• 1
17
Okunma
2698
Cevap
1
Soru :

Namik kemalin murabba siirindeki soz sanatlari acil

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz.
Bölüm: Edebiyat
Durum: Çözüldü
Tarih: 4 yıl önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Verilmiş Cevaplar


12016-01-11 11:04:56 #
Cevap : Namık Kemalin Murabbası İnceleme:
• Dörder dizelik bentlerden oluşur.
• Uyak düzeni : (aaaa / bbba / ccca …) biçimindedir.
• En az 3, en çok 7 bent halinde yazılır.
• Murabbalarında övgü, yergi, dini ve öğretici konular işler.
• Aruz kalıbıyla yazılır.

MURABBA
Sıdk ile terk edelim her emeli, her hevesi
Kıralım hâil ise azmimize ten kafesi
İnledikçe eleminden vatanın her nefesi
Gelin imdada diyor, bak budur Allah sesi

Bize gayret yakışır, merhamet Allah’ındır
Hükm-i âti ne fakirin ne şahenşâhındır
Dinde feryâdını kim terceme-i âhındır
İnledikçe ne diyor bak vatanın her nefesi

Mahveder kendini bülbül bile hürriyet için
Çekilir mi bu belâ âlem-i pür mihnet için
Din için devlet için can çekişen millet için
Azme hâil mi olurmuş bu çürük ten kafesi

Memleket bitti, yine bitmedi hâlâ sen ben
Bize bu hâl ile bizden büyük olmak düşmez
Dest-i âdâdeyiz Allah için ey ehl-i vatan
Yetişir terk edelim gayrı hava vü hevesi
(Namık Kemal)

Kelime Anlamları
– Sıdk: doğruluk
– Hâil: engel
– Hükm-i âtî: geleceğin hükmü
– Şehinşâh: padişahlar padişahı
– Âlem-i pür mihnet: sıkıntılarla dolu dünya
– Dest-i a’dâ: düşmanların eli
– Hevâ vü heves: boş ve geçici istekler
0 kişi beğendi

01 | Nakarat

şiirlerde bendlerin sonunda tekrarlanan mısra veya mısralar. bu bölüm, anlam bakımından her bendi şiirin ana duygusuna bağlar. şiirin, nakarat bölümlerinde ifade olunan duygu ve düşünce etrafında gelişmesini sağlar. nakarat, halk şiirinde bağlama veya kavuştak diye bilinir. sözlü musiki eserlerinde aynı söz ve ezgi ile tekrar edilen bölüm de nakarattır. - Yazıya Git..

02 | Murabba

Murabba (Osmanlıca: مربع), bent adı verilen dört dizelik kıt’alardan oluşan şiir türüdür. Kelime anlamı “dörtlük” demektir. Aynı ölçüde dörder dizelik bentlerden oluşan nazım şeklidir. Uyak düzeni genelde aaaa/bbba/ccca/ddda/… şeklinde olmakla beraber, ilk bendi kafiyeli olmayan ya da sonraki bentlerde kafiyesi tekrarlanmayan murabbalar da vardır. Çoğu zaman üç ila yedi bentten oluşur. Divan edebiyatında 15. yüzyılda sultanü’ş-şuara (şairler sultanı) unvanlı Ahmed Paşa tarafından kullanılmıştır. Tanzimat edebiyatında da Namık Kemal bu.. - Yazıya Git..

03 | Soz Sanatları Hakkında Bilgi

Söz Sanatı Nedir ?Söz sanatları; anlama derinlik, yoğunluk katmak ya da söyleyişi daha etkili hale getirmek için başvurulan söz oyunlarıdır.Söz sanatlarının bir bölümü söyleyişe, bir bölümü ise anlama dayalıdır. Bunlar genellikle şiirde görülür. Bunun nedeni, şiirin biçimsel ve anlamsal özellikleridir.Söz sanatları nelerdir ?1- Teşbih (Benzetme)Özellikleri yönüyle zayıf olan varlığın kuvvetli varlığa benzetilmesi sanatıdır.2- İstiare ( Eğretileme )Yalnızca benzeyen ya da benzetilenle kurulan benzetmedir. 3. Mecaz – ı MürselBir sözün.. - Yazıya Git..

04 | Nakil

1. Bir yerden alıp başka bir yere iletme, aktarma, taşıma, geçirme, aktarım. 
2. Göç, taşınma: “İşte, nakil masrafı da avucumda, diyerek otuz lirayı saydı.” -S. M. Alus. 
3. Anlatma, söyleme, hikâye etme. 
4. Bir görevden başka bir göreve atanma, tayin. 
5. Yazı veya resmin aynısını başka bir şeyin üzerine yapma, kopya etme. 
6. Başka dilden bir eseri kendi diline çevirme, tercüme etme.
7. Taşıyan, aktaran, geçiren. 
8. Anlatan, hikâye eden. 
9... - Yazıya Git..

05 | Nakkare

Mehterhanede yer alan, biribirine bağlı iki yarımküre benzeri ve iki değnekle vurularak çalınan bir tür küçük kös - Yazıya Git..

06 | Nakafi Şiirinin Türkçesi

Nasıl şerheyleyim ben derdimi, icâd nâkâfi,
Dua nâkıs, tazarru bi-eser, feryâd nâkâfi
Melekler, burclar ger kılsalar imdâd, nâkâfi,
Gamım levh-i semâya eylesem inşâd, nâkâfi!

Güler mi mâteme hiçbir sahib-i insaf?
Felâket görmemişsin, derdimi eylersin istihfâf
Felâket olsa lâyıktır, bu halka sendeki evsâf
Kifâyet gösterip ey eyleyen irâd, nâkâfi

Acep hûn-ı dil-i mecrûhumu sen mey mi zannettin?
Sadâ-yı makberi bir na’ra-i heyhey mi zannettin
Veyahut kendini alemde.. - Soruya Git..

07 | Murabbanın konusu nedir ?

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..

08 | Nakibü'l Eşraf Görevi

Nakibü’l Eşraf Kurumunun Görevleri Nelerdir? - Soruya Git..

09 | Murabbanın Konusu

Murabbanın Konusu nedir ? Murabbalarda hangi konular işlenir? - Soruya Git..

10 | Nakletmek işi bulmaca

Bulmacada Nakletmek işi sorusunun cevabı nedir? - Soruya Git..
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • zeus
  Belirtmemiş
 • mervenur 25
  Belirtmemiş
 • wtkral01
  Belirtmemiş
 • yeşillkalem
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Belirtmemiş
 • BÜŞRA DAĞ
  Belirtmemiş
 • Öner Serkan
  Belirtmemiş
 • lilisaya
  Belirtmemiş
 • Vurgun3
  Belirtmemiş
 • Muratt1
  Belirtmemiş
 • iremugras123
  Kütahya