptığımız araştırmaların kalitesi düşük

33. Sayfa
Özel problemler Yüksek lisans, doktora ve akademisyenlik azımsanmayacak oranda bilimsellik dışı mülahazalarla yapıyorLisans üstü seviyede bilimsel uygulamaya yönelik iyi bir ders eğitimi veremiyoruz.Yüksek lisans eğitiminde öğrencinin kendini zorlayacağı rekabet ortamı yok.

34. Sayfa
Teşekkürler

0 kişi beğendi


01 | Makale Kaynakçası Nasıl Yazılır

Bulunması Gereken Bilgiler
§ Yazar adı (soyadı, adı)§ Yayın tarihi (ayraç içinde)§ Makale Adı§ Dergi adı (koyu ya da italik)§ Cilt numarası§ Sayısı§ Sayfa numarasıMakale Kaynakçası ÖrnekleriKızılçelik, S. (2002). Küreselleşme ve Post Modernleşmeye Karşı Ulusal Bağımsızlık Hareketi. Eğitim Araştırmaları Dergisi. Sayı 7.( Nisan 2002).Gazete
Eşme, E. (2002). Ezberci Eğitim: Depremden Beter. Cumhuriyet Gazetesi.(5 Temmuz 2002).Ansiklopedi
Donanım. (1998). Bilgi Dünyasına Yolculuk. 2.Basım, Cilt 15,Ankara: 3B.. - Yazıya Git..

02 | Makale ile Fıkra Arasındaki Farklar

1 – Makale yazarı ele aldığı fikirleri bilimsel bir yaklaşımla incelerken fıkra yazarı yazarı kişisel görüşle ele alıp inceler.
2 – Makalede yazar fikirlerini kanıtlamak zorundadır. Bunun için sağlam güçlü kanıtlar göstermesi gerekir.
3 – Fıkrada ise böyle bir zorunluluk yoktur. Fıkra yazarı isterse ispatlama yoluna gider isterse gitmez, her türlü örneği kul1anabilir.
4 – Makale bilimsel bir yazı olduğu için resmi ve ciddi bir anlatım kul1anılır. Fıkrada ise samimi, rahat ve içten bir anlatım vardır. - Yazıya Git..

03 | Makale Örnekleri

İnternet Zararlı mı?Teknoloji çağının en büyük ürünü olan internet artık her eve girmeye başladı.İntern kullanımın dünya ve Türkiye genelinden her geçen gün artıyor olması ve internet kullanım yaşının da her geçen gün aşağıya çekiliyor olması da beraberinde bir çok riski de getiriyor.İnternet kullanımının birbirinden farklı ve güzel yönleri olduğu gibi aynı derece de kötü yönleri olabiliyor. İnternet tamamen sizin elinizde olan sınırsız bir dünya gibidir.Bu dünyada istediğiniz kapıyı kendiniz.. - Yazıya Git..

04 | Makalelerin Özellikleri

- Anlatım yalın ve yoğundur, nesnel bir nitelik taşır.
- Öne sürülen düşünce ve tez kanıtlanır.
- Söz oyunlarına başvurulmaz, süslü anlatımdan uzak durulur.
- Her konuda makale yazılabilir.
- Gazete, yazılı ve dergilerde yayımlanır.
- Genellikle makale yazıları kısa ve öz olur.

Makalenin Belirleyici Özellikleri
• Düşünsel plânla yazılır.
• Yazar anlattıklarının doğruluğuna güvenmeli, anlattıklarını bir mantık çerçevesine oturtabilmelidir. Her anlattığı, önceki.. - Yazıya Git..

05 | Makale Çeşitleri

Makale Türleri/Çeşitleri : Makaleler seçilen konuya göre uzun ya da kısa olabilir. Makale her konuda yazılabilir. Makalenin yazılacağı konu güncel olabileceği gibi, felsefî, bilimsel, sanatsal da olabilir. Ancak edebi makale sanatla ilgili konuları işler. Makaleler niteliklerine göre temelde “edebî makale” ve “meslekî makale” olmak üzere iki grupta toplanabilir.

a- Edebî Makale: Dil, edebiyat ve sanatla ilgili konuları işleyen makale türüdür.
b- Meslekî Makale: Tıp, ekonomi, sosyoloji gibi bilim ve bilime dayalı.. - Yazıya Git..

06 | Makale Raporu Hazırlama

Bir makale nasıl incelenir. Makale raporu nasıl hazırlanır ? - Soruya Git..

07 | Makalede nesnellik ve yorum nasıl olmalıdır?

Nesnelik ve yorum arasındaki ilişki nedir ? - Soruya Git..

08 | Makale nedir? makalenin konu anlatimi

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..

09 | Makale Çeşitleri Nelerdir

Makale Çeşitleri Nelerdir? Bilimsel makale gibi çeşitleri - Soruya Git..

10 | Makalenin Özellikleri Nelerdir

Makalelerin Özellikleri Nelerdir - Soruya Git..


Benzer Sorular

Çözüldü Makale


Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Ask0147
  Belirtmemiş
 • Mehmetkaptan55
  Belirtmemiş
 • Atanur Yıldız
  Belirtmemiş
 • Sarp0202
  Belirtmemiş
 • SESSIZGEMI25
  Belirtmemiş
 • Angeel
  Belirtmemiş
 • Murat123q
  Belirtmemiş
 • çılgın türk
  Belirtmemiş
 • Viento
  Belirtmemiş
 • keskin
  Belirtmemiş
 • Erkan
  Belirtmemiş
 • mutsuzhatun1905
  Belirtmemiş
 • beste
  Belirtmemiş
 • zeus
  Belirtmemiş
 • Alaycı Kuş
  Belirtmemiş
 • iremugras123
  Kütahya