Nedir.Org
 • 1
24287
0
Okunma
55
Cevap
3
Soru :

Murabba şiiri teması

Çok acil lazım ve şiir çok karıştırılıyor
Sıdk ile terk edelim her emeli her hevesi diye başlıyor acil lazım lütfen yardım edin teması lazım
Bölüm: Türkçe
Durum: Çözüldü
Tarih: 1 hf. önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


312021-01-14 17:45:55 #
Cevap : Namık Kemal'in Murabba şiirinin teması VATAN SEVGİSİ'dir.. Başarılar..

Murabba
Sıdk ile terk edelim her emeli her hevesi,
Kıralım hâil ise azmimize ten kafesi; 
İnledikçe eleminden vatanın her nefesi,
Gelin imdada diyor, bak budur Allah sesi!

Bize gayret yakışır merhamet Allah'ındır; 
Hükm-i âtî ne fakîrin ne şehinşâhındır; 
Dinle feryadını kim terceme-i âhındır
İnledikçe bak ne diyor vatanın her nefesi...

Mahv eder kendini bülbül bile hürriyet içün; 
Çekilir mi bu belâ âlem-i pür mihnet içün? 
Dîn içün, devlet içün, can çekişen millet içün,
Azme hâil mi olurmuş bu çürük ten kafesi?

Memleket bitti, yine bitmedi hâlâ sen, ben,
Bize bu hâl ile bizden büyük olmaz düşmen; 
Dest-i a'dâdayız Allah içün ey ehl-i vatan; 
Yetişir terk edelim gayrı hevâ vü hevesi! ...

Namık Kemal
Melisa Aydın 1 kişi beğendi
1 hf. önce Melisa Aydın Bu şiirle alakalı son bir sorum var redif ve uyaklar diye son sorum cevaplar mısınız ?
1 hf. önce Melisa Aydın Çok teşekkür ederim gerçekten
02021-01-14 18:37:15 #
Cevap :

Tanzimat edebiyatıyla murabbalarda bir yenilik görülmüştür. Her dörtlüğün dördüncü mısraları aynen tekrar edilmediği yani nakarat olmadığı hâlde, ilk dörtlüğün kafiyeleri, arkadan gelen dörtlüğün son mısralarında aynen tekrar edilmiştir. Nâmık Kemal'in yazdığı bu murabbada da bu durumu görmek mümkündür. Kafiye düzeni "aaaa/bbba/ccca/ddda/..." şeklinde görünen şiirde zengin ve tam kafiyelerle birlikte ek ve kelime hâlinde redifler kullanılmıştır: 

Zengin kafiye: hevesi - kafesi - nefesi - sesi (Buradaki kafiyelendirilişte şair başarısızdır.)

Zengin kafiye + Redif: Allah’ indir - şehinşâhzndır

Tam kafiye: ben - düşmen

Tam kafiye + Redif: hürriyet için - pür-mihnet için

Ancak şairin bazı kafiyeleri problemlidir. Sözgelimi; ilk dörtlükteki "hevesi -kafesi - nefesi - sesi" kelimeleri arasmda, iyelik ve belirtme eklerinin uyumsuzluğundan kaynaklanan problemler söz konusudur; diğer bir deyişle, buradaki kafiyelendirilişte şair başarısızdır. Aym durumu, ikinci dörtlüğün ilk üç mısraında da görürüz: Allah'ındır - şehinşâhmdır - âhırıdır.

