• 1
4
Okunma
2989
Cevap
1
Soru :

Namık Kemal Murabba Şiirinin Zihniyeti

Namık Kemal Murabba Şiirinin Zihniyeti Nedir
Bölüm: Edebiyat
Durum: Çözüldü
Tarih: 4 yıl önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Verilmiş Cevaplar


12015-11-14 14:16:54 #
Cevap : Namık Kemal murabba şiirinin zihniyeti : Murabbalar zaten didaktik öğretici eserlerdir Namık Kemal murbabasında vatan sevgisini ve hürriyeti öğretivi şekilde işlemiştir. ölünceye kadar halka hizmette kararlıyım der mesela. Ve yine murabbaların başka bir özelliği yergidir. Namık Kemalde murabbasında vatanı savunmayanları yerer. Bu nedenle Namık Kemal' vatan şairi denmektedir.
0 kişi beğendi

01 | Nakarat

şiirlerde bendlerin sonunda tekrarlanan mısra veya mısralar. bu bölüm, anlam bakımından her bendi şiirin ana duygusuna bağlar. şiirin, nakarat bölümlerinde ifade olunan duygu ve düşünce etrafında gelişmesini sağlar. nakarat, halk şiirinde bağlama veya kavuştak diye bilinir. sözlü musiki eserlerinde aynı söz ve ezgi ile tekrar edilen bölüm de nakarattır. - Yazıya Git..

02 | Murabba

Murabba (Osmanlıca: مربع), bent adı verilen dört dizelik kıt’alardan oluşan şiir türüdür. Kelime anlamı “dörtlük” demektir. Aynı ölçüde dörder dizelik bentlerden oluşan nazım şeklidir. Uyak düzeni genelde aaaa/bbba/ccca/ddda/… şeklinde olmakla beraber, ilk bendi kafiyeli olmayan ya da sonraki bentlerde kafiyesi tekrarlanmayan murabbalar da vardır. Çoğu zaman üç ila yedi bentten oluşur. Divan edebiyatında 15. yüzyılda sultanü’ş-şuara (şairler sultanı) unvanlı Ahmed Paşa tarafından kullanılmıştır. Tanzimat edebiyatında da Namık Kemal bu.. - Yazıya Git..

03 | Kemal Oruç

Tiyatro Eğitim Derneği Başkanı, Drama Kumpanya’nın kurucusu ve sanat yönetmeni.


Adana Şehir Tiyatrosu’nda aldığı tiyatro eğitiminin ardından, Marmara Üniversitesi’nde

“Drama ve Okul Tiyatrosu” teziyle pedagojik formasyon aldı ve Oluşum Drama Enstitüsü’nde “Oyunculuk Eğitiminde Yaratıcı Drama” teziyle Yaratıcı Drama Eğitmenliği Programı’nı tamamladı. Beykent Üniversitesi Sinema-TV Yüksek Lisans Programı’nı “Sinema ve Tiyatro Oyunculuğu İlişkisi” teziyle tamamlamak üzeredir.

Yazıya Git..

04 | Kemal Tahir

Kemal Tahir ( 15.04.1910)- (21.04.1973)
Kemal Tahir (İsmail Kemalettin Demir) 15 Nisan 1910 tarihinde İstanbul’da doğdu. Deniz subayı olan babası Sultan II. Abdulhamid’in yaverlerindendi. İlkokulu muhtelif okullarda, rüştiyeyi Kasımpaşa’daki Cezayirli Hasan Paşa Rüştiyesi’nde okudu (1923). Galatasaray Lisesi’ni onuncu sınıfta bırakarak (1930) hayata atıldı. Avukat Katipliği, Fransızların idaresindeki Zonguldak Kömür İşletmeleri’nde ambar memurluğu yaptı. İstanbul’da Vakit, Haber, Son Posta gazetelerinde musahhihlik,.. - Yazıya Git..

05 | Nakil

1. Bir yerden alıp başka bir yere iletme, aktarma, taşıma, geçirme, aktarım. 
2. Göç, taşınma: “İşte, nakil masrafı da avucumda, diyerek otuz lirayı saydı.” -S. M. Alus. 
3. Anlatma, söyleme, hikâye etme. 
4. Bir görevden başka bir göreve atanma, tayin. 
5. Yazı veya resmin aynısını başka bir şeyin üzerine yapma, kopya etme. 
6. Başka dilden bir eseri kendi diline çevirme, tercüme etme.
7. Taşıyan, aktaran, geçiren. 
8. Anlatan, hikâye eden. 
9... - Yazıya Git..

06 | Nakafi Şiirinin Türkçesi

Nasıl şerheyleyim ben derdimi, icâd nâkâfi,
Dua nâkıs, tazarru bi-eser, feryâd nâkâfi
Melekler, burclar ger kılsalar imdâd, nâkâfi,
Gamım levh-i semâya eylesem inşâd, nâkâfi!

Güler mi mâteme hiçbir sahib-i insaf?
Felâket görmemişsin, derdimi eylersin istihfâf
Felâket olsa lâyıktır, bu halka sendeki evsâf
Kifâyet gösterip ey eyleyen irâd, nâkâfi

Acep hûn-ı dil-i mecrûhumu sen mey mi zannettin?
Sadâ-yı makberi bir na’ra-i heyhey mi zannettin
Veyahut kendini alemde.. - Soruya Git..

07 | Murabbanın konusu nedir ?

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..

08 | Nakibü'l Eşraf Görevi

Nakibü’l Eşraf Kurumunun Görevleri Nelerdir? - Soruya Git..

09 | Murabbanın Konusu

Murabbanın Konusu nedir ? Murabbalarda hangi konular işlenir? - Soruya Git..

10 | Nakit ödeme aracı bulmaca

Bulmacada Nakit ödeme aracı sorusunun 4 harfli cevabı nedir? - Soruya Git..
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Mehmet Genç-13
  Belirtmemiş
 • Lilisaya
  Belirtmemiş
 • Sevimlişey
  Belirtmemiş
 • zeus
  Belirtmemiş
 • Burcu kuş
  Belirtmemiş
 • yeşillkalem
  Belirtmemiş
 • Darthwader
  Belirtmemiş
 • viento
  Belirtmemiş
 • 3391km
  Belirtmemiş
 • BÜŞRA DAĞ
  Belirtmemiş
 • karrakaya
  Belirtmemiş
 • Ayşe Cakır
  Belirtmemiş
 • gokturk
  Belirtmemiş
 • ÖZNUR AVCI
  Belirtmemiş
 • NazlıAdymn
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Belirtmemiş
 • iremugras123
  Kütahya