Nedir.Org
 • 1
4557
22
Okunma
3131
Cevap
1
Soru :

Modern Atom Modeli

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz.
Bölüm: Kimya
Durum: Çözüldü
Tarih: 4 yıl önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Verilmiş Cevaplar


172020-01-21 16:24:51 #
Cevap :

Modern Atom Modeli (Kuantum Atom Teorisi)

Modern atom teorisi kabul görmeden önce şu gelişmeler gerçekleşmiştir;

 1. 1924 yılında W. Pauli elektronların değişik enerji seviyelerine (katman) dağılışları ve enerji seviyeleri arasındaki elektron geçişleri hakkında Pauli ilkesini ortaya koydu.
 2. 1932 yılında James Chadwick, çekirdek içindeki nötronları buldu.
 3. Heisenberg belirsizlik ilkesi kabul gördü. Bu ilkeye göre atomdaki elektronun yeri ve hızı, aynı anda, tam bir kesinlikle belirlenemez.
 4. E. Schrödinger kendi adıyla anılan denkleminde elektronların bulunma ihtimalinin yüksek olduğu uzay bölgelerini tespit etti.

Modern Atom modeli

Tüm bu gelişmelerden sonra atom teorisi yeniden ele alınmış ve modern atom teorisi oluşmuştur. Bohr atom modeli, tek elektronlu türlerin davranışlarının açıklanmasında başarılı olmakla (örneğin hidrojen) birlikte çok elektronlu atomların davranışlarını açıklamada yetersiz kalmıştır.

Modern atom teorisine göre Bohr atom teorisindeki gibi elektronları yörüngelerde sabit hızla dönen tanecikler olarak düşünmek yanlıştır.

Modern atom teorisinin modelinin varsayımları şunlardır:

 1. Elektronlar çekirdek çevresinde belirli enerji düzeylerinde bulunur. Her enerji düzeyi “n” ile belirtilir. Bu enerji düzeylerine baş kuantum sayısı denir. Baş kuantum sayısı orbitallerin çekirdekten ortalama uzaklığını ya da enerjisini belirler. Çekirdekten uzaklaştıkça enerji artar. Çünkü protonların elektronları çekim gücü azalır, buna bağlı olarak da elektronların hareketi ve enerjisi artar.
 2. Elektronlar hem kendi çevrelerinde hem de çekirdek çevresinde döner. Elektronun kendi ekseni etrafında dönme hareketine spin hareketi, çekirdek çevresindeki dönme hareketine de orbital hareketi denir. Çekirdek çevresinde dönmeleri sırasında elektronların bulunma ihtimalinin yüksek olduğu geometrik bölgelere orbital denir.
 3. Herhangi bir temel enerji seviyesinde n² kadar orbital bulunur.
 4. Her temel enerji seviyesinde orbital sayısının 2 katı kadar elektron bulunabilir. Buna göre bir temel enerji seviyesindeki en fazla elektron sayısı 2n²
0 kişi beğendi

01 | Atom

Atom Nedir ? (Özet) : Bir elementin tüm kimyasal özelliklerini gösteren en küçük parçasıdır.

Atom Nedir ? (Detay)
Atom (Yunanca atomos, bölünemez anlamına gelir.) bir kimyasal elementin bütün özelliklerini taşıyan en küçük parçacığıdır. Gözle görülmesi imkânsız, çok küçük bir parçacıktır ve sadece taramalı tünel mikroskobu (atomik kuvvet mikroskobu) ile incelenebilir. Bir atomda, çekirdeği saran negatif yüklü bir elektron bulutu vardır. Çekirdek ise pozitif yüklü protonlar ve yüksüz nötronlardan oluşur. Atomdaki proton.. - Yazıya Git..

02 | Modern Şiir Geleneği

Modern Şiir Nedir
“Modern” sözcüğü dilimizde “çağdaş” sözcüğüyle karşılanmış olsa da “modern şiir” bağlamında “çağdaş” sözcüğünü kullanamayız; yani modern şiir, çağdaş şiir demek değildir.
Modernizm, 1880′lerden İkinci Dünya Savaşı yıllarına dek süren zaman diliminde gelenekten bütünüyle kopuşu sağlamak amacıyla ortaya çıkmış, yenilikçi deyişler, olağandışı sunum teknikleri ve yepyeni söyleme biçemleriyle yaratma etkinliğine yeni bir soluk kazandırmış bir sanat akımıdır. Modern şiir de bu akıma.. - Yazıya Git..

