Nedir.Org
 • 1
24287
1
Okunma
27
Cevap
1
Soru :

Murabba şiirinin redif ve uyakları

Lütfen acil
Bölüm: Türkçe
Durum: Çözüldü
Tarih: 3 gün önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


162021-01-15 10:38:35 #
Cevap :

Nâmık Kemal'in yazdığı bu murabbada da bu durumu görmek mümkündür. Kafiye düzeni "aaaa/bbba/ccca/ddda/..." şeklinde görünen şiirde zengin ve tam kafiyelerle birlikte ek ve kelime hâlinde redifler kullanılmıştır: 

Zengin kafiye: hevesi - kafesi - nefesi - sesi (Buradaki kafiyelendirilişte şair başarısızdır.)

Zengin kafiye + Redif: Allah’ indir - şehinşâhzndır

Tam kafiye: ben - düşmen

Tam kafiye + Redif: hürriyet için - pür-mihnet için

Ancak şairin bazı kafiyeleri problemlidir. Sözgelimi; ilk dörtlükteki "hevesi -kafesi - nefesi - sesi" kelimeleri arasmda, iyelik ve belirtme eklerinin uyumsuzluğundan kaynaklanan problemler söz konusudur; diğer bir deyişle, buradaki kafiyelendirilişte şair başarısızdır. Aym durumu, ikinci dörtlüğün ilk üç mısraında da görürüz: Allah'ındır - şehinşâhmdır - âhırıdır.

Nâmık Kemal, şiirin pek çok yerinde ulama(vasl)lar yaparak şiirin âhengine ve akıcılığına katkı sağlamıştır:

"Sıdk+ile terk+edelim her+emeli her hevesi.... Gelin+imdâda diyor hak budur+Allah sesi"

Sanatta faydayı ön planda tutmasına rağmen Şinasi'den daha başarılı bir şair olan Nâmık Kemal, asonans (e, i ve a ünlüleri) ve aliterasyonlar (s, h,r ve n ünsüzleri) vasıtasıyla da şiirin âhengine katkıda bulunur. Ayrıca kelime tekrarlan ile de âhenk sağlamaya çalışır: "için, inledikçe, ne... ne..., terk edelim, vatan, her, nefes, heves, ten kafesi, diyor, biz" vs. Bu kelimelerin bazüannın ("terk edelim", "biz", "her", "vatan", "için" vs.) tekrarı âhenge katkıda bulunduğu gibi anlamı güçlendirmek (verilmek istenen mesajı daha da vurgulamak) için kullanılmıştır. Sözgelimi, şiirde tekrar edilen bu kelimelerden bazılanm kullanarak şiirin teması da olabilecek şu cümleleri kurmak mümkündür: "HER (ŞEY) VATAN İÇİN'."-, "VATAN İÇİN HER HEVESİ TERK EDELİM."; "HER NEFES VATAN İÇİN!"...

Nâmık Kemal, bu şiiri, önemli gördüğü bir konuda karşısmdaki insanları uyarmak ve bilgilendirmek için yazdığından, bir hatip gibi davranmış ve şiirde hitabet üslûbunu kullanmıştır. Şair, şiirde, devrine göre oldukça sade, anlaşılır bir dil kullanmıştır. Şürde geçen "âlem-i pür-mihnet, hükm-i âti, terceme-i âh, dest-i adâ ve ehl-i vatan" gibi kendi devrinde rahatlıkla anlaşılabilecek terkipleri saymazsak şair, hepsini bugün de kullandığımız kelimelerle ve konuşma havasında/edâsında yazmıştır şiirini. Ayrıca, Şinasi gibi, Divan edebiyatında kullarulan mazmunları bırakıp yalın fikir ifadesini tercih etmiştir. Nazım sentaksı (mısra kurgusu) bakımından bu şiir, Hürriyet Kasidesi'nden daha başarılıdır denebilir.

