• 1
1
Okunma
6021
Cevap
2
Soru :

Milattan önce kaç yüzyıl vardır

Milattan önce kaç yüzyıl vardır
Bölüm: Tarih
Durum: Çözüldü
Tarih: 2 ay önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Verilmiş Cevaplar


162020-01-21 13:33:02 #
Cevap : Milat 0 noktasıdır ve öncesi ve sonrasının bilinen bir sınırı yoktur bu nedenle milattan önce kça tane yüz yıl vardır bunu bilemiyoruz çünkü dünyanın tam olarak geçmiş yaşını ve tarihlendirmelere net bir şekilde sahip değiliz. Fakat gelişen teknoloji ve hergün yapılan yeni keşiflerle bu tarih aralıklarına yeni bilgiler eklenmektedir.
Milattan önce kaç yüzyıl vardır

Sunum İçeriği

0 kişi beğendi
12020-01-20 13:17:17 #
Cevap : 68 tane yüzyıl vardır. bunlar;

DETAY:

25.000 yılında, Sibirya’dan Kuzey Amerika’ya -Bering Boğazı’nı aşarak- göç ettikleri tespit edilmiş.

23.000. Homo sapienslerin Avrupa’nın her tarafında yaşadıklarını bıraktıkları izlerden öğreniyoruz.

18.000. Kuzey Yarımkürenin kuzeyi bir buzul çağı geçirmeye başlar. Deniz seviyesi son 100 bin yılın en düşük düzeyine ulaşır ve 130 metre kadar aşağı iner.

Böylece güneye doğru göç başlar.

13.500. Deniz seviyesi 40 metre yükselir ve kıyılarda yaşayanlar telef olur. Kesin bilgimiz yok ama, muhtemelen Hz. Nuh’un gelişi ve sel hâdiseleri bu yüzyılda cereyan etmiş olabilir.

11.000. İklim tekrar değişmeye başlar. Mezopotamya’yı yabani otlar kaplar.

Ukrayna’daki mamutların nesli tükenir.

10.500. Bazı kavimler Güney Amerika’ya kadar inerler.

10.000. Son buzul çağına girilir. Mezopotamya’da keçiler evcilleştirilir. Doğu Avrupa’da arpa tarımı başlar. Yiyeceğin çoğalması sayesinde nüfus da artmaya başlar. Mısırlılar iç savaş nedeniyle büyük nüfus kaybına uğrarlar.

 1. Akdeniz’de su seviyesi yükselir. (Hz. Nuh Tufanı bu yıllarda da ortaya çıkmış olabilir!) Mezopotamya’da Taş Devri’nin son yılları yaşanır.
 2. Buzul çağı sona erer. Bu yıla kadar birleşik olan Avustralya ve Yeni Gine arası su ile dolar ve iki farklı ada kültürü oluş maya başlar. İsrail’de etrafı surlarla çevrili ilk yerleşim birimi kurulur. Ürdün vadisinde ilk kez buğday tarımı başlar. Mezopotamya halkı arpa tarımını yeni öğrenir.

Güney Afrika’da bazı mağara duvarlarına zebra ve fil resimleri çizilir.

 1. Yunanistan’da koyunlar evcilleştirilir.
 2. Çayönü Tepesi’nde (Irak) ilk kez bakır işlenmeye başlar.
 3. Kurak bir iklimi olan Mısır’a 1000 yıl boyunca yağmur yağışının başlangıcı.

Nil deltası verimli hâle gelir ve nüfus hızla artar.

Çatal Höyük’te bir yerleşim birimi kurulur.

Anadolu’da ve İran’da buğday tarımı başlar.

 1. İngiltere ile Avrupa’yı birbirine bağlayan çukur vadi sularla kaplanır ve Britanya Adası oluşan Manş Denizi yüzünden Avrupa’dan ayrılır.
 2. Mezopotamya’da yaşayan Sümerliler ilk tekerleği icat ederler. (Tekerlek günümüz uygarlığının oluşmasına en büyük katkıyı yapmış icat kabul edilir.)
 3. Çatal Höyük’teki yerleşim birimi büyük bir kasabaya dönüşür.

Çayönü’nde ilk kez domuz evcilleştirilir.

 1. İlk çanak/çömlek yapımı başlar. Böylece yiyecek hazırlamak ve saklamak kolaylaşır.

İsviçre’de köpekler ve öküzler evcilleştirilir, tahıllardan ekmek yapılmaya başlanır ve yabani keten soymuklarından halatlar yapılır.

