• 1
2
Okunma
120
Cevap
1
Soru :

Mustafa Kemal güneştir şiiri

Mustafa Kemal güneştir şiiri
Bölüm: Edebiyat
Durum: Çözüldü
Tarih: 1 hf. önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Verilmiş Cevaplar


152020-05-19 05:31:16 #
Cevap :

MUSTAFA KEMAL GÜNEŞİ

19 Mayıs 1919'da,
Doğdu,bir Mustafa Kemal Güneşi;
Samsun ufuklarından..

Bir yandan,
Kamaştırıp kör etmekti gayesi
Vatana yan bakanların gözlerini;
Diğer yandan,
Aydınlatıp şahlandırmaktı,
Yüreği,engin vatan sevgisi;
Gönlü,bağımsızlık aşkıyla tutuşan
Değerli vatan evlatlarının
Zihinlerini,özlerini..

Her türlü,
Doğal ve sosyal güçlükleri göğüsleyerek;
Padişahın,
Azil ve idam fermanlarını dinlemeyerek,
Taşıdığı paşalık rütbesini bir yana itip,
Sade bir vatandaş sıfatıyla
Halkının arasında,
Onun gönlünde oluşturduğu,
Sevgi halesine bürünerek,
Çalıştı;
Yılmadan,yorulmadan,usanmadan..

Havza'da,Amasya'da
Erzurum'da,Sivas'ta;
Halkın temsilcileriyle birlikte
Aldı,millî kurtuluş kararlarını.

Bu güvenle,bu hızla
Ankara'da, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurarak,
Seçildiği
Başkanlık ve Başkomutanlık görev ve yetkileriyle
Kurduğu düzenli ordu,
Uyguladığı ustaca savaş planları sayesinde
Dize getirdi düşman ordularını,
Kazandı Kurtuluş Savaşı'nı
Değerli silah arkadaşlarıyla birlikte..

Ardından,
Bağımsızlığını kazanmasında,
Önder olduğu yüce milletine,
En güzel yönetim şekli olan,
Cumhuriyeti armağan etti.

Sonra onu,
Sonsuza dek yaşatması güven ve ümidiyle
Emanet etti,
Asil Türk Gençliğine..

Ey, büyük Ata'm!
Biz; güvendiğin asil Türk gençleri olarak,
Sonsuza dek,
İlkelerini söndürtmeyeceğiz;
Devrimlerini öldürtmeyeceğiz;
Her karış toprağı
Şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış
Bu cennet vatanı;
Her devri zaferlerle süslü;
Sevincini de,elemini de
Birlikte paylaşmasını bilen;
Konuksever,
Yardımsever,
Merhametli,
Affedici;
Birbirine,
Sevgi-saygı duygularıyla bağlı
Bu asil milleti,
Hiçbir
İç ve dış düşmana böldürtmeyeceğiz.
Rahat uyu kabrinde;
Ruhun şad,
Mekânın cennet olsun...


Şair Naim Yalnız :
Naim Yalnız, 1938 Yılında Silifke'de doğdu. Babası,sıva ve
badana ustası, Kıbrıslı İbrahim Yakup efendi; annesi, Silifke'
nin eski ailelerinden 'Madenoğulları' kızı, ev kadını Ümmühan
hanım'dır.

İlk ve Ortaokulu Silifke'de okudu.1951 yılında Merkez Cumhu
riyet İlkokulu'nu,1954 yılında Silifke Ortaokulu'nu pekiyi dere
celerle bitirdi.Aynı yıl,yazılı ve sözlü sınavlarını kazanarak ve
parasız yatılı olarak Diyarbakır Merkez İlköğretmen Okulu'na
girdi.1957 yılında mezun olup,ilkokul öğretmeni olarak haya
ta atıldı.

Ancak, üniversite öğrenimi yapmayı da çok istiyordu.O yıl
larda,üniversiteye giriş sınavlarına sadece lise mezunları
alınıyordu.O nedenle,dışarıdan bitirme sınavlarına girip,
1959 yılında Siirt Lisesi'nden de mezun oldu.
Askerliğini,1962 yılında Isparta'da ilk 'Yedek Subay Öğret
men' olarak yaptı.

Yüksek tahsilini; yarısını Ankara'da,yarısını Adana'da olmak
üzere,1971 yılında Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademi
si İşletme Bölümü'nde tamamladı.Adana İktisadi ve Ticari
İlimler Akademisi'nin ilk mezunlarındandır.

1972 yılına kadar Hakkâri,Siirt,Ankara,Mersin ve Adana
İllerinde ilkokul öğretmenliği yaptı.Akademiyi bitirdikten
sonra,öğretmenlikten ayrılıp Adana'da özel bir bankada
bir yılı aşkın bir süre çalıştıysa da,öğretmenlik mesleğini
özleyerek tekrar eski görevine döndü.Görevini,Adana ve
Mersin orta öğretim kurumlarında matematik öğretmeni
olarak sürdürdü.1984 yılında,kendi isteğiyle,Mersin İmam-
Hatip Lisesi matematik öğretmenliğinden emekli oldu.
1964 yılında,hemşehrisi ve meslektaşı Hasibe Dölek'le
le evlendi.'Yalnız Ailesi'nin; Seray adında bir kızları,Mustafa
Türkay ve Hüseyin Özay adlarında iki oğulları vardır.Evli olan
kızları Seray'dan,Seren ve Ezgi adlarında iki kız; evli olan
oğulları Mustafa Türkay'dan Doğa adlı bir erkek torunları
vardır.

