Nedir.Org
 • 1
349
5
Okunma
4043
Cevap
1
Soru :

Moleküler yapılı bileşiklerin çözünme süreci nelerdir?

Moleküler yapılı bileşiklerin çözünme süreci nelerdir?
Bölüm: Kimya
Durum: Çözüldü
Tarih: 5 yıl önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Verilmiş Cevaplar


32015-05-29 16:25:53 #
Cevap : Şeker, etil alkol, iyot gibi maddeler moleküllerden oluşur. Şeker ve etil alkol suda çözünür fakat iyot çözünmez.

Moleküler yapılı maddelerin suda çözünmesinde en etkili etkileşim hidrojen bağıdır.Eğer su molekülleri,çözünen madde molekülleriyle hidrojen bağı yapabiliyorsa o madde suda çok iyi çözünür.Örneğin şeker böyle bir maddedr.Sakkaroz molekülleri suyla birden çok hidrojen bağı yapabildiğinden şeker suda çok iyi çözünür.

İyot gibi apolar moleküllerden oluşan maddeler suda çözünmez çünkü apolar moleküllerle polar moleküller arsında oluşacak etkileşim çok zayıftır.

Apolar moleküller birbirini London kuvvetleriyle çeker.Eğer moleül küçükse London kuvvetleri çok zayıf olur.Suyla oksijen molekülleri karıştırıldığında polar su molekülleri apolar O2 moleküllerini kutuplandırır.O2 moleküllerinin anlık dipolüyle dipol su molekülleri arasında etkileşim oluşur. Bu etkileşime dipol-anlık dipol etkileşimi denir. 

Çözücü-çözünen asındaki etkileşimler,çözünen-çözünen arasındaki etkileşimlerden daha kuvvetliyse çözünme olur.Bunun olabilmesi için çözücüyle çözünenin yapı olarak benzemesi gerekir. Buna benzerlik ilkesi denir.

Çözeltilerde Çözünmüş Madde Oranları
Çözeltiler çözünen maddenin miktarına bağlı olarak sınıflandırılabilir.Örneğin 100 ml suda belli miktar tuzdan fazlası çözünemez.
Eğer çözeltiye çözünebileceğinden fazla çözünen eklenirse çökme olur.
Doymuş çözeltilerde çözünen madde genellikle çözünürlük olarak bilinir.
Maddelerin çözünürlüğüne etki eden birçok etmen vardır.Katıların sıvılardaki çözünürlüğü sıcaklık arttıkça artar.

Çözeltilerde Çözünen Madde Miktarı Nasıl İfade Edilir
Herhangi bir çözeltide çözünen madde miktarı,derişim ya da konsantrasyon olarak ifade edilir. Derişim verilen bir çözücüde ya da çözeltide bulunan çözünen miktarının ölçüsüdür.

Kütlece Yüzde
100 gr çözeltide çözünen maddenin gram miktarıdır.%(m/m) şeklinde gösterilir.
%(m/m)=mçözünen/mçözelti x 100


Kütle/Hacim Yüzdesi
100 ml çözeltide çözünen maddenin gram miktarıdır.&(m/V) şeklinde gösterilir.
%(m/V)=mçözünen/Vçözelti x 100

Hacimce Yüzde
100 ml çözeltide çözünen maddenin ml miktarıdır.%(V/V) şeklinde gösterilir.
%(V/V)=Vçözünen/Vçözelti x 100

Ppm ve Ppb
Bazen çok hassas analizlerde derişimler o kadar küçük olur ki derişim birimi olarak "ppm" veya "ppb" kullanılır.
ppm,
milyonda parça anlamında bir derişim birimidir. Örneğin 5 ppm, bir milyonda (10üzeri6) beş parça demektir.
ppm=mçözünen/mçözelti x 10 üzeri 6


Çözeltilerin Günlük Yaşamla İlgili Özellikleri
Katı-Sıvı Çözeltilerinde,
1- Çözeltinin kaynama noktası saf çözücünün kaynama noktasından büyüktür.
2- Çözeltinin donma noktası saf çözücüden düşüktür.
3- Çözeltinin buhar basıncı saf çözücünün buhar basıncından düşüktür.
4- Çözeltinin öz kütlesi saf çözücünün öz kütlesinden büyüktür.
5- Bir çözeltiye su eklenirse derişimi düşer, buhar basıncı artar, donma noktası yükselir. İletkenliği azalır.

Elektrik İletkenliği : Çözeltilerin bir kısmı elektriği ilettiği halde bir kısmı iletmez. Elektriği ileten çözeltilere elektrolit denir. Biri maddenin elektriği iletmesi için;
1- Serbest halde elektronu bulunmalıdır. ( elektron akışıyla) Örneğin metaller ve alaşımlar bu şekilde iletir.
2- Yapısında + ve – yüklü iyonlar ( İyonik katılar) bulunmalıdır. ( Bütün metal- ametal bileşikleri)

Osmoz olayı, çözünen parçacıklarının geçemediği yarı geçirgen bir zardan çözücü moleküllerinin difüzyonudur. Yarı geçirgen zarın iki tarafında farklı derişimdeki çözeltiler yer aldığında, çözücü daha seyreltik çözeltiden daha derişik çözeltiye hareket eder. Osmoz olayı, derişik çözelti yeteri kadar seyreltik olana kadar diğer bir deyişle,çözücü molekülleri zardan zıt yönlerde eşit hızda geçişleri sağlanana kadar devam eder.
Osmotik basınç ise, ozmoz sırasında daha derişik çözeltiden, çözücü akışını durdurmak için gereken basınçtır.Moleküler yapılı bileşiklerin çözünme süreci nelerdir?