 1. Milat’tan sonra 7. yüzyılda Konstantinopol’de kabul edilen ve 17. asra kadar, bin yıl süreyle, Doğu Ortodoks Kilisesi tarafından Hıristiyanlara kabul ettirilen kâinatın -sözde- yaratıldığı yıl.
 2. Suriye Hıristiyanlarınca hesap edilerek kabul edilen kâinatın yaratılış yılı.
 3. Mezopotamya ve Mısır’da sulama kanalları yapılır.

Amerika Kıtaları’nda mısır ve baklagiller tarımı başlar.

Danimarka’da kadınların erkeklere oranla erken ölüm oranı %40 daha fazladır.

 1. Sümerliler ilk çivi yazısını icat ederler. 600 sembolden oluşan bir alfabeyle Gılgamış Destanı’nı yazarlar. Demir cevheri işlenmeye başlar.
 2. Deniz seviyesi bugünkü seviyesine 8 metre kadar yaklaşır.
 3. İsviçre Alpleri’nde avlanan 30 yaşındaki bir adam (Ice man) kar fırtınasından korunmaya çalışırken donarak ölür. Elinde bakır bir balta, sırtındaki sadak içinde 14 adet ok ve bir yay ile belinde çakmak taşından yapılmış bir hançeri vardı.

(Cesedi 11 Eylül, 1991 tarihinde bulunmuştur.)

 1. Kuzey Mısır Krallığı ile Güney Mısır Krallığı, Kral Menes idaresi altında birleşir. Menes, adı bilinen en eski ve ilk tarihî şahsiyettir. Yakın Doğu’da tekerlekli yük arabası kullanımı başlar.
 2. Pamuktan giyecekler örülmeye başlar. İran’da kilden yapılmış sikkeler icat edilir.
 3. Aşırı tarım ve meracılık yüzünden Kuzey Afrika’daki Sahra bölgesi çölleşmeye başlar. Kutsal sayılmalarına rağmen Karadeniz’deki yunuslar büyük miktarlarda avlanılır.

Mısır’da Kral Zoser tarafından yönetilen üçüncü hanedanlık başa geçer ve Mimar İmhotep, Zoser için ilk piramidi yaptırır. Bu, dünyanın en büyük taş yapısıdır.

 1. Keops piramidi 20 yılda inşa edilir.
 2. Mezopotamya Akadlar tarafından 200 yıl süreyle idare edilmeye başlar. Sümer uygarlığı en yüksek noktasına ulaşır.
 3. Fenikeliler ve Giritliler 3 direkli ve kare yelkenli gemileriyle Lübnan kerestelerini Mısır’a ihraç etmeye başlarlar. Sümerliler ondalık sayıları keşfederler. Yakın Doğu’da sığır ve süt/yoğurt çiftçiliği başlar. Hindistan’da çay ve muz tarımı, Afrika’da karpuzculuk, Arabistan Yarımadası’nda hurma ve incir ticareti başlar.
 4. (?) Hz. İbrahim Harran’dan Ken’an (Canaan/Filistin) bölgesine göç eder ve Nemrud’un saltanatı altında olan Babil’e (Babylon) gelerek peygamberliğini ilân eder. Hz. İbrahim’in dini Ortadoğu da yayılır. Böylece,Tanrı’nın tek olduğu insanlara hatırlatılır, adak olarak kölelerin kurban edilmesi yasaklanır ve ibadet kuralları getirilir. Bundan sonra, Hz. Yakub -İsrail lakabı ile- Tanrı’nın buyruklarını yaymaya devam eder. Hz. Yakub’un sülalesi ‘Beni İsrail/İsrailoğulları’ adıyla günümüze kadar devam edecektir. Yakın Doğu’da domuz etinin yenmesi yasaklanır.

Britanya’da feribotlar ve vinçler kullanılmaya başlar.

 1. Babil’de Hammurabi devri başlar.
 2. Çin’de ipek işlenmeye başlanır. Mısırlılar geometriyi geliştirirler.
 3. Anadolu’da Hitit hâkimiyeti yayılır.
 4. Mısırlılar sadece güneş tanrısı Aton’a inanmaya başlar ve tektanrıcılığı geçici olarak kabullenirler.
 5. Muhtemelen, Hz. Musa’nın peygamberlik mucizelerini göstermeye başladığı ve 10 Emir’in geldiği yıllar.
 6. Hinduizm ve Rig Vedalar’ın ortaya çıkışı.