03 | Modern Atom Modeli

Bu atom modeline göre atomun merkezinde bir çekirdek çekirdeğin içerisinde hareketsiz proton ve nötronlar çekirdeğin çevresindeki yörüngelerde ise hareketli elektronlar bulunur.Modern Atom ModeliBohr atom modeli, tek elektronlu türlerin davranışlarının açıklanmasında başarılı olmakla birlikte, çok elektronlu atomların davranışlarını açıklamada yetersiz kalmıştır. Modern atom teorisine göre , Bohr atom teorisindeki gibi elektronları yörüngelerde sabit hızla dönen tanecikler olarak düşünmek yanlıştır. Çünkü elektronun hızı ve yeri için kesin.. - Yazıya Git..

04 | Modern Roman

Modern roman, klasik romandan konusu, tekniği ve amacı bakımından ayrılır. Bu roman anlayışının ortaya çıkışında Freud ve psikanalizin büyük etkisi vardır.
Modern roman, 20. yüzyılın başlarında romanın geleneksel temel yapısı olan olay örgüsü, zaman, mekan, kahraman gibi öğelerinin değiştirilmesiyle ortaya çıkan yeni bir biçim anlayışının ürünüdür. Ölçütü ise doğrudan içerik ve yayımlandığı zaman diliminden çok, değişen gerçeklik karşısında romanın anlatım aracı olarak seçtiği yeni biçim öğeleri yanında iç monolog,.. - Yazıya Git..

05 | Atom Ve Periyodik Sistem

Bu konunun resimli sunumunu üstte DOSYA İÇERİK başlığına tıklayarak görüntüleyebilir ve hatta indirebilirsiniz.
ATOMUN YAPISI VE PERİYODİK CETVEL

Atom : Bir elementin bütün özelliğini taşıyan en küçük parçasına atom denir.ATOM MODELLERİDALTON ATOM MODELİ :1- Madde, atom denilen içleri dolu bölünemeyen taneciklerden oluşmuştur.2- Aynı elementin atomları büyüklük yönünden biribirnin aynı, farklı elementlerin atomları tamamen biribirinden farklıdır.3- Tepkimelerde atomlar korunur.4- Atomların birleşmeleri sonunda moleküller.. - Yazıya Git..

06 | Modern Şiir Örnekleri

Modern Şiire Örnekler Veriniz - Soruya Git..

08 | Atom Molekül İyon Birleşik Nedir

Atom Nedir, Molekül Nedir, İyon Nedir, Birleşik Nedir - Soruya Git..

09 | Modern hukuk

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..

10 | Modern roman neden bireysel anlayışa yönelmiştir

Modern roman neden bireysel anlayışa yönelmiştir - Soruya Git..
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • ETRUSCAN
  ETRUSCAN
  Belirtmemiş
 • Darthwader
  Darthwader
  Belirtmemiş
 • duru54
  duru54
  Belirtmemiş
 • Kum havuzu
  Kum havuzu
  Belirtmemiş
 • Güzelik06
  Güzelik06
  Belirtmemiş
 • Genç kız
  Genç kız
  Belirtmemiş
 • Dolunay1999
  Dolunay1999
  Belirtmemiş
 • Köylü güzeli
  Köylü güzeli
  Belirtmemiş
 • Rüyalar
  Rüyalar
  Belirtmemiş
 • Siyah mezar
  Siyah mezar
  Belirtmemiş
 • Sokakların çocuğu
  Sokakların çocuğu
  Belirtmemiş
 • Ramazan kaman02
  Ramazan kaman02
  Belirtmemiş
 • sansar
  sansar
  Belirtmemiş
 • cankync
  cankync
  Belirtmemiş
 • keskin
  keskin
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • Elif Aslan
  Elif Aslan
  Belirtmemiş
 • Kartalaltan
  Kartalaltan
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Hsynnn
  Belirtmemiş
 • Koalaa
  Koalaa
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya