Nedir.Org
 • 1
6987
17
Okunma
98
Cevap
3
Soru :

Namik kemalin murabba siirinin gelenegi nedir

Acillll

Bölüm: Edebiyat
Durum: Çözüldü
Tarih: 4 yıl önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


152016-12-30 15:10:46 #
Cevap : Bu şiirdeki gelenek Namık Kemale' ait olan vatan sevgisi geleneğidir. Nâmık Kemal'in, eserlerinde, vatan kavramını şu özellikleriyle ön plana çıkardığı görülmektedir: "Vatan, milletin evi ve kılıcının ekmeğidir. Vatan, milletin annesidir. Bizi doğurup besleyen, büyüten odur. Vatan toprağı, bizim vücûdumuzun mayasıdır. Vatanın unsurları, bedenimizin cüzlerinin kaynağıdır. Vatan kutsaldır ve bu kutsallığın dinî bir anlamı vardır. Vatan sevgisi, imandan gelir. Vatanımızı tehlikeden kurtarmak, aslî görevimizdir. Bunun için gerekirse canımızı seve seve vermeliyiz. Vatan için sürgüne de, ölüme de seve seve gidilir. Vatan kavramını ve vatanın değerini herkese eğitim yoluyla öğretmeliyiz."
0 kişi beğendi
02016-12-30 15:12:24 #
Cevap : Murabba, bent adı verilen dört dizelik kıt'alardan oluşan şiir türüdür. Kelime anlamı "dörtlük" demektir. Aynı ölçüde dörder dizelik bentlerden oluşan nazım şeklidir. Uyak düzeni genelde aaaa/bbba/ccca/ddda/. şeklinde olmakla beraber, ilk bendi kafiyeli olmayan ya da sonraki bentlerde kafiyesi tekrarlanmayan murabbalar da vardır.
0 kişi beğendi
02016-12-30 15:12:52 #
Cevap : Şiirde Şekil, Ahenk, Dil ve Üslûp

Şiir, admdan da anlaşılacağı gibi, bir Divan edebiyatı nazım şekli olan murabba şeklinde yazılmıştır. Aynı aruz ölçüsünün kullanıldığı dörder dizelik 4 bendden oluşan şürin vezni, "feilâtürı (fâilâtün) feilâtün feilâtün feilün (fa'lün)"dür.

Dinî ve didaktik konular ile övgü, yergi, manzum mektup, mersiye vs. türlerde kullanılan murabba nazım şekli, burada da, şairin makalelerindeki fikirlerini nazma geçirdiği "didaktik ve sosyal bir şiir"de kullanılmıştır. Bu şiir, Nâmık Kemal'in diğer şiirleri ve öteki I. Dönem Tanzimatçılarının şiirleri gibi, bir "saf şiir" örneği değil, "hayat şüri" örneğidir.

Tanzimat edebiyatıyla murabbalarda bir yenilik görülmüştür. Her dörtlüğün dördüncü mısraları aynen tekrar edilmediği yani nakarat olmadığı hâlde, ilk dörtlüğün kafiyeleri, arkadan gelen dörtlüğün son mısralarında aynen tekrar edilmiştir. Nâmık Kemal'in yazdığı bu murabbada da bu durumu görmek mümkündür. Kafiye düzeni"aaaa/bbba/ccca/ddda/..." şeklinde görünen şiirde zengin ve tam kafiyelerle birlikte ek ve kelime hâlinde redifler kullanılmıştır: https://siircumhuriyeti.blogspot.com.tr/

Zengin kafiye: hevesi - kafesi - nefesi - sesi (Buradaki kafiyelendirilişte şair başarısızdır.)

Zengin kafiye + Redif: Allah’ indir - şehinşâhzndır

Tam kafiye: ben - düşmen

Tam kafiye + Redif: hürriyet için - pür-mihnet için

Ancak şairin bazı kafiyeleri problemlidir. Sözgelimi; ilk dörtlükteki "hevesi -kafesi - nefesi - sesi" kelimeleri arasmda, iyelik ve belirtme eklerinin uyumsuzluğundan kaynaklanan problemler söz konusudur; diğer bir deyişle, buradaki kafiyelendirilişte şair başarısızdır. Aym durumu, ikinci dörtlüğün ilk üç mısraında da görürüz: Allah'ındır - şehinşâhmdır - âhırıdır. Nâmık Kemal, şiirin pek çok yerinde ulama(vasl)lar yaparak şiirin âhengine ve akıcılığına katkı sağlamıştır:

"Sıdk+ile terk+edelim her+emeli her hevesi.... Gelin+imdâda diyor hak budur+Allah sesi"

Sanatta faydayı ön planda tutmasına rağmen Şinasi'den daha başarılı bir şair olan Nâmık Kemal, asonans (e, i ve a ünlüleri) ve aliterasyonlar (s, h,r ve n ünsüzleri) vasıtasıyla da şiirin âhengine katkıda bulunur. Ayrıca kelime tekrarlan ile de âhenk sağlamaya çalışır: "için, inledikçe, ne... ne..., terk edelim, vatan, her, nefes, heves, ten kafesi, diyor, biz" vs. Bu kelimelerin bazüannın ("terk edelim", "biz", "her", "vatan", "için" vs.) tekrarı âhenge katkıda bulunduğu gibi anlamı güçlendirmek (verilmek istenen mesajı daha da vurgulamak) için kullanılmıştır. Sözgelimi, şiirde tekrar edilen bu kelimelerden bazılanm kullanarak şiirin teması da olabilecek şu cümleleri kurmak mümkündür: "HER (ŞEY) VATAN İÇİN'."-, "VATAN İÇİN HER HEVESİ TERK EDELİM."; "HER NEFES VATAN İÇİN!"...

Nâmık Kemal, bu şiiri, önemli gördüğü bir konuda karşısmdaki insanları uyarmak ve bilgilendirmek için yazdığından, bir hatip gibi davranmış ve şiirde hitabet üslûbunu kullanmıştır. Şair, şiirde, devrine göre oldukça sade, anlaşılır bir dil kullanmıştır. Şürde geçen "âlem-i pür-mihnet, hükm-i âti, terceme-i âh, dest-i adâ ve ehl-i vatan" gibi kendi devrinde rahatlıkla anlaşılabilecek terkipleri saymazsak şair, hepsini bugün de kullandığımız kelimelerle ve konuşma havasında/edâsında yazmıştır şiirini. Ayrıca, Şinasi gibi, Divan edebiyatında kullarulan mazmunları bırakıp yalın fikir ifadesini tercih etmiştir. Nazım sentaksı (mısra kurgusu) bakımından bu şiir, Hürriyet Kasidesi'nden daha başarılıdır denebilir.
0 kişi beğendiCevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Edebiyat Bölümü Yeni SorularArama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • kürt kızı
  kürt kızı
  Belirtmemiş
 • hera
  hera
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • Alper Kılıçsallayan
  Alper Kılıçsallayan
  Belirtmemiş
 • oyuncak hayatım
  oyuncak hayatım
  Belirtmemiş
 • Abdullah Kölge
  Abdullah Kölge
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Hsynnn
  Belirtmemiş
 • hamal
  hamal
  Belirtmemiş
 • Deniz mavi
  Deniz mavi
  Belirtmemiş
 • Angeel
  Angeel
  Belirtmemiş
 • zeamays
  zeamays
  Belirtmemiş
 • Karadut
  Karadut
  Belirtmemiş
 • Hypatia
  Hypatia
  Belirtmemiş
 • zeus
  zeus
  Belirtmemiş
 • mountaingoat
  mountaingoat
  Belirtmemiş
 • Rabia Demirel
  Rabia Demirel
  Belirtmemiş
 • SiyahBeyazDüşler
  SiyahBeyazDüşler
  Belirtmemiş
 • Büşra Dere
  Büşra Dere
  Belirtmemiş
 • muzur06
  muzur06
  Belirtmemiş
 • güldane
  güldane
  Belirtmemiş
 • Vurgun30
  Vurgun30
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya
Sitemizi kullanarak, Çerez Politikamızı , Gizlilik Politikamızı ve Hizmet Şartlarımızı okuduğunuzu ve anladığınızı kabul edersiniz.. Detay. ×