Sunum İçeriği

0 kişi beğendi

01 | Çözünme Hızına Etki Eden Faktörler

Çözünme yüzeyi artıkça çözünme hızı artar. Örneğin, katıların yüzey alanı küçüldükçe çözünme hızlanır. Aynı sıcaklıktaki suyun içerisinde pudra şekeri küp şekere göre daha hızlı çözünür. Sabit sıcaklıkta karıştırma çözünme hızını artırır. Sıcaklık artışı da çözünme hızını artıran etkenlerdendir.Örneğin; şeker sıcak suda, soğuk suda çözünmesine göre daha hızlı çözünür.O hâlde çözünme hızına etki eden etmenleri şu şekilde açıklayabiliriz.Sıcaklığın etkisi: Bir çözünme olayı sırasında eğer ısı.. - Yazıya Git..

02 | Çözünme

ÇÖZÜNME
Çözeltilerin oluşması fiziksel bir olaydır. Çözünen ve çözücü kimyasal özelliklerini kaybetmeden birbiri içinde homojen dağılırlar. Çözünme olayı maddelerin iyonlaşarak ya da moleküller halinde birbiri içinde dağılmasıdır.

1-İyonlaşarak Çözünme : İyonik yapılı maddeler ile bazı kovalent yapılı maddeler suda çözünürken (+) veya (-) yüklü iyonlar oluştururlar. İyonlu çözeltilere elektriği ilettiği için elektrolit adı verilir.
a) Tuzların suda çözünmesi : (+) yüklü metal iyonları ve NH4+.. - Yazıya Git..

03 | Çözünme - Çökelme Dengeleri

Pamukkale Travertenleri çözünme - çökelme tepkimelerinin en güzel örneğidir. Tencere ve çaydanlıkta, su borularında biriken tortular çözünme - çökelme tepkimelerinin hayatımıza olumsuz etkilemesine örnektir.Çözünme ; Bir maddenin taneciklerinin başka bir maddenin tanecikleri arasında homojen dağılmasına denir. Örnek : C12 H22 O11 , CH3OH , C2H5OH , c6H12O6 moleküler çözünür. NaCI , Mg(NO3)2 , HCI , CaCl2, NaOh gibi maddeler iyonik çözünürler.Çökelme ; İki veya daha fazla çözelti birbiri ile karıştığında az çözünür. bir katı maddenin.. - Yazıya Git..

04 | Moleküler

Moleküle ilişkin, molekülle ilgili. - Yazıya Git..

05 | Yapılı

Yapısı herhangi bir nitelikte olan. - Yazıya Git..

06 | Çözünme nedir ?

fen dersinde olan çözünme nedir - Soruya Git..

07 | Çözünme ile ilgili 10 örnek

Çözünme ile ilgili 10 örnek - Soruya Git..

08 | Moleküler yapılı bileşiklerin çözünme süreçleri

Moleküler yapılı bileşiklerin çözünme süreçleri hakkında bilgi - Soruya Git..
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • beste
  beste
  Belirtmemiş
 • Brahmanizm
  Brahmanizm
  Belirtmemiş
 • Apoo
  Apoo
  Belirtmemiş
 • Mikail Taşkale
  Mikail Taşkale
  Belirtmemiş
 • eceergl25
  eceergl25
  Belirtmemiş
 • gokturk
  gokturk
  Belirtmemiş
 • aselyagmur
  aselyagmur
  Belirtmemiş
 • Hasan Öner
  Hasan Öner
  Belirtmemiş
 • Hüseyin ÖNER
  Hüseyin ÖNER
  Belirtmemiş
 • Ramazan KoçBir
  Ramazan KoçBir
  Belirtmemiş
 • bella03
  bella03
  Belirtmemiş
 • Arzu Rabia Tuğrul
  Arzu Rabia Tuğrul
  Belirtmemiş
 • star10000
  star10000
  Belirtmemiş
 • Mehmet Akbaba
  Mehmet Akbaba
  Belirtmemiş
 • mutsuzhatun1905
  mutsuzhatun1905
  Belirtmemiş
 • ali70
  ali70
  Belirtmemiş
 • Sokakların çocuğu
  Sokakların çocuğu
  Belirtmemiş
 • melek9878
  melek9878
  Belirtmemiş
 • Muazzez Abacı
  Muazzez Abacı
  Belirtmemiş
 • Berzan
  Berzan
  Belirtmemiş
 • Nazlıceylanım
  Nazlıceylanım
  Belirtmemiş
 • BÜŞRA DAĞ
  BÜŞRA DAĞ
  Belirtmemiş
 • Sen ihanet ettin
  Sen ihanet ettin
  Belirtmemiş
 • Zalimm
  Zalimm
  Belirtmemiş
 • Elif Aslan
  Elif Aslan
  Belirtmemiş
 • Zümrüdüanka
  Zümrüdüanka
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Hsynnn
  Belirtmemiş
 • Melisnaz
  Melisnaz
  Belirtmemiş
 • Alaraateş
  Alaraateş
  Belirtmemiş
 • Kartalaltan
  Kartalaltan
  Belirtmemiş
 • mervenur 25
  mervenur 25
  Belirtmemiş
 • Mehmetkaptan55
  Mehmetkaptan55
  Belirtmemiş
 • Vurgun3
  Vurgun3
  Belirtmemiş
 • Sevimlişey
  Sevimlişey
  Belirtmemiş
 • zeus
  zeus
  Belirtmemiş
 • 3391km
  3391km
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya