Nedir.Org
 • 1
694
18
Okunma
2384
Cevap
1
Soru :

Mevsim nedir turkiyede kac mevsim yasanir en cok hangi mevsimi seversiniz o mevsimin ozellikleri

yukarıda belirttiklerimi iceren bi deneme istiyorum arkadaşlar şimdiden teşekkürler
Bölüm: Türkçe
Durum: Çözüldü
Tarih: 5 yıl önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


12015-04-10 11:35:35 #
Cevap : Dünya’da yaşanan ve her yıl benzer şekilde gerçekleşen hava durumudur. 

Kuzey yarım kürede mevsimler şu şekildedir: İlkbahar: 21 Mart-22 Haziran
Yaz: 22 Haziran-23 Eylül
Sonbahar: 23 Eylül-22 Aralık
Kış: 22 Aralık-21 Mart Güney yarım kürede mevsimlerin sırası Kuzey yarım kürenin tam tersi şeklindedir. İlkbahar Mevsimi: İlkbahar mevsimi, kış ile yaz arasındaki mevsime verilen isimdir. Kuzey yarımkürede 21 Mart-22 Haziran tarihleri arasıdır. Bu mevsimde ağaçlar yeşerir ve çiçek açar, hava ısınmaya başlar. İlkbaharda kışın yağan karların erimesi ve bol miktarda yağmur yağması ile dereler, göller, göletler ve barajlar su ile dolar. Yaz Mevsimi: Yaz, yılın en sıcak mevsimidir. Kuzey yarım küredeki en uzun günler yaz mevsiminde gerçekleşir. Dünya ısıyı muhafaza ettiği için en sıcak günler, genellikle yaklaşık iki ay sonra ortaya çıkar. Yaz mevsimi Kuzey yarım kürede 22 Haziran ile 23 Eylül arasında, Güney yarım kürede ise 22 Aralık ile 21 Mart arasında yaşanmaktadır. Sonbahar Mevsimi: Sonbahar, yaz ile kış mevsimleri arasında yaşanan mevsimdir. Sonbahar mevsimi Kuzey yarımkürede 23 Eylül-22 Aralık tarihleri arasında yaşanır. Bu mevsimde gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya başlar. Güneş, daha erken batar ve daha az ışık ve ısı verir. Sonbaharda yağmurlu ve rüzgarlı günlerin sayısı artar. Kış Mevsimi: Kış mevsimi, Kuzey yarım kürede 22 Aralık-21 Mart tarihleri arasında yaşanan mevsimdir. Bu mevsimde hava sıcaklığı oldukça düşer ve bu düşmeyle kar ve yağmur yağışı artar.


TÜRKİYE’DEKİ İKLİM TİPLERİ

Türkiye’de genel olarak üç ana iklim tipi görülür. Bunlar Karadeniz, Akdeniz ve Karasal iklimdir.
Bunların yanında Trakya, İçbatı Anadolu gibi yerlerde geçiş iklimi özellikleri görülür.

1. Karadeniz iklimi
Karadeniz Bölgesi’nin kıyı kesimlerinde ve Marmara Böl-gesi’nin Karadeniz kıyıları boyunca görülür. Yıllık sıcaklık farkı azdır (13 °C – 15 °C). Kışlar ılık (6 °C -7 °C), yazlar serin (21 °C – 23 °C) geçer.
–    Her mevsim yağışlıdır.
–    Yıllık yağış miktarı 700 – 2400 mm arasındadır.
–    Doğu Karadeniz Bölümü’nde en fazla yağış sonbaharda, en az yağış ilkbaharda düşer.
–    Batı Karadeniz Bölümü’nde yıllık yağış miktarı 1000-1500 mm’dir.
–    Orta Karadeniz’de ise en fazla yağış kışın, en az yağış yazın olmaktadır. Yıllık yağış miktarı 700-1000 mm ara-sındadır. Diğer bölümlere göre yağışın az olmasının ne-deni yerşekillerinin hakim rüzgâr yönüne dik olmaması, gerisindeki dağların yükseltisinin az ve kıyıya uzak olma-sıdır.
–    Doğal bitki örtüsü ormandır.
–    Türkiye’de bulutluluğun, nemliliğin ve yağışın en çok olduğu, sıcaklık farkının, güneşli gün sayısının, güneş enerjisinden yararlanmanın en az olduğu iklimdir.

2. Akdeniz İklimi
En belirgin olarak Akdeniz kıyılarında görülmekle birlikte, Ege ve Marmara bölgelerinin kıyı kesimlerinde de etkili olmaktadır. Yalnız bu bölgelerde enlemden dolayı sıcaklıklar asıl Akdeniz iklimine göre 2 °C – 3 °C daha düşüktür.
Bu iklimde genel olarak;
–    Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır.
–    Yıllık sıcaklık ortalaması 18-20°C dir.
–    Yağışların yarıdan fazlası kışın düşer.
–    Kış yağışları yağmur şeklindedir.
–    Kar yağışı ve don olayı çok azdır.
–    Yağışlar cephesel kökenlidir.
–    Yıllık yağış ortalaması 600-1000 mm arasındadır.
–    Karakteristik bitki örtüsü zeytin, zakkum, mersin, kocayemiş, defne v.b. bitkilerden oluşan makilerdir.

3. Karasal İklim

Ülkemizde karasal iklim, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görülür. Fakat bölgeler arasında karasal iklimde bazı farklılıklar vardır.

a. İç Anadolu Tipi
–    Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlıdır.
–    Kış mevsiminde sıcaklık 0 ile -3 °C, yaz mevsiminde ise 20 °C ile 25 °C civarındadır.
–    iç Anadolu’da en fazla yağış ilkbaharda düşer.
–    Ortalama yağış 300-400 mm dir.
–    Yağışlar konveksiyoneldir.
–    Yıllık sıcaklık ortalaması ise 10 °C – 12 °C dir.
–    Bitki örtüsü steptir.

b. Doğu Anadolu Tipi
–    Karasal iklimin en şiddetli tipi bu bölgede görülür. Bunda bölgenin yüksek ve denize uzak olması etkilidir.
–    Kış mevsiminde ortalama sıcaklıklar -2 °C, -12 °C arasındadır.
–    Kar yağışı ve don olayları görülür. Kar 3-4 ay yerde kalır. Kışın ülkenin en soğuk yeridir. Bunun nedeni yükseltinin fazla olmasıdır.
–    Yaz mevsiminde sıcaklıklar 18 °C – 25 °C civarındadır.
–    Yıllık yağış miktarı 500-600 mm’dir.
–    Doğu Anadolu’da en fazla yağış ilkbahar ve yaz aylarında görülür.
–    Bölgenin Malatya, Elazığ gibi illerinde yükseklik fazla ol-madığından iç Anadolu’da olduğu gibi step iklimi etkilidir.
–    Bitki örtüsü yükseklerde çayır, alçak yerlerde steptir. Yer yer iğne yapraklı ormanlara da rastlanır.

c. Güneydoğu Anadolu Tipi
–    Bu bölgenin batısında Akdeniz iklimi etkileri görülürken, doğuya doğru karasallık artmaktadır.
–    Bu bölgedeki karasal iklimde kış mevsiminde sıcaklık 2 °C ile 5 °C arasındadır. Dolayısıyla kar yağışı ve don olayları Doğu Anadolu’daki kadar etkili değildir.
–    Yaz mevsiminde en yüksek sıcaklıklar bu bölgede görülür. (29 °C – 31 °C) Dolayısıyla buharlaşma şiddeti en faza bu bölgede olduğundan, kuraklık da çok fazladır.
–    Yıllık yağış 400-700 mm arasındadır. Yağışların çoğu kış ve ilkbahar mevsimlerinde düşer, yazlar oldukça kuraktır.
–    Bitki örtüsü steptir.


TÜRKİYE’NİN İKLİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Türkiye’nin matematik konumu ile özel konumu çeşitli iklim tiplerinin görülmesinde birlikte etkili olmuştur.