Nâmık Kemal, şiirin pek çok yerinde ulama(vasl)lar yaparak şiirin âhengine ve akıcılığına katkı sağlamıştır:

"Sıdk+ile terk+edelim her+emeli her hevesi.... Gelin+imdâda diyor hak budur+Allah sesi"

Sanatta faydayı ön planda tutmasına rağmen Şinasi'den daha başarılı bir şair olan Nâmık Kemal, asonans (e, i ve a ünlüleri) ve aliterasyonlar (s, h,r ve n ünsüzleri) vasıtasıyla da şiirin âhengine katkıda bulunur. Ayrıca kelime tekrarlan ile de âhenk sağlamaya çalışır: "için, inledikçe, ne... ne..., terk edelim, vatan, her, nefes, heves, ten kafesi, diyor, biz" vs. Bu kelimelerin bazüannın ("terk edelim", "biz", "her", "vatan", "için" vs.) tekrarı âhenge katkıda bulunduğu gibi anlamı güçlendirmek (verilmek istenen mesajı daha da vurgulamak) için kullanılmıştır. Sözgelimi, şiirde tekrar edilen bu kelimelerden bazılanm kullanarak şiirin teması da olabilecek şu cümleleri kurmak mümkündür: "HER (ŞEY) VATAN İÇİN'."-, "VATAN İÇİN HER HEVESİ TERK EDELİM."; "HER NEFES VATAN İÇİN!"...

Nâmık Kemal, bu şiiri, önemli gördüğü bir konuda karşısmdaki insanları uyarmak ve bilgilendirmek için yazdığından, bir hatip gibi davranmış ve şiirde hitabet üslûbunu kullanmıştır. Şair, şiirde, devrine göre oldukça sade, anlaşılır bir dil kullanmıştır. Şürde geçen "âlem-i pür-mihnet, hükm-i âti, terceme-i âh, dest-i adâ ve ehl-i vatan" gibi kendi devrinde rahatlıkla anlaşılabilecek terkipleri saymazsak şair, hepsini bugün de kullandığımız kelimelerle ve konuşma havasında/edâsında yazmıştır şiirini. Ayrıca, Şinasi gibi, Divan edebiyatında kullarulan mazmunları bırakıp yalın fikir ifadesini tercih etmiştir. Nazım sentaksı (mısra kurgusu) bakımından bu şiir, Hürriyet Kasidesi'nden daha başarılıdır denebilir.

Kaynak:

Tanzimattan Bugüne Yeni Türk Edebiyatı: Şiir Çözümlemeleri, Kesit Yayınları

0 kişi beğendi
02021-01-14 18:37:58 #
Cevap : Namık Kemalin Murabbası:
 1. Dörder dizelik bentlerden oluşur.
 2. Uyak düzeni : (aaaa / bbba / ccca …) biçimindedir.
 3. En az 3, en çok 7 bent halinde yazılır.
 4. Murabbalarında övgü, yergi, dini ve öğretici konular işler.
 5. Aruz kalıbıyla yazılır.
0 kişi beğendi


Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

01 | Murabba

Murabba (Osmanlıca: مربع), bent adı verilen dört dizelik kıt’alardan oluşan şiir türüdür. Kelime anlamı “dörtlük” demektir. Aynı ölçüde dörder dizelik bentlerden oluşan nazım şeklidir. Uyak düzeni genelde aaaa/bbba/ccca/ddda/… şeklinde olmakla beraber, ilk bendi kafiyeli olmayan ya da sonraki bentlerde kafiyesi tekrarlanmayan murabbalar da vardır. Çoğu zaman üç ila yedi bentten oluşur. Divan edebiyatında 15. yüzyılda sultanü’ş-şuara (şairler sultanı) unvanlı Ahmed Paşa tarafından kullanılmıştır. Tanzimat edebiyatında da Namık Kemal bu.. - Yazıya Git..

02 | Şiirin Temel Özellikleri

ŞİİRİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
Çağımızın ve günümüzün şiirini yalnızca daha iyi, daha yakından tanıdığımız için değil, bütün çağların şiirlerine kendimizinkinin sisleri arasından baktığımız için, şiir derken modern şiiri anlatmak istiyoruz. Modern şiir, artık hikayeden ayrılmış olan, gelişen burjuva sınıfının, çevresinin bilincine varmasında özel bir rol oynamış olan şiirdir.

Bu modern şiirin -iyisinin değil, herhangi bir modern şiirin- kendine özgü temel özellikleri nelerdir? Yunan şiirinin temel özelliği olan.. - Yazıya Git..