1002-962. Hz. Davut’un krallığı.

962-922. Hz. Süleyman’ın krallığı.

 1. Tarihçi Herodotus’a göre: Homer, İliad ve Odisse destanlarını bu tarihte tamamlar.
 2. Roma, Romulus ve Remus tarafından kurulur.
 3. Asurlular, İsrailoğullarından 27 bin kişiyi yok ederler.
 4. Bizans’ın kuruluşu.
 5. Antik Yunan felsefesinin kurucusu Thales doğdu.
 6. Mısırlılar gemiyle 3 yılda Afrika’nın çevresini dolaşırlar.
 7. Buda (Siddharta Gautama) dünyaya gelir.
 8. Taoizm’in kurucusu Çinli filozof Lao-tze dünyaya gelir.
 9. Konfüçyüs (Kung Fu-tze) dünyaya gelir.
 10. Konfüçyüs’ün, ‘sana yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapma’ felsefesi Çin’de yayılır.
 11. Ünlü Yunan filozofu Sokrat (Socrates) ve ünlü hekim Hipokrat (Hippocrates) doğdu.
 12. Sokrat’ın öğrencisi filozof Eflâtun (Plâton) doğdu.
 13. Yunan Filozofu Democritus ‘maddenin en küçük parçası atomdur’ diyerek ilk atom teorisini geliştirdi.
 14. Sokrat, Atinalı gençleri yoldan çıkardığı suçuyla yargılanır ve baldıran zehri içirtilerek idam edilir.
 15. Büyük İskender’in hocası ve mantık biliminin kurucusu Aristo (Aristoteles) doğdu.
 16. Grek (Helen/Antik Yunan) İmparatorluğu’nun parlak devri.
 17. Kuzey Afrika’da esir, fildişi ve leopar derileri ticareti başlar.
 18. Ünlü matematikçi Arşimet (Archimedes) doğdu.
 19. Çin Seddi’nin temelleri atılmaya başlanır.
 20. Suriye Kralı 6. Epifanes Hz. Musa’nın dinini yasaklar ve Kudüs’teki tapınakları yıkar.
 21. Manyetik bir pusula kullanan Çinli denizciler Hindistan’a çıktılar
 22. Roma İmparatoru J. Sezar (Caesar) Anadolu’ya geçerek, Pontus Kralı Farnaces’i mağlup eder ve ünlü sözünü haykırır: ‘Geldim, gördüm, yendim (veni, vidi, vici).’
 23. Sezar, Yunanlı matematikçi ve astronom Sosigenes’i tayin ederek yeni bir takvim hazırlatır. Bundan sonra bir yıl: 365 + ¼ gün ve yılbaşı da 1 Ocak olarak kabul edilir.
 24. Çinliler güneş saatini icat ederler.
 25. Hz. İsa’nın alternatif doğum yılı.
0 kişi beğendi


01 | Milattan Önce Ve Milattan Sonra

Kısaca: Miladi tarih başlangıcından ileriye doğru sayılan yıllara göre belirtilen tarih.Milat (Özet)İsa'nın doğduğu gün. İsa'nın doğum tarihine dair net bir bilgi olmamakla birlikte, Gregoryen Takvimi'ne (Miladi Takvim) göre oluşturulmuş zaman çizelgesinde '0' noktası olarak kabul edilir. Bu tarihten önceki tarihler Milattan Önce (M.Ö.) , bu tarihten sonraki tarihler Milattan Sonra (M.S.) olarak tanımlanırlar. Ayrıca İsa'dan Önce (İ.Ö.) ve İsa'dan Sonra (İ.S.) terimleri de aynı anlamda kullanılır.TDK'ya Göre Milat1. Hz. İsa'nın doğduğu gün.2. Mecaz.. - Yazıya Git..

02 | Milattan Sonra

Milat Sözlük Tanımı Anlamı
1. Hz. İsa'nın doğduğu gün.
2. Mecaz herhangi bir olayın başlangıcı: bütün uzay araştırmacıları için yepyeni bir milattı bugün.- m. mungan.
Milat Nedir
Milat, İsa'nın doğduğu gün. İsa'nın doğum tarihine dair net bir bilgi olmamakla birlikte, Gregoryen Takvimi'ne (Miladi Takvim) göre oluşturulmuş zaman çizelgesinde '0' noktası olarak kabul edilir. Bu tarihten önceki tarihler Milattan Önce (M.Ö.) , bu tarihten sonraki tarihler Milattan Sonra (M.S.) olarak tanımlanırlar. Ayrıca İsa'dan Önce.. - Yazıya Git..

