• 1
2
Okunma
273
Cevap
1
Soru :

Monografi Nedir

Monografi nedir örnekleri
Bölüm: Sözlük
Durum: Çözüldü
Tarih: 4 yıl önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir



×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Verilmiş Cevaplar


0



2015-10-24 22:20:27 #
Cevap : Monografi Nedir?
1. anlam: Ünlü bir kimsenin hayatını kişiliğini eserlerini başarılarını ayrıntılarıyla ele alan veya bilimsel bir alanda özel bir konu ya da sorun üzerine yazılan inceleme yazısına monografi (tek yazı) denir.
2. anlam: Olay ve olguları olduğu gibi tanımlamaya yarayan çalışmalardır. örnek olayların incelenmesinden genel kurallara ulaşmayı sağlarlar. yani somut olaylardan genel ilkelere ulaşılır. bu yöntemde görüşme ve anket sık kullanılan araçlardır. İlk monografi çalışmalarını Fransız Le Play başlatmış, “işçi aileleri” üzerinde ilk kez monografi çalışmaları yapmıştır.
Monografi Örnekleri: Ömer Seyfettin'in hikâyelerinin yalnız dili üzerinde yapılan inceleme sonucunda, bu dilin, bilmedi­ğimiz pek özel bir yönünü ortaya koyan bir yazı, ince­leme (monografi) dir. Bizim edebiyatımızda, edebiyat tarihi ve bazı ede­biyat sanatçıları hakkında en güzel incelemeleri, Ord. Prof. Fuat Köprülü meydana getirmiştir. Cenap Şahabettin'in William Shakespeare, Mithat Ce­mal Kuntay'ın Mehmet Âkif, Hasan Âli Yücel'in Göthe hakkındaki Bir Dehanın Romanı adlı eserleri edebiyatımızdaki incelemeye, güzel birer örnektir.
0 kişi beğendi


01 | Monografi

Ünlü bir kimsenin hayatını, kişiliğini, eserlerini, başarılarını ayrıntılarıyla ele alan veya bilimsel bir alanda özel bir konu ya da sorun üzerine yazılan inceleme yazısına monografi (tek yazı) denir.
 
Monografi ya da monograf Türkçe'ye Fransızca monographie sözcüğünden geçmiş olup, bilimsel alanlarda özel bir konu, sorun ya da kişi üzerine yazılmış, kendi başına bir bütün oluşturan kitaplara verilen isimdir.
 
Herhangi bir kimsenin yaşamının başkaları tarafından benimsenmesinde bir sakınca görülmeyen özel taraflarını, bir sanat anlayışını, bir eserin veya şeyin yalnızca bir yönünü anlatan yazılara "monografi" denir.
 
Monografıde herhangi bir yer, bir eser, bir yazar,.. - Yazıya Git..

02 | Monografinin Özellikleri

1. Monografıde herhangi bir yer, bir eser, bir yazar, tarihî bir olay, bilimsel bir alana ait sorun özel bir görüşle veya bakış açısıyla değerlendirilebileceği gibi, bir konu üzerinde derinlemesine bir inceleme de yapılabilir.

2. Monografilerde kişi veya eser her yönüyle incelenir; araştırılır. Ancak bu şekilde ele alınan konunun o ana kadar gizli kalmış yönleri, tarafları belirlenir ve ortaya konur. Ayrıca sanatçı inceleniyorsa o sanatçıyı diğer sanatçılardan ayıran özel bilgilere ulaşılmış olur.

3. Monografiler olay ve olguları olduğu gibi tanımlamaya yarayan çalışmalardır. Örnek olayların incelenmesinden genel kurallara ulaşmayı sağlarlar. Yani somut olaylardan genel ilkelere ulaşılır. Bu yöntemde.. - Yazıya Git..

03 | Monografi Kısaca

MERHABAToplumda sınırları belirlenmiş bir konunun, bir toplumsal birimin her yönüyle derinlemesine incelenmesidir. Monografi tekniğini kullanan araştırmacı inceleyeceği olayın ya da bir toplumsal birimin kapsamına giren grupların hepsini ele almak yerine örneklem olarak bunların birkaçını alarak derinlemesine tüm yönleriyle inceler. Burada önemli olan seçilen örneklerin, temsil ettiği bütünün özelliklerini taşımasıdır. Bu da araştırmacının o konuda oldukça geniş bir bilgiye sahip olmasını gerektirir. Monografi tekniği, yalnız bir sosyal grubun özel yönünü incelemede değil grubun etkinliklerinin tümünü kavramada da kullanılabilmektedir. Bu durumda toplumsal olayların bütün yönleri ayrıntılarıyla araştırılabilmektedir... - Yazıya Git..












Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • ihsansss
  Belirtmemiş
 • akin37
  Belirtmemiş
 • ravensguad
  Belirtmemiş
 • Cellat Nazlı
  Belirtmemiş
 • Mrtsmsk66
  Belirtmemiş
 • Kendineiyibak
  Belirtmemiş
 • Sokakların çocuğu
  Belirtmemiş
 • Melih00005
  Belirtmemiş
 • NazlıAdymn
  Belirtmemiş
 • Gokyuzumol
  Belirtmemiş
 • Mehmetkaptan55
  Belirtmemiş
 • AloneGirll
  Belirtmemiş
 • Melisnaz
  Belirtmemiş
 • keskin
  Belirtmemiş
 • iremugras123
  Kütahya