Şiir yazmaya,1955 yılında,Edebiyat Öğretmeni Me
lahat Özgül'ün teşvikiyle öğretmen okulunda başladı.
Şiirleri; Silifke ve Mersin Halk Eğitimi Merkezleri der
gilerinde,Silifke,Mersin ve Ankara'da çıkan çeşitli yerel
gazetelerin sanat köşelerinde ve bazı Edebiyat-Sanat
dergilerinde,TRT Çukurova Bölge Radyosu'nda; Ali Demir
taş'ın 'İçel İli' ve 'Okullarımızda Kutladığımız Belirli Günler
ve Haftalar' adlı kitaplarında; Mehmet ve Birgül Karayiğit'in
'Çukurova İçin Hayat Bilgisi' adlı kitaplarında; Folklor
Araştırma Kurumu Genel Başkanı Araştırmacı Yazar,Dr.
İrfan Ünver Nasrattınoğlu'nun 'Âşıkların Diliyle Atatürk'
adlı güldestesinde ve eski senatörlerden şair Feyzi Halıcı'
nın,Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yayınları arasında bulu
nan 'Âşıklık Geleneği ve Günümüz Halk Şairleri' adlı
güldestesinde yayımlandı.

Ayrıca; 1994 yılında basılan ve Millî Eğitim Bakan
lığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca eğitim ve öğretim
açısından incelenerek,İlköğretim okulu öğrencilerine 'EĞİTİM
ARACI' olarak tavsiye edilen 'OKUL ŞİİRLERİ' adlı; 1997 yı
lında basılan,kendi ili olan İçel'i (Mersin'i) ,ana güzellikleri
ve özellikleriyle manzum olarak tanıtmaya çalışan 'İÇEL'DEN
ESİNTİLER' adlı; 1999 yılında basılan,şarkı sözü olabileceğini
umduğu,çoğu sevda şiirleri özelliğini taşıyan şiirlerinden
oluşan,'GÖNÜLDEN GÖNÜLE' adlı; bir de,bunların içindeki
Halk Şiiri tarzındaki şiirlerinden oluşan; sonlarında ismi
yazılı (tapşırmalı) ,karma şiirlerini içeren,'DAĞARCIKTAN
SEÇMELER' adlı dört şiir kitabı yayımlandı.
'Dağarcıktan Seçmeler' adlı son şiir kitabını,
okuyucuların hizmetine sunulmak üzere, T.C.Kültür ve
Turizm Bakanlığı'nın Türkiye'deki (81) İl Halk Kütüphane
lerine,kendi ili olan Mersin'in bütün İlçe Halk Kütüphane
lerine,Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine ve Belediye
Kültür ve Sanat Merkezi Müdürlüklerine,TRT Radyoları
Müdürlüklerine,Üniversitelerin Türk Musikisi Devlet Kon
servatuvarı Müdürlüklerine,Ankara ve İzmir Millî Kütüpha
neleri'ne,posta ile göndererek, demirbaş olarak armağan
etti.

Naim Yalnız,şiirin topluma,genellikle düz yazıdan
daha etkili olduğuna; sanatsal yönü ve öz fikir aktarımıyla
güncelliğini yıllarca koruduğuna inanır.Şiirlerini,bu duygu
ve düşüncelerle,zaman kaybına aldırmaksızın bazan ser
best,bazan ölçülü tarzda özenle yazmaya çalışır.


Eserleri
Okul Şiirleri(M.E.B. T.T.K. Başkanlığınca onaylı-1994) , İçel'den Esintiler(1997) , Gönülden Gönüle(1999) , Dağarcıktan Seçmeler(2005) adlı şiir kitaplarıdır.0 kişi beğendi

01 | Mustafa Kemalin Savaştığı Cepheler

Mustafa Kemal 1. Dünya Savaşında 3 farklı cephede savaşmıştır. Bu cepheler Kafkas, Çanakkale ve Suriye-Filistin cepheleridir. Mustafa Kemal Atatürk bu cephelerden Çanakkale cephesinde verdiği taktiklerle çok büyük zafer kazanarak çıkmıştır. Diğer iki cephede ise düşman birliklerinin ilerlemesini durdurmuştur. Mustafa Kemal'in Çanakkale cephesinde aldığı zaferler Milli Mücadelenin en büyük kıvılcımı olmuş itilaf devletlerinin bütün planlarını altüst etmiştir.

Bu cepheleri aşağıda detaylı bulabilirsiniz.