03 | Milattan Önce

Milat Sözlük Tanımı Anlamı
1. Hz. İsa'nın doğduğu gün.
2. Mecaz herhangi bir olayın başlangıcı: bütün uzay araştırmacıları için yepyeni bir milattı bugün.- m. mungan.
Milat Nedir
Milat, İsa'nın doğduğu gün. İsa'nın doğum tarihine dair net bir bilgi olmamakla birlikte, Gregoryen Takvimi'ne (Miladi Takvim) göre oluşturulmuş zaman çizelgesinde '0' noktası olarak kabul edilir. Bu tarihten önceki tarihler Milattan Önce (M.Ö.) , bu tarihten sonraki tarihler Milattan Sonra (M.S.) olarak tanımlanırlar. Ayrıca İsa'dan Önce.. - Yazıya Git..

04 | Yüzyıllara Göre Divan Edebiyatı

Yüzyıllara göre Divan edebiyatı
13. yy
Hoca Dehhanî
İlk divan şairi olarak kabul edilir.
Din dışı konularda ve lirik şiirler yazmıştır. Aşk en önemli temadır.

Sultan Veled
Mevlevilik tarikatinin kurucusu ve Mevlânâ’nın oğludur.

Şeyyad Hamza
Lirik şiirleriyle tanınır.

14. yy.
Ahmedî
Din dışı ve şiirleri vardır.
Divan şiirinin ilk başarılı şairi kabul edilir.
Eserleri: Cemşid ü Hurşid (mesnevî), İskendername (mesnevî), Divan...Yazıya Git..

05 | Yüzyıl

1. Yüzyıllık süre, asır: "Son yüzyıl içinde bizi bu hâlden kurtarmak isteyen hiçbir davranış şifa getiremedi." -N. F. Kısakürek.2. İçinde yaşanılan zaman.3. Milat başlangıç alınarak 1-100, 101-200, 201-300 vb. olarak sayılan yüzyıllık dönem.4. Milâdî tarih ya da herhangi bir takvim için kabul edilen başlangıçtan bu yana sayılan yüzer yıllık zaman aralıklarından her biri.5. Yüz yılı kapsayan zaman kesimi. - Yazıya Git..

07 | Yüzyılın eş anlamlısı

Yüzyılın anlamdaşı nedir? - Soruya Git..

08 | Milattan önce nasıl yazılır

Milattan önce ve milattan sonra nasıl yazılır? Yani milattan öncenin kısaltması ve milatan sonranın kısaltılmış hali nedir? - Soruya Git..

09 | Milattan önce kısaltması

Milattan once kisaltmasi nedir? - Soruya Git..

10 | Önceden kazanılan roller

önceden kazanılan rollerimiz nelerdir - Soruya Git..


Benzer Sorular

Çözüldü Yüzyıllar bulmaca


Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • sevilklç0101
  Belirtmemiş
 • HAYATA KÜSKÜN
  Belirtmemiş
 • Mehmetkaptan55
  Belirtmemiş
 • Melih00005
  Belirtmemiş
 • Esrasibelcan
  Belirtmemiş
 • Kemal1
  Belirtmemiş
 • Hayel
  Belirtmemiş
 • BiLirim0743
  Belirtmemiş
 • Zeamays
  Belirtmemiş
 • Rüyalar
  Belirtmemiş
 • berat baran
  Belirtmemiş
 • viento
  Belirtmemiş
 • flowers00
  Belirtmemiş
 • Azra00
  Belirtmemiş
 • Melisnaz
  Belirtmemiş
 • Vurgun3
  Belirtmemiş
 • Karadut
  Belirtmemiş
 • NazlıAdymn
  Belirtmemiş
 • Gokyuzumol
  Belirtmemiş
 • seyda25
  Belirtmemiş
 • Angeel
  Belirtmemiş
 • hande321
  Belirtmemiş
 • aslan009
  Belirtmemiş
 • zeus
  Belirtmemiş
 • ravensguad
  Belirtmemiş
 • AğustosKraliçem35
  Belirtmemiş
 • Cansu0909
  Belirtmemiş
 • ihsansss
  Belirtmemiş
 • keskin
  Belirtmemiş
 • nightmare
  Belirtmemiş
 • iremugras123
  Kütahya