1. Matematik Konum (Enlem Etkisi)
Türkiye 36°-42° Kuzey paralelleri arasında, ılıman iklim kuşağının Ekvator’a yakın bölümünde bulunmaktadır.
Türkiye’nin matematik konumu ılıman iklim şartlarının etkili olmasına ve mevsimlerin belirgin olarak görülmesine neden olmuştur. Türkiye yazın daha çok güneyden gelen sıcak hava kütlelerinin kışın ise kuzeyden gelen soğuk hava kütlelerinin etkisi altına girer.
–    Türkiye orta kuşakta yer aldığı için dört mevsim belirgin olarak yaşanır.
–    Türkiye Yengeç Dönencesi’nin kuzeyinde yer aldığı için yıl içerisinde güneş ışınlarını hiçbir zaman dik açıyla almaz.
Ayrıca enlemin etkisine bağlı olarak Akdeniz kıyılarındaki sıcaklık ortalamaları Karadeniz ve Marmara kıyılarındaki sıcaklık ortalamalarından daha fazladır.

2. Özel Konum

Türkiye’nin iklimi üzerinde yalnızca matematik konum etkili değildir. Eğer böyle olsaydı güneyden kuzeye doğru gidildikçe sıcaklıklar düzenli bir biçimde azalır, yaklaşık aynı en-I lemler arasında yer alan Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde aynı iklim şartlan görülürdü. Halbuki Türkiye’de kısa mesafelerde büyük iklim değişiklikleri ortaya çıkar. Bu duruma yol açan başlıca etmenler:
–    Kara ve deniz dağılışı
–    Yükselti
–    Dağların uzanış biçimi ve bakı durumu
–    Basınç merkezlerinin etkisi ve rüzgarlardır.

a) Kara ve Deniz Dağılışı

Denizler geç ısınıp geç soğuduğu için kıyı bölgelerimizin iklimi daha ılımandır. İç bölgelere gidildikçe karasallık etkisi artar. İç kesimler yazın daha çok ısınır kışın da daha çok soğur. Türkiye’de bu durum özellikle kışın belirginleşir.
Kışın kuzey kıyılarımız daha güneydeki kara içlerinden sıcaktır. Örneğin, Samsun’da ocak ayı sıcaklık ortalaması 7 °C iken daha güneydeki Konya’da 0 °C dir. Kara ve deniz dağılışının iklim üzerindeki bir başka etkisi de günlük ve yıllık sıcaklık farklarıdır. Kıyılardan iç kesimlere gidildikçe deniz etkisinin ve nem oranının azalmasına bağlı olarak günlük ve yıllık sıcaklık farkları da artar. Aynı durum iç kesimlerde yağış miktarının azalmasına neden olur.
Örneğin, Ege kıyılarında yıllık sıcaklık farkı 19 °C iken bu değer, Doğu Anadolu’da 33 “C’yi bulmaktadır. Yine Ege Bölge-si’nden iç kesimlere doğru yağış miktarı da azalır.

b) Yükselti

Türkiye, ortalama yükseltisi fazla olan bir ülkedir. Yükselti genel olarak batıdan doğuya doğru artmakta ve Doğu Anadolu’da 2000 m’nin üzerine çıkmaktadır.
Bu nedenle doğuya doğru sıcaklıklar düşmektedir.
Örneğin; İç Anadoluyla aynı enlemler arasında yer aldığı halde, Doğu Anadolu’da sıcaklık ortalamaları daha düşüktür. Ayrıca yüksek yerlerde ilk kar yağışları sonbaharda başlamakta ve kar örtüsü yaklaşık 6 ay yerde kalmaktadır. Yükselti farkı kısa mesafelerde de sıcaklık farkına neden olmaktadır.
Örneğin; Kars platosunda yazlar serin geçerken hemen yakınındaki İğdır Ovası’nda yüksek sıcaklıklar görülmektedir.

c) Dağların Uzanış Biçimi ve Bakı Durumu

Ülkemizde dağların uzanışı sıcaklık ve yağışın dağılışı üzerinde büyük ölçüde etkili olmaktadır. Örneğin Toros dağlan, güneyden gelen nemli hava kütlelerinin Anadolu’nun iç kısımlarına sokulmasını büyük ölçüde engellerken, kuzeyden gelen soğuk hava kütlelerinin de Akdeniz kıyılarına sokulmasını engellemektedir.
Bu durumun bir sonucu olarak, kışın Akdeniz kıyılarında ılık ve bol yağışlı bir mevsim yaşanırken, iç bölgelerimizde kış soğukları bütün şiddeti ile etkili olmaktadır.
Karadeniz Bölgesi’nde de özellikle yazın kuzeyden gelen nemli hava kütleleri, Kuzey Anadolu dağlarına çarparak yükselmekte ve soğuyarak yağış bırakmaktadır.
Ege Bölgesi’nde ise dağlar denize dik uzandığı için deniz etkisi 150-200 km içerilere kadar sokulabilmektedir.
Ülkemizde sıcaklığın dağılışı üzerinde etkili olan etmenlerden biri de bakı durumudur. Türkiye Kuzey Yarımküre’de olduğu için dağların güneye bakan yamaçları, kuzeye bakan yamaçlarından daha fazla güneş enerjisi alır ve daha fazla ısınır.