1 - Kafkas.. - Yazıya Git..

02 | Mustafa Suphi Kimdir

Mustafa Suphi (1883-1921), Türkiye Komünist Partisi’nin ilk merkez komitesi başkanıdır.

Suphi 1883 yılında o zamanın Trabzon vilayetine bağlı olan Giresun kazasında doğdu. İlk öğrenimini Kudüs ve Şam’da, idadi(lise) öğrenimini Erzurum’da yaptı. 1905 yılında İstanbul Hukuk Mektebi’nden mezun olduktan sonra Paris’te Siyasal Bilgiler Okulu’nu bitirdi.

Fransa’da bulunduğu dönem, Mustafa Suphi’nin Jean Jaures, Celestin Bougle gibi isimler başta olmak üzere burjuva sosyolog olarak.. - Yazıya Git..

03 | Mustafa Kemalin Samsuna Gidiş Amacı

Bu kumandan Mustafa Kemal Atatürk’tü ve Atatürk uzun zamandan beri ülkenin içinde bulunduğu bu umutsuz duruma üzülüyor ve birşeyler yapmak için Anadolu’ya geçmek istiyordu. Bu O’nun için bulunmaz fırsattı.

Atatürk beraberindeki kişilerle beraber 16 Mayıs 1919 Cuma günü öğleden sonra “Bandırma” adındaki eski bir vapurla Galata rıhtımından ayrılır. 18 Mayıs 1919 Pazartesi günü beklenen yolculuğun sonuna gelinir. Atatürk, İstanbul’dan başlayan ve Samsun’da sona eren yolculuk esnasında görevli bir.. - Yazıya Git..

04 | Mustafa Kemalin Milli Mücadeledeki Rolü

Atatürk, asla ümitsizliğe düşmezdi. İç ve dış düşmanların çokluğuna rağmen Milli Mücadeleyi başlatmış ve başarmıştır.

Atatürk cesur, vizyonu geniş, ileriyi gören, çok zeki, hitabet yeteneği çok gelişmiş ve kitleleri peşinden sürükleyebilen tam bir liderdi. O olmasaydı Milli Mücadele olmazdı.

Vatan ve millet sevgisi Atatürk'ün taşıdığı özelliklerin temel taşıydı. O vatanı ve milleti için canını seve seve verebilecek bir karaktere sahipti.O kişisel egemenliği ortadan kaldırmış, egemenliği kayıtsız.. - Yazıya Git..

05 | Mustafa Kemal Atatürk'ün Okuduğu Okullar

Mustafa Kemal küçük yaşta iken annesinin isteği ile Mahalle Mektebi'ne gidiyor.Orada arkadaşının suçunu üstlenmesi sonucu yediği falaka cezasından dolayı oraya bir daha gitmek istemiyor. Ve Şemsi Efendi İlkokulu'na kaydoluyor. Eğitimini görürken babasının vefatından dolayı eğitimini bırakıyor. Annesi ve kardeşiyle dayısının çiftliğine gidiyor. Mustafa eğitim görmek için Selanik'e geri dönüyor. Ve Selanik Mülkiye Rüştiyesi'ne yazılıyor. Ama daha sonra kendi isteğiyle devlet memuru olmak istememesi sonucu Selanik Askeri Rüştiye'nin sınavlarına.. - Yazıya Git..

07 | Mustafa Kemal ile ilgili olarak sağlığında yayımlanan ilk biyogra...

Mustafa Kemal ile ilgili olarak sağlığında yayımlanan ilk biyografik eser hangisidir? - Soruya Git..

08 | Şiirin biçim ve içerik yönünden incelemesi

Anneler Ve Çocuklar Anne ölünce çocuk Bahçenin en yalnız köşesinde Elinde bir siyah çubuk Ağzında küçük bir leke Çocuk öldü mü güneş Simsiyah görünür gözüne Elinde bir ip nereye Bilmez bağlayacağını anne Kaçar herkesten Durmaz bir yerde Anne ölünce çocuk Çocuk ölünce anne Sezai Karakoç - Soruya Git..

10 | Mustafa Kemal'in savaştığı ilk cephe hangisidir

Mustafa Kemal Atatürk'ün savaştığı ilk cephe nedir - Soruya Git..


Yeni Sorular Cevapsız Sorular Çözülemeyen Sorular Bulmaca Sözlüğü
Benzer Sorular
Edebiyat Bölümü Yeni SorularArama
Menü
Kapat
Online Üyeler
 • kad
  Belirtmemiş
 • yeşillkalem
  Belirtmemiş
 • Sen ihanet ettin
  Belirtmemiş
 • Mehmet Genç-97
  Belirtmemiş
 • Elif Aslan
  Belirtmemiş
 • zeus
  Belirtmemiş
 • Zümrüdüanka
  Belirtmemiş
 • ali70
  Belirtmemiş
 • berzan
  Belirtmemiş
 • kartalaltan
  Belirtmemiş
 • Zalimm
  Belirtmemiş
 • iremugras123
  Kütahya