Kaynak:

Tanzimattan Bugüne Yeni Türk Edebiyatı: Şiir Çözümlemeleri, Kesit Yayınları

0 kişi beğendi


Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

01 | Redif Örnekleri

Redif Nedir
- Şiirde kafiyeden sonra gelen yapı ve anlam bakımından benzerlik taşıyan eklere, kelimelere veya kelime gruplarına redif denir.- Halk şiirimizde redife kafiyeden daha çok önem verilmiştir.- Redif kelimesinin sözlük anlamı “arkadan gelen”dir.Aşk bir şem-i ilahîdir benim pervânesi -si: RedifŞevk bir zincirdir gönlüm ânın divânesi -vâne: Zengin kafiyeEfendimsin cihânda itibârım varsa sendendir – ım varsa sendendir: RedifMeyân-ı âşıkânda iştihârım varsa sendendir -âr(aar olduğundan): Zengin Kafiye Şeyh GalibBizim elde bahar olur,.. - Yazıya Git..

02 | Redif

Redif Nedir? (Özet)
- Yazılışları, söylenişleri, görevleri aynı olan; ek, sözcük ve sözcük gruplarına redif denir.
- Şiirde kafiyeden sonra gelen yapı ve anlam bakımından benzerlik taşıyan eklere, kelimelere veya kelime gruplarına redif denir.
- Halk şiirimizde redife kafiyeden daha çok önem verilmiştir.
- Redif kelimesinin sözlük anlamı “arkadan gelen”dir.
- Şiiri okurken ahengin sağlanmasında ölçü ve uyağın yanında, vurgu ve tonlamada önemlidir.

Örnekler:
Aşk bir şem-i ilahîdir.. - Yazıya Git..

03 | Murabba

Murabba (Osmanlıca: مربع), bent adı verilen dört dizelik kıt’alardan oluşan şiir türüdür. Kelime anlamı “dörtlük” demektir. Aynı ölçüde dörder dizelik bentlerden oluşan nazım şeklidir. Uyak düzeni genelde aaaa/bbba/ccca/ddda/… şeklinde olmakla beraber, ilk bendi kafiyeli olmayan ya da sonraki bentlerde kafiyesi tekrarlanmayan murabbalar da vardır. Çoğu zaman üç ila yedi bentten oluşur. Divan edebiyatında 15. yüzyılda sultanü’ş-şuara (şairler sultanı) unvanlı Ahmed Paşa tarafından kullanılmıştır. Tanzimat edebiyatında da Namık Kemal bu.. - Yazıya Git..

04 | Redif ile uyak farkı

Redif ve uyağın farkları nelerdir? - Soruya Git..

05 | Murabbanın konusu nedir ?

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..

06 | Redif ve kafiye nedir nasıl bulunur

Şiirleri incelerken redifi ve kafiyeyi nasıl bulabiliriz nerede bulunur - Soruya Git..

08 | Redif ve kafiye örnekleri

redif ve kafiye örnekleri 5 er örnek - Soruya Git..
Geri
Geçmiş
Soru Sor
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • sudenaz1551
  sudenaz1551
  Belirtmemiş
 • Fatih Çam
  Fatih Çam
  Belirtmemiş
 • Almina 09
  Almina 09
  Belirtmemiş
 • İrem Beyza
  İrem Beyza
  Belirtmemiş
 • miraç Sancar
  miraç Sancar
  Belirtmemiş
 • Sinem Ellis
  Sinem Ellis
  Belirtmemiş
 • İrem Taze
  İrem Taze
  Belirtmemiş
 • Karadut
  Karadut
  Belirtmemiş
 • Batuh
  Batuh
  Belirtmemiş
 • muzur06
  muzur06
  Belirtmemiş
 • Deniz mavi
  Deniz mavi
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya
Sitemizi kullanarak, Çerez Politikamızı , Gizlilik Politikamızı ve Hizmet Şartlarımızı okuduğunuzu ve anladığınızı kabul edersiniz.. Detay. ×