03 | Şiirim Hasret

Hasret, sensizlikHasretim, sensizKalem anlamsızBoş kâğıt, yırtık.Ruhsuz bir bedenGeçer hayattan,Kimsesiz.Gürleyen şehirHasret kuşlaraHeybetli dağHasret insanaGeceye kurşun kör akar.Kan döker ağaçlaraAğlamasız çorak toprak.Gecem ayParıldar gök kuşağıÖlümcül, acı. - Yazıya Git..

04 | Şiiriyet

Şiir olma özelliği Cümle 1: Cumartesi günü kalkacak otobüste şoförün yanında iki kişilik yer ayırttı. - M. Ş. Esendal - Yazıya Git..

05 | Şiirin biçim ve içerik yönünden incelemesi

Anneler Ve Çocuklar Anne ölünce çocuk Bahçenin en yalnız köşesinde Elinde bir siyah çubuk Ağzında küçük bir leke Çocuk öldü mü güneş Simsiyah görünür gözüne Elinde bir ip nereye Bilmez bağlayacağını anne Kaçar herkesten Durmaz bir yerde Anne ölünce çocuk Çocuk ölünce anne Sezai Karakoç - Soruya Git..

06 | Şiirin şekil unsurları

Şiirin şekil yani biçim unsurları nelerdir? - Soruya Git..

07 | Şiirin ana duygusu ne demek

Şiirin ana duygusu ne demek, Şiirin ana duygusu nedir, - Soruya Git..

08 | Murabbanın konusu nedir ?

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..

09 | Temasına göre romanlar

Temasına göre romanlar nelerdir? - Soruya Git..
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • agroturizm
  agroturizm
  Belirtmemiş
 • Beyza-683
  Beyza-683
  Belirtmemiş
 • mountaingoat
  mountaingoat
  Belirtmemiş
 • Kartalaltan
  Kartalaltan
  Belirtmemiş
 • Miraç Sancar-604
  Miraç Sancar-604
  Belirtmemiş
 • Cemmm
  Cemmm
  Belirtmemiş
 • Kenan17
  Kenan17
  Belirtmemiş
 • Ertuğrul Köseri
  Ertuğrul Köseri
  Belirtmemiş
 • Samet Aksu
  Samet Aksu
  Belirtmemiş
 • market2020
  market2020
  Belirtmemiş
 • Yusuf DEMİR
  Yusuf DEMİR
  Belirtmemiş
 • Nursel Eymen Karaarslan
  Nursel Eymen Karaarslan
  Belirtmemiş
 • Abdüssamet Altı
  Abdüssamet Altı
  Belirtmemiş
 • halil UZUNOĞLU
  halil UZUNOĞLU
  Belirtmemiş
 • Beyzanur Çelik
  Beyzanur Çelik
  Belirtmemiş
 • Murat BAHAR
  Murat BAHAR
  Belirtmemiş
 • zekeriya500
  zekeriya500
  Belirtmemiş
 • emrah07
  emrah07
  Belirtmemiş
 • Yusuf Ziya Caran
  Yusuf Ziya Caran
  Belirtmemiş
 • zeus
  zeus
  Belirtmemiş
 • mecruh
  mecruh
  Belirtmemiş
 • Karadut
  Karadut
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • Rabia 1
  Rabia 1
  Belirtmemiş
 • esoes
  esoes
  Belirtmemiş
 • Büşra Dere
  Büşra Dere
  Belirtmemiş
 • Vurgun30
  Vurgun30
  Belirtmemiş
 • miraç Sancar
  miraç Sancar
  Belirtmemiş
 • Deniz mavi
  Deniz mavi
  Belirtmemiş
 • Sinem Ellis
  Sinem Ellis
  Belirtmemiş
 • muzur06
  muzur06
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya
Sitemizi kullanarak, Çerez Politikamızı , Gizlilik Politikamızı ve Hizmet Şartlarımızı okuduğunuzu ve anladığınızı kabul edersiniz.. Detay. ×