d) Basınç Merkezlerinin Etkisi ve Rüzgarlar

Türkiye; matematik konumu itibariyle, kuzeyden gelen soğuk hava kütleleri ile güneyinden gelen sıcak hava kütlelerinin karşılaşma alanında yer alır. Kışın genel olarak Sibirya üzerinden gelen yüksek basınç ile İzlanda üzerinden gelen alçak basıncın etkisinde kalır. Sibirya yüksek basıncı başta Doğu Anadolu olmak üzere ülkemizde kışların sert ve soğuk geçmesine neden olur.
mevsim nedir turkiyede kac mevsim yasanir en cok hangi mevsimi s...

Sunum İçeriği

0 kişi beğendi


Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

01 | Sesteş Kelime Örnekleri

* Yılanı gören at birden şaha kalktı.* Mutfaktaki pislikleri çöpe at.* Al bayrağıma sarılı cansız bedenimi al.* Gül: “Gül.” dedi, bülbüle.* Kalem böyle çalınmıştır yazımaYazım kışıma uymaz, kışım yazıma* Kırda yaptığımız piknikte yanımıza kır saçlı bir ihtiyar geldi.* Adresimi hemen bir kenara yaz.Bu yaz yurtdışına çıkmayı düşünüyorum.* Depodaki bidonlar ağzına kadar dolu.Bu mevsimde buralarda dolu yağar.* Ben, sizinle gelmek istemiyorum.Çenesinde küçük bir ben vardı.* Yaralı yolcu, çok kan kaybediyor.Güler yüzüne, tatlı.. - Yazıya Git..

02 | Bireyin Sorumlulukları

İyi birer vatandaş olarak toplum içinde, toplumun diğer üyeleriyle bir arada ve uyumlu yaşamamız gerekmektedir. Sosyal ilişkilerinde adil davranabilmek, ahlak kurallarına uygun davranışlar gösterebilmek ve dürüst olabilmeliyiz. Sevgi, saygı ve anlayış duyguları ile diğer kişilerle dayanışma içinde bulunmalı, eleştirilere açık olmalı, başkalarının iyi davranışları ve başarılarını takdir etmeliyiz.Genel olarak topluma karşı vazife ve sorumluluklarımızı maddeler halinde şöyle ele alabiliriz:1- Topluma karşı sorumluluklarımızın başında,.. - Yazıya Git..

03 | Eş sesli kelime örnekleri

Yazılışı ve okunuşu aynı olduğu hâlde anlamları farklı olan kelimelerdir.

Açıklamalı Örnekler:
Gül: 1. çiçek, 2. gülmekten emir
Kır: 1. kırsal alan, 2. kırmaktan emir, 3. beyaz
Yazma: 1. baş örtüsü, 2. yazmaktan olumsuz emir, 3. yazma işi

Eş Sesli Kelime Örnekleri Cümle Halinde Örnekler “Oyuncakları olmuş çocukların kurşunlar”
“Zalimler her saat taze fidanları kurşunlar”

Neden kondun a bülbül kapımdaki asmaya
Ben yarimden vazgeçmem götürseler.. - Yazıya Git..

04 | Vatandaşlık Sorumluluklarımız Nelerdir

VATANDAŞLIK HAK, GÖREV ve SDORUMLULUKLARIMIZ NELERDİR?a- Seçme ve seçilme hakkı.b- Kanunlara uymakc- Vergi vermek.d- Askerlik yapmak.1.Seçme ve seçilme hakkı: Kendi içimizden en nitelikli, en becerikli, bilgili, ahlâklı kişiyi belirleyebilmek ve ilerleyebilmek için bu görevimizi yerine getiririz. 18 yaşını dolduranlar seçime katılabilirler. Sadece er ve erbaşlar ile askerî öğrenciler ve hükümlüler oy kullanamazlar.2.Kanunlara uymak: Toplum huzuru ve barışının sağlanabilmesi, hak ve özgürlüklerin korunabilmesi, devlet otoritesinin ve devamlılığının.. - Yazıya Git..

05 | Homojen Ve Hetorejen Karışımlara Örnekler

HOMOJEN KARIŞIMLARA ÖRNEKLER• Çözeltiler• Şekerli Su• Tuzlu Su• Asitli Su• Bazlı Su• Alkol – İyot• Hava• Çay• Kola• Soda• Gazoz• Kolonya• Ter• Tükürük• Gözyaşı• Ham petrol• Cam (Si, Na2O)• Alaşımlar (Çelik, Lehim, Bronz, Pirinç)• Sirke• Maden suyu• Metal para• Çelik• Deniz suyu• Lehim
HETOROJEN KARIŞIMLARA ÖRNEKLER
• Demir tozu – Kükürt tozu• Su – Tebeşir tozu• Su – Kükürt tozu• Su – Yağ• Su – Benzin• Elma – Armut• Çamurlu su• Kum – Su• Kum – Çakıl• Su –.. - Yazıya Git..

07 | Uyruk sorusuna ne cevap verilir

Uyruk sorusuna ne cevap verilir - Soruya Git..

08 | Skolastik düşünce nedir ilk nerede ortaya çıkmıştır?

Skolastik düşünce nedir ilk nerede ortaya çıkmıştır? - Soruya Git..

09 | Halk dilinde tahta perde bulmaca

Bulmacada 'Halk dilinde tahta perde bulmaca' sorusunun cevabı nedir? - Soruya Git..

10 | Rasyonel sayılar kuvvet olarak nasıl yazılır

Rasyonel sayılar kuvvet olarak nasıl yazılır - Soruya Git..
Geri
Geçmiş
Soru Sor
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Nil Deniz Çakır
  Nil Deniz Çakır
  Belirtmemiş
 • Ali Aydin
  Ali Aydin
  Belirtmemiş
 • emrecqn
  emrecqn
  Belirtmemiş
 • Cemmm
  Cemmm
  Belirtmemiş
 • SiyahBeyazDüşler
  SiyahBeyazDüşler
  Belirtmemiş
 • Asyaa
  Asyaa
  Belirtmemiş
 • Kartalaltan
  Kartalaltan
  Belirtmemiş
 • denizzzzzz
  denizzzzzz
  Belirtmemiş
 • Volkan123
  Volkan123
  Belirtmemiş
 • Tuana Özdemir
  Tuana Özdemir
  Belirtmemiş
 • Ceyda Doğru-732
  Ceyda Doğru-732
  Belirtmemiş
 • Furkan Gürkan Bozkurt
  Furkan Gürkan Bozkurt
  Belirtmemiş
 • Sinem Ellis
  Sinem Ellis
  Belirtmemiş
 • miraç Sancar
  miraç Sancar
  Belirtmemiş
 • Gafure Ülger
  Gafure Ülger
  Belirtmemiş
 • Melda Gönültaş
  Melda Gönültaş
  Belirtmemiş
 • Ayşe Lale
  Ayşe Lale
  Belirtmemiş
 • emrah07
  emrah07
  Belirtmemiş
 • Yusuf Ziya Caran
  Yusuf Ziya Caran
  Belirtmemiş
 • safinaz gülten
  safinaz gülten
  Belirtmemiş
 • Sercan Çığır
  Sercan Çığır
  Belirtmemiş
 • esoes
  esoes
  Belirtmemiş
 • Öztürk
  Öztürk
  Belirtmemiş
 • Rabia 1
  Rabia 1
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • Fatih Çam
  Fatih Çam
  Belirtmemiş
 • Deniz mavi
  Deniz mavi
  Belirtmemiş
 • Büşra Dere
  Büşra Dere
  Belirtmemiş
 • zeus
  zeus
  Belirtmemiş
 • Vurgun30
  Vurgun30
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya
Sitemizi kullanarak, Çerez Politikamızı , Gizlilik Politikamızı ve Hizmet Şartlarımızı okuduğunuzu ve anladığınızı kabul edersiniz.. Detay. ×